Преминаване към основното съдържание

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато искате потребителите да могат да добавят допълнителни колони в таблица, можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath.

В тази статия

Кога да използвате хоризонтална повтаряща се таблица

На потребителския интерфейс

Съображения за съвместимост

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица

Съвети за оформлението

Кога да използвате хоризонтална повтаряща се таблица

Използвайте хоризонтална повтаряща се таблица, когато искате данните да бъдат въвеждани или показвани в структуриран табличен формат и когато искате потребителите да могат да добавят допълнителни колони с данни, ако е необходимо. Например можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица за събиране на данни за продажби за всяко тримесечие. Ако вашият шаблон на формуляр е свързан към база данни, можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица, за да покажете или работите със записи от тази база данни.

Хоризонтална повтаряща се таблица се състои от повтаряща се секция вътре в таблица на оформлението. Повтаряща се секция има повтарят хоризонтално настройка разрешено, която наподобява на колона в таблица.

В следващия пример потребителите могат да добавят допълнителни колони в таблицата, ако искате да запишете данните за продажбите за различни тримесечия.

Данни за продажби, въведени в хоризонтална повтаряща се таблица във формуляр

Хоризонтална повтаряща се таблица се състои от две части:

 • Заглавка на колона    Когато вмъквате хоризонтална повтаряща се таблица в нов, празен шаблон на формуляр, заглавката на колоната се показва по подразбиране. Обикновено използвате тази колона, за да въведете етикетите, които се появяват надолу в лявата част на таблицата. Ако нямате нужда от тези етикети, щракнете с десния бутон вътре в колоната, посочете Изтриване в контекстното меню и след това щракнете върху колони.

 • Колона с данни    Колона с данни е колоната, която може да се "повтаря" във формуляра колкото пъти е необходимо. Като проектант на шаблон на формуляр обикновено виждате само една колона в режим на проектиране когато вмъквате хоризонтална повтаряща се таблица. Лице, попълване на формуляр, който е базиран на вашия шаблон на формуляр, да добавите няколко колони във формуляра, като натиснете CTRL + ENTER, като щракнете върху команди от контекстното меню или като щракнете върху Вмъкни елемент пояснителния текст във формуляра, който можете да Персонализиране.

Свързани контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на хоризонталните повтарящи се таблици, но служат за различни цели. Да решите коя от тези контроли работи най-добре на вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Повтарящ се таблица    Ако искате потребителите да могат да добавят редове в таблица вместо няколко колони, използвайте повтаряща се таблица вместо хоризонтална повтаряща се таблица.

Повтаряща се секция    За да създадете секция, която потребителите могат да вмъкват във формуляр няколко пъти (като запис в база данни), използвайте повтаряща се секция или друга повтаряща се контрола. Когато потребителите вмъкват повтаряща се секция във формуляр, отделните секции се вмъкват вертикално или една след друга надолу по дължината на формуляра. Това поведение се различава от тази на повтаряща се секция в хоризонтална повтаряща се таблица, където отделните секции се вмъкват хоризонтално или една до друга във формуляра.

Най-горе на страницата

Средата за работа на потребителите

Бутон на контекстно меню се показва всеки път, когато потребителите преместете показалеца върху колона в хоризонтална повтаряща се таблица. Потребители щракнете върху бутона, за да видите контекстното меню с команди за вмъкване или премахване на колона.

Контекстно меню за хоризонтална повтаряща се таблица

Потребителите могат да вмъкват нова колона като щракнете върху Вмъкване на елемент от текста, който се появява под хоризонтална повтаряща се таблица във формуляра. Можете да персонализирате или премахнете този текст, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Всички колони, които надвишават ширината на таблицата на оформлението, която съдържа контролата повтаряща се секция ще се пренася на следващия ред.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, хоризонтална повтаряща се таблица контролите са налични в прозореца на задачите контроли , защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица

Процедурата за вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица леко се различава в зависимост от това дали проектирате шаблон за нов, празен формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда хоризонтална повтаряща се таблица, когато преместите показалеца над нея в режим на проектиране.

Повтаряща се секция, избрана в хоризонтална повтаряща се таблица

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Хоризонталните повтарящи се таблици обикновено са обвързани с повтарящи се групи в източника на данни на шаблона на формуляр, въпреки че те могат да се свързва с повтарящи се полета.

В следващия пример таблицата в шаблона на формуляр е обвързано с тримесечие повтаряща се група в прозореца на задачите Източник на данни . Контролите текстови полета в таблицата – голф, Тениси сърф – са обвързани с полета, които са част от тримесечие повтаряща се група.

Зависимост между хоризонтална повтаряща се таблица в шаблон на формуляр и повтаряща се група в източник на данни

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица в шаблон на нов, празен формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контролищракнете върху Хоризонтална повтаряща се таблица.

 4. В полето брой редове въведете броя на редовете, които искате да имате по подразбиране таблицата.

 5. Хоризонтална повтаряща се таблица се създава с текстово поле във всеки ред в колоната с данни. За да конвертирате текстово поле в друг вид контрола, щракнете с десния бутон текстовото поле, което искате да конвертирате, посочете Промени на в контекстното меню и след това щракнете върху контролата, която искате.

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъкнете хоризонтална повтаряща се таблица, като плъзгате повтаряща се група от прозореца на задачите Източник на данни на шаблона на формуляр, или чрез вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица от прозореца на задачите контроли вместо това, както е описано в следната процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контролищракнете върху Хоризонтална повтаряща се таблица.

 4. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица щракнете върху източника на данни, които искате да използвате в списъка източник на данни и след това щракнете върху повтаряща се група Изображение на икона , която искате да обвържете редовете на таблицата.

  Съвет: За да създадете нова повтаряща се група, щракнете с десния бутон на групата, към която искате да добавите повтаряща се група, щракнете върху Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група укажете свойствата за повтаряща се група.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. На втората страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица щракнете двукратно върху полетата в списъка обвързване на данни , който искате да добавите като колони в таблицата.

  Съвет: За да създадете ново поле, в списъка обвързване на данни , щракнете с десния бутон на групата, към която хоризонтална повтаряща се таблица е обвързана, щракнете върху Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група укажете свойствата за полето.

 7. За да пренаредите колоните, изберете колона в списъка на редове в таблица и след това щракнете върху Премести преди или Премести след.

Най-горе на страницата

Съвети за оформлението

Използвайте съветите по-долу, за да ви помогнат да прецизирате облика, размера и други аспекти на хоризонтална повтаряща се таблица и контролите в нея:

 • Спомнете си, че хоризонтална повтаряща се таблица се състои от повтаряща се секция в таблица на оформлението. Дясната граница на таблицата на оформлението определя точката, в която колоните в таблицата пренасяне на следващия ред, когато потребителите вмъкват допълнителни колони. За да контролирате обтичането на колона, можете да плъзнете дясната граница на клетка от таблица оформление, който огражда контролата за повтаряща се секция надясно или наляво.

 • Хоризонтална повтаряща се таблица може да бъде полезна за целите на печата. Колоните в контролата се пренасят на следващия ред в шаблон на формуляр, така че цялата информация в таблицата се отпечатва. Въпреки това ако вашият шаблон на формуляр е предназначен главно за екранната преглеждане, помислете за поставяне на хоризонтална повтаряща се таблица в област на превъртане във вашия шаблон на формуляр. По този начин, ако потребителите въведат голям обем от данни в хоризонтална повтаряща се таблица, те да превъртите, да го видите вместо да го виждат всички на формуляра.

 • За да промените размера на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, чийто размер, който искате да промените, натиснете ALT + ENTER, изберете раздела размер и след това направете необходимите корекции.

 • Преоразмерете текстовите полета във вашия шаблон на формуляр да обхване дължината на текста, който очаквате потребителите да въвеждат в тях.

 • За да промените границата или цвета на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, които искате да промените, в менюто формат щракнете върху граници и оцветяване, щракнете върху раздела граници и след това направете необходимите корекции.

 • За да персонализирате текста, който се появява в текстово поле, използвайте полетата шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти форматиране . За да промените шрифта и размера на шрифта за всички текстови полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, изберете текстовото поле, което съдържа форматирането, които искате и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли текстово поле в менюто форматиране .

 • За да видите как ще изглежда вашата текстови полета с действителен текст в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто изглед . Това ви помага да се ориентирате как ще изглежда формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, когато потребителите попълват.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×