Вмъкване, редактиране и преглеждане на полета в Word

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вмъкването на полета може да ви даде прецизен контрол над динамичния текст в документа ви. Полетата са важна част от Word, но е добре да знаете, че много полета се вмъкват чрез вградени команди и функции. Например полетата участват, когато вмъквате номера на страници или създавате съдържание. В тези случая вероятно е по-просто да оставите Word автоматично да ги добави вместо вас. Полетата са най-полезни, когато ви трябват контейнери за данни, които може да се променят в документа ви, както и за създаване на формулярни писма или етикети в циркулярни документи.

Тези стъпки работят за вмъкване на всеки код на поле в Word. За списък на всички кодове на полета с подробна информация за всеки от тях вижте списък с кодовете на полета в Word.

 1. Щракнете в точката, в която искате да вмъкнете поле.

  Съвет: Ако знаете кода на полето, което искате да вмъкнете, можете да го въведете направо във вашия документ. Първо натиснете CTRL+F9 и след това въведете кода в скобите.

 2. Щракнете върху Вмъкване > бързи части > поле.
  Опцията "Вмъкни поле" в менюто "Бързи части"

 3. В списъка Имена на полета изберете име на поле.

  Съвет: Можете да филтрирате списъка, като щракнете върху стрелката надолу в списъка Категории.


  Диалогов прозорец ''Поле''

 4. Под "Свойства на полето" изберете желаните свойства или опции и щракнете върху OK.

Забележки: 

 • За да видите кодовете за определено поле в прозореца Поле, щракнете върху Кодове на полета. За някои полета този бутон е щракнат по подразбиране.

 • За да вложите някое поле в друго поле, първо вмъкнете външното поле – наричано още поле контейнер (стъпки 1-4 по-горе). След това поставете точката на вмъкване в кода на полето, където искате да вмъкнете вътрешното поле, и повторете стъпки 2-4 по-горе.

 • Ако искате да видите кодовете на определено поле в диалоговия прозорец поле , щракнете върху Кодове на полета.

 • За да вложите някое поле в друго поле, вмъкнете полето външно или контейнер, с помощта на диалоговия прозорец поле . В документа Поставете точката на вмъкване вътре в кода на поле, където искате да вмъкнете вътрешното поле. След това използвайте диалоговия прозорец поле , за да вмъкнете вътрешното поле.

Ако знаете кода на полето, което искате да вмъкнете, можете да го въведете направо във вашия документ. Първо натиснете CTRL+F9 и след това въведете кода в скобите.

Можете да вмъкнете поле, ако искате да:

 • Добавяне, изваждане или извършвате други изчисления. За да направите това, използвайте поле = (формула).

 • Работа с документи в циркулярен документ. Например вмъкнете полетата ASK и FILLIN да покажете запитване, докато Word обединява всеки запис на данни с основния документ.

В други случаи е по-лесно да използвате командите и опциите, които са предоставени в Word, за да добавите информация, която искате. Например можете да вмъкнете хипервръзка с помощта на полето за хипервръзка, но е по-лесно да използвате командата хипервръзка в групата " връзки " в раздела " Вмъкване ".

Важно: Не можете да вмъкнете поле код скоби, като въведете фигурна скоба знаците на клавиатурата. За да вмъкнете поле код скоби, натиснете CTRL + F9.

Синтаксис на код на поле

Кодове на полета се появяват фигурни скоби ( {} ). Полета се държат като формули в Microsoft Office Excel – кода на поле е подобно на формулата, а резултатът на полето е като стойността, която формулата дава. Можете да превключите между показването на кодовете на полета и резултатите във вашия документ, като натиснете ALT + F9.

Когато видите код на поле във вашия документ, синтаксисът изглежда ето така:

{ Име на поле свойства по избор превключва }

 • ИМЕ НА ПОЛЕ    Това е името, което се появява в списъка с имена на полета в диалоговия прозорец Поле.

 • Свойства на     Това са инструкциите или променливи, които се използват в определено поле. Не всички полета имат параметри, както и в някои области, параметри по избор вместо задължителни.

 • Незадължителни ключове    Това са всякакви незадължителни настройки, налични за дадено поле. Не всички полета имат налични ключове, освен тези, които управляват формата на резултатите от полето.

Например можете да поставите името на файла и пътя на вашия документ в горен или долен колонтитул, като вмъкнете полето Име на файл.

Синтаксис за кода на поле за име на файл с пътя включени изглежда ето така:

{FILENAME \p}

 1. Щракнете с десния бутон в полето и след това щракнете върху Редактиране на поле.

 2. Промяна на свойства на полето и опции. За информация за свойствата и опциите, налични за определено поле вижте списък с кодовете на полета в Word или търсене на името на полето в помощ.

  Забележки: 

  • За някои полета трябва да покажете кода на поле за редактиране на полето. За да покажете всички кодовете на полета в документа, натиснете ALT + F9.

  • Някои полета са редактирани в собствения диалогови прозорци вместо в диалоговия прозорец поле . Например ако с десния бутон върху хипервръзката и след това щракнете върху Редактиране на хипервръзка, диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка ще се отвори

По подразбиране Word показва резултатите на полето безпроблемно със съдържанието на вашия документ, така че някой четене на документ не знае, че част от съдържанието е в поле. Обаче полета могат да бъдат показани с оцветени фон, за да ги направите по-видими в документа.

Можете да направите резултатите на полето смес в съдържанието на документа, като изключите опцията за показване на полета с оцветения фон и чрез форматиране на резултатите на полето, или можете да привлечете вниманието към полета, като ги показват с оцветени фон, или всички време или само когато е избрано полето.

Можете да форматирате резултатите на полето, като приложите форматиране на текст към полето или като добавите ключове за форматиране в кода на поле.

Промяна на оцветения фон на полета

 1. Щракнете върху файл > Опции. (В Word 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това щракнете върху Опции на Word.)

 2. Щракнете върху Разширени.

 3. Под Показване на съдържанието на документав списъка с оцветяване на полетата , направете едно от следните неща:

  • За да направите полета изпъкват с останалата част от съдържанието на документа, изберете винаги.

  • За да направите полета смес безпроблемно със съдържанието на документа, изберете никога.

  • За да направите потребители на Word наясно, че те сте щракнали върху в поле, изберете когато е избрана.

   Когато оцветяване на опцията "поле" е зададено на Когато се избере, полето показва сив фон, когато щракнете в полето. Въпреки това сивото оцветяване не се посочва, че е избрано полето. Когато изберете полето, като щракнете двукратно върху или плъзнете мишката, осветяването, който показва избор се добавя към сивото оцветяване.

Прилагане на форматиране на текст към поле

 • Изберете полето, което искате да форматирате и след това приложете форматиране с помощта на командите в групата шрифт на раздела " Начало ".

  Например за да подчертаете името, което е вмъкнат с поле AUTHOR, цялото поле код, включително скоби (или изберете цялото поле резултата) и след това щракнете върху подчертаване в групата шрифт на раздела " Начало ".

Ако актуализирате поле, форматирането, което сте приложили към резултатите от полетата могат да бъдат загубени. За да запазите форматирането, включете \ * MERGEFORMAT превключване в кода на поле. Когато вмъквате полета с помощта на диалоговия прозорец поле \ * MERGEFORMAT ключ е включен по подразбиране.

Добавяне на ключ за форматиране към код на поле

 1. С десния бутон върху полето и след това щракнете върху Редактиране на поле.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако свойства на полето и опциите в полето се показват, изберете желаните от вас опции за форматиране.

  • Ако само кода на поле е показан, щракнете върху Опциии след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

   Ако бутонът Опции за недостъпна, допълнителни опции за форматиране може да не е налична.

Можете да използвате ключове за форматиране на три, за да форматирате резултати на полета:

Формат на switch(\*)

Поле ключ на формат (\ *) определя как да се показва резултатите от полетата. Инструкции за форматиране определят следното:

 • Използване на главни и малки букви

 • Формати на числата – например дали 9 се показва като ix (римски цифри) или Деветия (редни числителни)

 • Форматиране на знаци

Ключове за формат също да запазите форматирането на резултата в полето, когато се актуализира полето.

Формати за главни букви:

Следва списък на ключове и елементите, които те с главна буква:

 • \ * Caps    Този ключ преобразува в главна първата буква от всяка дума. Например { FILLIN "въведете името си:" \ * Caps } показва Луис Alverca, дори ако името се въвеждат с малки букви.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху заглавия на английски.

 • \ * FirstCap    Този ключ преобразува в главна първата буква от първата дума. Например { коментари \ * FirstCap } показва седмичен отчет за продажбите.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху първата капитал.

 • \ * Upper    Този ключ прави главна всички букви. Например { оферта "word" \ * Upper } показва WORD.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху главни букви.

 • \ * Долния    Този ключ преобразува в главна никой от резултата; всички букви са малки. Например, { име на файл \ * долния } показва седмичен продажби report.doc.

  Този ключ има няма ефект, ако цялото поле, което съдържа ключа е форматирано с умалени главни букви.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху малки букви.

Числови формати:

Следва списък на ключове за числа и резултатите от тях:

 • \*alphabetic    Този параметър показва резултата като буквени знаци. Резултатът е в същия регистър като думата "азбучен ред" в кода на поле. Например { SEQ допълнение \ * АЗБУЧЕН } показва B (вместо 2) и { SEQ допълнение \ * буквени } показва b.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху а, б, в.

 • \*Arabic    Този параметър показва резултатите като арабски бройни числителни имена. Например, { страница \ * арабски } показва 31.

  Забележки: 

  • Ако настройката за формат на числата в диалоговия прозорец Формат на номера на страница не е арабски, този ключ замества тази формат на числата .

  • За номера на страници само е ArabicDash формат, който показва резултатите като арабски цифри посоката, заградено с тире знаци. Например, { страница \ * ArabicDash } показва - 31 -.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху 1, 2, 3,....

 • \*CardText    Този параметър показва резултати като основен текст. Резултатът е форматиран с малки букви, освен ако добавите ключ на формат за да зададете с главни букви. Например, { = SUM(A1:B2) \ * CardText } показва седем стотици годинаи { = SUM(A1:B2) \ * CardText \ * Caps } показва Седем стотици година.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху едно, две, три.

 • \*DollarText    Този параметър показва резултати като основен текст. Word вмъква и десетичната и показва първите две десетични цифри (закръглени) като числител над 100. Резултатът е форматиран с малки букви, освен ако добавите ключ на формат за да зададете с главни букви. Например, { = 9,20 + 5,35 \ * DollarText \ * Upper } показва 14 и 55/100.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху Долар текст.

 • \*Hex    Този параметър показва резултата като шестнадесетично число. Например, { оферта "458" \ * Hex } показва 1ва.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху шестн....

 • \*OrdText    Този параметър показва резултатите като редни числителни. Резултатът е форматиран с малки букви, освен ако добавите ключ на формат за да зададете с главни букви. Например, { дата \ @ "d" \ * OrdText } показва първите двадесети { дата \ @ "d" \ * OrdText \ * FirstCap } показва първите двадесет.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху първия, втори, трети,....

 • \*Ordinal    Този параметър показва резултатите като редни арабски цифри. Например, { дата \ @ "d" \ * редните } показва 30.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху 1, 2-ри, третата.

 • \*Roman    Този параметър показва резултати като римски цифри. Резултатът е в същия регистър като думата "roman" в кода на поле. Например, { SEQ CHAPTER \ * римски } показва хи { SEQ CHAPTER \ * римски } показва Xли.

  За да изберете тази опция в диалоговия прозорец Опции за поле , щракнете върху I, II, III.

Формати за знаци и защита на използваните формати:

Следват ключове за форматиране на знаци и резултатите от тях:

 • \*Charformat    Този ключ се прилага форматирането на първата буква от името на полето върху целия резултат. Резултатът от следващия пример е с получерно форматиране, защото R в REF е получер.

  {Rде chapter2_title \ * Charformat } показва китове на Тихия океан в получерен шрифт.

  За да добавите този ключ, въведете кода на поле или в полето кодове на полета в диалоговия прозорец поле .

 • \*MERGEFORMAT    Този ключ се прилага форматирането от предишния резултат върху новия резултат. Например, ако изберете името, показано в полето { автор \ * MERGEFORMAT } и прилагане на получерно форматиране, Word запазва това форматиране, когато полето се актуализира, за да се покаже ново име на автора.

  Когато вмъквате полета с помощта на диалоговия прозорец поле , ключа \*MERGEFORMAT е включено по подразбиране. Можете да изключите тази опция, като изчистите квадратчето Съхранявай форматирането при актуализации в диалоговия прозорец поле .

Обратно към форматиране ключове

Ключ на числова формат (\ #)

Ключ на числова формат (\ #) Задава начина на показване на числов резултат.

Например ключът \# $###0,00 в { = SUM(ABOVE) \# $###0,00 } показва резултат от типа "$4455,70". Ако резултатът в полето не е число, този ключ не действа.

Забележка: Не се изисква кавички около прости цифрови формати, които не съдържат интервали – например { MarchSales \ # $# ## 0.00 }. За по-сложни числови формати и тези, които съдържат интервали или текст Поставете цифров формат в кавички, както е показано в следващите примери. Word добавя кавички цифров формат с ключове, ако вмъкнете поле с помощта на диалоговия прозорец поле или командата формула в групата " данни " на раздела " оформление " (контекстен разделИнструменти за таблица ).

Комбинирайте следните елементи на формат за да съставите цифров формат:

 • 0 (нула)    Този формат елемент указва числови необходимите места, за да покажете в резултата. Ако резултатът не съдържа цифра в тази позиция, Word показва 0 (нула). Например, { = 4 + 5 \ # 00.00 } показва 09.00.

 • #    Този формат елемент указва числови необходимите места, за да покажете в резултата. Ако резултатът не съдържа цифра в тази позиция, Word показва интервал. Например, { = 9 + 6 \ # $### } показва $ 15.

 • x    този формат елемент слага цифри отляво на "x" контейнера. Ако контейнера е вдясно от десетичния знак, Word закръглява резултата до тази позиция. Например:
  { = 111053 + 111439 \ # x ## } показва 492.
  { = 1/8 \ # 0,00 x_} показва 0,125.
  { = 3/4 \ # .x_} показва .8.

 • . (десетична запетая)    Този формат елемент определя позицията на десетичната точка. Например, { = SUM(ABOVE) \ # $###.00 } показва $495.47.

  Използвайте десетичния знак, който е зададен като част от регионалните настройки в контролния панел.

 • (символ за групиране на число)    Този формат елемент разделя групи от три цифри. Например, { = NetProfit \ # $# ##, ### } показва $2,456,800.

  Използвайте символ за групиране, който е зададен като част от регионалните настройки в контролния панел.

 • -(минус знак)    Този формат елемент добавя знак минус към отрицателен резултат или добавя интервал, ако резултатът е положителен или 0 (нула). Например, { = 10-90 \ #-## } показва -80.

 • + (знак плюс)    Този формат елемент добавя знак плюс към положителен резултат, знак минус към отрицателен резултат или интервал, ако резултатът е 0 (нула). Например, { = 100-90 \ # + ## } показва + 10и { = 90-100 \ # + ## } показва -10.

 • %, $, *, и т.н    Този формат елемент включва зададения знак в резултата. Например, { = netprofit \ # "##%" } показва 33 %.

 • "пример за форматиране за положително. отрицателни"    този формат елемент задава различни числови шаблони за положителни и отрицателни резултати, разделени с точка и запетая. Например, ако показалец Sales95 е положителна стойност, полето { Sales95 \ # "$# ## 0.00;-$# ## 0,00" } показва стойността с редовни форматиране – например "$1,245.65". Отрицателна стойност се показва с получерно форматиране и минус – например -$ 345.56.

 • "пример за форматиране за положително. отрицателни; нула"    този формат елемент задава различни числови формати за положителен резултат, отрицателен резултат и 0 (нула) резултат, разделени с точка и запетая. Например, в зависимост от стойността на Sales95 показалец, { Sales95 \ # "$#, ## 0.00;($#,##0.00); $0" } се показва положителни, отрицателни и 0 (нула) стойности, както следва: $1,245.65 ($ 345.56), 0 $.

 • "текст"    Този формат елемент добавя текст към резултата. Поставете текста в единични кавички. Например, { = { цена } * 8.1 % \ # "$## 0.00 ' е данъкът" " } показва $347.44 е данък добавена стойност.

 • "numbereditem"    Този формат елемент показва броя на предишния елемент, който номерирани с помощта на командата надпис ("препратки ", надписи група) или като вмъкнете поле SEQ. Затворете идентификатора на елемента, например "таблица" или "фигура," в обратни ударения ('). Поредният номер се показва в арабски цифри. Например, { = SUM(A1:D4) \ # "## 0.00"е общата сума на таблица"" таблица"" } показва 456.34 е общата сума на таблица 2.

Обратно към форматиране ключове

Ключ на дата-час формат (\ @)

Ключ на формат за дата и час (\ @) Задава начина на показване на дата или час.

Например параметъра / \ @ "дддд, Мммм д, гггг" в полето { дата \ @ "дддд, Мммм д, гггг" } показва "Петък, ноември 23, 2007." Комбиниране на следните инструкции за дата и час – ден (д), месец (М) и година (y); (з) часове и минути (m) – за изграждане на формат на дата и час. Можете също да включите текст, пунктуация и интервали.

Инструкции за дата:

Месец (М)

Буквата M трябва да е главна, за да се различават месеците от минутите.

 • M    този формат елемент показва месеца като число без водеща 0 (нула) за едноцифрените месеци. Например юли е 7.

 • Мм    този формат елемент показва месеца като число с водеща 0 (нула) за едноцифрените месеци. Например юли е 07.

 • Ммм    този формат елемент показва месеца като съкращение три букви. Например юли е юли.

 • MMMM    този формат елемент показва месеца като пълното си име.

Ден (d)

Буквата d показва деня от месеца или деня от седмицата. Буквата d може да бъде главна или малка.

 • d    този формат елемент показва деня от седмицата или месеца като число без водеща 0 (нула) за едноцифрените дни. Например шестия ден от месеца се показва като 6.

 • DD    този формат елемент показва деня от седмицата или месеца като число с водеща 0 (нула) за едноцифрените дни. Например шестия ден от месеца се показва като 06.

 • ДДД    този формат елемент показва деня от седмицата или месеца като съкращение три. Например вторник се показва като ВТ.

 • дддд    този формат елемент показва деня от седмицата пълното му име.

Година (y)

Буквата y показва годината с две или четири цифри. Буквата y може да бъде главна или малка.

 • гг    Този формат елемент показва годината като две цифри с водеща 0 (нула) за годините от 01 до 09. Например 1999 се показва като 99и 2006 се показва като 06.

 • гггг    Този формат елемент показва годината като четири цифри.

Инструкции за време:

Часа (h)

Малко h базира времето върху 12-часов часовник. Главна буква H базира времето върху 24-часов, часовник; например 5 часа се показва като 17.

 • h или H    Този формат елемент показва часа без водеща 0 (нула) за едноцифрените часа. Например на час от 9: 00 се показва като 9.

 • HH или HH    Този формат елемент показва часа с водеща 0 (нула) за едноцифрените часа. Например на час от 9: 00 се показва като 09.

Минути (м)

Буква m трябва да бъде малка, за да се различават минутите от месеци.

 • m    този формат елемент показва минути без водеща 0 (нула) за едноцифрените минути. Например, { време \ @ "m" } показва 2.

 • мм    този формат елемент показва минути с водеща 0 (нула) за едноцифрените минути. Например, { време \ @ "mm" } показва 02.

Секунди (s)

 • s    този формат елемент показва секунди без водеща 0 (нула) за едноцифрените секунди. Например {време \ @ "s" показва 5.

 • SS    Този формат елемент показва секунди с водеща 0 (нула) за едноцифрените секунди например {време \ @ "ss" показва 05.

Ч. и след обяд (AM/PM)

Това показва ч. и ч. За да промените символите на ч. и след обяд за Microsoft Windows, променете регионалните настройки в контролния панел.

 • am/pm или AM/PM    Този формат елемент показва ч. и ч. като главни букви. Например, { време \ @ "h AM/PM" } и { време \ @ "h am/pm" } дисплея 9 AM или 5 PM.

Друг текст и препинателни знаци:

 • "текст"    Този формат елемент показва определен текст в дата или час. Поставете текста в единични кавички. Например, { време \ @ "Чч: мм"Гринуич"" } показва 12:45 Гринуич средно време.

 • знак    Този формат елемент включва зададения знак в дата или час, като например: (двоеточие), – (тире), * (звездичка), или място. Например, { дата \ @ "чч: мм Ммм-d," yy " } показва 11:15 ноември-6, ' 99.

 • "numbereditem"    Този формат елемент включва дата или час броя на предишния елемент, който номерирани с помощта на командата надпис в групата надписи ("препратки "), или като вмъкнете поле SEQ. Затворете идентификатора на елемента, например таблица или фигура, в тежко ударение ('). Word показва пореден номер в арабски цифри. Например, { PRINTDATE \ @ ""Таблица""таблица"'е отпечатан на" M/d/yy " } показва таблица 2 е отпечатан на 9/25/02.

Забележка: Не се изисква кавички около прости формати за дата час, които не съдържат интервали или текст – например, { дата \ @ мм/гг }. За по-сложни формати за дата и час и тези, които включват интервали или текст, поставете целия формат за дата и час в кавички, например { дата \ @ "дддд, Мммм д, гггг", в "ч: мм" }. Word добавя кавички формат на дата час ключове, ако вмъкнете поле с помощта на командата " Дата и час " в групата текст на раздела " Вмъкване " или диалоговия прозорец поле .

Обратно към форматиране ключове

По подразбиране Word автоматично актуализира полета, когато документът се отваря. По този начин, информацията е актуализиран. Има случаи, където може да не искате да се случи, въпреки това. Например може да искате датата в заглавката, за да отрази определена дата, а не автоматично актуализира до текущата дата при всеки път, когато документът се отваря.

Полета също могат да бъдат актуализирани, като щракнете с десния бутон на поле и след това щракнете върху Актуализирай поле или като щракнете върху поле и след това натиснете F9.

Ръчно актуализиране на всички полета в основния документ, натиснете CTRL + A и след това натиснете F9. Отделно трябва да бъдат актуализирани полета в горни колонтитули, долни колонтитули или текстови полета. Щракнете в горен колонтитул, долен колонтитул или текстово поле, натиснете CTRL + A и след това натиснете клавиша F9.

Можете да заключите полета, за да предотвратите автоматично или неволно актуализиране на полето.

Заключване или отключване на определено поле

Направете едно от следните неща:

 • За да заключите поле, така че да не се актуализират резултати в поле, щракнете върху полето и след това натиснете CTRL + F11.

 • За да отключите поле, така че да могат да бъдат актуализирани резултати в поле, щракнете върху полето и след това натиснете CTRL + SHIFT + F11.

Заключване на резултатите от показалец, INCLUDETEXT и REF полета

Заключване резултат (\!) поле не позволява на поле, което е включено в резултата от показалец, INCLUDETEXT, или поле REF актуализирането освен ако полето ще даде като резултат на първоначалното местоположение е променена. Без този ключ Word актуализира полетата, които са включени в резултат на поле всеки път, когато се актуализира полето показалец, INCLUDETEXT или REF.

Например полето { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 Sales.doc \! } Вмъква съдържанието на документ "Трим4 Sales.doc", който съдържа поле за дата и на поле за вграждане. Ако актуализирате полето INCLUDETEXT \! не позволява на Word да актуализира полетата DATE и EMBED във вмъкнатия текст, освен ако те първо се актуализират в оригиналния документ ("Qtr4 Sales.doc"). Ключът гарантира, че текстът, вмъкнат от полето INCLUDETEXT отговаря на текста в оригиналния документ.

За да актуализирате полетата DATE и EMBED в двете места, актуализирайте полетата в оригиналния документ (трим4 Sales.doc) и след това актуализирайте полето INCLUDETEXT.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×