Вмъкване на символ, дроб или специален знак

Понякога трябва да вмъкнете знак, който не е на клавиатурата, например символ за чуждестранна валута, за търговска марка (™) или дроб, като например 1/3. За някои символи можете да използвате функцията за автокоригиране, за да ги въведете. За всички останали отидете на Вмъкване > Символ.

Използване на галерията със символи

 1. За да вмъкнете други символи, щракнете върху Вмъкване > Символ.

  Команда "Символ" в раздела "Вмъкване"

  Отваря галерията Символ, която съдържа освен другите символи допълнителни символи на чуждестранни валути.

 2. Изберете символ, за да го вмъкнете.

 3. За да видите още символи, щракнете върху Още символи в долния край на галерията. Отваря се диалоговият прозорец Символ.

  Полето "Символ" в Word

 4. Превъртете през списъка със знаци, за да видите всички символи, налични в текущия шрифт (нормален текст) в полето Шрифт. Обърнете внимание, че докато превъртате, етикетът в падащия списък Подмножество се променя. Ако искате да пропуснете директно до знака "не е равно на" например, изберете Математически оператори в списъка Подмножество.

  Поле "Подмножество" в прозореца "Символ"

  Забележки : 

  • Ако не виждате падащия списък Подмножество, погледнете в долния десен ъгъл на диалоговия прозорец и в списъка от изберете Unicode (шестн.).

  • Избрано "Unicode (шестн.)" в прозореца "Символ"

 5. Ако не виждате това, което искате, изберете друг шрифт в полето Шрифт.

 6. Когато видите символ, който искате, щракнете върху Вмъкни > Затвори. Ако не искате да вмъкнете символ, щракнете върху Отказ.

  Съвет :  За текст, който изглежда като картини, превключете на един от шрифтовете Wingdings в полето Шрифт.

Автокоригирането конвертира серия от натискания на клавишите в символи. Ето някои от най-често използваните.

Тип

За да вмъкнете

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

За да видите други натискания на клавиши, които се конвертират в символи, щракнете върху Файл > Опции > Проверка > Опции за автокоригиране и превъртете надолу в списъка в раздела Автокоригиране. Можете също да създадете собствен знак за автокоригиране в раздела Автокоригиране, като въведете последователност от клавиши в полето Замествай и напишете какво искате да замества последователността от клавиши в полето С.

Някои дроби (1/4, 1/2 и 3/4) автоматично превключват на знак за дроб, когато ги пишете (¼, ½, ¾). Но други – не (1/3, 2/3, 1/5 и т. н.).

 1. За да превключите на знак за дроб, щракнете върху Вмъкване > Символи > Още символи.

 2. В падащия списък Подмножество щракнете върху Числени форми и изберете дроб.

  Забележки : 

  • Ако не виждате падащия списък Подмножество, погледнете в долния десен ъгъл на диалоговия прозорец и в списъка от изберете Unicode (шестн.).

  • Избрано "Unicode (шестн.)" в прозореца "Символ"

 3. Щракнете върху Вмъкни > Затвори.

  Съвети : 

  • В Word, Outlook, PowerPoint, Excel и OneNote можете да използвате математическо автокоригиране, за да вмъкнете автоматично допълнителни математически символи. Щракнете върху Файл > Опции > Проверка > Опции за автокоригиране. Щракнете върху раздела Математическо автокоригиране, за да видите списък с клавишни комбинации, които можете да въведете в документа, за да вмъкнете още символи. Задължително поставете отметка в квадратчето Въвеждай върху стария текст. В зависимост от мястото в документа може да се наложи да изберете опцията Използвай правилата за математическо автокоригиране извън математическите области.

  • В Word, Outlook и PowerPoint можете да използвате автоформатиране, за да конвертирате въведените дроби в символи за дроб. Щракнете върху Файл > Опции > Проверка > Опции за автокоригиране. В раздела Автоформатиране при въвеждане, под Въвеждай върху стария текст изберете Дроби (1/2) със знак на дроб (½). Научете повече за автоформатирането.

 1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете специалния знак.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Символ > Още символи.

 3. В диалоговия прозорец Символ щракнете върху раздела Специални знаци.

 4. Щракнете двукратно върху знака, който искате да вмъкнете.

 5. Щракнете върху Затвори.

Когато изберете ASCII (дес.) или Unicode знак в диалоговия прозорец Символ, неговият код се появява в полето Код на знака. Ако вече знаете кода на знака, можете да го въведете направо в полето Код на знака, за да намерите ASCII или Unicode знака.

Забележка : Уверете се, че правилният набор от знаци – например ASCII (шестн.) – е избран в полето от. В противен случай, когато въведете код на знак, знакът, който се показва, може да не е това, което желаете.

Името, което се показва преди полето Код на знака, е официалното име на знака в стандарта ASCII или Unicode.

 1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете ASCII или Unicode знака.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Символ > Още символи.

 3. В диалоговия прозорец Символи, в полето Шрифт щракнете върху желания от вас шрифт.

 4. В полето от щракнете върху ASCII (дес.), ASCII (шестн.) или Unicode.

 5. Ако полето Подмножество е достъпно, щракнете върху някое подмножество от знаци.

 6. Щракнете двукратно върху символа, който искате да вмъкнете.

 7. Щракнете върху Затвори.

Забележка : За да вмъкнете ASCII (дес.) знак без отваряне на диалоговия прозорец Символ, се уверете, че NUM LOCK е включен. След това задръжте натиснат клавиша ALT, докато въвеждате 0 и кода на знака от цифровата клавиатура (а не от цифровите клавиши на най-горния ред на клавиатурата). След това отпуснете клавиша ALT. Само кодове на ASCII (дес.) знаци могат да се въвеждат в публикация.

"Кръговете на Харви" са кръгли символи, които могат да се използват за сравняване на качествена информация.

"Кръговете на Харви" са кръгли символи, използвани за представяне на сравнителна качествена информация
 1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете символа.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Символ. (Или щракнете върху Вмъкване > Символ > Още символи.)

  Отваря се диалоговият прозорец Символ.

 3. Отворете азбучния падащ списък Шрифт и изберете Unicode шрифта, инсталиран с вашата версия на Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. В полето Подмножество изберете Геометрични фигури.

  Unicode шрифтът в диалоговия прозорец за вмъкване на символи включва символите "Кръгове на Харви"
 5. Изберете символа, който искате да вмъкнете, а след това щракнете върху Вмъкни.

 6. Щракнете върху Затвори, ако сте приключили с вмъкването на символи.

Регулиране на размера

След като сте вмъкнали символа, можете да промените неговия размер или цвят, като използвате раздела "Начало" или "Файл" на лентата. Вижте Промяна на размера на шрифта за подробни инструкции.

Уверете се, че символите са включени, ако споделяте презентацията

Когато вмъквате символи като тези, препоръчваме ви също да вградите шрифтовете в документа. В противен случай, ако документът е споделен с други хора и отворен на друг компютър, който няма инсталирани същите шрифтове, знаците може да не изглеждат както е замислено. За да вградите шрифтове, изберете Файл > Опции > Записване > Запазване на надеждността при споделяне > Включи шрифтовете във файла. Вижте статията Вграждане на шрифтове в Word, PowerPoint и Excel за повече информация.

Вж. също

Вмъкване на математически символи

Избор на опции за автокоригиране за главни букви, правопис и символи

Конфигуриране или изключване на автоматичното форматиране на текст (Автоформатиране)

Раздел "Символи"   

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание     Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака     Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Раздел "Специални знаци"   

Знак     Изрежда често използван набор от специални знаци и техните описания.

Клавишна комбинация     Изброява присвоената клавишна комбинация за всеки от специалните знаци в списъка.

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание    Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака     Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание     Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака    Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание     Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака     Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Раздел "Символи"   

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание     Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака     Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Раздел "Специални знаци"   

Знак     Изрежда често използван набор от специални знаци и техните описания.

Клавишна комбинация     Изброява присвоената клавишна комбинация за всеки от специалните знаци в списъка.

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание     Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака     Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Раздел "Символи"   

Шрифт     Задава шрифт на текста, чийто набор от знаци ще се използва за вмъкване на символи и специални знаци. В полето изберете име на шрифт.

Подмножество     Задава подмножество от специални знаци за избрания шрифт, ако е налично. Подмножеството на шрифт може да включва разширен списък на знаци за даден език, като например гръцки или руски (кирилица), или категория знаци, като "Символи за валута". В полето изберете име на подмножество.

Списък със символи     Представя пълния списък със символи, които могат да бъдат вмъквани от избрания шрифт и подмножество.

Последно използвани знаци     Изрежда най-често използваните символи, които са вмъквани.

Описание     Предоставя смислено описание на избрания символ. Например ако е избран символът £, описанието ще се покаже като POUND SIGN.

Код на знака     Показва или приема въвеждане на уникален код, който представя символ.

от     Задава подмножеството от знаци, на което се базира кодът на знака. ASCII е стандарт за кодиране на базата на английската азбука. Unicode е стандарт за кодиране, който позволява почти всички езици по света да бъдат представени с помощта на единствен набор от знаци.

Автокоригиране     Показва диалоговия прозорец Автокоригиране, където можете да зададете текстов израз, който може да бъдат заместен с избрания символ при всяко въвеждане на текста.

Клавишна комбинация     Показва диалоговия прозорец Персонализиране на клавиатурата, където можете да присвоите клавишна комбинация, която да бъде свързана с избрания символ.

Раздел "Специални знаци"   

Знак     Изрежда често използван набор от специални знаци и техните описания.

Клавишна комбинация     Изброява присвоената клавишна комбинация за всеки от специалните знаци в списъка.

Автокоригиране     Показва диалоговия прозорец Автокоригиране, където можете да зададете текстов израз, който ще бъде заместен с избрания символ при всяко въвеждане на текста.

Клавишна комбинация    Показва диалоговия прозорец Персонализиране на клавиатурата, където можете да присвоите клавишна комбинация, която да бъде свързана с избрания специален знак.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×