Вмъкване на картини

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Картините могат да се вмъкват (или копират) в документи на Office от вашия компютър или от интернет.

Office вече не предоставя графична колекция в своите приложения, но ви помага да търсите онлайн картини, които да вмъкнете в своите файлове. В раздела Вмъкване на лентата можете да използвате бутона Графична колекция или Онлайн снимки.

В Office 2016 и Office 2013, в допълнение към вмъкване на картини от вашия компютър можете може също да вмъквате картини от уеб страници и от Bing.com или OneDrive.

Съвет: Вмъкването на картини от скенер вече не е налично в Office 2013 и Office 2016. Обаче в Office 2013 можете да сканирате изображения в OneNote и след това да ги копирате и поставяте в други програми на Office. За помощ за сканиране в Office 2016 вижте Как мога да вмъкна сканирани изображения в OneNote 2016 за Windows?

Вмъкване на картина от компютъра ви

Забележка: Следните стъпки се отнасят за WordOutlook, Excel, PowerPoint, Publisherи OneNote.

 1. Щракнете върху местоположението във вашия документ или имейл съобщение, където искате да вмъкнете картина.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Картини.

  В раздела "Вмъкване" е осветена иконата за картина.

  Забележка: В Outlook няма да виждате раздела Вмъкване и иконата Картини, докато не отворите основния текст на ново имейл съобщение и не щракнете в него.

 3. Намерете картината, която искате да вмъкнете, след което щракнете върху Вмъкни.

  За да добавите няколко картини, натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху картините, и след това изберете Вмъкни.

  Забележки: 

  • Картината се вгражда в документа. Ако картината е с голям размер на файл и прави документа твърде голям, можете да намалите размера на документа, като го свържете с картината, вместо да я вграждате. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина щракнете върху стрелката до Вмъкни и след това върху Връзка към файл.

  • В Outlook можете също да изберете да прикачите картина, като щракнете върху Вмъкване > Прикачване на файл. При тази опция картината няма да се появява в тялото на имейл съобщението.

Вмъкване на картина в клетка в Excel

Когато добавяте картина в работна книга на Excel , картината не е вмъкнат в клетка. Той ще се покаже над мрежата на клетки. Можете да направите картина изглежда като това е в клетка по следния начин:

 1. Използване на Вмъкване > картина, както е описано по-горе.

 2. Ако желаете, променете размера на картината като плъзнете манипулатора за оразмеряване на границата на картината. (Вижте Промяна на размера на картина за повече информация.)

 3. Ръчно регулиране на ширината на колона и/или височината на реда на клетката, която искате картината, за да бъде "в".

 4. Плъзнете картината на място, така че той подрежда с граници на клетки.

Вмъкване на картина от друг източник

Забележка: Стъпките по-долу се отнасят за Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher и OneNote.

Ако нямате идеалната картина в компютъра, опитайте да вмъкнете картина от онлайн източник, като например Bing.

Обърнете внимание, че графичните колекции на Office.com, налични в по-ранни версии на Office, са заместени от "Изображения на Bing4. Следвайте стъпките по-долу, за да намерите графична колекция в уеб от Bing.

 1. Щракнете върху местоположението във вашия документ или имейл съобщение, където искате да вмъкнете картина.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Онлайн картини.

  В раздела "Вмъкване" е осветена иконата за онлайн картини

  Забележка: В Outlookняма да виждате раздела Вмъкване и иконата за Онлайн картини , докато сте отваряли и щракнали в тялото на ново имейл съобщение.

 3. В полето за търсене напишете дума или фраза, описваща желаното изображение, и после натиснете Enter. Включете думите графична колекция във фразата за търсене, ако търсите точно такива илюстрации.

  Поле "Търсене в изображения на Bing"

  Забележка: Когато търсите графични колекции и картини с Bing носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате.

 4. В списъка с резултати изберете желаната картина и след това щракнете върху Вмъкни.

 1. Отворете документа.

 2. От уеб страница щракнете с десния бутон върху желаната картина, след което изберете Копирай или Копирай изображението.

 3. В документа щракнете с десния бутон на мястото, където искате да вмъкнете картината, и щракнете върху опция под Опции за поставяне.

Можете да добавяте снимки от вашия фотоапарат или скенер, като изтеглите картините на компютъра си и след това да ги поставите в документ на Office . ( Windows факс и сканиране приложението могат да бъдат намерени с помощта на лентата за търсене в менюто " Старт ". Това може да ви помогне да прехвърляте сканираното изображение на вашия компютър.)

След като изтеглите картина на компютъра си, направете следното:

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Картина.

 2. Намерете картината, която искате да добавите към вашия документ, и след това щракнете върху Вмъкни.

 1. Щракнете с десния бутон върху картината и след това щракнете върху Промяна на картина.

 2. Намерете нова картина и след това щракнете върху Вмъкни.

  Забележка: Тази опция не е налична за по-стари Word файлове, записани във формат .doc файл. За тази опция, за да бъде активна файлът трябва да има разширение .docx.

В Office 2010, в допълнение към вмъкването на картини от вашия компютър можете да вмъквате и картини от уеб страници и от онлайн източници, например Bing.com.

Вмъкване на картина от компютъра ви

Забележка: Следните стъпки се отнасят за WordOutlook, Excel, PowerPoint, Publisherи OneNote.

 1. Щракнете върху местоположението във вашия документ или имейл съобщение, където искате да вмъкнете картина.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Картина.

  "Вмъкване на картина" в Office 2010

  Забележка: В Outlookняма да виждате раздела Вмъкване и икона за картина , докато сте отваряли и щракнали в тялото на ново имейл съобщение.

 3. Намерете картината, която искате да вмъкнете, след което щракнете върху Вмъкни.

  За да добавите няколко картини, натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху картините, и след това изберете Вмъкни.

  Забележки: 

  • Картината се вгражда в документа. Ако картината е с голям размер на файл и прави документа твърде голям, можете да намалите размера на документа, като го свържете с картината, вместо да я вграждате. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина щракнете върху стрелката до Вмъкни и след това върху Връзка към файл.

  • В Outlook, можете също да прикачите картина като щракнете върху Вмъкване > Прикачване на файл. Тази опция картината няма да се появи в тялото на имейл съобщението.

Вмъкване на картина в клетка в Excel

Когато добавяте картина в работна книга на Excel , картината не е вмъкнат в клетка. Той ще се покаже над мрежата на клетки. Можете да направите картина изглежда като това е в клетка по следния начин:

 1. Използване на Вмъкване > картина, както е описано по-горе.

 2. Ако желаете, променете размера на картината като плъзнете манипулатора за оразмеряване на границата на картината. (Вижте Промяна на размера на картина за повече информация.)

 3. Ръчно регулиране на ширината на колона и/или височината на реда на клетката, която искате картината, за да бъде "в".

 4. Плъзнете картината на място, така че той подрежда с граници на клетки.

Вмъкване на картина от друг източник

Забележка: Следните стъпки се отнасят за WordOutlook, Excel, PowerPointи Publisher.

 1. Щракнете върху местоположението във вашия документ или имейл съобщение, където искате да вмъкнете картина.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Графична колекция.

  Вмъкване на графична колекция в Office 2010

  Забележка: В Outlookняма да виждате раздела Вмъкване и икона на Графична колекция , докато сте отваряли и щракнали в тялото на ново имейл съобщение.

 3. В екрана Графична колекция, в полето Търси въведете дума или фраза, описваща търсената картина, и след това щракнете върху Почни.

 4. Когато търсите графични колекции и картини онлайн, ще бъдете пренасочени към Bing. Вие носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате.

 5. В списъка с резултати щракнете двукратно върху елемент, за да го вмъкнете.

 1. Отворете документа.

 2. От уеб страница щракнете с десния бутон върху желаната картина, след което изберете Копирай или Копирай изображението.

 3. В документа щракнете с десния бутон на мястото, където искате да вмъкнете картината, и щракнете върху опция под Опции за поставяне.

Можете да добавяте снимки от вашия фотоапарат или скенер, като първо изтеглите картините на компютъра си и след това да ги копирате от компютъра в Office документа. Често, когато сканирате картина, програмата за сканиране е настроен да запишете на сканираното изображение на твърдия диск на вашия компютър.

След като изтеглите картина на компютъра си, направете следното:

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Картина.

 2. Намерете картината, която искате да добавите към вашия документ, и след това щракнете върху Вмъкни.

 1. Щракнете с десния бутон върху картината и след това щракнете върху Промяна на картина.

 2. Намерете нова картина и след това щракнете върху Вмъкни.

  Забележка: Тази опция не е налична за по-стари Word файлове, записани във формат .doc файл. За тази опция, за да бъде активна файлът трябва да има разширение .docx.

В Office 2007 можете да вмъквате картини от различни места, като напр. вашия компютър, графична колекция или уеб страница, в документ на Office в Word, Excel или Outlook.

Вмъкване на картина от компютъра ви

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете картина в документа.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Картина.

  Групата "Илюстрации" от лентата

 3. Във Вмъкване на картина отидете до местоположението на картината на компютъра си, изберете картината и щракнете върху Вмъкни.

  Забележка: За да добавите няколко картини, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато изберете картините и след това щракнете върху Вмъкване.

  Оригиналната картина се вгражда в документа. Ако картината е с голям размер на файл и прави документа твърде голям, можете да намалите размера на документа, като го свържете с картината, вместо да я вграждате. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина щракнете върху стрелката до Вмъкни и след това върху Връзка към файл.

Вмъкване на картина от друг източник

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Графична колекция.

  Групата "Илюстрации" от лентата

 2. В екрана Графична колекция, в полето Търси въведете дума или фраза, описваща търсената картина, и след това щракнете върху Почни.

  Когато търсите графични колекции и картини онлайн, ще бъдете пренасочени към Bing. Вие носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате.

 3. В списъка с резултати щракнете върху елемент, за да го вмъкнете.

 1. Отворете документа.

 2. От уеб страница щракнете с десния бутон върху желаната картина, след което щракнете върху Копирай или Копирай изображението.

 3. В документа щракнете с десния бутон на мястото, където искате да вмъкнете картината, и щракнете върху Постави.

Опцията "От скенер или фотоапарат" за добавяне на картини към документ не е налична в Word 2007. Вместо това можете да добавяте картини от своя фотоапарат или скенер, като първо изтеглите картините на компютъра си, а след това ги копирате от компютъра в Word.

След като изтеглите картина на компютъра си, направете следното:

 1. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Картина.

 2. Намерете картината, която искате да добавите към вашия документ, и след това щракнете върху Вмъкни.

EPS файлове

Поради уязвимост в EPS файлове Office 2016, Office 2013, Office 2010и Office 365 е изключил възможността за вмъкване на EPS файлове в Office документи. За повече информация, включително заобиколно решение и заместител на EPS вижте поддръжка за EPS изображения е бил изключен в Office.

Форматиране на картини

Сега, когато сте добавили картината към вашия Office документ, искате да проучите начини, можете да форматирате картини:

Вж. също

Инструменти за картини и рисуване в Office

Редактиране на картини в Office for Mac

Добавяне на онлайн картини или графична колекция към вашия файл

Смяна на моята снимка

Изпращане на обратна връзка

Имате обратна връзка или искания за продукти? Подайте коментарите си тук, за да ни помогнете да подобрим Office.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×