Вмъкване на край на страница

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Word автоматично вмъква знак за нова страница в края на всяка страница, когато създавате документ. Можете ръчно да добавите знак за нова страница някъде другаде във вашия документ. (Винаги можете да изтриете знак за нова страница, които сте добавили, но не можете да премахнете такава, която Word автоматично добавя в края на всяка страница.) Също така можете да настроите правила за Word така автоматичен край на страници се поставят там, където искате. Това е особено полезно, ако работите в дълъг документ.

 1. Щракнете там, където искате да започва нова страница.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Нова страница.

  В раздела "Вмъкване" е осветена опцията "Нова страница".

За да видите къде сте добавили знаци за нова страница, щракнете върху Начало и в групата Абзац щракнете върху Покажи/Скрий.

В раздела "Начало" е осветена опцията "Покажи/скрий"

Знаците за нова страница изглеждат така:

Нова страница

Регулиране на автоматичен край на страници

За да предотвратите попадане на автоматичните знаци за нова страница на места, където не са желани, например между редове с текст, които искате да са заедно, можете да регулирате настройките за край на страница за избраните абзаци.

 1. Изберете абзаците, където искате да приложите настройките.

 2. Щракнете върху оформлениеи след това щракнете върху стрелката в групата абзац .

  Осветена е стрелката за отваряне на диалоговия прозорец "Абзац" в раздела "Оформление".

 3. В полето Абзац щракнете върху Нов ред и нова страница.

  Изберете една или няколко от следните опции:

  • Без висящи редове поставя поне два реда от абзац в началото или в края на страницата.

  • Заедно със следващия предотвратява поставянето на знак за нова страница между абзаците, които искате да са заедно.

  • Всички редове заедно предотвратява знаци за нова страница по средата на абзаците.

  • Нова страница преди добавя знак за нова страница преди определен абзац.

Започва нова страница

 1. Щракнете там, където искате да започва нова страница.

 2. Щракнете върху Вмъкване > Новастраница.

  Как да вмъкнете край на страница

За видите точно къде сте добавили знак за нова страница, включете непечатаемите (форматиращи) знаци, като щракнете върху Начало> Абзац> Покажи/скрий.

Бутон ''Покажи/скрий''

Знак за нова страница изглежда така:

Нова страница

Добавяне на много страница прекъсвания в дълъг документ: предпазни мерки

Ако ще добавите ръчен край на страници към документи, които са няколко страници, трябва да промените тези знаци за нова страница по-късно. Докато редактирате вашия документ, можете да откриете, че вашата знаци за нова страница по средата на абзац или дори между абзаците, които искате да запазите заедно.

Или може да имате само един ред от абзац в началото на страницата (наречени "прозорец"), или един ред на абзаца всичко от себе си в долната част на страницата ("висящ").

Направете следното, за да предотвратите тези нежелано разделяне на страниците с настройките, които указват на Word къде да прекъсне или да не поставя страница.

Предотвратяване на нежелано разделяне на страниците   

 1. Изберете абзаците, към които искате да приложите настройките.

 2. Щракнете върху Оформление на страница и след това щракнете върху стрелката в групата Абзац, за да отворите прозореца Абзац.

  Как да изведете всички опции за абзац

 3. Щракнете върху раздела Нов ред и нова страница.

  Опции на диалоговия прозорец "Абзац"

  За да поставите поне два реда от абзац в началото или в края на страница    Щракнете в полето "Без висящи редове".

  Съвет: За да предотвратите непрекъснатата поява на висящи редове през цялото време, се уверете, че винаги е отметнато.

  За да предотвратите поставянето на знак за нова страница между абзаци, които искате да са заедно    Щракнете в полето "Заедно със следващия".

  За да предотвратите поставянето на знак за нова страница по средата на абзац    Щракнете в полето "Всички редове заедно".

  За да добавите знак за нова страница преди определен абзац    Щракнете в полето "Нова страница преди".

Вмъкване на ръчен край на страница

 1. Щракнете там, където искате да започва нова страница.

 2. В раздела Вмъкване , в групата страници щракнете върху Нова страница.

  Контролирате къде Word поставя автоматичните нови страници

  Ако вмъкнете ръчен край на страници в документи, които са повече от няколко страници с дължина, трябва да промените тези знаци за нова страница, когато редактирате документа. За да избегнете трудност от ръчно промяната знаци за нова страница, можете да зададете опции да контролирате къде Word поставя автоматичните нови страници.

Предотвратяване на знаци за нова страница по средата на абзац   

 1. Изберете абзаца, който искате да предотвратяване на прекъсването на две страници.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето всички редове заедно .

Предотвратяване на знаци за нова страница между абзаци

 1. Изберете абзаците, които искате да са заедно на една страница.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето заедно със следващия .

Задайте знак за нова страница преди абзац

 1. Щракнете върху абзаца, който искате да следвате знака за нова страница.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето за нова страница преди .

Поставите поне два реда от абзац в началото или края на страница

Професионално изглеждащ документ никога не завършва страница само с един ред на нов абзац или започва страница със само последния ред на абзаца от предишната страница. Последния ред на абзаца сама в горната част на страницата е известен като без висящи. Първият ред от абзац сама в долната част на страницата е известен като висящ.

Предотвратяване на знаци за нова страница в ред на таблица

 1. Изберете абзаците, в която искате да предотвратите непрекъснатата поява на висящи редове.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето без висящи редове .

Забележка: Тази опция е включено по подразбиране.

 1. Щракнете върху ред в таблицата, която не искате да прекъснете. Изберете цялата таблица, ако не искате таблицата, за да разделяне на две страници.

  Забележка: Таблица, която е по-голям от страницата трябва да прекъснете.

 2. В раздела " Инструменти за таблица " щракнете върху оформление.

  Table Tools Layout tab

 3. В групата таблици щракнете върху свойства.

  Лентата на Office 2010

 4. Щракнете върху раздела " ред ", изчистете квадратчето Разреши ред до разделяне на две страници .

Не можете да изтриете знаците за нова страница, която Word вмъква автоматично.

Можете да изтриете всички страници, които вмъквате ръчно.

Изтриване на край на страница   

 1. Щракнете върху чернова.

  Бутонът ''Чернова''

 2. Изберете знака за нова страница, като щракнете в полето до пунктирана линия.

  Ръчен край на страница в документа

 3. Натиснете DELETE.

Вмъкване на ръчен край на страница

 1. Щракнете там, където искате да започва нова страница.

  Изображение на лентата на Word

 2. В раздела Вмъкване , в групата страници щракнете върху Нова страница.

Предотвратяване на знаци за нова страница по средата на абзац

 1. Изберете абзаца, който искате да предотвратяване на прекъсването на две страници.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето всички редове заедно .

  Предотвратяване на знаци за нова страница между абзаци

 1. Изберете абзаците, които искате да са заедно на една страница.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето заедно със следващия .

Задайте знак за нова страница преди абзац

 1. Щракнете върху абзаца, който искате да следвате знака за нова страница.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето за нова страница преди .

Професионално изглеждащ документ никога не завършва страница само с един ред на нов абзац или започва страница със само последния ред на абзаца от предишната страница. Последния ред на абзаца сама в горната част на страницата е известен като без висящи. Първият ред от абзац сама в долната част на страницата е известен като висящ.

 1. Изберете абзаците, в която искате да предотвратите непрекъснатата поява на висящи редове.

 2. В раздела Оформление на страница щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец абзац и след това щракнете върху раздела ред и нова страница .

 3. Поставете отметка в квадратчето без висящи редове .

Забележка: Тази опция е включено по подразбиране.

Предотвратяване на знаци за нова страница в ред на таблица

 1. Щракнете върху ред в таблицата, която не искате да прекъснете. Изберете цялата таблица, ако не искате таблицата, за да разделяне на две страници.

  Забележка: Таблица, която е по-голям от страницата трябва да прекъснете.

 2. В раздела " Инструменти за таблица " щракнете върху оформление

  изображение на лентата

 3. В групата таблици щракнете върху свойства

  изображение на лентата

 4. Щракнете върху раздела " ред ", изчистете квадратчето Разреши ред до разделяне на две страници .

Ръчно добавяне на край на страница навсякъде във вашия документ:

 1. Ако не сте в Изглед за редактиране, щракнете върху Редактиране на документ > Редактиране в Word Online.

  Редактиране в Word Online

 2. Поставете курсора там, където искате да започва нова страница.

 3. Изберете Вмъкване > Нова страница.

  Бутонът "Нова страница" в Word Web App

Докато сте в Изглед за редактиране, ръчният знак за нова страница ще изглежда така:

Нова страница в Word Online

Няма да видите това в Изглед за четене. В Изглед за четенеръчен край на страници се показват като празнини между страници, точно както автоматичен край на страници.

Съвет: За бързо вмъкване на край на страница от клавиатурата въведете Ctrl + Enter.

Вж. също

Редове и страници

Вмъкване на знак за нов раздел

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×