Вмъкване на контрола образец/детайл

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Microsoft Office InfoPath можете да използвате контрола образец/детайл, за да свържете една контрола с друга, така че селекцията в първата контрола да определя какво да се появява във втората.

В тази статия

Кога да използвате контрола образец/детайл

Съображения за съвместимост

Вмъкване на контрола образец/детайл

Промяна на зависимостта образец/детайл по подразбиране

Кога да използвате контрола образец/детайл

Контролата образец/детайл в действителност е комплект от две сродни контроли. Едната контрола е обозначената контрола образец, а другата е контролата детайл. Контролата образец винаги е повтаряща се таблица. Контролата детайл може да бъде или повтаряща се таблица, или повтаряща се секция.

Използвайте контрола образец/детайл, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите, които попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, да работят по-ефикасно с големи обеми от данни.

 • Покажете еквивалента на отношението "един към един". Например можете да използвате контрола образец/детайл, когато проектирате шаблон на формуляр за човешки ресурси, свързан с база данни от записи за служители. Контролата образец може да показва името и длъжността на служителя, а контролата детайл може да показва местоположението на служителя, датата на назначаване и датата на раждане.

 • Покажете еквивалента на отношението "един към много". Например можете да използвате контролата образец, за да покажете един набор от записи (например имена на клиенти) и контролата детайл, за да покажете свързани записи (например поръчки на клиентите).

В следващата илюстрация служителите в отдела на човешки ресурси щракват върху ред в повтаряща се таблица, за да получат достъп до по-подробна информация за служител.

Информация за служители в контроли образец и детайл във формуляр

Когато потребителите щракнат върху определен ред в повтаряща се таблица (контролата образец), един или повече подробни записи се показват в повтаряща се секция или повтаряща се таблица (контролата детайл) някъде другаде във формуляра.

InfoPath предоставя предварително дефинирана контрола образец/детайл, която можете да вмъкнете, използвайки прозореца на задачите Контроли. Можете също да създадете контрола образец/детайл, като вмъквате повтаряща се таблица и повтаряща се секция (или две повтарящи се таблици) и след това променяте свойствата на всяка контрола.

Ако вашият формуляр е замислен основно за разглеждане на екрана, помислете да поставите контролата детайл в област на превъртане във вашия шаблон на формуляр. По този начин, ако в контролата има показани голям обем от данни, вашите потребители могат да превъртат в данните. Забележете, че това не е най-добрата възможност, ако вашите потребители ще искат да отпечатат формулярите, защото всички данни, които са скрити в областта за превъртане на екрана, ще бъдат скрити и в отпечатания формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, контролите образец/детайл не са налични в прозореца на задачите Контроли, защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

В допълнение, въпреки че можете да получите достъп до раздела Образец/детайл в диалоговите прозорци Свойства на повтаряща се секция и Свойства на повтаряща се таблица, всички настройки в този раздел са недостъпни (изглеждат замъглени).

За да заобиколите това ограничение, може да искате да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че потребителите могат да показват две изгледи, "образец" изглед, който описва някои елементи и "подробен" Изглед с разгънати информация, специфична за всеки елемент в изгледа на образец.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола образец/детайл

Процедурата за вмъкване на контрола образец/детайл малко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Когато вмъквате контрола образец/детайл от прозореца на задачите контроли , InfoPath вмъква повтаряща се таблица и повтаряща се секция, които са обвързани с една и съща повтаряща се група в източника на данни. По подразбиране и двете контроли съдържат други контроли, които са обвързани с полета в тази повтаряща се група.

Следващата илюстрация показва контрола образец/детайл в режим на проектиране.

контрола образец/детайл с избрана контрола детайл в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Контроли образец/детайл са винаги обвързани с повтарящи се групи. В следващия пример контролата образец и детайл са обвързана с d:Employees повтаряща се група в прозореца на задачите Източник на данни .

Зависимост между контрола образец/детайл в шаблон на формуляр и повтаряща се група в източник на данни

Забележка: При отношението "един към много" контролите образец и детайл обикновено са обвързани с отделни повтарящи се групи. За да научите как да създавате отношение "един към много" вместо "един към един", вижте Промяна на зависимостта образец/детайл по подразбиране по-надолу в тази статия.

Вмъкване на контрола образец/детайл в нов празен шаблон на формуляр

InfoPath предоставя предварително дефинирана контрола образец/детайл, която можете да вмъкнете, като използвате прозореца на задачите Контроли. Можете също да създадете контрола образец/детайл, като вмъквате повтаряща се таблица и повтаряща се секция (или две повтарящи се таблици) и след това променяте свойствата на всяка контрола.

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Образец/детайл.

 4. В полето Брой колони в образеца в диалоговия прозорец Вмъкване на образец/детайл въведете броя на колоните за контролата образец.

 5. В полето Брой полета в детайлни въведете броя на полетата за контролата детайл.

  InfoPath вмъква две контроли във вашия шаблон на формуляр. Първата е с етикет Повтаряща се таблица (образец), а втората е с етикет Повтаряща се секция (детайл).

 6. За да проверите зависимостта образец/детайл, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти Стандартни и след това въведете данни в контролата образец. Свързаните данни трябва да се появят в контролата детайл.

Вмъкване на контрола образец/детайл в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да вмъкнете контрола образец/детайл от прозореца на задачите контроли , както е описано в следващата процедура.

Контролите образец и детайл могат да бъдат обвързани с една и съща повтаряща се група или различни повтарящи се групи, в зависимост от вашите нужди. Контролите, които се появяват в контрола образец/детайл, са обвързани с полета, които са част от повтаряща се група.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Повтаряща се таблица.

 4. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се таблица изберете повтарящата се група, към която искате да свържете редовете на таблицата, и след това щракнете върху Напред. Ако вашата таблица има само една колона, можете да изберете повтарящо се поле вместо повтаряща се група.

  Съвет: За да създадете нова повтаряща се група, към която да обвържете таблицата, щракнете с десния бутон на мишката върху групата, към която искате да добавите повтарящата се група, изберете Добавяне в контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете свойствата на повтарящата се група.

 5. За да добавите колоните, които искате да включите в таблицата, щракнете двукратно върху полетата в списъка Обвързване на данни.

  Съвет: За да създадете ново поле, което да добавите като колона, щракнете с десния бутон на мишката върху групата, към която е обвързана таблицата, изберете Добавяне от контекстното меню и след това в диалоговия прозорец Добавяне на поле или група въведете свойствата на полето.

 6. За да пренаредите колоните, щракнете върху колона в списъка Колони в таблицата, изберете Премести нагоре или Премести надолу и след това щракнете върху Готово.

 7. Щракнете двукратно върху етикета Повтаряща се таблица под таблицата във вашия шаблон на формуляр.

 8. Изберете раздела Образец/детайл.

 9. Щракнете върху Задаване като образец, въведете име в полето ИД на образеца и след това щракнете върху OK.

 10. Поставете курсора във вашия шаблон на формуляр, където искате да вмъкнете повтаряща се секция (контролата детайл).

 11. Под Вмъкване на контроли в прозореца на задачите Контроли изберете Повтаряща се секция.

  Забележка: Можете да използвате и друга повтаряща се таблица за контролата детайл.

 12. На първата страница на съветника за обвързване на повтаряща се секция изберете повтарящата се група, към която искате да обвържете секцията, и след това щракнете върху ОК.

 13. Щракнете двукратно върху етикета Повтаряща се секция, който се появява под секцията във вашия шаблон на формуляр.

 14. Изберете раздела Образец/детайл.

 15. Щракнете върху Задаване като детайлни и след това изберете името на контролата образец от списъка Връзка към ИД на образеца.

 16. За да промените по подразбиране, на контрола образец/детайл релация "един към много", щракнете върху по ключово поле под зависимост образец/детайли след това щракнете върху Избор на XPath изображение на бутон до полетата ключово поле (образец) и ключ поле (детайл) , за да изберете ключовите полета, които искате.

 17. За да проверите зависимостта образец/детайл, щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти Стандартни и след това въведете данни в контролата образец. Свързаните данни трябва да се появят в контролата детайл.

Съвет: Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли образец/детайл. За да създадете контролата образец, в прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху повтарящата се група, към която искате да обвържете контролата образец, и след това щракнете върху Повтаряща се таблица в контекстното меню. Следвайте същите основни стъпки, за да създадете контролата детайл.

Най-горе на страницата

Промяна на зависимостта образец/детайл по подразбиране

Когато вмъквате контрола образец/детайл във вашия шаблон на формуляр, като използвате прозореца на задачите Контроли, InfoPath създава отношение "един към един" между контролата образец и контролата детайл. Отношението "един към един" означава, че за всяка селекция в контролата образец в контролата детайл се показва един съответен резултат.

Можете да промените зависимостта образец/детайл от "един към един" по подразбиране на "един към много". Отношението "един към много" означава, че за всяка селекция в контролата образец в контролата детайл могат да се покажат няколко съответни резултата.

Когато вмъквате контрола образец/детайл във вашия шаблон на формуляр, InfoPath вмъква повтаряща се таблица и повтаряща се секция по подразбиране. И двете контроли са обвързани с една и съща повтаряща се група в източника на данни. По подразбиране и двете контроли съдържат други контроли, които са обвързани с полета в тази повтаряща се таблица. Но при отношението "един към много" контролите образец и детайл обикновено са обвързани с отделни повтарящи се групи.

Ако сте вмъкнали контрола образец/детайл във вашия шаблон на формуляр от прозореца на задачите Контроли и искате да създадете отношение "един към много" вместо "един към един", можете да изтриете контролата детайл, която InfoPath създава. След това можете да създадете нова контрола детайл, която по-добре да отговаря на вашите нужди, както е описано в следващата процедура:

 1. Изберете повтарящата се секция, която е определена като контрола детайл, и след това натиснете клавиша DELETE.

 2. Вмъкнете нова повтаряща се секция в шаблона на формуляр.

  Как?

  1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

  2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

  3. В прозореца на задачите Контроли отметнете квадратчето Създай автоматично източник на данни.

  4. Под Вмъкване на контроли изберете Повтаряща се секция.

 3. Вмъкнете контролите, които искате, в повтарящата се секция.

  Как?

  1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

  2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

  3. В прозореца на задачите Контроли отметнете квадратчето Създай автоматично източник на данни.

  4. Под Вмъкване на контроли щракнете върху контролата, която искате да вмъкнете.

  5. Повторете стъпки от 1 до 4 за всяка контрола, която искате да вмъкнете.

 4. Щракнете двукратно върху повтарящата се секция във вашия шаблон на формуляр.

 5. Изберете раздела Образец/детайл.

 6. Под Настройки образец/детайлни щракнете върху Задаване като детайлни.

 7. В списъка Връзка към ИД на образеца щракнете върху името на контролата образец.

 8. Под Зависимост образец/детайл щракнете върху По ключово поле.

 9. Щракнете върху Избор на XPath изображение на бутон до полето ключово поле (образец) и след това в диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето за ключ за контролата образец и след това щракнете върху OK.

 10. Щракнете върху Избор на XPath изображение на бутон до ключ (детайл) поле и след това в диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето за ключ за контролата детайл и след това щракнете върху OK.

Съвет: Ако искате да създадете отношение "един към много", когато първоначално създавате контролата образец/детайл, помислете ръчно да създадете ваша собствена контрола образец/детайл, вместо да използвате предварително дефинираната контрола образец/детайл, която е налична в прозореца на задачите Контроли. Можете да създадете ваша собствена контрола, като създавате зависимост образец/детайл между повтаряща се таблица и повтаряща се секция или между две повтарящи се таблици в шаблон на формуляр. За да направите това, отворете диалоговия прозорец Свойства за всяка контрола и след това определете едната контрола като образец, а другата контрола като детайл. Модифицирайки свойствата за контролата детайл, можете да зададете отношение "един към много", като използвате ключовите полета.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×