Вмъкване и възпроизвеждане на видеофайл от компютъра

Вмъкване и възпроизвеждане на видеофайл от компютъра

В зависимост от версията на PowerPoint, която използвате, може да вмъкнете вграден видеоклип (поведението по подразбиране) или връзка към видеофайл, който се съхранява на вашия компютър.

 • Вмъкването на вградено видео е удобно, но увеличава размера на презентацията.

 • Свързаното видео запазва размера на файла на презентацията по-малък, но е възможно връзките да бъдат прекъснати. Препоръчваме да съхранявате презентациите и свързаните видеоклипове в една и съща папка.

В диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" можете да избирате между "Вмъкване" (което означава "Вграждане") или "Връзка към файл".

Поддържани формати за видео

В PowerPoint 2016 и новите версии препоръчваме да използвате .mp4 файлове, кодирани във формат H.264 за видео (известен още като MPEG-4 AVC) или AAC за аудио.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Вграждане на видео, записано на компютъра ви

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху видеото, което искате, след което щракнете върху Вмъкни.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

За да предотвратите проблеми с прекъснати връзки, ви препоръчваме да копирате видеото в същата папка като презентацията и след това да ги свържете там.

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира връзката към видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху файла, към който искате да се свържете, щракнете върху стрелката надолу до бутона Вмъкване, след което щракнете върху Връзка към файл.

  Показва диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" в PowerPoint

PowerPoint 2016 и по-нови версии поддържат възпроизвеждане на видео с няколко аудиозаписа. Поддържат и скрити надписи и субтитри, които са вградени във видеофайловете. За повече информация вижте Направете своите презентации на PowerPoint достъпни.

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видеофайл в даден слайд и искате да разберете къде се съхранява, отидете на Файл > Информация. Под Оптимизиране на мултимедийната съвместимост ще има информация за всички мултимедийни файлове в презентацията, независимо дали са свързани, или вградени във файла.  Ако има свързани видеоклипове, PowerPoint ви показва хипервръзка Покажи връзките. Щракнете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец, който показва местоположението на свързаните файлове. 

Видео от YouTube

Ако искате да вмъкнете видео от YouTube, преминете към Вмъкване или свързване към видео в YouTube.

Визуализация на видео

Когато изберете видео в слайд, под видеото се появява лента с инструменти, съдържаща бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, бутони за постъпково преминаване напред/назад, таймер и контрола за сила на звука. Щракнете върху бутона Изпълни в левия край на тази лента с инструменти, за да визуализирате видеото.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране в слайдшоу видеото се изпълнява като част от последователността от щраквания    Това означава, че когато щракнете някъде в слайда, за да преминете към следващата стъпка (или когато натиснете клавиша за интервал, стрелка надясно или друг клавиш за минаване на следващата стъпка), видеото се изпълнява. Това опция за стартиране се нарича В поредица щраквания.

Ако обаче предпочитате, може да направите така, че видеото да започва автоматично веднага щом се покаже на екрана или да се възпроизвежда при щракване върху него:

 1. Изберете рамката за видеото.

 2. От лентата, в раздел "Видеоинструменти – Възпроизвеждане" отворете списъка "Начало" и изберете предпочитаната опция:

  Опциите за възпроизвеждане на видео от вашия компютър са: "В поредица щраквания", "Автоматично" или "При щракване"

  Опция

  Описание

  В поредица щраквания

  Това е поведението по подразбиране, както е описано по-горе. Когато щракнете някъде в слайда, за да преминете към следващата стъпка, видеото се изпълнява.

  Автоматично

  Видеото започва автоматично.

  (Ако има стъпки с анимация преди него, първо ще се възпроизведат стъпките с анимация и след това видеото започва да се възпроизвежда автоматично. Ако няма други стъпки с анимацията преди видеото в слайда, видеото започва да се възпроизвежда веднага.) 

  При щракване

  Видеото започва само когато се щракне върху него.

За повече подробности относно опциите за изпълнение на видеото в слайдшоу вижте Задаване на опциите за изпълнение на видео.

Поддържани формати за видео

В PowerPoint 2013 препоръчваме да използвате .mp4 файлове, кодирани във формат H.264 за видео (известен още като MPEG-4 AVC) или AAC за аудио.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Вграждане на видео, записано на компютъра ви

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху видеото, което искате, след което щракнете върху Вмъкни.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

За да предотвратите проблеми с прекъснати връзки, ви препоръчваме да копирате видеото в същата папка като презентацията и след това да ги свържете там.

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да се намира връзката към видеото.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху стрелката под Видео, след което щракнете върху Видео на моя компютър.

 3. В полето Вмъкване на видео щракнете върху файла, към който искате да се свържете, щракнете върху стрелката надолу до бутона Вмъкване, след което щракнете върху Връзка към файл.

  Показва диалоговия прозорец "Вмъкване на видео" в PowerPoint

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видеофайл в даден слайд и искате да разберете къде се съхранява, отидете на Файл > Информация. Под Оптимизиране на мултимедийната съвместимост ще има информация за всички мултимедийни файлове в презентацията, независимо дали са свързани, или вградени във файла.  Ако има свързани видеоклипове, PowerPoint ви показва хипервръзка Покажи връзките. Щракнете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец, който показва местоположението на свързаните файлове. 

Видео от YouTube

Ако искате да вмъкнете видео от YouTube, преминете към Вмъкване или свързване към видео в YouTube.

Визуализация на видео

Когато изберете видео в слайд, под видеото се появява лента с инструменти, съдържаща бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, бутони за постъпково преминаване напред/назад, таймер и контрола за сила на звука. Щракнете върху бутона Изпълни в левия край на тази лента с инструменти, за да визуализирате видеото.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране видеото в слайдшоу се изпълнява, когато се щракне върху него. Ако обаче предпочитате, може да направите така, че видеото да започва автоматично веднага щом се покаже на екрана:

 1. Изберете рамката за видеото.

 2. На лентата на PowerPoint, в раздела Видеоинструменти – Възпроизвеждане отворете списъка Стартиране и изберете Автоматично:

  За видеоклипове, вмъкнати от компютъра, можете да изберете да започват автоматично или при щракване.

За повече подробности относно опциите за изпълнение на видеото в слайдшоу вижте Задаване на опциите за изпълнение на видео.

Поддържани формати за видео

В PowerPoint 2010 препоръчваме да използвате .wmv файлове.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Вграждане на видео, записано на компютъра ви

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да вградите видеото.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Видео.

 3. Изберете Видео от файл, след което отидете до местоположението на видеото и го изберете.

 4. Щракнете върху стрелката надолу върху бутона Вмъкване и след това щракнете върху Вмъкване.

Добавяне на връзка към видео, съхранено на компютъра ви

За да предотвратите проблеми с прекъснати връзки, ви препоръчваме да копирате видеото в същата папка като презентацията и след това да ги свържете там.

 1. В раздела Слайдове, в Нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да добавите видео или анимиран GIF файл.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Видео.

 3. Изберете Видео от файл, след което отидете до местоположението на видеото и го изберете.

 4. Върху бутона Вмъкване щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Връзка към файл.

  Свързване към видеофайл

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видеофайл в даден слайд и искате да разберете къде се съхранява, отидете на Файл > Информация. Под Оптимизиране на мултимедийната съвместимост ще има информация за всички мултимедийни файлове в презентацията, независимо дали са свързани, или вградени във файла.  Ако има свързани видеоклипове, PowerPoint ви показва хипервръзка Покажи връзките. Щракнете върху нея, за да отворите диалоговия прозорец, който показва местоположението на свързаните файлове. 

Визуализация на видео

Когато изберете видео в слайд, под видеото се появява лента с инструменти, съдържаща бутон за изпълнение/пауза, лента на напредъка, бутони за постъпково преминаване напред/назад, таймер и контрола за сила на звука. Щракнете върху бутона Изпълни в левия край на тази лента с инструменти, за да визуализирате видеото.

Контролите за възпроизвеждане на видео в слайд на PowerPoint

Възпроизвеждане на видео – автоматично или при щракване

По подразбиране видеото в слайдшоу се изпълнява, когато се щракне върху него. Ако обаче предпочитате, може да направите така, че видеото да започва автоматично веднага щом се покаже на екрана:

 1. Изберете рамката за видеото.

 2. На лентата на PowerPoint, в раздела Видеоинструменти – Възпроизвеждане отворете списъка Стартиране и изберете Автоматично:

  Опции за видео

За повече подробности относно опциите за изпълнение на видеото в слайдшоу вижте Задаване на опциите за изпълнение на видео.

В PowerPoint 2007 можете само да създавате връзки към видео.

За да предотвратите евентуални проблеми с връзките, преди да добавите филмите към презентацията, е добре да ги копирате в папката с презентацията.

Връзка към филм

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да добавите филм или анимиран GIF файл.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедийни клипове щракнете върху стрелката под Филм.

  Изображение на раздел ''Вмъкване''

 3. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Филм от файл, намерете папката, в която се намира файлът, и след това щракнете двукратно върху файла, който искате да добавите.

  • Щракнете върху Филм от Clip Organizer, превъртете, за да намерите желания клип в прозореца на задачите Графична колекция, и щракнете върху него, за да го добавите в слайда.

   Съвет: Можете да визуализирате клипа, преди да го добавите в презентацията. В прозореца на задачите Графична колекция, в полето Резултати, което показва наличните клипове, преместете показалеца на мишката над миниатюрата на клипа, щракнете върху стрелката, която се появява, и след това щракнете върху Визуализация/свойства.

Разберете къде се съхранява свързаното видео

Ако вече има видео в даден слайд и искате да знаете къде се съхранява, щракнете върху бутона Microsoft Office Бутон Microsoft Office и след това щракнете върху Подготовка > Редактиране на връзки към файлове. Диалоговият прозорец Връзки се отваря и ви показва местоположението за съхранение на всички свързани видеофайлове. 

Когато вмъквате филм, се показва съобщение с въпрос как искате да се пуска филмът: автоматично (Автоматично), или когато се щракне върху него (При щракване).

 • За автоматично пускане на филма, когато покажете слайда, щракнете върху Автоматично. Можете да спрете филма, докато се възпроизвежда, като щракнете върху него. За да продължите да възпроизвеждате филма, щракнете отново върху него.

 • За да стартирате филма ръчно, когато щракнете върху него в слайда, щракнете върху При щракване.

Когато вмъквате филм, се добавя ефект за превключване на пауза. Това се нарича "превключвател", защото трябва да щракнете върху определен елемент в слайда, за да пуснете филма. В презентацията можете например да щракнете върху рамката за филма, за да го поставите на пауза, и отново да щракнете върху нея, за да възобновите възпроизвеждането.

Забележка: Можете да промените тази опция по всяко време. Щракнете върху филма и след това под Инструменти за филм щракнете върху раздела Опции. В групата Опции за филм изберете желаната опция от списъка Изпълни филма.

Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Можете да възпроизвеждате филма така, че той да запълва целия екран, докато изнасяте презентацията, вместо да го възпроизвеждате като част от слайд в презентацията. Това се нарича възпроизвеждане на филм на цял екран. В зависимост от разделителната способност на оригиналния филмов файл филмът може да изглежда изкривен, когато се увеличи. Добре е винаги да визуализирате филма, така че ако се показва изкривен или размазан, да отмените опцията за показване на цял екран. По принцип малък филм, за който е зададено възпроизвеждане на цял екран, няма да изглежда добре, когато се увеличи.

Ако зададете филмът да се показва на цял екран и да започва автоматично, може да плъзнете рамката за филма извън слайда, в сивата област, така че тя да не се вижда в самия слайд или да примигне за момент, преди филмът да се покаже на цял екран.

 1. В нормален изглед щракнете в слайда върху рамката за филма, който искате да се възпроизвежда на цял екран.

 2. Под Инструменти за филм, в раздела Опции, в групата Опции за филм отметнете квадратчето Изпълни на цял екран.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

 • В нормален изглед щракнете в слайда върху рамката за филма, който искате да визуализирате.

 • Под Инструменти за филм, в раздела Опции, в групата Изпълнение щракнете върху Визуализация.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Съвети    

 • Можете също да визуализирате филм в нормален изглед, като щракнете двукратно върху него.

 • Ако филмът или анимираният GIF файл е част от поредица от анимации по избор, за да го визуализирате, щракнете върху Изпълнение в прозореца на задачите Анимация по избор прозорец на задачите.

 • Ако в презентацията има няколко слайда, използвайте контейнера за заглавие, за да обозначите слайда, който съдържа кадъра на филма – така ще знаете кой слайд да щракнете за възпроизвеждането му.

 • Ако сте вмъкнали филм като обект за възпроизвеждане в Microsoft Windows Media Player, може да се наложи да щракате върху бутоните Стоп, Старт и Пауза в Windows Media Player, за да управлявате филма.

Може да искате филмът, който сте вмъкнали в презентацията, да продължи да се изпълнява, когато преминете към следващия слайд. За да направите това, трябва да укажете кога филмът да спре да се възпроизвежда. В противен случай той ще спре при следващото ви щракване с мишката.

Забележка: Трябва да имате ефект за възпроизвеждане, за да изпълните процедурата по-долу. Ако вече сте вмъкнали филма и сте избрали При щракване, когато сте били подканени, можете да превключите към Автоматично, за да добавите ефект за възпроизвеждане.

Превключване от "При щракване" към "Автоматично"

 1. В нормален изглед щракнете върху филма.

 2. Под Инструменти за филм, в раздела Опции, в групата Опции за филм, в списъка Изпълни филма щракнете върху Автоматично.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Възпроизвеждане на филма по време на няколко слайда

Забележка: При тази процедура филмът се възпроизвежда веднъж, докато свърши. При нея няма неколкократно възпроизвеждане на филма.

 1. В нормален изглед щракнете върху рамката за филма в слайда.

 2. Под Инструменти за филм, в раздела Опции, в групата Опции за филм, в списъка Изпълни филма щракнете върху Изпълнение между слайдове.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

 3. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  изображение на раздела ''анимации''

 4. В прозореца на задачите Анимация по избор щракнете върху реда, който представлява ефекта за възпроизвеждане на филма (реда с триъгълника), щракнете върху стрелката и след това щракнете върху Опции за ефекти.

 5. Ако искате филмът да се възпроизвежда по време на няколко слайда, под Спиране на изпълнението щракнете върху След и задайте общия брой слайдове, по време на които да се възпроизвежда файлът.

  Съвет: Ако сте задали тази стойност на 999 (максималната) и филмът е достатъчно дълъг, той ще се възпроизвежда по време на цялата презентация и няма да се налага да настройвате стойността, ако добавите или изтриете слайдове в презентацията.

Може да искате филмът да се изпълнява по време на цялата презентация или да продължава, докато не го спрете. Ако филмът е по-кратък от презентацията, можете да зададете той да започва отново, след като свърши, така че някаква част от филма винаги да се изпълнява по време на презентацията.

 1. В нормален изглед щракнете върху рамката за филма в слайда.

 2. Под Инструменти за филм, в раздела Опции, в групата Опции за филм отметнете квадратчето Циклично, докато бъде спряно.

  Раздел ''Опции'' в инструментите за филм

Съвет: Когато зададете циклично изпълнение на филм, той се изпълнява много пъти, докато не щракнете върху него. Можете също да възпроизвеждате филм по време на няколко слайда.

Ако филмът не се изпълнява, вижте статията Имате ли проблеми с възпроизвеждането на видео или аудио? за отстраняване на неизправности.

Файл на филм на QuickTime (.mov) на Apple не може да бъде вмъкнат в презентация на Microsoft Office PowerPoint 2007. За възпроизвеждане на филм на QuickTime по време на презентацията, направете едно от следните неща:

 • Създайте връзка към филма на QuickTime.   Вж. раздела, наречен Връзка към филм по-горе. По време на презентацията щракнете върху свързания обект или текст, и QuickTime за Windows ще се стартира и ще възпроизведе филма автоматично.

 • Конвертирайте файла във файл на видео на Microsoft Windows (.avi) или друг съвместим мултимедиен файлов формат, който да вмъкнете PowerPoint 2007.   За информация за конвертирането на видеофайлове и типовете файлове, поддържани от PowerPoint, вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Можете да добавяте в слайдовете филми и анимирани GIF файлове – от файлове на компютъра, от Microsoft Clip Organizer, от мрежа или от интранет. За да добавите филм или анимиран GIF файл, трябва да го вмъкнете в определен слайд. Има няколко начина за възпроизвеждане на филма или GIF файла: може да зададете да се изпълнява автоматично при показване на слайда, да се щраква върху него или да зададете време за него, така че да се възпроизвежда след известно забавяне. Можете също да зададете филмът да се възпроизвежда по време на няколко слайда или да се възпроизвежда без прекъсване по време на цялата презентация. Също така можете да настроите опциите за филма, като например скриване или преоразмеряване на рамката за филма.

За разлика от картините или чертежите, филмовите файлове са винаги свързани с презентацията, а не вградени в нея. Когато вмъквате свързан филмов файл, PowerPoint създава връзка до текущото му местоположение. Ако впоследствие преместите филмовия файл другаде, PowerPoint няма да може да го намери, когато искате файлът да се възпроизведе. Затова преди да вмъкнете филмите е добре да ги копирате в папката, в която е презентацията. PowerPoint създава връзка към филмовия файл и го намира, докато го съхранявате в папката на презентацията, дори ако преместите или копирате папката на друг компютър.

Друг начин да гарантирате, че свързаните файлове са в папката на презентацията, е да използвате функцията "Пакет за компактдиск". Тази функция копира всички файлове в едно местоположение (компактдиск или папка) с вашата презентация и автоматично актуализира всички връзки за филмовите файлове. Когато презентацията съдържа свързани файлове, трябва да копирате тези файлове заедно с презентацията, ако планирате да я изнасяте от друг компютър или да я изпратите на някого по имейл.

Когато вмъквате филм, се добавя ефект за превключване на пауза. Тази настройка е наречена "превключвател", защото трябва да щракнете върху елемент в слайда, за да се възпроизведе филмът. В презентацията можете да щракнете върху рамката за филма, за да го поставите на пауза, и отново да щракнете върху нея, за да възобновите възпроизвеждането.

Как работят ефектите на възпроизвеждане и пауза с филмите, които се пускат автоматично

Когато вмъкнете филм и след това изберете Автоматично, към прозореца на задачите Анимация по избор се добавят два ефекта: ефект на пауза и ефект на възпроизвеждане. Без ефекта на пауза филмът би се рестартирал отначало всеки път, когато щракнете върху него, вместо да спре на пауза и след това да продължи, когато щракнете отново.

След като вмъкнете филм, в прозореца на задачите Анимация по избор ще видите подобно на следното изображение:

списък на филмови ефекти в прозореца на задачите

В това изображение първият ред (с "0") е ефектът за възпроизвеждане. Той указва автоматичното стартиране. Иконата на часовник е символът на настройката за стартиране, наречена Стартирай след предишния. Тази настройка разрешава филмът да се пусне автоматично след показването на слайда или след възпроизвеждането на друг ефект (ако има такъв). Иконата на триъгълник (подобна на символа върху бутона за възпроизвеждане на видео- или DVD плейърите) е индикаторът за ефекта на възпроизвеждане.

Вторият ред е лентата на превключвателя, а под него (редът с "1") е ефектът на пауза. Виждате икона на мишка и символ с две черти (подобен на символа на бутона за пауза на видео- или DVD плейърите). Този ефект се добавя независимо дали филмът започва автоматично, или чрез щракване с мишката. Позицията му под лентата на превключвателя показва, че трябва да щракнете върху филма (вместо на произволно място в слайда), за да го пуснете.

Как работи ефектът на пауза с филми, които се пускат с щракване

След като вмъкнете филм, в прозореца на задачите Анимация по избор ще видите подобно на следното изображение:

Списък на филмови ефекти в прозореца на задачите

За разлика от това, което се случва при избрано автоматично пускане на филма, единственият ефект, който се прилага при избрано пускане на филма чрез щракване върху него, е ефектът на пауза – редът с иконата на мишка и символът с две черти (пауза).

В PowerPoint 2016 for Mac и новите версии препоръчваме да използвате .mp4 файлове, кодирани във формат за видео H.264 (известен и като MPEG-4 AVC) или AAC за аудио.

За повече подробности вижте Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

За да получите правилните инструкции, изберете версията на Office, която използвате:

Вмъкване на видеоклип, записан на вашия компютър

 1. В изглед Нормален изберете слайда, към който искате да добавите видеоклипа.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху Видео, след което щракнете върху Филм от файл.

 3. В диалоговия прозорец Изберете филм изберете файла, който искате да вмъкнете.

  • Ако искате да вградите видеоклипа в слайд, просто щракнете върху Вмъкване.

  • Ако искате да поставите връзка към видеоклипа в слайда, щракнете върху Опции в долния ляв ъгъл на диалоговия прозорец, а след това изберете Връзка към файл и после щракнете върху Вмъкване.

След като сте добавили видеоклип към вашата презентация, може да добавите ефекти и да изберете дали видеото да се изпълнява автоматично, или след като щракнете върху него. За повече информация вж. Форматиране на видеоклип във вашата презентация на PowerPoint for Mac.

Съвет: Започвайки от PowerPoint 2016 for Mac, може да възпроизвеждате видеоклип с няколко звукови писти. Поддържат се скрити надписи и субтитри, вградени във видеофайлове.  За повече информация вж. Направете своите презентации на PowerPoint достъпни.

Свързване към филмов файл от компютъра в PowerPoint 2011 for Mac

 1. В менюто Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В горния край на навигационния екран щракнете върху раздела Slides Раздел "Слайдове" (Слайдове), след което щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран, ще видите или разделите, наречени Раздел с име "Слайдове" и Раздел с име "Структура" , или разделите с икони Slides Раздел "Слайдове" (Слайдове) и Outline Раздел "Структура" (Контур).

 3. В раздела Начало, под Вмъкване щракнете върху Мултимедия, след което щракнете върху Филм от файл.

  Раздел "Начало", група "Вмъкване"

 4. Щракнете върху желания от вас филмов файл и след това отметнете квадратчето Връзка към файл.

 5. Щракнете върху Вмъкни.

  • Ако изпращате презентацията на други хора, не забравяйте да включите филмовия файл, свързан към презентацията; в противен случай той няма да се възпроизведе по време на слайдшоуто.

  • За да бъде възпроизведен филмът, без да се налага да търсите файла на вашия компютър, поставете свързания файл с видеоклипа в същата папка като презентацията.

Вграждане на филм в PowerPoint 2011 for Mac

 1. В менюто Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В горния край на навигационния екран щракнете върху раздела Слайдове Раздел "Слайдове" , след което щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран, ще видите или имената на разделите Раздел с име "Слайдове" и Раздел с име "Структура" , или иконите на разделите Слайдове Раздел "Слайдове" и Структура Раздел "Структура" .

 3. Направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Вмъкване на филм от файл

  В раздела Начало, под Вмъкване щракнете върху Мултимедия, след което щракнете върху Филм от файл.

  Раздел "Начало", група "Вмъкване"

  Изберете файла с филма и след това изберете Вмъкни.

  Вмъкнете филма от папката "Филми", iMovie, iTunes или Photo Booth.

  В раздела Начало, под Вмъкване щракнете върху Мултимедия, а след това щракнете върху Браузър за филми.

  Раздел "Начало", група "Вмъкване"

  В контекстното меню щракнете върху iMovie, Филми, Photo Booth или iTunes и след това щракнете върху филм и го плъзнете в слайда.

  Photo Booth and iTunes се виждат, ако имате снимки във вашата папка Photo Booth или iTunes.

Искате вместо това да вмъкнете онлайн видео?

За всички подробности отидете на Вмъкване видео от YouTube.

Вж. също

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×