Вмъкване, добавяне или създаване на ново поле в таблица

Вмъкване, добавяне или създаване на ново поле в таблица

За да съхраните нови данни за нещо, за което вече имате таблица, можете да добавите поле към таблица на Access. Нека предположим например, че имате таблица, в която се съхраняват фамилно име, собствено име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес за всеки от вашите клиенти. Ако искате да започнете да следите предпочитаните средства за комуникация на всеки клиент, можете да добавите поле, в което да съхранявате тези данни.

Не добавяйте поле, ако очаквате, че всеки уникален обект, представен в таблицата, може да изисква повече от една стойност за полето. Ако продължим с предишния пример и искате да започнете да следите поръчките, направени от вашите клиенти, не трябва да добавяте поле към таблицата, тъй като всеки клиент ще има повече от една поръчка. Вместо това трябва да създадете нова таблица за съхранение на поръчките и след това създадете релация между двете таблици. За повече информация относно създаването на таблица вж. статията Въведение в таблиците. За повече информация относно релациите на таблици вж. статията Ръководство за релации на таблици.

В тази статия

Общ преглед

Автоматично добавяне на поле чрез въвеждане на данни

Добавяне на поле чрез избиране от списък в листа с данни

Добавяне на поле в средата на таблица

Промяна на поле, което току-що сте добавили

Общ преглед

Всяко поле има определени основни характеристики, например име, което еднозначно идентифицира полето в таблица, тип данни, който определя природата на данните, операциите, които може да се извършват с данните, и колко място за съхранение да се отделя за всяка стойност.

Полето има също свойства, които дефинират облика или поведението на данните в него. Например свойството Формат дефинира как се показват данните в лист с данни или формуляр, съдържащи това поле.

Важно е да планирате как може да използвате информацията, съхранена в полетата. Опитайте се да разбиете информацията на нейните най-малки полезни части в отделни полета. Например вместо да съхранявате името на едно лице в едно поле, трябва да съхранявате неговите компоненти в отделни полета за собствено и фамилно име. Казано най-общо, ако трябва да отчитате, сортирате, търсите или изчислявате по даден елемент, поставете този елемент в собствено поле.

За повече информация за проектирането на база данни и избирането на полета вж. статията Основи на проектирането на бази данни.

Автоматично добавяне на поле чрез въвеждане на данни

Можете да добавите поле към таблица, като въведете данни в последната колона в изглед на лист с данни. Access автоматично присвоява тип данни въз основа на данните, които въведете. Access може също да зададе автоматично свойството Формат за новото поле. Ако например въведете 10:50, Access настройва типа данни на "Дата/час" и свойството Формат на "Среден час".

 1. Отворете таблицата, към която искате да добавите поле.

 2. Въведете вашите данни в клетката под заглавката на колоната Щракнете, за да добавите.

Добавяне на поле чрез избиране от списък в листа с данни

Можете да добавите поле към края на таблица, като изберете от списък:

 • Отворете таблицата и в последната колона щракнете върху Щракнете, за да добавите.

Добавяне на поле в средата на таблица

Ако искате да добавите ново поле в средата на таблица, можете да изберете поле от раздела Полета на лентата. Разделът Полета показва предварително зададени полета, които може да добавите към таблица, докато работите в изглед на лист с данни.

 1. Отворете таблицата в изглед на лист с данни.

 2. Изберете полето пред позицията, където искате да добавите ново поле. Ако например искате новото поле да бъде третото поле в таблицата, изберете второто поле.

 3. В раздела Полета, в групата Добавяне и изтриване щракнете върху желания тип поле.

  Съвет:  Ако не виждате желания тип поле, щракнете върху Още полета.

Промяна на поле, което току-що сте добавили

След като създадете поле, можете да промените различни негови свойства.

Предупреждение:  Можете да промените и тези свойства на полето, които не сте създали в момента. Ако обаче в полето вече съществуват данни, някои действия няма да бъдат достъпни или може да причинят загуба на данни.

Преименуване на поле

За да преименувате поле, щракнете двукратно върху етикета на полето и след това въведете новото име.

Преместване на поле

За да преместите поле, плъзнете го до желаното положение. За да изберете множество съседни полета и да ги преместите, щракнете върху първото поле, задръжте натиснат клавиша SHIFT и след това щракнете върху последното поле. След това можете да плъзнете избраната група от полета до ново положение.

Важно:  Плъзгането на поле променя позицията в листа с данни, но не променя реда на полетата в проекта на таблицата. Ако отворите полетата по програмен път, се прилага първоначалният ред. Ако плъзнете поле на нова позиция в листа с данни и след това създадете формуляр от таблицата, като използвате бутона "Формуляр", полето ще бъде в първоначалната си позиция.

Променяне на типа данни или формата

 1. Изберете полето, което искате да промените.

 2. В раздела Полета, в групата Форматиране изберете желания тип данни и формат.

  Забележка:  Не всички формати са налични за всеки тип данни. Първо задайте типа данни и след това, ако е необходимо, задайте формата.

Други настройки

Можете да правите други промени в полето с помощта на командите в раздела Полета. Не всички от тези команди са налични за всеки тип данни. За помощ при използването на тези команди търсете в "Помощ", като използвате името на конкретната команда или типа данни на полето. Ако искате да промените типа данни, търсете, като използвате типа данни, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×