Преминаване към основното съдържание
Office

Включване и изключване на кеширания режим на Exchange

Използвайте Кеширан режим на Exchange, за да работите с елементи във вашата пощенска кутия на Microsoft 365 или Microsoft Exchange Server дори когато мрежовата ви връзка е бавна или недостъпна. Не можете да използвате кеширания режим на Exchange с POP или IMAP акаунт. Ако Outlook е заседнал в офлайн режим, вижте работа офлайн в Outlook.

Важно: когато използвате Outlook с пощенска кутия на Microsoft 365, ви препоръчваме винаги да използвате кеширания режим на Exchange.

За кеширания режим на Exchange

Кешираният режим на Exchange позволява по-добра среда за работа, когато използвате акаунт за Exchange. В този режим се записва копие на пощенската ви кутия на вашия компютър. Това копие осигурява бърз достъп до данните ви и често се актуализира от сървъра, на който се изпълнява Microsoft Exchange.

Забележки: 

 • Кешираният режим на Exchange е по подразбиране, когато добавяте акаунт за Exchange или Microsoft 365.

 • Препоръчваме винаги да използвате кеширания режим на Exchange със акаунт за Exchange или Microsoft 365.

Включване и изключване на кеширания режим на Exchange

 1. Щракнете върху Файл > Настройки на акаунти > Настройки на акаунти.

  ''настройки на акаунти'' в изгледа backstage

 2. Щракнете върху Exchange или Microsoft 365 и след това върху Промяна.

  Командата ''Промяна'' в диалоговия прозорец ''Настройки на акаунт''

 3. Под Офлайн настройки отметнете Използвай кеширан режим на Exchange.

  Квадратчето за отметка ''Използвай кеширан режим на Exchange'' в диалоговия прозорец ''Промяна на акаунт''

  (Ако сте абонат на Microsoft 365 с шестмесечни актуализации, под офлайн настройкиотметнете Използвай кеширан режим на Exchange, за да изтегляте имейл във файл с данни на Outlook.

Диалогов прозорец ' ' настройки на акаунт ' '

4. EXIT и след това рестартирайте Outlook.

Ако искате да изключите кеширания режим на Exchange, повторете стъпките, но изчистете отметката от квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange.

По подразбиране 12 месеца от вашия имейл е достъпен офлайн, но можете да управлявате колко поща да се държи офлайн.

Най-горе на страницата

Кеширан режим на Exchange и споделени папки

Споделените папки включват публичните папки на Exchange, папките на SharePoint или папките в Exchange на друг човек, когато използвате Преотстъпване на достъп. По подразбиране когато кешираният режим на Exchange е включен, на вашия компютър се изтегля локално копие на споделените папки.

За да промените дали да се изтеглят споделените папки, или публичните папки, когато кешираният режим на Exchange е включен, направете следното:

 1. Щракнете върху Файл > Настройки на акаунт > Настройки на акаунт.

''настройки на акаунти'' в изгледа backstage

 1. Щракнете върху акаунта за Exchange, след което щракнете върху Промяна > Още настройки.

 2. В раздела Разширени, в Настройки за кеширан режим на Exchange отметнете желаните опции.

  Най-горе на страницата

Защо опцията "Кеширан режим на Exchange" не е достъпна?

Ако опцията "Кеширан режим на Exchange" липсва, причината може да е нещо от следните:

 • Във вашия профил на Microsoft Outlook не съществува акаунт за Exchange    Тази функция изисква вашият профил в Outlook да съдържа акаунт за Exchange. POP3 и IMAP акаунтите не могат да използват тази функция.

 • Администраторът ви на Exchange сървъра е забранил тази функционалност    Администраторите на Exchange могат да забраняват тази функция в Outlook. Обърнете се към вашия администратор на Exchange за повече информация.

 • Инсталирани са терминалните услуги на Microsoft    Кешираният режим на Exchange не е наличен на компютри, изпълняващи Windows Server, когато са инсталирани терминалните услуги на Microsoft.

Най-горе на страницата

За кеширания режим на Exchange

Кешираният режим на Exchange позволява по-добра среда за работа, когато използвате акаунт за Exchange. В този режим се записва копие на пощенската ви кутия на вашия компютър. Това копие осигурява бърз достъп до данните ви и често се актуализира от сървъра, на който се изпълнява Microsoft Exchange.

Забележка: Кешираният режим на Exchange е по подразбиране, когато добавяте акаунт за Exchange.

Включване и изключване на кеширания режим на Exchange

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.
  ''настройки на акаунти'' в изгледа backstage

 3. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange и след това щракнете върху Промяна.

 4. Под Microsoft Exchange ServerПоставете или изчистете отметката от квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange .
  Use Cached Exchange Mode check box

 5. Излезте и след това рестартирайте Microsoft Outlook 2010.

Ако използвате кеширан режим на Exchange, имейл съобщение може да остане в папката Изходящи за до една минута, докато не се появи следващото синхронизиране със сървъра, на който се изпълнява Exchange. Ако искате да изпратите съобщението веднага, направете следното:

 • В раздела Изпращане/получаване , в групата Изпращане & получаване щракнете върху Изпращане на всички.
  Send & Receive group in the ribbon

Най-горе на страницата

Ръчно конфигуриране на предпочитанията за изтегляне на съобщения

Кешираният режим на Exchange може автоматично да оптимизира трансмисиите на данни за скоростта на връзката със сървъра, на който се изпълнява Exchange. Можете обаче да промените ръчно настройките за изтегляне.

 1. В раздела Изпращане/получаване , в групата предпочитания щракнете върху Изтегляне на предпочитания.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Изберете една от следните опции:

  • Изтегляне на всички елементи      Това е настройката по подразбиране. Изтеглят се всички съобщения и прикачени файлове.

  • Изтегляй заглавки и след това цели елементи      След като заглавията на съобщенията се изтеглят, започва изтеглянето на органите за съобщения и прикачените файлове. Когато изтегляте голям брой елементи, тази настройка е полезна, така че да можете да виждате заглавията на съобщенията бързо и след това да изберете съобщение, което да се отвори, без да се чака първо всички съобщения да се изтеглят изцяло.

  • Изтегляне на заглавки      Не се изтеглят органи за съобщения или прикачени файлове. Това намалява количеството за прехвърляне на данни и часа на връзката. Когато отворите елемент, целият елемент се изтегля от пощенския сървър.

  • При бавни връзки Изтегляй само заглавките      Когато бъде открита бавна връзка, органите за съобщения и прикачените файлове не се изтеглят. Ако тази опция не е избрана, трите предишни опции определят какво се изтегля, независимо от скоростта на връзката.

Освен папките на Exchange, кешираният режим на Exchange работи със споделени папки. Примерите за споделени папки включват папките на други хора в Exchange, когато използвате делегиран достъп или папките на SharePoint. За да включите или изключите поддръжката за споделена папка, когато използвате кеширания режим на Exchange, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.
  ''настройки на акаунти'' в изгледа backstage

 3. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange и след това щракнете върху Промяна.

 4. Щракнете върху Още настройки.

 5. В раздела Разширени , в Настройки за кеширан режим на Exchangeпоставете отметки в квадратчетата за желаните опции.

Най-горе на страницата

Защо опцията "кеширан режим на Exchange" не е достъпна?

Ако не можете да включите кеширания режим на Exchange, е възможно да има едно или повече от следните неща:

 • Във вашия профил на Microsoft Outlook не съществува акаунт за Exchange     Тази функция изисква Вашият профил на Outlook да съдържа акаунт за Exchange.

 • Администраторът ви на Exchange сървъра е забранил тази функционалност     Администраторите на Exchange могат да забранят тази функция в Outlook. Обърнете се към вашия администратор на Exchange за повече информация.

 • Инсталирани са терминалните услуги на Microsoft     Кешираният режим на Exchange не е наличен на компютри, изпълняващи Windows Server, когато са инсталирани терминалните услуги на Microsoft.

Най-горе на страницата

Кешираният режим на Exchange ви предоставя по-добра среда за работа, когато използвате акаунт за Microsoft Exchange. Копие на вашата пощенска кутия се съхранява на вашия компютър. Това копие предоставя бърз достъп до вашите данни и често се актуализира с пощенския сървър.

Забележка: Тази функция изисква да използвате Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 или акаунт за Exchange Server 2007. Повечето домашен и личен акаунт не използват Microsoft Exchange. 

Ако работите офлайн, независимо дали по избор, или поради проблем с връзката, вашите данни все още са достъпни за вас, където и да се намирате. Ако връзката от компютъра ви със сървъра, на който се изпълнява Exchange, не е налична, Microsoft Office Outlook 2007 превключва на опитите за свързванеили несвързване. Ако връзката бъде възстановена, Microsoft Office Outlook 2007 автоматично превключва обратно към Свързване или свързване (заглавки). Всякакви промени, които правите, когато не е налична връзка със сървъра, се синхронизират автоматично, когато има налична връзка. Можете да продължите да работите, докато промените са синхронизирани.

Най-горе на страницата

Когато данните са оптимизирани за тип свързване на Exchange, видът на елементите, които се синхронизират с пощенската ви кутия на сървъра, са различни. Например когато използвате бърза връзка, Office Outlook 2007 копира заглавката, основния текст и прикачените файлове на имейл елемент от имейл сървъра на вашия компютър. Когато е избрана по-бавна връзка, само заглавките се изтеглят автоматично. Органът и всички свързани прикачени файлове се изтеглят само при поискване от вас или при необходимост от синхронизиране с персонални цифрови помощници (PDA), автоматично архивиране и някои правила на клиентската част. В по-бавна среда на свързване офлайн адресната книга също не се актуализира автоматично. Все пак имате опция ръчно да поискате актуализацията.

Забележка: Изтеглянето на заглавки е само функция, налична при свързване към Exchange Server 2003 или Office Outlook 2007.

Най-горе на страницата

Кешираният режим на Exchange използва възможностите на Outlook за автоматично определяне на скоростта на връзката ви с Exchange и оптимизира трансмисиите на данни за тази скорост. Когато е избрана настройката за Изтегляй само заглавките на бавни връзки , Outlook спира автоматично да изтегля целите елементи и оставя прикачени файлове в сървъра.

Например можете да използвате преносим компютър в Office и да се свързвате чрез мрежов кабел към вашата корпоративна локална мрежа (LAN). Разполагате с достъп до заглавки и цели елементи, включително прикачени файлове. Имате бърз достъп до сървъра, на който се изпълнява Exchange. Ако изключите компютъра от локалната мрежа, Outlook превключва на опит за свързване . Можете да продължите да работите без прекъсване с вашите данни. Ако връзката все още е недостъпна, Outlook превключва на прекъснатавръзка, като периодично проверява за наличност на сървърите. Ако имате безжичен достъп, Outlook може да възстанови връзката със сървъра и да се превключи обратно към състоянието на връзката. Не сте задължени да променяте настройки или да рестартирате Outlook.

По-късно този ден ще използвате модем за комутируем достъп до вашия акаунт за Exchange. Outlook разпознава връзката ви е бавна и автоматично оптимизира за тази връзка, като изтегля само заглавки и не актуализира офлайн адресната книга. Направени са и допълнителни оптимизации, за да се намали количеството данни, препратени чрез връзката.

Като предлага различни нива на оптимизация, Outlook може да се адаптира към промяната на средата за свързване, като например прекъсване на връзката с корпоративна локална мрежа, и след това повторно установяване на връзка със сървъра чрез по-бавна комутируема връзка. При промяна на типа на връзката ви на Exchange – LAN, Wireless, Cellular, General Radio Service (GPRS) и офлайн – преходите са безпроблемни и никога не изискват от вас да промените настройките или да рестартирате Outlook.

Забележка: Изтеглянето на заглавки е само функция, налична при свързване към Exchange 2003 или по-нова версия.

Най-горе на страницата

Винаги имате опцията за ръчно задаване на поведението на връзката. В някои случаи може да поискате да управлявате поведението на връзката и количеството данни, предадени към и от Exchange. В Office, когато сте свързани към високоскоростна локална мрежа (LAN), можете да изтеглите целите елементи е вероятно най-добрата опция. Ако се свързвате чрез услуга, която зарежда по количеството данни, които изпращате и получавате, което е често срещано при мобилни и GPRS връзки, изберете изтегляне на заглавки. Количеството препратени данни за връзката се намалява и се съкращава времето за връзката. След това можете да поискате само пълните елементи, които са ви нужни.

Забележка: Изтеглянето на заглавки е само функция, налична при свързване към Exchange 2003 или Exchange 2007.

Най-горе на страницата

 1. В менюто инструменти щракнете върхуНастройки на акаунт.

 2. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange Server и след това щракнете върху Промяна.

 3. Под Microsoft Exchange ServerПоставете отметка в квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange .

  Ако не можете да включите кеширания режим на Exchange, е възможно да има едно или повече от следните неща:

  • Нямате имейл акаунт за Exchange във вашия профил на Microsoft Outlook     Тази функция изисква Вашият профил на Outlook да съдържа акаунт за Exchange.

  • Вашият администратор на Exchange може да е забранил тази функционалност     Администраторите на Exchange имат възможността да забранят тази функция в Outlook. Обърнете се към вашия администратор на Exchange за повече информация. Допълнителна информация за администратори е налична в набора с ресурси на Microsoft Office.

  • Инсталирали сте терминални услуги на Microsoft     Кешираният режим на Exchange използва файл с офлайн папки (. ost). Този файл не може да се използва, ако сте инсталирали терминалните услуги на Microsoft за Microsoft Windows 2000 Server или Windows Server 2003. Все пак инсталирането на клиента за терминални услуги или на клиента за връзка с отдалечен работен плот не предотвратява достъпа до тази функция.

 4. Излезте и рестартирайте Office Outlook 2007.

Когато използвате кеширания режим на Exchange, съобщение може да остане в папката Изходящи в продължение на една минута, докато не се появи следващото синхронизиране със сървъра, на който се изпълнява Exchange. Ако искате да изпратите съобщението веднага, направете следното:

 • В менюто инструменти посочете Изпращане/получаванеи след това щракнете върху Изпрати всички.

Забележка: Освен папките на Exchange, кешираният режим на Exchange работи със споделени папки. Примерите за споделени папки включват папките на други хора в Exchange, когато използвате делегиран достъп или папките на SharePoint. За да включите или изключите поддръжката за споделена папка, когато използвате кеширания режим на Exchange, след стъпка 2 в процедурата по-горе щракнете върху Още настройкии след това в раздела Разширени Поставете или изчистете отметката от квадратчето Изтегляй споделените папки (изключва пощенските папки) .

Най-горе на страницата

 1. В менюто инструменти щракнете върхуНастройки на акаунт.

 2. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange и след това щракнете върху Промяна.

 3. Под Microsoft Exchange Serverизчистете отметката от квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange .

 4. Излезте и рестартирайте Office Outlook 2007.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×