Вмъкване на ActiveX контрола

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Създаването и разпространението на ваша собствена потребителска ActiveX контрола може да спести време и усилия на други проектанти на шаблони на формуляри в допълнение към предоставянето на функционалност, която не е налична в Microsoft Office InfoPath. Можете да направите Microsoft ActiveX контролите налични в режим на проектиране и след това да използвате тези контроли в шаблоните на формуляри, които създавате.

В тази статия

Кога да използвате ActiveX контрола

Опитът на потребителя

Съображения за съвместимост

Вмъкване на ActiveX контрола в шаблон на формуляр

Съвети за защитата

Кога да използвате ActiveX контрола

Обикновено използвате ActiveX контрола, когато искате да включите елемент на потребителски интерфейс във вашия шаблон на формуляр, който не е наличен в InfoPath, като например контрола плъзгач, която идва от Microsoft Windows.

Вашата организация може да създаде също и свои собствени потребителски ActiveX контроли за определени бизнес нужди. Например една болница може да разработи ActiveX контрола, която позволява медицинските снимки да се показват във формуляр. Или представете си, че вашите представители на отдела по продажби трябва да следят броя на артикулите, продадени за определен месец. Актуализирането на текстово поле чрез въвеждане може да бъде неудобно и да доведе до грешки, като се има предвид, че търговските представители ще трябва постоянно да увеличават с единица. Потребителска ActiveX контрола, която се увеличава сама с щракване на мишката, намалява времето за проследяване на тази информация и може да помогне за намаляването на грешките.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Какво потребителят вижда във формуляра зависи изцяло от типа на ActiveX контролата, която сте използвали във вашия шаблон на формуляр.

Когато публикувате шаблон на формуляр, който съдържа ActiveX контрола, тази контрола трябва да бъде инсталирана и регистрирана на компютрите на потребителите, за да могат те да отварят формуляри, базирани на този шаблон на формуляр. Някои ActiveX контроли, например тези, които са включени в Microsoft Windows, може вече да са инсталирани и регистрирани на компютрите на потребителите. Други ActiveX контроли, като потребителските контроли, които разработвате, може да не са инсталирани и регистрирани. В този случай трябва да вземете мерки, за да инсталирате и регистрирате контролите вместо вашите потребители.

Ако планирате да инсталирате вашия шаблон на формуляр с програма за потребителско инсталиране, можете същевременно да инсталирате и регистрирате потребителската ActiveX контрола. Също така можете да укажете съществуващ кабинетен (.cab) файл в съветника за добавяне на потребителска контрола, който да се използва за инсталиране на контролата на компютрите на потребителите.

Когато използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да направите дадена ActiveX контрола налична за вашите потребители, трябва да укажете дали искате да пакетирате съществуващ .cab файл заедно с вашия шаблон на формуляр. Този .cab файл позволява на контролата да бъде инсталирана и регистрирана на компютрите на вашите потребители. Ако изберете да включите .cab файл с вашия шаблон на формуляр и вашите потребители все още нямат инсталирана тази ActiveX контрола, InfoPath им напомня да инсталират контролата, когато за първи път отворят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр.

InfoPath автоматично инсталира и регистрира контролата вместо потребителите, ако са изпълнени и двете следващи изисквания:

 • .cab файлът е подписан с цифров сертификат, който създава цифров подпис във файла.

 • Цифровият подпис е от разработчик на формуляр или друг надежден издател. Ако .cab файлът е подписан, но издателят все още не е надежден на компютъра на потребителя, InfoPath показва предупреждение за защита и изисква от потребителя да разреши довереност за издателя.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, ActiveX контролите не са налични в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Освен това ActiveX контроли не са налични в части за шаблон.

Най-горе на страницата

Вмъкване на ActiveX контрола в шаблон на формуляр

Преди да можете да добавите ActiveX контрола във вашия шаблон на формуляр, който трябва да го направите достъпен в прозореца на задачите контроли . InfoPath включва добавяне на съветника за потребителски контроли, които ще ви преведе през процеса на избиране на ActiveX контролата, включително инсталационен .cab файл с вашия шаблон на формуляр, ако е необходимо и задаване на опциите за обвързване и други свойства за ActiveX контролата.

Добавяне на ActiveX контролата в прозореца на задачите Контроли

Ако разработвате ваша собствена ActiveX контрола за използване в InfoPath, трябва да идентифицирате тази контрола като безопасна за инициализиране и безопасна за скрипт, преди да изпълните следващата процедура.

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. В дъното на прозореца на задачите Контроли щракнете върху Добавяне или премахване на потребителски контроли.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне или премахване на потребителски контроли щракнете върху Добавяне.

 4. На първата страница на съветника за добавяне на потребителски контроли изберете ActiveX контрола и след това щракнете върху Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху контролата, която искате, в списъка Избор на контрола и след това изберете Напред.

  Забележка : Списъкът Избор на контрола показва ActiveX контролите, които в момента са регистрирани на вашия компютър, включително ActiveX контролите, които се включват в Microsoft Windows. Ако сте създали ваша собствена потребителска ActiveX контрола, трябва да я регистрирате, за да се появява в списъка Избор на контрола. Ако ActiveX контролите са несъвместими с InfoPath или се смятат за опасни, няма да можете да ги добавите в InfoPath.

 6. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща:

  • За да включите инсталационен .cab файл към вашия шаблон на формуляр, щракнете върху Включи .cab файл, укажете файла, който искате да използвате, и след това щракнете върху Напред.

  • За да инсталирате ActiveX контролата, използвайки потребителска програма за инсталиране, или ако ActiveX контролата вече е инсталирана на компютрите на вашите потребители, щракнете върху Не включвай .cab файл и след това натиснете Напред.

 7. В списъка Свойство за обвързване направете едно от следните неща:

  • За да обвържете свойство на ActiveX контролата с поле в източника на данни, щракнете върху елемент.

   Забележка : Ако ActiveX контролата включва свойство Стойност, InfoPath автоматично го избира, но вие можете да го промените.

  • За да оставите ActiveX контролата необвързана, щракнете върху (не обвързвай).

 8. Щракнете върху Напред.

 9. В зависимост от типа на ActiveX контролата, която сте избрали да добавите, може да се появи списък Разрешаване или забрана на свойство. Ако случаят е такъв, щракнете върху свойство и след това изберете Напред.

  Забележка : Ако контролата включва свойство Разрешено, InfoPath автоматично го избира, но вие можете да го промените.

 10. Ако сте задали свойство за обвързване в стъпка 7, задайте опциите за обвързване, които искате.

  Как?

  В списъка Тип на поле или група направете едно от следните неща:

  • За да обвържете ActiveX контрола с поле с прост тип данни, щракнете върху Поле (елемент или атрибут). Този тип обвързване се използва от прости ActiveX контроли, като например контролата плъзгач, която се включва в Microsoft Windows. Ако изберете тази опция, трябва да укажете тип данни по подразбиране за ActiveX контролата, както и всички допълнителни типове данни, към които ActiveX контролата може да бъде обвързана.

  • За да обвържете ActiveX контрола с поле с потребителски тип данни, щракнете върху Поле (елемент с потребителски тип данни). Този тип обвързване се използва от ActiveX контроли, които функционират като редактори за специфичен тип съдържание, като например редактор за уравнения, който редактира MathML. Ако изберете тази опция, трябва също да укажете пространство на имената за XML, който ще бъде редактиран.

  • За да обвържете ActiveX контролата с поле или група, независимо от нейния тип данни, щракнете върху Поле или група (всички типове данни). Този тип обвързване се използва от ActiveX контроли, които анализират информация, въведена някъде другаде в същия формуляр, например графика или диаграма, или от ActiveX контроли, които обработват XML данни направо.

 11. Щракнете върху Готово.

 12. Прегледайте съобщението за потвърждение и след това изберете Затвори, за да излезете от съветника.

 13. В диалоговия прозорец Добавяне или премахване на потребителски контроли щракнете върху OK.

След като ActiveX контролата се появи в прозореца на задачите Контроли, можете да я вмъкнете във вашия шаблон на формуляр.

Вмъкване на ActiveX контрола в нов празен шаблон на формуляр

Когато вмъквате Microsoft ActiveX контрола във вашия шаблон на формуляр, InfoPath вмъква потребителска контрола, обвързана или с поле, или с група в източника на данни, в зависимост от опциите, които сте указали в съветника за добавяне на потребителска контрола.

Забележка : Ако други проектанти на шаблони на формуляри във вашата организация искат да използват същата ActiveX контрола в техните шаблони на формуляри и ако тази контрола все още не е инсталирана на техните компютри, можете да създадете потребителска програма за инсталиране, като например Microsoft Windows Installer Package (.msi) файл. Тази потребителска програма за инсталиране може бързо да инсталира и регистрира ActiveX контролата вместо проектантите на шаблони на формуляри.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли щракнете върху името на ActiveX контролата, която искате да вмъкнете.

  Забележка относно защитата : Внимавайте, когато добавяте ActiveX контроли към вашия шаблон на формуляр. ActiveX контролите може да бъдат проектирани по такъв начин, че използването им да води до опасност за защитата. Препоръчваме ви да използвате само контроли от надеждни източници.

 4. Всички страници на свойства, които са специфични за ActiveX контролата, ще се появят до стандартните страници на свойства на InfoPath за ActiveX контроли. За да видите тези страници на свойства, щракнете двукратно върху ActiveX контролата в шаблона на формуляра.

Вмъкване на ActiveX контрола в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъквате ActiveX контрола, като плъзнете поле от прозореца на задачите Източник на данни на шаблона на формуляр или като вмъкнете ActiveX контролата от прозореца на задачите контроли вместо това, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли щракнете върху името на ActiveX контролата, която искате да вмъкнете.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете полето, в което искате да съхранявате данните на контролата, и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Съвети за защитата

Когато проектирате формуляри, които съдържат ActiveX контроли, трябва да имате предвид следните неща, свързани със защитата:

 • ActiveX контролите, които се използват в InfoPath, имат ограничения, по-строги от тези за ActiveX контролите, използвани в Windows Internet Explorer. Например InfoPath изисква ActiveX контролите да бъдат маркирани като безопасни за скрипт и безопасни за инициализация. Ако разработвате потребителски ActiveX контроли за използване в шаблони на формуляри, трябва да приложите интерфейса IObjectSafety, така че InfoPath да разпознава, че дадена контрола е маркирана като безопасна за скрипт и безопасна за инициализация.

 • Внимавайте, когато добавяте ActiveX контроли към вашия шаблон на формуляр. ActiveX контролите може да бъдат проектирани по такъв начин, че използването им да води до опасност за защитата. Препоръчваме ви да използвате само контроли от надеждни източници.

 • ActiveX контролите не могат да бъдат инсталирани от или изпълнени в шаблони на формуляри, които имат ограничено ниво на доверие (както е указано в диалоговия прозорец Опции за формуляри в режим на проектиране).

 • За информация относно проектиране на по-защитени ActiveX контроли посетете уеб сайта на Microsoft Developer Network (MSDN).

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×