Вмъкване или изтриване на работен лист

Вмъкване или изтриване на работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Excel ви предоставя три работни листа в работна книга, но вие можете да добавите още работни листове (и други типове листове, като лист с диаграма, лист с макроси или диалогов лист), да ги преименувате или да ги изтривате при нужда.

Името (или заглавието) на работния лист се появява в неговия раздел на лист отдолу на екрана. По подразбиране името е Лист1, Лист2 и т. н., но вие можете да дадете на всеки лист по-подходящо име.

Забележка: Разделите на листове се показват по подразбиране. Ако не ги виждате, щракнете върху Опции > Разширени > Покажи опциите за тази работна книга > Покажи разделите на листа.

За да вмъкнете нов работен лист, направете едно от следните неща:

 • Щракнете върху бутона Нов лист в долната част на екрана.

  Щракнете върху бутона "Нов лист"

 • За да вмъкнете нов работен лист пред съществуващ работен лист, изберете съществуващия работен лист и след това щракнете върху Начало > Вмъкни > Вмъкване на лист.

  Щракнете върху "Вмъкване на лист" под "Вмъкване" в раздела ''Начало''

За да промените реда на работните листове в работна книга, щракнете върху раздела на работния лист, който искате да преместите, и го плъзнете на мястото, където искате.

Коя програма използвате?

Вмъкване на няколко работни листа едновременно

Променяне на броя на работните листове по подразбиране в нова работна книга

Преименуване на работен лист

Изтриване на един или повече работни листове

Вмъкване на няколко работни листа едновременно

 1. Натиснете клавиша Shift и след това изберете същия брой раздели на съществуващи работни листове, колкото искате да вмъкнете в отворената работна книга. Например за да добавите три работни листа, изберете три раздела на съществуващи листове.

 2. Щракнете върху Начало > Вмъкване > Вмъкване на лист.

  Щракнете върху "Вмъкване на лист" под "Вмъкване" в раздела ''Начало''

За да промените реда на работните листове в работна книга, щракнете върху раздела на работния лист, който искате да преместите, и го плъзнете на мястото, където искате.

Променяне на броя на работните листове по подразбиране в нова работна книга

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. В категорията Общи, под Когато създавате нови работни книги, в полето Включи толкова листа въведете броя на листовете, които искате да включвате по подразбиране, когато създавате нова работна книга.

Преименуване на работен лист

 1. В лентата на Раздел на лист щракнете с десния бутон върху раздела на листа, който искате да преименувате, и след това щракнете върху Преименуване.

  Щракнете с десния бутон върху раздела на листа и след това щракнете върху "Преименуване"

 2. Изберете текущото име и след това въведете новото име.

Изтриване на един или повече работни листове

 1. Изберете работния лист или работните листове, които искате да изтриете.

 2. Щракнете върху Начало, щракнете върху стрелката под Изтриване и след това щракнете върху Изтриване на лист.

  Щракнете върху стрелката под "Изтриване" и след това щракнете върху "Изтриване на лист"

Можете също да щракнете с десния бутон върху раздела на листа на работен лист или върху раздел на лист на кой да е от избраните работни листове, който искате да изтриете, и след това да щракнете върху Изтрий листа.

Съвети: 

 • Разделите на листовете се показват автоматично. Ако не ги виждате, щракнете върху Файл > Опции > Разширени > Покажи разделите на листа.

 • Когато изберете няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 • Можете да включите името на листа, когато отпечатвате работния лист.

  1. Щракнете върху Вмъкване > Горен и долен колонтитул.

  2. В Изглед на оформление на страница щракнете върху мястото, където искате да се появи името на листа.

  3. В групата Елементи на горни и долни колонтитули щракнете върху Име на лист Изображение на бутон .

Забележка: Разделите на листове се показват по подразбиране. Ако не ги виждате, щракнете върху Опции > Разширени > Покажи опциите за тази работна книга > Покажи разделите на листа.

За да вмъкнете нов работен лист, направете едно от следните неща:

 • За бързо вмъкване на нов работен лист след съществуващи работни листове, щракнете върху раздела Вмъкване на работен лист отдолу на екрана.

  Раздели на листове

 • За да вмъкнете нов работен лист в началото на съществуващ работен лист, изберете работния лист и след това в раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Вмъкване, а после върху Вмъкване на лист.

  Групата "Kлетки" в раздела "Начало"

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху раздела на съществуващ работен лист и след това да щракнете върху Вмъкване. В раздела Общи щракнете върху Работен лист, а след това върху OK.

  Забележка: За да промените реда на работните листове в работна книга, щракнете върху раздела на работния лист, който искате да преместите, и го плъзнете на мястото, където искате.

Какво искате да направите?

Вмъкване на няколко работни листа едновременно

Променяне на броя на работните листове по подразбиране в нова работна книга

Вмъкване на нов лист, базиран на персонализиран шаблон

Преименуване на работен лист

Изтриване на един или повече работни листове

Вмъкване на няколко работни листа едновременно

 1. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това изберете същия брой раздели на съществуващи работни листове, колкото искате да вмъкнете в отворената работна книга.

  Ако например искате да добавите три нови работни листа, изберете три раздела на листове на съществуващи листове.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Вмъкни и след това щракнете върху Вмъкване на лист.

  Групата "Kлетки" в раздела "Начало"

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху избраните раздели на работни листове и след това да щракнете върху Вмъкване. В раздела Общи щракнете върху Работен лист, а след това върху OK.

 3. За да промените реда на работните листове в работна книга, щракнете върху раздела на работния лист, който искате да преместите, и го плъзнете на мястото, където искате.

Променяне на броя на работните листове по подразбиране в нова работна книга

 1. Щракнете върху раздела Файл.

  Какво представлява и къде се намира бутонът Microsoft Backstage?

  За повече информация относно бутона Microsoft Backstage вижте Какво представлява и къде се намира Backstage?

 2. Под Excel щракнете върху Опции.

 3. В категорията Общи, под Когато създавате нови работни книги, в полето Включи толкова листа въведете броя на листовете, които искате да включвате по подразбиране, когато създавате нова работна книга.

 4. Щракнете върху някой друг раздел, за да се върнете във файла си.

Вмъкване на нов лист, базиран на персонализиран шаблон

 1. Ако е необходимо, създайте шаблона на работния лист, на който искате да базирате новия работен лист.

  Как да създадете шаблон на работен лист

  1. Изберете работния лист, който искате да използвате като шаблон.

  2. Щракнете върху раздела Файл.

  3. Под Информация щракнете върху Запиши като.

  4. В полето Име на файл въведете името на файла за шаблона на работен лист.

   • За да създадете персонализиран шаблон на работен лист, въведете името на файла, който искате да използвате.

   • За да създадете шаблон на работен лист по подразбиране, въведете лист.

    Забележка: Персонализираните шаблони се записват автоматично в папката Шаблони. Шаблонът по подразбиране за работен лист, sheet.xltx или sheet.xltm, трябва да е записан в папката XLStart, която обикновено е C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Направете едно от следните неща:

   • На компютър, работещ с Windows Vista, в списъка щракнете върху Шаблон на Excel или Шаблон на Excel с разрешени макроси.

   • На компютър, работещ с Microsoft Windows XP, в полето Запиши като тип щракнете върху Шаблон на Excel или Шаблон на Excel с разрешени макроси.

  6. Щракнете върху Запиши.

 2. Щракнете с десния бутон върху раздела на работния лист и след това щракнете върху Вмъкване.

 3. Щракнете двукратно върху желания шаблон за типа на лист.

Преименуване на работен лист

 1. В лентата Раздел на лист щракнете с десния бутон върху раздела на листа, който искате да преименувате, и след това щракнете върху Преименуване на лист.

  Раздели на листове с избран лист ''Лист2''

 2. Изберете текущото име и след това въведете новото име.

  Съвет: Можете да включите името на листа, когато отпечатвате работния лист.

  Как да отпечатате имена на листове

  1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  2. В Изглед на оформление на страница щракнете върху мястото, където искате да се появи името на листа.

  3. В групата Елементи на горни и долни колонтитули щракнете върху Име на лист Изображение на бутон .

Изтриване на един или повече работни листове

 1. Изберете работния лист или работните листове, които искате да изтриете.

  Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката до Изтрий, а след това щракнете върху Изтриване на лист.

  Групата "Kлетки" в раздела "Начало"

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху раздела на листа на работен лист или върху раздел на лист на кой да е от избраните работни листове, който искате да изтриете, и след това да щракнете върху Изтрий листа.

Забележка: Разделите на листове се показват по подразбиране. Ако не ги виждате, щракнете върху Опции на Excel > Разширени > Покажи опциите за тази работна книга > Покажи разделите на листа.

За да вмъкнете нов работен лист, направете едно от следните неща:

 • За бързо вмъкване на нов работен лист след съществуващи работни листове, щракнете върху раздела Вмъкване на работен лист отдолу на екрана.

  Раздели на листове

 • За да вмъкнете нов работен лист в началото на съществуващ работен лист, изберете работния лист и след това в раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Вмъкване, а после върху Вмъкване на лист.

  Групата "Kлетки" в раздела "Начало"

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху раздела на съществуващ работен лист и след това да щракнете върху Вмъкване. В раздела Общи щракнете върху Работен лист, а след това върху OK.

Какво искате да направите?

Вмъкване на няколко работни листа едновременно

Променяне на броя на работните листове по подразбиране в нова работна книга

Вмъкване на нов лист, базиран на персонализиран шаблон

Преименуване на работен лист

Изтриване на един или повече работни листове

Вмъкване на няколко работни листа едновременно

 1. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това изберете същия брой раздели на съществуващи работни листове, колкото искате да вмъкнете в отворената работна книга.

  Ако например искате да добавите три нови работни листа, изберете три раздела на листове на съществуващи листове.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Вмъкни и след това щракнете върху Вмъкване на лист.

  Групата "Kлетки" в раздела "Начало"

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху избраните раздели на работни листове и след това да щракнете върху Вмъкване. В раздела Общи щракнете върху Работен лист, а след това върху OK.

Променяне на броя на работните листове по подразбиране в нова работна книга

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel.

 2. В категорията Популярни, под Когато създавате нови работни книги, в полето Включи толкова листа въведете броя на листовете, които искате да включвате по подразбиране, когато създавате нова работна книга.

Най-горе на страницата

Вмъкване на нов лист, базиран на персонализиран шаблон

 1. Ако е необходимо, създайте шаблона на работния лист, на който искате да базирате новия работен лист.

  Как да създадете шаблон на работен лист

  1. Изберете работния лист, който искате да използвате като шаблон.

  2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това върху Запиши като.

  3. В полето Име на файл въведете името на файла за шаблона на работен лист.

   • За да създадете персонализиран шаблон на работен лист, въведете името на файла, който искате да използвате.

   • За да създадете шаблон на работен лист по подразбиране, въведете лист.

    Забележка: Персонализираните шаблони се записват автоматично в папката Шаблони. Шаблонът по подразбиране за работен лист, sheet.xltx или sheet.xltm, трябва да е записан в папката XLStart, която обикновено е C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. На компютър, на който се изпълнява Windows Vista   

   • В списъка щракнете върху Шаблон на Excel или Шаблон на Excel с разрешени макроси.

    На компютър, който изпълнява Microsoft Windows XP   

    • В полето Запиши като тип щракнете върху Шаблон на Excel или Шаблон на Excel с разрешени макроси.

  5. Щракнете върху Запиши.

 2. Щракнете с десния бутон върху раздела на работния лист и след това щракнете върху Вмъкване.

 3. Щракнете двукратно върху желания шаблон за типа на лист.

Преименуване на работен лист

 1. В лентата на Раздел на лист щракнете с десния бутон върху раздела на листа, който искате да преименувате, и след това щракнете върху Преименуване.

  Раздели на листове с избран лист ''Лист2''

 2. Изберете текущото име и след това въведете новото име.

  Съвет: Можете да включите името на листа, когато отпечатвате работния лист.

  Как да отпечатате имена на листове

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 2. В Изглед на оформление на страница щракнете върху мястото, където искате да се появи името на листа.

 3. В групата Елементи на горни и долни колонтитули щракнете върху Име на лист Изображение на бутон .

Изтриване на един или повече работни листове

 1. Изберете работния лист или работните листове, които искате да изтриете.

  Съвет: Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката до Изтрий, а след това щракнете върху Изтриване на лист.

  Групата "Kлетки" в раздела "Начало"

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху раздела на листа на работен лист или върху раздел на лист на кой да е от избраните работни листове, който искате да изтриете, и след това да щракнете върху Изтрий.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×