Вмъкване на обект в електронната таблица на Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате свързване и вграждане на обекти (OLE), за да включите съдържание от други програми, например Word или Excel.

OLE се поддържа от много различни програми и OLE се използва за създаване на съдържание, което се създава в една програма, достъпно в друга програма. Например можете да вмъкнете документ на Office Word в работна книга на Office Excel. За да видите какви типове съдържание, което можете да вмъкнете, щракнете върху обект в групата текст в раздела " Вмъкване ". Само програмите, които са инсталирани на вашия компютър и OLE обекти, които поддържат се показват в полето тип на обект .

Ако копирате информация между Excel или програма, която поддържа OLE, като например Word, можете да копирате информацията или като свързан обект или вграден обект. Основните различия между свързани и вградени обекти са там, където се съхраняват данните и как се актуализира обекта, след като го поставите в файл местоназначение. Вградени обекти се съхраняват в работната книга, която са вмъкнати, и те не са актуализирани. Свързани обекти остават като отделни файлове, и те могат да бъдат актуализирани.

свързани и вградени обекти в документ

Свързани и вградени обекти в документ на Office за Windows

1. вграден обект има връзка към файла източник.

2. свързан обект е свързана с файла източник.

3. файла източник актуализира свързания обект.

Кога да използвате свързани обекти

Ако искате информацията във вашия файл местоназначение да се актуализира, когато се променят данните в файл източник , използвайте свързани обекти.

При свързан обект първоначалната информация остава съхранена във файла източник. Целевият файл показва представяне на свързаната информация, но съхранява само местоположението на първоначалните данни (и размера, ако обектът е диаграма на Excel). Файлът източник трябва да е налична на компютъра или в мрежата за поддържане на връзка към първоначалните данни.

Свързана информация може да се актуализира автоматично, ако промените първоначалните данни във файла източник. Например ако изберете абзац в документ на Word и след това поставете абзаца като свързан обект в работна книга на Excel, информацията могат да бъдат актуализирани в Excel, ако промените информацията в документа на Word.

Кога да използвате вградени обекти

Ако не искате да актуализирате копираните данни, когато те се променят във файла източник, използвайте вграден обект. Версията на източника се вгражда изцяло в работната книга. Ако копирате информация като вграден обект, целевият файл изисква повече място на диска отколкото ако свържете информацията.

Когато потребителят отвори файла на друг компютър, той да видите вградения обект, без да има достъп до първоначалните данни. Тъй като вграден обект няма връзки към файла източник, обектът не се актуализира, ако промените първоначалните данни. За да промените на вграден обект, щракнете двукратно върху обекта, за да отворите и редактирате в програмата източник. Програмата източник (или друга програма, може да редактира обекта) трябва да е инсталиран на вашия компютър.

Променя начина, по който се показва OLE обект

Можете да покажете свързан обект или вграден обект в работна книга, точно както се вижда в програма източник или като икона. Ако работната книга ще бъде разглеждана онлайн и не смятате да отпечатате работната книга, можете да покажете обекта като икона. Това намалява размера на дисплея мястото, което заема на обекта. Зрители, които искате да се показва информацията да щракнете двукратно върху иконата.

Вграждане на обект в работен лист

 1. Щракнете в клетката на електронната таблица, където искате да вмъкнете обекта.

 2. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху обект Икона "обект" в лентата .
  Вмъкване на обект

 3. В диалоговия прозорец обект щракнете върху раздела Създай от файл .

 4. Щракнете върху Прегледи изберете файла, който искате да вмъкнете.

 5. Ако искате да вмъкнете икона в електронната таблица вместо на показване на съдържанието на файла, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона . Ако не изберете всички квадратчета за отметка, Excel показва първата страница на файла. И в двата случая пълен файл се отваря с двоен щракване. Щракнете върху OK.

  Забележка: След като добавите иконата или файл, можете да плъзнете и пуснете го някъде в работния лист. Можете да преоразмерите иконата или файла, като използвате манипулаторите за преоразмеряване. За да намерите манипулаторите, щракнете върху файла или икона на един час.

Вмъкване на връзка към файл

Може да искате да добавите само връзка към обекта, а не напълно вграждането й. Можете да направите това, ако вашата работна книга и обекта, който искате да добавите, и двете са съхранени в сайт на SharePoint, споделено мрежово устройство или подобно място, и ако местоположението на файловете ще остане същото. Това е полезно, ако свързания обект претърпява промени, защото връзката винаги се отваря най-актуалната документа.

Забележка: Ако преместите свързан файл на друго място, вече няма да работи връзката.

 1. Щракнете в клетката на електронната таблица, където искате да вмъкнете обекта.

 2. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху обект Икона "обект" в лентата .
  Вмъкване на обект

 3. Щракнете върху раздела Създай от файл .

 4. Щракнете върху Прегледи след това изберете файла, който искате да се свържете.

 5. Поставете отметка в квадратчето връзка към файл и щракнете върху OK.

Създаване на нов обект от вътре в Excel

Можете да създадете изцяло нов обект въз основа на друга програма, без да излизате от вашата работна книга. Например ако искате да добавите по-подробно обяснение към вашата диаграма или таблица, можете да създадете вграден документ, като например файл Word или PowerPoint в Excel. Можете да зададете вашия обект, за да се покаже точно в работен лист или да добавите икона, която отваря файл.

Този вграден обект е документ на Word.
 1. Щракнете в клетката на електронната таблица, където искате да вмъкнете обекта.

 2. В раздела Вмъкване , в групата текст щракнете върху обект Икона "обект" в лентата .
  Вмъкване на обект

 3. Създаване на нов раздел изберете типа на обекта, който искате да вмъкнете от списъка, представени. Ако искате да вмъкнете икона в електронната таблица вместо самия обект, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона .

 4. Щракнете върху OK. В зависимост от типа на файла, който вмъквате се отваря нов прозорец програма или работен поток, което се показва в Excel.

 5. Създаване на нов обект, който искате да вмъкнете.

  Когато сте готови, ако Excel отваря нов прозорец на програма, в която сте създали обекта, можете да работите директно в нея.

  Можете да редактирате вграден документ на Word направо в Excel.

  Когато сте готови с работата си в прозореца, можете да направите други задачи, без да запазите вградения обект. Когато затворите работната книга вашите нови обекти ще се запише автоматично.

  Забележка: След като добавите обекта, можете да плъзнете и пуснете го някъде във вашия работен лист Excel . Можете също да оразмерите обекта, като използвате манипулаторите за преоразмеряване. За да намерите манипулаторите, щракнете върху обекта на един час.

Вграждане на обект в работен лист

 1. Щракнете в клетката на електронната таблица, където искате да вмъкнете обекта.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Обект.

  Опцията "Обект" е в раздела "Вмъкване".
 3. Щракнете върху раздела Създай от файл .

  В диалоговия прозорец "Обект" изберете раздела "Създай от файл".
 4. Щракнете върху Прегледи изберете файла, който искате да вмъкнете.

 5. Ако искате да вмъкнете икона в електронната таблица вместо на показване на съдържанието на файла, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона . Ако не изберете всички квадратчета за отметка, Excel показва първата страница на файла. И в двата случая пълен файл се отваря с двоен щракване. Щракнете върху OK.

  Забележка: След като добавите иконата или файл, можете да плъзнете и пуснете го някъде в работния лист. Можете да преоразмерите иконата или файла, като използвате манипулаторите за преоразмеряване. За да намерите манипулаторите, щракнете върху файла или икона на един час.

Вмъкване на връзка към файл

Може да искате да добавите само връзка към обекта, а не напълно вграждането й. Можете да направите това, ако вашата работна книга и обекта, който искате да добавите, и двете са съхранени в сайт на SharePoint, споделено мрежово устройство или подобно място, и ако местоположението на файловете ще остане същото. Това е полезно, ако свързания обект претърпява промени, защото връзката винаги се отваря най-актуалната документа.

Забележка: Ако преместите свързан файл на друго място, вече няма да работи връзката.

 1. Щракнете в клетката на електронната таблица, където искате да вмъкнете обекта.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Обект.

  Опцията "Обект" е в раздела "Вмъкване".
 3. Щракнете върху раздела Създай от файл .

 4. Щракнете върху Прегледи след това изберете файла, който искате да се свържете.

 5. Поставете отметка в квадратчето връзка към файл и щракнете върху OK.

  В раздела "Създай файл" изберете "Връзка към файл".

Създаване на нов обект от вътре в Excel

Можете да създадете изцяло нов обект въз основа на друга програма, без да излизате от вашата работна книга. Например ако искате да добавите по-подробно обяснение към вашата диаграма или таблица, можете да създадете вграден документ, като например файл Word или PowerPoint в Excel. Можете да зададете вашия обект, за да се покаже точно в работен лист или да добавите икона, която отваря файл.

Този вграден обект е документ на Word.
 1. Щракнете в клетката на електронната таблица, където искате да вмъкнете обекта.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Обект.

  Опцията "Обект" е в раздела "Вмъкване".
 3. Създаване на нов раздел изберете типа на обекта, който искате да вмъкнете от списъка, представени. Ако искате да вмъкнете икона в електронната таблица вместо самия обект, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона .

  Раздел "Създаване на нов" в диалоговия прозорец "Обект".
 4. Щракнете върху OK. В зависимост от типа на файла, който вмъквате се отваря нов прозорец програма или работен поток, което се показва в Excel.

 5. Създаване на нов обект, който искате да вмъкнете.

  Когато сте готови, ако Excel отваря нов прозорец на програма, в която сте създали обекта, можете да работите директно в нея.

  Можете да редактирате вграден документ на Word направо в Excel.

  Когато сте готови с работата си в прозореца, можете да направите други задачи, без да запазите вградения обект. Когато затворите работната книга вашите нови обекти ще се запише автоматично.

  Забележка: След като добавите обекта, можете да плъзнете и пуснете го някъде във вашия работен лист Excel . Можете също да оразмерите обекта, като използвате манипулаторите за преоразмеряване. За да намерите манипулаторите, щракнете върху обекта на един час.

Свързване или вграждане на съдържание от друга програма с помощта на OLE

Можете да свържете или вградите цялото или част от съдържанието от друга програма.

Създаване на връзка към съдържание от друга програма

 1. Щракнете в работния лист, където искате да поставите свързан обект.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Обект.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Щракнете върху раздела Създай от файл .

 4. В полето име на файл въведете името на файла или щракнете върху Преглед , за да изберете от списък.

 5. Поставете отметка в квадратчето връзка към файл .

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете съдържанието, изчистете отметката от квадратчето Покажи като икона .

  • За да покажете икона, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона . Ако желаете за да промените или етикета на икона на изображение по подразбиране, щракнете върху Иконата на променитеи след това щракнете върху иконата, която искате от списъка с икона или въведете етикет в полето надпис .

  Забележка: Не можете да използвате командата обект , за да вмъкнете графика и някои типове файлове. За да вмъкнете графика или файл, в раздела Вмъкване , в групата илюстрации , щракнете върху картина.

Вграждане на съдържание от друга програма

 1. Щракнете в работния лист, където искате да поставите вграден обект.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Обект.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Ако документът вече не съществува, щракнете върху Създаване на нов раздел. В полето тип на обекта щракнете върху типа на обекта, който искате да създадете.

  Ако документът вече съществува, щракнете върху раздела Създай от файл . В полето име на файл въведете името на файла или щракнете върху Преглед , за да изберете от списък.

 4. Изчистете отметката от квадратчето връзка към файл .

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете съдържанието, изчистете отметката от квадратчето Покажи като икона .

  • За да покажете икона, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона . За да промените или етикета на икона на изображение по подразбиране, щракнете върху Промяна на иконата, след което щракнете върху иконата, която искате от списъка с икона или въведете етикет в полето надпис .

Свързване или вграждане частично съдържание от друга програма

 1. От програма, различна от Excel Изберете информацията, която искате да копирате като свързан или вграден обект.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  Групата "Клипборд" в раздела "Начало"

 3. Преминете в работния лист, които искате да поставите информацията и след това щракнете върху мястото, където искате да се появи информацията.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд, щракнете върху стрелката под Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да поставите информацията като свързан обект, щракнете върху Постави връзка.

  • За да поставите информацията като вграден обект, щракнете върху постави. В полето като щракнете върху записа с думата "обект" в името си. Например ако сте копирали информацията от документ на Word, щракнете върху Обект на документ на Microsoft Word.

Промяна на начина, по който се показва, че OLE обект

 1. Щракнете с десния бутон на иконата или обект, посочете тип на обектна обект (например Обект документ) и след това щракнете върху Конвертиране.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете съдържанието, изчистете отметката от квадратчето Покажи като икона .

  • За да покажете икона, поставете отметка в квадратчето Покажи като икона . Ако желаете можете да промените иконата на изображение по подразбиране или етикет. За да направите това, щракнете върху Иконата за промяна, след което щракнете върху иконата, която искате от списъка с икона или въведете етикет в полето надпис .

Управление на актуализации на свързани обекти

Можете да настроите връзки към други програми, за да бъдат актуализирани по следните начини: автоматично, когато отворите файл местоназначение; ръчно, когато искате да видите предишните данни преди актуализирането с новите данни от файл източник; или когато ви конкретно искане за актуализиране, независимо от това дали автоматично или ръчно актуализиране е включена.

Задаване на връзка към друга програма да бъде актуализирана ръчно

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Командата " Редактиране на връзки " е недостъпен, ако вашият файл не съдържа връзки към други файлове.

 2. В списъка източник щракнете върху свързания обект, който искате да актуализирате. А в колоната актуализиране означава, че връзката е автоматично и M в актуализиране на колона означава, че връзката е настроено на ръчно актуализиране.

  Съвет: За да изберете няколко свързани обекта, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всеки следващ свързан обект. За да изберете всички свързани обекти, натиснете CTRL + A.

 3. За да актуализирате свързан обект само когато щракнете върху Актуализирай стойностите, щракнете върху ръчно.

Настройване на връзка към друга програма да се актуализират автоматично

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Командата " Редактиране на връзки " е недостъпен, ако вашият файл не съдържа връзки към други файлове.

 2. В списъка източник щракнете върху свързания обект, който искате да актуализирате. А в колоната актуализиране означава, че връзката ще се актуализира автоматично и M в колоната актуализиране означава, че връзката трябва да се актуализира ръчно.

  Съвет: За да изберете няколко свързани обекта, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всеки следващ свързан обект. За да изберете всички свързани обекти, натиснете CTRL + A.

 3. Щракнете върху OK.

Проблем: не мога да актуализирам автоматичните връзки в моя работен лист

Опцията автоматично може да бъде заместен от опция за актуализиране на връзки към други документи на Excel.

Да се гарантира, че автоматичните връзки към OLE обекти могат да бъдат актуализирани автоматично:

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията Разширени .

 2. Под Когато се правят изчисления в тази работна книгасе уверете, че е избрано квадратчето Актуализирай връзките към други документи .

Актуализиране на връзка към друга програма сега

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Командата Редактиране на връзки не е достъпна, ако вашият файл не съдържа свързана информация.

 2. В списъка Източник щракнете върху свързания обект, който искате да актуализирате.

  Съвет: За да изберете няколко свързани обекта, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всеки следващ свързан обект. За да изберете всички свързани обекти, натиснете CTRL + A.

 3. Щракнете върху Актуализирай стойностите.

Редактиране на съдържание от програма на OLE

Докато сте в Excel, можете да промените съдържанието на свързан или вграден от друга програма.

Редактиране на свързан обект в програмата източник

 1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Редактиране на връзки.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Командата Редактиране на връзки не е достъпна, ако вашият файл не съдържа свързана информация.

 2. В списъка с файла източник щракнете върху източник за свързан обекти след това щракнете върху Отвори източника.

 3. Направете желаните промени, които искате да свързания обект.

 4. Излезте от програма източник да се върнете към целевия файл.

Редактиране на вграден обект в програмата източник

 1. Щракнете двукратно върху вграден обект да го отворите.

 2. Направете желаните промени, които искате да обекта.

 3. Ако редактирате обекта на място в отворената програма, щракнете някъде извън обекта, за да се върнете към файл местоназначение.

  Ако редактирате вградения обект в програмата източник в отделен прозорец, излезте от програмата източник, за да се върнете към целевия файл.

Забележка: Двукратното щракване върху някои вградени обекти, например видео и звукови клипове, възпроизвежда обекта, вместо отваряне на програма. За да редактирате една от тези вградени обекти, щракнете с десния бутон на иконата или обект, посочете тип на обектна обект (например Мултимедиен клип обект) и след това щракнете върху Редактиране.

Редактиране на вграден обект в програма, различна от източника

 1. Изберете вграден обект , която искате да редактирате.

 2. Щракнете с десния бутон на иконата или обект, посочете тип на обектна обект (например Обект документ) и след това щракнете върху Конвертиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да конвертирате вградения обект типа, който укажете в списъка, щракнете върху преобразуване.

  • За да отворите вградения обект като типа, който сте задали в списъка, без да променяте типа на вградения обект, щракнете върху Активирай.

Изберете OLE обект с помощта на клавиатурата

 1. Натиснете CTRL + G, за да покажете диалоговия прозорец Отиди на .

 2. Щракнете върху специални, изберете обектаи след това щракнете върху OK.

 3. Натиснете TAB, докато на обекта, който искате, е избрано.

 4. Натиснете SHIFT+F10.

 5. Посочете обект или Обект диаграмаи след това щракнете върху Редактиране.

Проблем: Когато щракна двукратно върху свързан или вграден обект, "не може да редактиране", се показва съобщение

Това съобщение се появява, когато файл източник или програма източник не могат да бъдат отворени.

Уверете се, че програмата източник е налична     Ако програмата източник не е инсталиран на компютъра ви, конвертирайте обекта във файлов формат на програма, която сте инсталирали.

Уверете се, че тази памет е подходяща     Уверете се, че имате достатъчно памет, за да изпълните програмата източник. Затворете други програми, за да освободите памет, ако е необходимо.

Затворете всички диалогови прозорци     Ако програмата източник се изпълнява, уверете се, че не са всички отворени диалогови прозорци. Превключете към програмата източник и затворете всички отворени диалогови прозорци.

Затворете файла източник     Ако файлът източник е свързан обект, уверете се, че друг потребител не е отворена.

Уверете се, че името на файла източник не се е променило     Ако първичният файл, който искате да редактирате е свързан обект, уверете се, че той има същото име, както го направи, когато сте създали връзката и дали не е преместена. Изберете свързания обект и след това щракнете върху командата Редактиране на връзки в група " връзки " в раздела " данни ", за да видите името на файла източник. Ако файлът източник е преименуван или преместен, използвайте бутона Смяна на източника в диалоговия прозорец Редактиране на връзки , за да намерите файла източник и установите отново връзката.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×