Вмъкване на текстово поле

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath можете да използвате текстово поле за събиране на информация от потребители или да показвате данни от база данни или друг външен източник на данни.

В тази статия

Кога да използвате текстово поле

На потребителския интерфейс

Вмъкване на текстово поле

Съвети за оформлението

Кога да използвате текстово поле

Използвайте текстово поле, когато искате да:

 • Разрешаване на потребителите да въвеждат всяка сума на обикновен текст във формуляр.

 • Показване на информация, например резултатът от формула или текущата дата.

На следващата илюстрация текстовите полета се използват за събиране на информация за контакт от потребителите.

Three text boxes for collecting information

По подразбиране когато вмъквате текстово поле във вашия шаблон на формуляр, InfoPath добавя едноредови текстово поле. Ако искате текстовото поле да показва няколко реда текст вместо това, можете да разрешите абзаци или текст на повече редове за текстовото поле, след като го вмъкнете. Като алтернатива можете да използвате RTF текстово поле.

Свързани контроли

InfoPath включва контроли, които са подобни на текстови полета, но служат за различни цели. Да решите коя от тези контроли работи най-добре на вашия шаблон на формуляр, вижте следния списък:

RTF текстово поле    Както обикновено текстово поле RTF текстово поле позволява на потребителите да въведете, редактирате или преглеждате текст. За разлика от текстово поле RTF текстово поле показва няколко реда текст по подразбиране. Потребителите също могат да добавят елементи за форматиране в RTF текстово поле, например получер или курсив текст, картини и таблици. Форматирани данни в RTF текстово поле се съхраняват като XHTML, които може да не е съвместима с източници на данни, които очакват кратки поредици от обикновен текст.

Поле за израз    Поле за израз обикновено се използва за показване на само за четене текст, за да покажете стойността на друга контрола във формуляра, или да създадете формули, които се базират на XPath изрази. За разлика от текстово поле поле за израз не съхранявате или записване на данни. Следователно трябва да използвате поле за израз само ако не искате да записвате неговата стойност или препратка към него в друга формула.

Можете да използвате текстови полета от себе си или да ги добавите към повтарящи се таблици, раздели или други контроли, свързани с оформлението. Например текстовите полета често се появяват в клетки в повтаряща се таблица.

Най-горе на страницата

Средата за работа на потребителите

Въвеждане на данни в текстово поле е лесно. Потребителите поставят курсора в текстовото поле и след това въведете необходимата информация. Данните се показва във формуляра като обикновен текст.

Съвет: Ако искате потребителите да могат да приложите форматиране на знаци в текст в текстово поле, можете да използвате RTF текстово поле вместо стандартно текстово поле.

Текстовите полета включват няколко познати функции на Microsoft Office system. Например ако потребителите объркате правописа на дума в текстово поле, те вижте познати вълнообразна червена линия, което е сигнал възможна правописна грешка.

Spelling error in a text box

Заедно с правописната проверка функцията "Автодовършване" е разрешена за текстови полета по подразбиране. Автодовършването записва предишни записи, които потребителите са въвели във формуляр. Когато потребителят въведе първите няколко знака в текстово поле, InfoPath показва възможните съвпадения от записите, които потребителят е въвел преди. Това улеснява потребителите да въвеждат повтарящи се или често срещани данни, например име или адрес, във формулярите, които попълват.

Забележка: Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои функции, като правописна проверка, са налични за използване в InfoPath, защото те не работят в уеб браузър.

Най-горе на страницата

Вмъкване на текстово поле

Процедурата за вмъкване на текстово поле леко се различава в зависимост от това дали проектирате шаблон за нов, празен формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда едно текстово поле, когато е избрана в режим на проектиране.

Text box selected in design mode

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Текстовите полета са винаги обвързани с полета. В следващия пример текстовото поле Фамилно име във формуляра е обвързана с полето LastName в прозореца на задачите Източник на данни .

relationship between text box on form template and field in data source

Вмъкване на текстово поле в шаблон на нов, празен формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контролищракнете върху Текстово поле.

 4. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:). Например, ако текстовото поле е предназначена за събиране на потребителска фамилно име, можете да въведете фамилно име:.

Вмъкване на текстово поле в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъкнете текстово поле, като плъзнете поле от прозореца на задачите Източник на данни на шаблона на формуляр или чрез вмъкване на текстово поле от прозореца на задачите контроли вместо това, както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контролищракнете върху Текстово поле.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на текстово поле изберете полето, в която искате да съхранявате данните и след това щракнете върху OK.

 5. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

  Съвет: Можете да използвате прозореца на задачите Източник на данни , за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни с десния бутон върху полето, което искате да обвържете текстовото поле и след това щракнете върху Текстово поле в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Съвети за оформлението

Преди да вмъквате текстови полета във вашия шаблон на формуляр, Помислете как искате да ги подредите. Можете да добавите текстови полета, като ги плъзнете там, където искате във вашия шаблон на формуляр, но това може да доведе до случаен дизайн. Ако искате повече организация на вашия шаблон на формуляр, можете да добавите таблица на оформлението и след това да вмъкнете етикети и контроли в отделни клетки, така че да се подравняват добре. На следващата илюстрация четири реда, две колони оформление таблица се използва за подреждане на етикети и контроли.

Text boxes inside layout table in design mode

Освен с таблици на оформлението за организиране на текстови полета, можете да направите едно или повече от следните неща:

 • За да промените размера на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, чийто размер, който искате да промените, в менюто форматиране щракнете върху свойства, щракнете върху раздела размер и след това направете необходимите корекции.

 • Преоразмерете текстовите полета във вашия шаблон на формуляр да обхване дължината на текста, който очаквате потребителите да въвеждат в полетата.

 • За да промените границата или цвета на няколко текстови полета наведнъж, изберете текстовите полета, които искате да промените, в менюто формат щракнете върху граници и оцветяване, щракнете върху раздела граници и след това направете необходимите корекции.

 • За да персонализирате текста, който се появява в текстово поле, използвайте полетата шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти форматиране . За да промените шрифта и размера на шрифта за всички текстови полета във вашия шаблон на формуляр наведнъж, изберете текстовото поле, което съдържа форматирането, които искате и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли текстово поле в менюто форматиране .

 • За да видите как ще изглежда вашата текстови полета с действителен текст в тях, щракнете върху Примерни данни в менюто изглед . Това ви помага да се ориентирате как формуляра ще изглежда, когато потребителите го попълват.

 • Използвайте полета, за да настроите интервалите около текстовото поле. Използвайте допълване, за да настроите интервалите около текста в текстовото поле. И двете настройки се намират в раздела размер в диалоговия прозорец Свойства на текстово поле .

 • В някои случаи текст в текстово поле и етикета отляво на текстовото поле може да се появяват леко неподравнени. За да ги подравните бързо, щракнете двукратно върху текстовото поле, щракнете върху подравняване в раздела размер и след това щракнете върху Приложи. Ако етикетът и текстовото поле са в различни клетки в таблица на оформлението, щракнете върху клетката, която съдържа етикета, щракнете върху Свойства на таблицата в контекстното меню и след това щракнете върху центрирано под вертикално подравняване в раздела клетка .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×