Преминаване към основното съдържание

Вмъкване на контрола образец/детайл

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Microsoft Office InfoPath можете да използвате контрола образец/детайл да свържете една контрола с друга, така че селекцията в първата контрола да определя това, което се появява в другия.

В тази статия

Кога да използвате контрола образец/детайл

Съображения за съвместимост

Вмъкване на контрола образец/детайл

Промяна на образец/детайл зависимостта по подразбиране

Кога да използвате контрола образец/детайл

Контрола образец/детайл всъщност е набор от две свързани контроли. Една контрола е определена контрола образец и другата е контролата детайл. Контролата образец винаги е повтаряща се таблица. Контролата детайл може да бъде или повтаряща се таблица, или повтаряща се секция.

Използвайте контрола образец/детайл, когато искате да:

 • Разрешаване на потребителите, които попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, за да работите по-ефективно с голям обем от данни.

 • Покажете еквивалента на релация. Например можете да използвате контрола образец/детайл, когато проектирате шаблон на формуляр за човешки ресурси, който е свързан към база данни със записи за служителите. Контролата образец може да показва служител на име и длъжност и контролата детайл може да показва местоположението на служителя, датата и дата на раждане.

 • Покажете еквивалента на "един към много". Например можете да използвате контролата образец, за да покажете един набор от записи (например имена на клиенти) и контролата детайл, за да покажете свързани записи (например поръчки на клиентите).

На следващата илюстрация служителите в отдел "човешки ресурси" щракнете върху ред в повтаряща се таблица за достъп до подробна информация за служител.

Информация за служители в контроли образец и детайл във формуляр

Когато потребителите щракнат върху определен ред в повтаряща се таблица (контролата образец), един или повече подробни записи се показват в повтаряща се секция или повтаряща се таблица (контролата детайл) някъде другаде във формуляра.

InfoPath предоставя предварително дефинирани образец/детайл контрола, която можете да вмъквате с помощта на прозореца на задачите контроли . Можете също да създадете контрола образец/детайл, като вмъквате повтаряща се таблица и повтаряща се секция (или две повтарящи се таблици) и след това променяте свойствата на всяка контрола.

Ако вашият шаблон на формуляр е предназначен главно за екранната преглеждане, помислете за поставяне на контролата детайл в област на превъртане във вашия шаблон на формуляр. По този начин, ако има голямо количество данни, показани в контрола за вашите потребители да превъртате през данните. Обърнете внимание, че това не е най-добрата опция, ако мислите, че потребителите ще искате да отпечатате своите формуляри, тъй като всички данни, които са скрити в областта на превъртане екранната ще бъдат скрити и в отпечатания формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, контролите образец/детайл са налични в прозореца на задачите контроли , защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Освен това, въпреки че можете да получите достъп до раздела Образец/детайл в диалоговите прозорци Свойства на повтаряща се секция и Свойства на повтаряща се таблица , всички настройки в този раздел са недостъпни (изглеждат замъглени).

За да заобиколите това ограничение, може да искате да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че потребителите могат да показват две изгледи, "образец" изглед, който описва някои елементи и "подробен" Изглед с разгънати информация, специфична за всеки елемент в изгледа на образец.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола образец/детайл

Процедурата за вмъкване на контрола образец/детайл малко се различава в зависимост от това дали проектирате шаблон за нов, празен формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Когато вмъквате контрола образец/детайл от прозореца на задачите контроли , InfoPath вмъква повтаряща се таблица и повтаряща се секция, които са обвързани с една и съща повтаряща се група в източника на данни. По подразбиране и двете контроли съдържат други контроли, които са обвързани с полета в тази повтаряща се група.

Следващата илюстрация показва контрола образец/детайл в режим на проектиране.

Контрола образец/детайл с избрана контрола детайл в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Контроли образец/детайл са винаги обвързани с повтарящи се групи. В следващия пример контролата образец и детайл са обвързана с d:Employees повтаряща се група в прозореца на задачите Източник на данни .

Зависимост между контрола образец/детайл в шаблон на формуляр и повтаряща се група в източник на данни

Забележка: В "един към много" контроли образец и детайл обикновено са обвързани с отделни повтарящи се групи. За да научите как да се създаде релация "един към много" вместо релация, вижте Смяна на образец/детайл зависимостта по подразбиране по-нататък в тази статия.

Вмъкване на контрола образец/детайл в шаблон на нов, празен формуляр

InfoPath предоставя предварително дефинирани образец/детайл контрола, която можете да вмъквате с помощта на прозореца на задачите контроли . Можете също да създадете контрола образец/детайл, като вмъквате повтаряща се таблица и повтаряща се секция (или две повтарящи се таблици) и след това променяте свойствата на всяка контрола.

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контролищракнете върху Образец/детайл.

 4. В полето брой колони в образеца в диалоговия прозорец Вмъкване на образец/детайл въведете броя на колоните за контролата образец.

 5. В полето брой полета в подробности въведете броя на полетата за контролата детайл.

  InfoPath вмъква две контроли във вашия шаблон на формуляр. Първата е с етикет Повтаряща се таблица (образец), а вторият е с етикет Повтаряща се секция (детайл).

 6. За да тествате на зависимостта образец/детайл, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти стандартни и след това въведете данни в контролата образец. Свързани данни трябва да се показва в контролата детайл.

Вмъкване на контрола образец/детайл в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъкнете контрола образец/детайл от прозореца на задачите контроли , както е описано в следващата процедура.

Контроли образец и детайл могат да бъдат обвързани с една и съща повтаряща се група или различни повтарящи се групи, в зависимост от вашите нужди. Контроли, които се появяват в контрола образец/детайл са обвързани с полета, които са част от повтаряща се група.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контролищракнете върху Повтаряща се таблица.

 4. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица щракнете върху повтаряща се група, която искате да обвържете редовете на таблицата и след това щракнете върху напред. Ако вашата таблица има само една колона, можете да изберете повтарящо се поле вместо повтаряща се група.

  Съвет: За да създадете нова повтаряща се група да обвържете таблицата, щракнете с десния бутон на групата, към която искате да добавите повтаряща се група, щракнете върху Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете свойствата на повтаряща се група.

 5. За да добавите колоните, които искате да включите в таблицата, щракнете двукратно върху полетата в списъка обвързване на данни .

  Съвет: За да създадете ново поле, за да добавите като колона, щракнете с десния бутон на групата, към която таблицата е обвързана, щракнете върху Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете свойствата на полето.

 6. За да пренаредите колоните, щракнете върху колона в списъка колони в таблицата , щракнете върху Премести нагоре или Премести надолуи след това щракнете върху Готово.

 7. Щракнете двукратно върху етикета Повтаряща се таблица под таблицата във вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху раздела Образец/детайл .

 9. Щракнете върху Задай като образец, въведете име в полето ИД на образеца и след това щракнете върху OK.

 10. Поставете курсора във вашия шаблон на формуляр, където искате да вмъкнете повтаряща се секция (контролата детайл).

 11. Под Вмъкване на контроли в прозореца на задачите контроли щракнете върху Повтаряща се секция.

  Забележка: Като алтернатива можете да използвате друга повтаряща се таблица за контролата детайл.

 12. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се секция щракнете върху повтаряща се група, която искате да обвържете секцията и след това щракнете върху OK.

 13. Щракнете двукратно върху етикета Повтаряща се секция , която се появява под секцията във вашия шаблон на формуляр.

 14. Щракнете върху раздела Образец/детайл .

 15. Щракнете върху Задай като детайли след това щракнете върху името на контролата образец от списъка връзка към ИД на образеца .

 16. За да промените по подразбиране, на контрола образец/детайл релация "един към много", щракнете върху по ключово поле под зависимост образец/детайли след това щракнете върху Избор на XPath Изображение на бутон до (поле) ключ главен) и ключ поле (детайл) квадратчетата, за да изберете ключовите полета, които искате.

 17. За да тествате на зависимостта образец/детайл, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти стандартни и след това въведете данни в контролата образец. Свързани данни трябва да се показва в контролата детайл.

Съвет: Можете да използвате прозореца на задачите Източник на данни , за да вмъквате контроли образец/детайл. За да създадете контролата образец, в прозореца на задачите Източник на данни , щракнете с десния бутон на повтаряща се група, която искате да обвържете контролата образец и след това щракнете върху Повтаряща се таблица в контекстното меню. Следвайте същите основни стъпки за да създадете контролата детайл.

Най-горе на страницата

Промяна на образец/детайл зависимостта по подразбиране

Когато вмъквате контрола образец/детайл във вашия шаблон на формуляр с помощта на прозореца на задачите контроли , InfoPath създава индивидуални релация между контролата образец и детайл. Релация означава, че за всяка селекция в контролата образец, един съвпадение резултат се появява в контролата детайл.

Можете да промените на зависимостта образец/детайл от по подразбиране към един релация "един към много". "Един към много" означава, че за всяка селекция в контролата образец, няколко съответстващи резултати могат да се показват в контролата детайл.

Когато вмъквате контрола образец/детайл във вашия шаблон на формуляр, InfoPath вмъква повтаряща се таблица и повтаряща се секция по подразбиране. И двете контроли са обвързани с една и съща повтаряща се група в източника на данни. По подразбиране и двете контроли съдържат други контроли, които са обвързани с полета в тази повтаряща се група. В "един към много" обаче контроли образец и детайл обикновено са обвързани с отделни повтарящи се групи.

Ако сте вмъкнали контрола образец/детайл във вашия шаблон на формуляр от прозореца на задачите контроли и искате да се създаде релация "един към много" вместо релация, можете да изтриете контролата детайл, която InfoPath създава. След това можете да създадете нова контрола детайл, която по-добре отговаря на вашите нужди, както е описано в следващата процедура:

 1. Изберете повтаряща се секция, която е определена като контрола детайл и след това натиснете клавиша DELETE.

 2. Вмъкнете нова повтаряща се секция в шаблон на формуляр.

  Как?

  1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

  2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

  3. В прозореца на задачите контроли изберете квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни .

  4. Под Вмъкване на контролищракнете върху Повтаряща се секция.

 3. Вмъкнете контролите в повтаряща се секция.

  Как?

  1. В шаблона за формуляр поставете курсора там, където искате да вмъкнете контролата.

  2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

  3. В прозореца на задачите контроли изберете квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни .

  4. Под Вмъкване на контролищракнете върху контролата, която искате да вмъкнете.

  5. Повторете стъпки от 1 до 4 за всяка контрола, която искате да вмъкнете.

 4. Щракнете двукратно върху повтаряща се секция във вашия шаблон на формуляр.

 5. Щракнете върху раздела Образец/детайл .

 6. Под Настройки на образец/детайлщракнете върху Задай като детайл.

 7. В списъка връзка към ИД на образеца щракнете върху името на контролата образец.

 8. Под зависимост образец/детайлщракнете върху по ключово поле.

 9. Щракнете върху Избор на XPath Изображение на бутон до полето ключово поле (образец) и след това в диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето за ключ за контролата образец и след това щракнете върху OK.

 10. Щракнете върху Избор на XPath Изображение на бутон до ключ (детайл) поле и след това в диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето за ключ за контролата детайл и след това щракнете върху OK.

Съвет: Ако искате да създадете "един към много", когато създавате контрола образец/детайл, помислете ръчно да създадете ваша собствена контрола образец/детайл вместо да използвате предварително дефинирани образец/детайл контролата, която е налична в контроли на задачата екран. Можете да създадете ваша собствена контрола чрез създаване на релация на образец/детайл между повтаряща се таблица и повтаряща се секция или между две повтарящи се таблици в шаблон на формуляр. За да направите това, отворете диалоговия прозорец свойства за всяка контрола и след това определете едната контрола като образец а другата контрола като контрола детайл. Чрез промяна на свойствата за контролата детайл, можете да настроите релация "един към много" използвате ключовите полета.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×