Вмъкване на полета за обединяване в публикация на циркулярен документ

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да вмъквате полета в публикация на циркулярен документ, циркулярен имейл или на циркулярен каталог по време на стъпка от 2 от циркулярен документ, циркулярен имейл или циркулярен каталог. Полетата за обединяване са контейнери за текстовата и графична информация, която ще се различава във всяко копие на завършената публикация.

Циркулярни документи, циркулярни имейли или публикация за обединяване на каталог трябва да свързани към източник на данни, преди да можете да вмъкнете променливи полета. За информация относно създаването на източник на данни вижте Създаване на източник на данни за циркулярни документи.

В тази статия

Вмъкнете променливи полета в публикация на циркулярни документи

Вмъкнете променливи полета в обединяване публикация електронна поща

Вмъкнете променливи полета в публикация за обединяване на каталог

Вмъкване на полета за обединяване в публикация на циркулярен документ

 1. Ако вече не е отворена, отворете публикацията си на циркулярен документ.

 2. В менюто Инструменти посочете Съобщения и каталози, а след това щракнете върху Циркулярни документи.

 3. В прозореца на задачите Циркулярни документи, под Създаване на списък получатели, изберете източника на данни, който искате да използвате, и после щракнете върху Следващ: Създаване или свързване към списък получатели.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, който искате, а после щракнете върху Отвори.

  В зависимост от типа на източника на данни, който изберете, може да се появят други диалогови прозорци и да искат определена информация.

  Например ако източникът на данни е работна книга на Microsoft Office Excel, която има информация на много работни листове, трябва да изберете работния лист, който съдържа информацията, която искате, а след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи можете да изберете получателите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до получателите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до получателите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред. За повече информация за уточняване на списъка получатели вижте съвети за пощенски списъци.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле, а искате до добавите текст, който ще остане еднакъв във всички копия на завършената публикация, вмъкнете едно или повече текстови полета.

  Как?

  1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  2. Посочете в публикацията си къде искате да се появи единият ъгъл на текстовото поле и после плъзнете диагонално, докато полето стане с размера, който искате.

 7. За да вмъкнете текста, който искате да остане еднакъв във всички копия на завършената ви публикация, щракнете вътре в текстовото поле и въведете текста, който искате да се появява във всяко копие.

 8. Щракнете вътре в текстовото поле там, където искате да вмъкнете полето за обединяване.

 9. Вмъкнете някое от следните неща:

  Поле за картина

  1. В прозореца на задачите Циркулярни документи, под Още елементи щракнете върху Поле за картина.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на поле за картина щракнете върху полето с данни, което съдържа имената на файл или път картината, и после щракнете върху OK.

   Забележка: Ако колоната Съдържание не включва пътя към папката, която съдържа картините, трябва да зададете местоположението на файловете с картини. Щракнете върху Задаване на папки, изберете [Папка на източник на данни], щракнете върху Добавяне, преминете към местоположението на картините и после щракнете върху Отвори.

  Адресен блок с име, адрес и друга информация

  1. В прозореца на задачите Циркулярни документи, под Още елементи, щракнете върху Адресен блок.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок щракнете върху елементите от адреса, които искате да включите, и после щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни във вашия източник на данни не съвпадат с имената на полетата с данни, които Publisher използва за адресен блок, може да се наложи да щракнете върху Съответстват на полетата в диалоговия прозорец Вмъкване на адресен блок . В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полета от вашия източник на данни, които съответстват на полетата за Publisher.

  Ред за поздрав

  1. В прозореца на задачите Циркулярни документи, под Още елементи щракнете върху Ред за поздрав.

  2. В диалоговия прозорец Ред за поздрав изберете формата на реда за поздрав, което включва приветствие, формат на име и съответната пунктуация.

   Можете също да въведете собствен текст в приветствието и следващите пунктуационни полета.

  3. Изберете текста, който искате да се появява в случаите, когато Publisher не може да интерпретира името на получателя  – например когато източникът на данни не съдържа първо или фамилно име за получателя, а само име на фирмата.

   Можете също да въведете собствен текст в реда за поздрав за невалидните имена на получатели.

  4. Щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни в източника ви на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда на поздрав, трябва да щракнете върху Съгласуване на полета в диалоговия прозорец Ред за поздрав. В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полетата от вашия източник на данни, които отговарят на полетата на Publisher.

  Други полета с информация

  В прозореца на задачите Циркулярни документи списъкът под Подготовка на публикацията ви включва всички полета, които са в източника на данни. Можете да използвате този списък, за да добавите всякакви допълнителни полета към публикацията си.

  1. В прозореца на задачите на Циркулярни документи, в полето на списъка под Подготовка на публикацията ви, щракнете върху полето, което искате да включите в текстовото поле, което сте създали за него.

   Забележка: Плъзгането на елемент на картина от този списък вмъква само текста, който обозначава пътя към картината. Това не вмъква самата картина.

Най-горе на страницата

Вмъкване на полета за обединяване в публикация на циркулярен имейл

 1. Ако вече не е отворена, отворете публикацията си на циркулярен имейл.

 2. В менюто Инструменти посочете Съобщения и каталози, а след това щракнете върху Циркулярни имейли.

 3. В прозореца на задачите Циркулярни имейли, под Създаване на списък получатели изберете източника на данни, който искате да използвате, и после щракнете върху Следващ: Създаване или свързване към списък получатели.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, който искате, а после щракнете върху Отвори.

  В зависимост от типа на източника на данни, който изберете, може да се появят други диалогови прозорци и да искат определена информация.

  Например ако източникът на данни е работна книга на Microsoft Office Excel, която има информация на много работни листове, трябва да изберете работния лист, който съдържа информацията, която искате, а след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Получатели на циркулярни документи можете да изберете получателите, които искате да включите в обединяването. Поставете отметки в квадратчетата до получателите, които искате да включите и изчистете отметките от квадратчетата до получателите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка от конкретно поле или критерий и сортирате списъка по азбучен ред. За повече информация за уточняване на списъка получатели вижте съвети за подготовка на пощенския ви списък мейл.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле, въведете едно или повече текстови полета.

  Как?

  1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  2. Посочете в публикацията си къде искате да се появи единият ъгъл на текстовото поле и после плъзнете диагонално, докато полето стане с размера, който искате.

 7. За да вмъкнете текста, който искате да остане еднакъв във всички копия на завършената ви публикация, щракнете вътре в текстовото поле и въведете текста, който искате да се появява във всяко копие.

 8. В публикацията си на циркулярен имейл щракнете вътре в текстовото поле там, където искате да вмъкнете полето за обединяване.

 9. Вмъкнете някое от следните неща:

  Персонализирана хипервръзка

  1. В прозореца на задачите Циркулярни имейли, под Още елементи, щракнете върху Вмъкване на персонализирана хипервръзка.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на персонализирана хипервръзка въведете текста, който искате да се показва, и адреса на уеб сайта или уеб страницата, където искате да отиде всеки получател, когато щракне върху хипервръзката.

  3. Ако искате да използвате поле с данни в полето на текста за показване или на хипервръзката, щракнете върху полето Показване на текст или Хипервръзка и после, в списъка под Елемент за вмъкване щракнете върху полето с данни, което искате да вмъкнете.

   Ако вмъквате поле с данни, можете да зададете заместващ текст за показване и уеб адрес за празните елементи, които отговарят на вмъкнатото поле с данни. Отметнете квадратчетата Използвай текст по подразбиране за празните елементи и Използвай хипервръзка по подразбиране за празните елементи, както е нужно, и после въведете заместващия текст и уеб адреса.

   Изображение на диалоговия прозорец ''Вмъкване на персонализирана хипервръзка''

  Поле за картина

  1. В прозореца на задачите Циркулярни имейли, под Още елементи, щракнете върху Поле за картина.

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на поле за картина щракнете върху полето с данни за картината, която искате да вмъкнете, а после щракнете върху OK.

   Забележка: Ако колоната Съдържание не включва пътя към папката, която съдържа картините, трябва да зададете местоположението на файловете на картините. Щракнете върху Задаване на папки, изберете [Папка на източник на данни], щракнете върху Добавяне, преминете към местоположението на картините и после щракнете върху Отвори.

  Ред за поздрав

  1. В прозореца на задачите Циркулярни имейли, под Още елементи щракнете върху Ред за поздрав.

  2. В диалоговия прозорец Ред за поздрав изберете формата на реда за поздрав, което включва приветствие, формат на име и съответната пунктуация.

   Можете също да въведете собствен текст в приветствието и следващите пунктуационни полета.

  3. Изберете текста, който искате да се появява в случаите, когато Publisher не може да интерпретира името на получателя  – например когато източникът на данни не съдържа първо или фамилно име за получателя, а само име на фирмата.

   Можете също да въведете собствен текст в реда за поздрав за невалидните имена на получатели.

  4. Щракнете върху OK.

   Забележка: Ако имената на полетата с данни в източника ви на данни не съвпадат с имената на полетата, които Publisher използва за реда на поздрав, трябва да щракнете върху Съгласуване на полета в диалоговия прозорец Ред за поздрав. В диалоговия прозорец Съгласуване на полета използвайте падащите списъци, за да изберете полетата от вашия източник на данни, които отговарят на полетата на Publisher.

  Други полета с информация

  В прозореца на задачите Циркулярни имейли списъкът под Подготовка на публикацията ви включва всички полета, които са в източника ви на данни. Можете да използвате този списък, за да добавите всякакви допълнителни полета към публикацията си.

  1. В прозореца на задачите Циркулярни имейли, в полето на списъка под Подготовка на публикацията ви, щракнете върху полето, което искате да включите в текстовото поле, което сте създали за него.

   Забележка: Плъзгането на елемент от този списък вмъква само пътя към картината. То не вмъква самата картина.

Най-горе на страницата

Вмъкване на полета за обединяване в публикация на обединяване за каталог

 1. Ако вече не е отворена, отворете публикацията си на обединяване за каталог.

 2. В менюто Инструменти посочете Съобщения и каталози, а след това щракнете върху Обединяване за каталог.

 3. В прозореца на задачите Обединяване за каталог, под Избор на списък с продукти, изберете източника на данни, който искате да използвате и после щракнете върху Следващ: Създаване или свързване към списък с продукти.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху източника на данни, който искате, а после щракнете върху Отвори.

  В зависимост от типа на източника на данни, който изберете, може да се появят други диалогови прозорци и да искат определена информация.

  Например ако източникът на данни е работна книга на Microsoft Office Excel, която има информация на много работни листове, трябва да изберете работния лист, който съдържа информацията, която искате, а след това щракнете върху OK.

 5. В диалоговия прозорец Списък на продукти за обединяване за каталог можете да изберете елементите, които искате да включите в обединяването. Отметнете квадратчетата до елементите, които искате да включите, и изчистете квадратчетата до елементите, които искате да изключите. Можете да филтрирате списъка си по определено поле или критерий и да го филтрирате в азбучен ред.

 6. Ако публикацията ви не съдържа текстово поле, вмъкнете текстово поле в областта на обединяване за каталог на публикацията ви, в който вмъквате полета за данни.

  Как?

  1. В лентата с инструменти обекти щракнете върху Текстово поле Изображение на бутон .

  2. Посочете в публикацията си къде искате да се появи единият ъгъл на текстовото поле и после плъзнете диагонално, докато полето стане с размера, който искате.

 7. За да вмъкнете данните, които ще се различават за всеки запис в повтарящата се област за обединяване на каталога, щракнете вътре в текстовото поле, където искате да вмъкнете полето с данни и после направете някое от следните неща:

  1. За да вмъкнете текст в повтарящата се област за обединяване на каталог, в прозореца на задачите Обединяване за каталог, под Подготовка на публикацията ви, щракнете върху полето, което искате да вмъкнете.

   Забележка: Щракането върху полето на картината или фотографията ще вмъкне текст (името на файла или пътя към картината), а не самата картина.

  2. За да вмъкнете картина, под Още елементи щракнете върху Картина на продукт.

   Забележка: Ако не сте щракнали в текстово поле в областта за обединяване за каталог, преди да вмъкнете поле за обединяване, Publisher вмъква всяко поле за обединяване в ново текстово поле или рамка на картина.

 8. Повтаряйте стъпка 5, докато вмъкнете всички полета, които искате, от източника си на данни.

 9. Форматирайте и подредете областта за обединяване за каталог, която ще се повтаря за всеки запис в източника на данни. Можете да я преоразмерите така, че много записи да поместват точно така, както искате върху страницата. Намерете връзки за повече информация относно форматирането и подреждането на текст в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×