Вмъкване на контрола за избор на дата

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Контролата за избор на дата е контрола, която позволява на потребителите бързо да въвеждат дати във формуляр на Microsoft Office InfoPath чрез щракване върху малък изскачащ календар. Например можете да използвате контрола за избор на дата, за да събирате рождени дати от хора във формуляр за застраховка. Можете също да използвате контрола за избор на дата, за да покажете предварително зададени дати, като например текущата дата.

В тази статия

Кога да използвате контрола за избор на дата

Опитът на потребителя

Съображения за съвместимост

Вмъкване на контрола за избор на дата

Показване на текущата дата в контрола за избор на дата

Показване на текущите дата и час в контрола за избор на дата

Съвети за оформление

Кога да използвате контрола за избор на дата

Използвайте контрола за избор на дата, когато искате да:

 • Разрешите на потребителите да въвеждат дати по техен избор във формуляр, като например начална и крайна дата за определен проект.

 • Използвайте функциите днес и сега , за да покажете текущата дата и час във формуляр.

 • Покажете дати от външен източник на данни, като например дати на плащане и доставка от база данни с потребителски поръчки.

В следващата илюстрация се използва контрола за избор на дата в шаблон на формуляр за пътуване, за да се вземе датата на заминаване за полет.

Дата на заминаване, въведени в контрола за избор на дата във формуляр

Можете да персонализирате контролата за избор на дата, за да отговаря на вашите нужди, като щракнете двукратно върху контролата в шаблона на формуляр и след това промените нейните свойства. Например можете да укажете дата по подразбиране или да промените начина, по който датата се показва във формуляра.

Най-горе на страницата

Опитът на потребителя

Контролите за избор на дата изглеждат като текстови полета с тази разлика, че в дясната страна на полето се появява малка икона на календар. За да отворят изскачащия календар, потребителите щракват върху иконата на календара. Когато календарът се появи, потребителите избират датата, която искат, или използват бутоните стрелки надясно и наляво, за да превъртат през месеците. Ако потребителите искат да вмъкнат текущата дата, те могат да щракнат върху бутона Днес в долния край на календара.

изскачащ календар

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр в InfoPath, можете да изберете определен режим на съвместимост за проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Когато шаблон за формуляр, съвместим с браузър е публикуван до сървър, изпълняващ InfoPath Forms Servicesи след това браузър, формуляри, базирани на шаблона за формуляр може да се преглеждат в уеб браузър. Когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, някои контроли са налични в прозореца на задачите контроли , защото не могат да бъдат показани в уеб браузър.

Въпреки че контролите за избор на дата са налични, когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, имайте предвид следните ограничения:

 • Контролите за избор на дата се поддържат напълно само в браузъри Windows Internet Explorer. В други уеб браузъри контролата за избор на дата се появява като текстово поле, въпреки че се поддържат опциите за форматиране на дати в текстовото поле.

 • Контейнер за текст е текст, който се появява в контролата на шаблон за формуляр. Пример за текст в контейнер е "Щракнете тук и въведете." Въпреки че можете да оставите контейнер настройките за текста за шаблони на формуляри, съвместими с браузър, този текст не се показват в уеб браузъри.

Най-горе на страницата

Вмъкване на контрола за избор на дата

Процедурата за вмъкване на контрола за избор на дата леко се различава в зависимост от това дали проектирате нов празен шаблон на формуляр, или базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на база данни или друг външен източник на данни.

Следващата илюстрация показва как изглежда една контрола за избор на дата, когато е избрана в режим на проектиране.

Извличане на дата, избрано в режим на проектиране

Контролите могат да бъдат обвързани или необвързани. Когато дадена контрола е обвързана, тя се свързва към поле или група в източника на данни, така че данните, въведени в контролата, се записват в основния файл на формуляра (.xml). Когато една контрола е необвързана, тя не се свързва към поле или група и данните, които се въвеждат в контролата, не се записват. Когато изберете или преместите показалеца над контрола, в горния десен ъгъл на контролата се появяват текст и икона за обвързване. Текстът указва групата или полето, към които е обвързана контролата в източника на данни. Иконата указва дали контролата е правилно обвързана към тази група или поле. Когато обвързването е правилно, се появява зелена икона. Ако нещо не е наред с обвързването, вместо това ще видите синя или червена икона.

Източникът на данни за шаблона за формуляр се състои от полета и групи, които се показват в йерархична структура в прозореца на задачите Източник на данни . Контроли за избор на дата са винаги обвързани с полета. В следващия пример извличане на Дата на заминаване дата в шаблон на формуляр е обвързана с полето departureDate в прозореца на задачите Източник на данни .

Зависимост между извличане на дата в шаблон на формуляр и съответно поле в източник на данни

Вмъкване на контрола за избор на дата в нов празен шаблон на формуляр

Когато проектирате нов, празен шаблон за формуляр, квадратчето за отметка Създай автоматично източник на данни в прозореца на задачите Контроли е избрано по подразбиране. Това позволява на InfoPath да създава автоматично полета и групи в източника на данни, докато добавяте контроли към шаблона за формуляр. Тези полета и групи са представени от икони на папки и файлове в прозореца на задачите Източник на данни.

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Контрола за избор на дата.

 4. За да добавите етикет към контролата, въведете текст над или отляво на контролата, последван от двоеточие (:).

 5. За да укажете начина, по който датата се показва във формуляра, щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, която е вмъкната в шаблона на формуляр.

 6. Изберете раздела Данни и след това щракнете върху Форматиране.

 7. В списъка Показвай датата така в диалоговия прозорец Формат за дата изберете формата на показване, който искате.

  Забележка: Можете да промените формата на показване на датата само ако тип данни е текст, дата или дата и час.

Вмъкване на контрола за избор на дата в шаблон на формуляр, който се базира на съществуващ източник на данни

Ако базирате проектирането на вашия шаблон на формуляр на съществуващ файл с Extensible Markup Language (XML), база данни или уеб услуга, InfoPath извлича полетата и групите в прозореца на задачите Източник на данни от този съществуващ източник на данни. В този случай можете да добавите контрола за избор на дата, като плъзнете поле за избор на дата от прозореца на задачите Източник на данни на шаблона на формуляр или като вмъкнете извличане на дата с помощта на прозореца на задачите контроли , както е описано в следващата процедура:

 1. В шаблона за формуляр поставете курсора на мястото, където искате да вмъкнете контролата.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Под Вмъкване на контроли изберете Контрола за избор на дата.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на контрола за избор на дата изберете полето, в което искате да съхранявате данните на контролата за избор на дата, и след това щракнете върху OK.

 5. InfoPath използва името на полето или групата като етикет на контролата. Ако е необходимо, променете текста на етикета.

 6. За да укажете начина, по който датата се показва във формуляра, щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, която е вмъкната в шаблона на формуляр.

 7. В раздела Данни щракнете върху Форматиране.

 8. В списъчното поле Показвай датата така в диалоговия прозорец Формат за дата изберете формата на показване, който искате.

  Забележка: Можете да промените формата на показване на датата само ако типът данни е текст, дата или дата и час.

Съвет: Можете да използвате също и прозореца на задачите Източник на данни, за да вмъквате контроли. В прозореца на задачите Източник на данни щракнете с десния бутон на мишката върху полето, към което искате да обвържете контролата за избор на дата, и след това изберете Контрола за избор на дата от контекстното меню.

Най-горе на страницата

Показване на текущата дата в контрола за избор на дата

За да вмъкнете автоматично текущата дата във формуляр, когато потребителят го отвори, можете да използвате функцията today с контрола за избор на дата.

 1. Вмъкнете контрола за избор на данни в шаблона на формуляр.

 2. Щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, която сте вмъкнали в шаблона на формуляр.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Стойност по подразбиране щракнете върху Вмъкване на формула Изображение на бутон .

 5. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Вмъкване на функция.

 6. В списъка Категории в диалоговия прозорец Вмъкване на функция щракнете върху Дата и час.

 7. В списъка Функции щракнете върху today и след това изберете OK два пъти, за да се върнете в диалоговия прозорец Свойства на избор на дата.

  Забележете, че today() се появява в полето Стойност.

 8. Под Стойност по подразбиране изчистете отметката от квадратчето Актуализирай тази стойност, когато резултатът от формулата се пресмята повторно.

  Забележка: Ако изчистите отметката от това квадратче, датата няма да се актуализира автоматично всеки път, когато потребителят отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр. Това е идеално за ситуации, когато искате вашите потребители да виждат датата, когато е създаден формулярът. Можете да оставите отметката в квадратчето в ситуации, когато имате поле Последна актуализация на или Последно отваряне на, където искате датата да се променя всеки път, когато формулярът се отваря.

 9. Щракнете върху OK, за да се върнете в шаблона на формуляра.

 10. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

 11. Проверете дали датата, която се появява в контролата за избор на дата, изглежда по начина, по който искате. Ако не, можете да промените начина, по който датата или часът се показват, като щракнете върху бутона Форматиране в диалоговия прозорец Свойства на избор на дата.

Най-горе на страницата

Показване на текущите дата и час в контрола за избор на дата

За да вмъкнете автоматично текущите дата и час във формуляр, когато потребителят го отвори, можете да използвате функцията now с контрола за избор на дата.

 1. Вмъкнете контрола за избор на данни в шаблона на формуляр.

 2. Щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, която сте вмъкнали в шаблона на формуляр.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. В полето Тип на данните щракнете върху Дата и час (dateTime).

 5. Щракнете върху Форматиране.

 6. В диалоговия прозорец Форматиране на дата и час в списъка Показвай часа така изберете опцията, която искате, и след това щракнете върху OK.

 7. В диалоговия прозорец Свойства на избор на дата под Стойност по подразбиране щракнете върху Вмъкване на формула Изображение на бутон .

 8. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Вмъкване на функция.

 9. В списъка Категории в диалоговия прозорец Вмъкване на функция щракнете върху Дата и час.

 10. В списъка Функции щракнете върху now и след това изберете OK два пъти, за да се върнете в диалоговия прозорец Свойства на избор на дата.

  Забележете, че now() се появява в полето Стойност.

 11. Под Стойност по подразбиране изчистете отметката от квадратчето Актуализирай тази стойност, когато резултатът от формулата се пресмята повторно.

  Забележка: Ако изчистите отметката от това квадратче, датата няма да се актуализира автоматично всеки път, когато потребителят отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр. Това е идеално за ситуации, когато искате вашите потребители да виждат датата, когато е създаден формулярът. Можете да оставите отметката в квадратчето в ситуации, когато имате поле Последна актуализация на или Последно отваряне на, където искате датата да се променя всеки път, когато формулярът се отваря.

 12. Щракнете върху OK, за да се върнете в шаблона на формуляра.

 13. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

 14. Проверете дали датата, която се появява в контролата за избор на дата, изглежда по начина, по който искате. Ако не, можете да промените начина, по който датата или часът се показват, като щракнете върху бутона Форматиране в диалоговия прозорец Свойства на избор на дата.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на контролата за избор на дата:

 • За да промените размера на няколко контроли за избор на дата наведнъж, изберете контролите за избор на дата, чийто размер искате да промените, в менюто Форматиране щракнете върху Свойства и след това в раздела Размер задайте необходимите настройки .

 • За да промените границата или цвета на контрола за избор на дата, изберете контролата за избор на дата, в менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и след това задайте необходимите настройки.

 • За да персонализирате текста, който се появява в контрола за избор на дата, използвайте полетата Шрифт и Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране. За да промените шрифта и размера на шрифта за всички контроли за избор на дата във вашия шаблон на формуляр наведнъж, щракнете с десния бутон на мишката върху контролата за избор на дата, която съдържа форматирането, което искате, и след това щракнете върху Приложи шрифта към всички контроли за избор на дата в контекстното меню.

 • За да видите как ще изглежда вашата контрола за избор на дата с действителен текст вътре в нея, щракнете върху Примерни данни в менюто Изглед. Това ще ви помогне да получите представа как ще изглежда формулярът, когато потребителите го попълват.

 • Понякога текстът в контролите за избор на дата и етикета отляво на тези контроли може да се появяват леко неподравнени. За да ги подравните бързо, щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, изберете Подравняване от раздела Размер и след това щракнете върху Приложи. Ако етикетът и контролата за избор на дата са в различни клетки в таблица за оформление, щракнете с десния бутон на мишката върху клетката, която съдържа етикета, изберете Свойства на таблицата от контекстното меню и след това щракнете върху Центрирано под Вертикално подравняване в раздела Клетка.

 • За да промените начина, по който се показва датата, щракнете двукратно върху контролата за избор на дата, изберете раздела Данни и след това щракнете върху бутона Форматиране. Изберете формат на показване от диалоговия прозорец Формат за дата.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×