Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато искате потребителите да могат да добавят допълнителни колони в таблица, можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица във вашия шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath.

В тази статия

Кога да използвате хоризонтална повтаряща се таблица

На потребителския интерфейс

Съображения за съвместимост

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица

Съвети за оформлението

Кога да използвате хоризонтална повтаряща се таблица

Използвайте хоризонтална повтаряща се таблица, когато искате данните да бъдат въвеждани или показвани в структуриран табличен формат и когато искате потребителите да могат да добавят допълнителни колони с данни, ако е необходимо. Например можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица за събиране на данни за продажби за всяко тримесечие. Ако вашият шаблон на формуляр е свързан с база данни, можете да използвате хоризонтална повтаряща се таблица и за да показвате или работите със записи от тази база данни.

Хоризонталната повтаряща се таблица се състои от повтаряща се секция в таблица на оформлението. Повтарящата се секция има разрешена настройка Повтаряй хоризонтално, която симулира колона в таблица.

В следващия пример потребителите могат да добавят допълнителни колони в таблицата, ако искат да записват данни за продажбите за различни тримесечия.

данни за продажби, въведени в хоризонтална повтаряща се таблица във формуляр

Хоризонталната повтаряща се таблица се състои от две части:

 • Заглавна колона    Когато вмъквате хоризонтална повтаряща се таблица в нов празен шаблон на формуляр, заглавната колона се появява по подразбиране. Обикновено използвате тази колона, за да въвеждате етикети, които се появяват надолу в лявата част на таблицата. Ако тези етикети не са ви необходими, щракнете с десния бутон на мишката в колоната, посочете Изтриване в контекстното меню и след това щракнете върху Колони.

 • Колона с данни    Колоната с данни е колоната, която може да се "повтаря" във формуляра толкова пъти, колкото е необходимо. Като проектант на шаблона на формуляр обикновено виждате само една колона в режим на проектиране, когато вмъквате хоризонтална повтаряща се таблица. Човекът, попълващ формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, може да добави няколко колони във формуляра, натискайки клавишите CTRL+ENTER, като избира команди от контекстно меню или като щраква върху пояснителния текст Вмъкване на елемент във формуляра, който можете да персонализирате.

Сродни контроли

InfoPath включва други контроли, които са подобни на хоризонталните повтарящи се таблици, но служат за различни цели. За да решите коя от тези контроли ще ви свърши най-добре работа за вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

Повтаряща се таблица    Ако искате потребителите да могат да добавят няколко реда в таблица, вместо няколко колони, използвайте повтаряща се таблица вместо хоризонтална повтаряща се таблица.

Повтаряща се секция    За да създадете секция, която потребителите могат да вмъкват във формуляр няколко пъти (като запис в база данни), използвайте повтаряща се секция или друга повтаряща се контрола. Когато потребителите вмъкват повтаряща се секция във формуляр, отделните секции се вмъкват вертикално или една след друга надолу по дължина на формуляра. Това поведение се различава от това на повтарящата се секция в хоризонтална повтаряща се таблица, където отделните секции се вмъкват хоризонтално или една до друга във формуляра.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Всеки път, когато потребителите преместят показалеца на мишката над колона в хоризонтална повтаряща се таблица, се появява бутон на контекстно меню. Потребителите щракват върху бутона, за да видят контекстно меню с команди за вмъкване или премахване на колона.

контекстно меню за хоризонтална повтаряща се таблица

Потребителите могат да вмъкват нова колона и чрез щракване върху текста Вмъкни елемент, който се появява под хоризонталната повтаряща се таблица във формуляра. Можете да персонализирате или премахнете този текст, когато проектирате вашия шаблон на формуляр. Всички колони, които надвишават ширината на таблицата на оформлението, която съдържа контролата за повтаряща се секция, ще се пренесат на следващия ред.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, контролите на хоризонтална повтаряща се таблица не са налични в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица

Процедурата за вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда хоризонтална повтаряща се таблица, когато преместите вашия показалец над нея в режим на проектиране.

повтаряща се секция, избрана в хоризонтална повтаряща се таблица

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Хоризонталните повтарящи се таблици обикновено са обвързани с повтарящи се групи в източника на данни на шаблона на формуляр, въпреки че те могат да се свързва с повтарящи се полета.

В следващия пример таблицата в шаблона на формуляр е обвързана с повтарящата се група quarter в прозореца на задачите Източник на данни. Контролите текстови полета в таблицата – Голф, Тенис и Сърф – са обвързани с полета, които са част от повтарящата се група quarter.

Зависимост между хоризонтална повтаряща се таблица в шаблон на формуляр и повтаряща се група в източник на данни

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица в нов празен шаблон на формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Хоризонтална повтаряща се таблица.

 4. В полето Брой редове въведете броя редове, които искате таблицата да има по подразбиране.

 5. Хоризонталната повтаряща се таблица се създава с текстово поле във всеки ред в колоната за данни. За да конвертирате текстово поле в друг вид контрола, щракнете с десния бутон на мишката върху текстовото поле, което искате да конвертирате, посочете Замени с в контекстното меню и след това щракнете върху контролата, която искате.

Вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъквате хоризонтална повтаряща се таблица, като плъзгате повтаряща се група от прозореца на задачите Източник на данни на шаблона на формуляр, или чрез вмъкване на хоризонтална повтаряща се таблица от прозореца на задачите контроли вместо това, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Хоризонтална повтаряща се таблица.

 4. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица щракнете върху източника на данни, които искате да използвате в списъка източник на данни и след това щракнете върху повтаряща се група изображение на икона , която искате да обвържете редовете на таблицата.

  Съвет: За да създадете нова повтаряща се група, щракнете с десния бутон на мишката върху групата, към която искате да добавите повтарящата се група, изберете Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група укажете свойствата за повтарящата се група.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. На следващата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица щракнете двукратно върху полетата в списъка Обвързване на данни, които искате да добавите като колони в таблицата.

  Съвет: За да създадете ново поле, в списъка Обвързване на данни щракнете с десния бутон на мишката върху групата, с която е обвързана хоризонталната повтаряща се таблица, изберете Добавяне от контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група укажете свойствата за полето.

 7. За да подредите повторно колоните, изберете колона от списъка Редове в таблицата и след това щракнете върху Премести преди или Премести след.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на хоризонталната повтаряща се таблица и контролите в нея:

 • Припомнете си, че хоризонталната повтаряща се таблица се състои от повтаряща се секция в таблица на оформлението. Дясната граница на таблицата на оформлението определя точката, в която колоните в таблицата се пренасят на следващия ред, когато потребителите вмъкват допълнителни колони. За да контролирате пренасянето на колоните на нов ред, можете да плъзнете дясната граница на клетката на таблицата на оформлението, която обхваща контролата повтаряща се секция, надясно или наляво.

 • Хоризонталната повтаряща се таблица може да бъде полезна за целите на печата. Колоните в контролата се пренасят на следващия ред в шаблона на формуляр, така че цялата информация в таблицата се отпечатва. Но ако вашият формуляр е замислен основно за разглеждане на екрана, помислете да поставите хоризонталната повтаряща се таблица в област на превъртане във вашия шаблон на формуляр. По този начин, ако потребителите въведат голямо количество данни в хоризонталната повтаряща се таблица, те могат да превъртят, за да я видят, вместо да виждат всичко във формуляра.

 • За да промените размера на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, чийто размер искате да промените, натиснете клавишите ALT+ENTER, изберете раздела Размер и след това задайте необходимите настройки.

 • Преоразмерете текстовите полета във вашия шаблон на формуляр, за да побират дължината на текста, който очаквате потребителите да въвеждат в тях.

 • За да промените границата или цвета на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, които искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване, изберете раздела Граници и след това задайте необходимите настройки.

 • За да персонализирате текста, който се появява в текстово поле, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и размера на шрифта за всички текстови полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, изберете текстовото поле, което съдържа форматирането, което искате, и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли текстово поле в менюто Форматиране.

 • За да видите как ще изглеждат вашите текстови полета с действителен текст вътре в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто Изглед. Това ще ви помогне да получите представа как ще изглежда формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, когато потребителите го попълват.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×