Вмъкване, създаване или изтриване на поле за съхраняване на числови стойности

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите числово поле в таблица, когато трябва да съхранявате числови данни, например данни за продажбите. Тази статия обяснява как да използвате Microsoft Office Access 2007 за добавяне и изтриване на числово поле в база данни на нови и съществуващи таблици.

В тази статия

Разбиране на числови полета

Добавяне на числово поле в изглед на лист с данни

Добавяне на числово поле в изглед за проектиране

Изтриване на числово поле

Числов препратка към свойство на поле

Разбиране на числови полета

Ако сте начинаещ в Office Access 2007, не забравяйте, че данните в базата данни се съхранява в една или повече таблици. Можете да видите информацията в лист с данни – мрежа, която прилича на работен лист Microsoft Office Excel 2007 – или в въвеждане на данни на формуляр или отчет, но базата данни съхранява всички данни в една или повече таблици. От своя страна всяка таблица се състои от набор от полета (колони) и всяко поле е настроен да приема един определен тип данни. Например можете да зададете поле за дата/час типа данни, когато трябва да съхранява дати и часове и настройване на поле за данни от тип Number когато трябва да съхранявате номера за използване в математически изчисления.

Числови полета спецификации

Можете да използвате числово поле за всички математически изчисления с изключение на тези, които включват пари и тези, които изискват висока степен на точност, или за цифри, които не искате да закръглите нагоре или надолу (използвате поле за валута за предотвратяване на закръгляване). Размерът на стойностите, които съхранявате в числово поле зависи от това как можете да зададете свойството Размер на поле . Например можете да зададете числови полета да съдържа 1-байтово, 2-байтови, 4-байтови, 8-байтови, или 16-байтови стойности, плюс репликация идентификатори (глобален Еднозначен идентификатор стойности или GUID) и десетични стойности.

Задайте размера на полето като отворите таблицата в изглед за проектиране и промяна на Размера на полето на свойството. За информация относно възможностите за промяна на свойствата на числово поле вижте раздела Задаване или променяне на свойства на полето. За информация за свойствата на полетата вижте раздела число препратка към свойство на поле.

Следващата таблица съдържа стойностите, че всяка настройка на Размера на полето може да съдържа и обяснява кога да използвате всяка настройка на размер.

Настройка на размера на полето

Описание

Byte

1-байтово цяло число, съдържащи стойности от 0 до 255.

Integer

2-байтово цяло число, съдържащ стойностите от-32,768 до +32,767.

Дълго цяло число

4-байтово цяло число, съдържащ стойностите от-2,147,483,648 до 2,147,483,647.

Единична

4-байтово цяло число, съдържащи стойности от-3.4 x 1038 +3.4 x 1038 и до 7 значещи цифри.

Двойна

8-байтово число с плаваща запетая съдържащи стойности от-1.797 x 10308 +1.797 x 10308 и до 15 значими цифри.

ИД на репликация

16-байтово глобален уникален идентификатор (GUID). Случайно генерирани GUID са достатъчно дълги те, че не могат да се припокриват. Можете да ги използвате за различни приложения, като например проследяване на стоки.

Десетична

12-байтово цяло число с дефинирано десетичната точност, които могат да съдържат стойности от-1028 до +1028. Точност по подразбиране е 0. Мащаб по подразбиране (броят на показаните десетични) е 18. Можете да зададете мащаб до 28.

Освен да зададете размери на полетата и други свойства на поле, можете да приложите формати по избор и предварително зададена показване и за въвеждане на маски за номериране на данни.

За повече информация за форматиране на числови данни вижте статията формат на данни в таблици, формуляри и отчети. За информация за маски за въвеждане вижте статията на Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в конкретен формат.

Методи за създаване на числово поле

Office Access 2007 предоставя няколко начина за добавяне на числово поле към нова или съществуваща таблица:

 • Изглед на лист с данни    Можете да добавите числово поле към нова или съществуваща таблица в изглед на лист с данни, като добавите ново поле и след това въведете число в празен ред в полето или като поставите число в празен ред. Можете също да изберете числов тип данни от падащия списък и задаване на свойства, като например Се изискватd, което принуждава потребителите да въведете дата в полето и уникални, което принуждава потребителите да въведете не дубликат стойност в полето.

 • Режим на проектиране    Можете да използвате изглед за проектиране, за да добавите числово поле и задаване на свойства за полето, което не можете да зададете в изглед на лист с данни. Тези свойства включват маски за въвеждане и стойност по подразбиране за полето. За повече информация за свойствата вижте раздела число препратка към свойство на поле.

Най-горе на страницата

Добавяне на числово поле в изглед на лист с данни

Стъпките в този раздел обясняват как да добавите числово поле към съществуваща таблица и нова таблица в изглед на лист с данни. Ако сте начинаещ в Access, лист с данни е мрежа, който е подобен на външен вид работен лист на Office Excel 2007 .

Добавяне на числово поле към съществуваща таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 4. Ако е необходимо, превъртете хоризонтално до първото празно поле. По подразбиране Access показва Добавяне на ново поле в заглавния ред на всички нови полета, ето така:

  Ново поле в лист с данни

 5. Щракнете двукратно върху заглавния ред и след това въведете име за новото поле.

 6. Изберете първия празен ред под заглавката и след това въведете или поставете блок от числа. Достъп до заключава числов тип данни за поле, когато въвеждате числа или поставяне на числа.

  -или-

  В раздела лист с данни , в групата тип на данните и форматиране , от списъка Тип на данните изберете номери след това от списъка формат , изберете числовия формат, който искате.

  Ако въведете или поставете данните в полето, Access задава Размера на полето настройката въз основа на размера на номера, който сте въвели.

 7. Запишете промените.

Добавяне на числово поле към нова таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Създай, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Access отваря нова таблица в изглед на лист с данни. Тази фигура илюстрира нова таблица:

  Нова празна таблица в нова база данни

 4. Щракнете върху Запиши Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365 и в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 5. Щракнете двукратно върху заглавния ред за полето в първата таблица (един етикет Добавяне на ново поле) и след това въведете име за полето.

 6. Изберете първия празен ред под заглавката и след това въведете блок от числа. Достъп до заключава числов тип данни за поле, когато въвеждате числа.

  Освен това Access задава Размера на полето свойство, въз основа на размера на номера, въведете или поставете.

Най-горе на страницата

Добавяне на числово поле в изглед за проектиране

Използвайте режим на проектиране, за да добавите числово поле към нова или съществуваща таблица и след това да зададете или промените преглед на свойствата на полетата, че не можете да зададете или промените в листа с данни. Например можете да укажете маска за въвеждане или стойност по подразбиране. Стъпките в този раздел обясняват как да добавите числово поле и да зададете свойствата за полето.

Добавяне на числово поле към съществуваща таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата, която искате да промените и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 4. В колоната Име на полето изберете първия празен ред и след това въведете име за полето.

 5. Избиране на съседна клетка в колоната Тип данни и след това изберете число от списъка.

 6. Запишете промените.

Добавяне на числово поле към нова таблица

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Създай, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

 4. Щракнете върху Запишии в диалоговия прозорец Запиши като въведете име за новата таблица.

 5. С десния бутон върху раздела на документа за новата таблица и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 6. В колоната Име на полето изберете първия празен ред и въведете име за полето.

 7. Избиране на съседна клетка в колоната Тип данни и след това изберете число от списъка.

 8. Запишете промените си. Ако искате да зададете свойствата за полето, оставете таблицата, отворена в изглед за проектиране и преминете към следващите стъпки.

Задаване или променяне на свойства на поле

 1. В раздела " Общи " в долната част на конструктора на таблица, под Свойства на полеНамерете свойството, което искате да промените.

 2. Изберете полето до името на свойството. В зависимост от свойството въвеждане на данни (например или маска за въвеждане на текст по подразбиране), стартирайте конструктора на изрази, като щракнете върху ...или изберете опция от списъка.

  За информация как да използвате всяка свойство на поле изберете свойство и след това натиснете F1.

Най-горе на страницата

Изтриване на числово поле

Можете да използвате табличен изглед или изглед за проектиране, за да изтриете числово поле от таблица. Въпреки това, когато изтривате числово поле, която съдържа данни, губите тези данни окончателно – не можете да отмените изтриването. Поради тази причина трябва да архивирате вашата база данни, преди да изтриете всички полета на таблица или други компоненти на база данни.

Изтриване на числово поле в изглед на лист с данни

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените.

  Access отваря таблицата в табличен изглед.

 4. Намерете числово поле, щракнете с десния бутон заглавния ред (името на полето) и след това щракнете върху Изтриване на колона.

Изтриване на числово поле в изглед за проектиране

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране.

  Access отваря таблицата в изглед за проектиране.

 4. Щракнете върху селектора на ред (празен квадрат) до полето за брой и след това натиснете клавиша DELETE.

  -или-

  Щракнете върху селектора на ред и след това щракнете върху Изтриване на редове.

 5. Щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Числов препратка към свойство на поле

Когато използвате изглед за проектиране, за да добавите числово поле в таблица, можете да настроите и да промените няколко свойства за полето. Тази таблица изброява и описва свойствата на числови полета и обяснява последствията от Задаване или промяна на тях.

Свойство

Употреба

Размер на поле

Управлява размера на стойността, която можете да въведете и се съхранява в полето. За повече информация за свойството Размер на поле вижте числови полета спецификации по-горе в тази статия.

Формат

Въведете по избор знаците за форматиране, за да дефинирате формат за показване. Формати, дефинирани от тук се показват в листовете с данни, формуляри и отчети.

За повече информация за форматите по избор вижте статията на Форматиране на данни в таблици, формуляри и отчети.

Цифри след десетичния знак

Задава броя на десетичните позиции за стойностите в полето. Стойност по подразбиране: автоматично. Възможни стойности в диапазона от 0 до 15.

Входна маска

Можете да дефинирате маска за въвеждане, когато трябва да контролирате как потребителите въвеждат данни в полето.

За повече информация относно използването на маски за въвеждане вижте статията Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в конкретен формат.

Надпис

Указва името на вашето текстово поле. Това свойство приема до 2048 знака. Ако не зададете надпис, Access прилага име на поле по подразбиране.

Стойност по подразбиране

Задава стойността, която автоматично се показва в поле, когато създавате нов запис.

Правило за проверка

Указва на изискванията за данните, въведени в цял запис, отделно поле или контрола. Когато потребителите въвеждат данни, който нарушава правилото, можете да използвате свойството Текст за проверка за да зададете получените съобщението за грешка. Максималната дължина: 2048 знака.

За повече информация за създаване на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Текст на проверката за валидност

Задава текста в съобщението за грешка, което се появява, когато потребителите нарушава валидиращо правило. Максималната дължина: 255 знака.

За повече информация за създаване на правила за проверка вижте статията Създаване на валидиращо правило за проверка на данни в поле.

Задължително

Когато това свойство е настроено на да, трябва да въведете стойност в полето или в контроли, обвързана с полето. Освен това стойността не може да бъде null.

Индексирано

Използвайте индекс, за да ускорите заявки, сортиране, и изпълнение на операции за групиране срещу голям обем от данни. Можете също да използвате индекси да предпазите потребителите от въвеждане на дублирани стойности. Възможности за избор:

 •     Изключва индексирането (по подразбиране).

 • Да (дублира OK)     Индексиране на полето и позволява дублиращи се стойности. Например може да имате дублирани собствено и фамилно име.

 • Да (без дублиране)     Индексиране на полето и не позволява дублиращи се стойности.

Умни етикетчета

Задайте един или повече умни етикетчета за поле и всички проверки, обвързана с полето. Умните етикетчета са компоненти, които разпознава типовете данни в поле и ви позволяват да се действия, базирани на този тип. Например в поле от имейл адрес, умно етикетче може да създадете ново имейл съобщение или добавите адреса към списъка с контакти.

Щракнете върху изграждане (...) за да видите списък на налични умни етикетчета.

Подравняване на текст

Задава подравняване на данни. Възможности за избор:

 • Общи     Подравнява текста отляво, числа и дати надясно (по подразбиране).

 • Наляво     Подравнява текста, датите и числата отляво.

 • Отдясно     Подрежда всички текст, дати и числа вдясно.

 • Център за     Центрове за текст, дати и числа.

 • Разпространение на     Подравнява текста, дати и числа равномерно от двете страни на поле или текстово поле.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×