Вмъкване на знак за нов раздел

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте нови раздели, за да разделяте и форматирате документи с всякакъв размер. Можете да разделяте секции, например на части или глави, и да добавяте за всяка форматиране, например колони, горни и долни колонтитули, граници на страница.

Можете също да изтриете знак за нов раздел , който преди това е добавен.

Какво искате да направите?

Да започнем с това, че можете да контролирате как да изглежда документът. Една страница може да има няколко раздела, а всеки раздел може например да има собствени горен и долен колонтитул, ориентация, форматиране и разредка.

Можете да използвате раздели, за да направите (или вкарате) други промени във форматирането на еднакви или различни страници в документа, включително:

За да научите повече за знаците за нов раздел, отидете на Къде са знаците за нови раздели в документ?

 • В раздела Оформление отидете в групата Настройка на страниците, изберете Прекъсвания и след това изберете желания вид начало на нов раздел.

  В раздела "Оформление" са осветени типовете знаци за нов раздел.

Забележка: Ако трябва да добавите нова страница към вашия документ, вижте Вмъкване на край на страница.

Решите ли да използвате раздели, възможностите ви как да изглежда документът са практически безкрайни. Едно от най-добрите и лесни неща е просто да експериментирате и да изпробвате новите раздели и да видите какво отговаря на желанията ви и начина, по който искате да изглежда документът.

 • Видът нов раздел Следваща страница дава начало на новия раздел на следващата страница.

  Изберете Оформление на страница > Прекъсвания > Следваща страница.

  Команда за нов раздел "Следваща страница" за започване на нов раздел на следващата страница в документ на Word

 • Видът нов раздел На същата страница дава начало на новия раздел на същата страница. ­Една от най-често срещаните причини за използване на този тип нов раздел е използването на колони: така можете да променяте броя колони, без да започвате нова страница.

  Изберете Оформление на страница > Прекъсвания > На същата страница.

  Команда за нов раздел "Непрекъснато" за започване на нов раздел на същата страница в документ на Word

 • Видът нов раздел Четна страница ви позволява да започнете новия раздел на следващата четна страница.

  Изберете Оформление на страница > Прекъсвания > Четна страница.

  Команда за нов раздел "Четна страница" за започване на нов раздел на следващата четна страница в документ на Word

 • Команда за нов раздел Нечетна страница ви позволява да започнете новия раздел на следващата нечетна страница.

  Изберете Оформление на страница > Прекъсвания > Нечетна страница.

  Команда за нов раздел "Нечетна страница" за започване на нов раздел на следващата нечетна страница в документ на Word

Какво искате да направите?

 • Щракнете върху Оформление на страниците > Прекъсвания и след това щракнете върху вида нов раздел, който искате да добавите.

  групата "Настройка на страниците"

Забележка: Ако искате да изтриете знак за нов раздел, вж. Изтриване на знак за нов раздел.

Видове нов раздел

 • Знакът за нов раздел Следваща страница стартира новия раздел на следващата страница.

  Пример за знак за нов раздел на следващата страница

 • Знакът за нов раздел На същата страница стартира новия раздел на същата страница.

  Пример за знак за нов раздел "Непрекъснато"

  Видът нов раздел на същата страница е полезен, когато искате да промените форматирането, като например броя на колоните, без да започвате нова страница.

 • Знакът за нов раздел Четна страница или Нечетна страница стартира новия раздел на следващата страница с четен или нечетен номер.

  нов раздел на нечетна страница

  Когато искате главите на документа да започват на нечетна страница, използвайте знака за нов раздел Нечетна страница.

Можете да промените оформлението на раздел в колони. Например можете да добавите знак за нов раздел на същата страница, а след това да оформите част от страница с една колона като две колони.

пример на документ със знаци за нов раздел

1. Раздел, форматиран като една колона

2. Раздел, форматиран като две колони

 • Щракнете върху Оформление на страница > колонии след това изберете броя на колоните, които искате.

Съвети за използването на колони в нов раздел

Знакът за нов раздел играе ролята на заграждение около форматирането на колоните. Но ако премахнете даден знак за нов раздел, текстът отгоре става част от раздела, който е бил под знака, и се форматира като него.

Нека видим примера на илюстрацията по-горе. Ако премахнем знака за нов раздел между първия и втория раздел, целият документ ще бъде форматиран на две колони, тъй като форматирането под знака е такова.

Можете да използвате раздели, за да направите (или оградите) други промени във форматирането на различни страници в документа, включително:

Какво искате да направите?

Можете да използвате знаци за нов раздел, за да промените оформлението или форматирането на една или повече страници във вашия документ. Можете например да оформите част от страница с една колона като две колони. Можете да разделите главите във вашия документ, така че номерирането на страниците за всяка глава да започва с 1. Можете също да създадете различен горен или долен колонтитул за част от вашия документ.

пример на документ със знаци за нов раздел

1. Раздел, форматиран като една колона

2. Раздел, форматиран като две колони

Забележка: В Microsoft Office Word 2007 можете да изберете много оформления на страниците от галерията с проекти на нова страница. Например можете да добавите едноколонна страница, в която има двуколонен раздел, като щракнете върху тази опция за оформление на страница в галерията с проекти Нова страница.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху вида нов раздел, който искате да използвате.

Новите раздели се използват за създаване на промени в оформлението или форматирането за част от документ. Можете да промените следните формати за отделни раздели:

 • Полета

 • Размер или ориентация на хартията

 • Източник на хартия за принтер

 • Граници на страница

 • Вертикално подравняване на текст в страница

 • Горни и долни колонтитули

 • Колони

 • Номериране на страници

 • Номериране на редове

 • Бележки под линия и бележки в края

  Забележки: 

  • Един знак за нов раздел определя форматирането на текста, който го предшества. Когато изтриете знак за нов раздел, можете също да изтриете и форматирането на текста преди него. Този текст става част от следващия раздел и приема форматирането на този раздел. Например ако разделяте главите на документ с помощта на знаци за нов раздел и след това изтриете знака за нов раздел в началото на глава 2, глава 1 и 2 се оказват в един и същи раздел и приемат форматирането, което преди това е било използвано само от глава 2.

  • Знакът за нов раздел, който контролира форматирането на последната част от вашия документ, не е показан като част от документа. За да промените форматирането на документа, щракнете в последния абзац на документа.

Примери на знаци за нов раздел

Следващите примери показват видовете нов раздел, който можете да вмъквате. (На всяка илюстрация двойната пунктирана линия представлява знак за нов раздел.)

Командата Следваща страница вмъква знак за нов раздел и стартира новия раздел на следващата страница. Този вид нов раздел е особено полезен за стартиране на нови глави в документ.

Пример за знак за нов раздел на следващата страница

Командата На същата страница вмъква знак за нов раздел и стартира новия раздел на същата страница. Започването на нов раздел на същата страница е полезно за създаване на промяна във форматирането, като например различен брой колони, на страницата.

Пример за знак за нов раздел "Непрекъснато"

Командата Четна страница или Нечетна страница вмъква нов раздел и го започва на следващата страница с четен или нечетен номер. Ако искате главите на документа винаги да започват на нечетна страница или на четна страница, използвайте опцията за нов раздел Нечетна страница или Четна страница.

нов раздел на нечетна страница

 1. Щракнете върху мястото, където искате да направите промяна във форматирането.

  Можете да изберете част от документа, около която да вмъкнете двойка знаци за нов раздел.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху Прекъсвания.

  Изображение на лентата на Word

 3. В групата Нови раздел щракнете върху вида нов раздел, който отговаря на вида промяна във форматирането, която искате да направите.

  Например ако разделяте документ на глави, бихте могли да поискате всяка глава да започва на нечетна страница. Щракнете върху Нечетна страница в групата Нови раздели.

Знакът за нов раздел определя мястото на възникване на промяна във форматирането в документа. Когато изтриете знак за нов раздел, можете също да изтриете и форматирането на текста преди него. Този текст става част от следващия раздел и приема форматирането на този раздел.

Уверете се, че сте в изглед "Чернова", така че да можете да виждате двойната пунктирана линия за нов раздел.

 1. Изберете знака за нов раздел, който искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша Delete.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×