Включване и изключване на кеширания режим на Exchange

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте Кеширан режим на Exchange , за да работите с елементи във вашата пощенска кутия на Office 365 или Microsoft Exchange Server дори когато мрежовата ви връзка е бавна или недостъпна. Не можете да използвате кеширания режим на Exchange с POP или IMAP акаунт. Ако Outlook е блокирал в офлайн режим, вижте работа офлайн в Outlook.

Важно: когато използвате Outlook с пощенска кутия на Office 365, ви препоръчваме винаги да използвате кеширания режим на Exchange.

Информация за кеширания режим на Exchange

Кешираният режим на Exchange позволява по-добра работа, когато използвате акаунт за Exchange. В този режим копие на вашата пощенска кутия се записва на компютъра ви. Това копие осигурява бърз достъп до вашите данни, и често се актуализира със сървъра, който се изпълнява Microsoft Exchange.

Забележки: 

 • Кешираният режим на Exchange е по подразбиране, когато добавяте акаунт за Exchange или Office 365.

 • Препоръчваме винаги да използвате кеширания режим на Exchange с акаунт за Exchange или Office 365.

Включване или изключване на кеширания режим на Exchange

 1. Щракнете върху Файл > Настройки на акаунт > Настройки на акаунт.

  ''Настройки на акаунт'' в изгледа Backstage

 2. Щракнете върху акаунта за Exchange или Office 365 и след това щракнете върху Промяна.

  Командата ''Промяна'' в диалоговия прозорец ''Настройки на акаунт''

 3. Под Офлайн настройки отметнете Използвай кеширан режим на Exchange.

  Квадратчето за отметка ''Използвай кеширан режим на Exchange'' в диалоговия прозорец ''Промяна на акаунт''

  (Ако сте абонати на Office 365 с полуструктурирани годишни актуализации, под Офлайн настройкиотметнете Използвай кеширан режим на Exchange да изтегляте имейл във файл с данни на Outlook.

Акаунт прозорец "Настройка", страницата за настройки на акаунт за Exchange.

4. Излезте и рестартирайте Outlook.

Ако искате да изключите кеширания режим на Exchange, повторете стъпките, но изчистете отметката Използвай кеширан режим на Exchange.

По подразбиране 12 месеца от вашия имейл е достъпна офлайн, но можете да управлявате колко поща да се държи офлайн.

Най-горе на страницата

Кеширан режим на Exchange и споделени папки

Споделените папки включват публичните папки на Exchange, папките на SharePoint или папките в Exchange на друг човек, когато използвате Преотстъпване на достъп. По подразбиране когато кешираният режим на Exchange е включен, на вашия компютър се изтегля локално копие на споделените папки.

За да промените дали да се изтеглят споделените папки, или публичните папки, когато кешираният режим на Exchange е включен, направете следното:

 1. Щракнете върху Файл > Настройки на акаунт > Настройки на акаунт.

''Настройки на акаунт'' в изгледа Backstage

 1. Щракнете върху акаунта за Exchange, след което щракнете върху Промяна > Още настройки.

 2. В раздела Разширени, в Настройки за кеширан режим на Exchange отметнете желаните опции.

  Най-горе на страницата

Защо опцията "Кеширан режим на Exchange" не е достъпна?

Ако опцията "Кеширан режим на Exchange" липсва, причината може да е нещо от следните:

 • Във вашия профил на Microsoft Outlook не съществува акаунт за Exchange    Тази функция изисква вашия профил в Outlook съдържа акаунт за Exchange. IMAP акаунти и POP3 не може да използвате тази функция.

 • Администраторът ви на Exchange сървъра е забранил тази функционалност    Администраторите на Exchange могат да забраняват тази функция в Outlook. Обърнете се към вашия администратор на Exchange за повече информация.

 • Инсталирани са терминалните услуги на Microsoft    Кешираният режим на Exchange не е наличен на компютри, изпълняващи Windows Server, когато са инсталирани терминалните услуги на Microsoft.

Най-горе на страницата

Информация за кеширания режим на Exchange

Кешираният режим на Exchange позволява по-добра работа, когато използвате акаунт за Exchange. В този режим копие на вашата пощенска кутия се записва на компютъра ви. Това копие осигурява бърз достъп до вашите данни, и често се актуализира със сървъра, който се изпълнява Microsoft Exchange.

Забележка: Кешираният режим на Exchange е по подразбиране, когато добавяте акаунт за Exchange.

Включване и изключване на кеширания режим на Exchange

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Настройки на акаунти след това щракнете върху Настройки на акаунт.
  ''Настройки на акаунт'' в изгледа Backstage

 3. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange и след това щракнете върху Промяна.

 4. Под Microsoft Exchange serverизберете или изчистете отметката от квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange .
  Use Cached Exchange Mode check box

 5. Излезте и рестартирайте Microsoft Outlook 2010.

Когато използвате кеширан режим на Exchange, в "Изходящи" може да остане имейл съобщение до една минута до следващото синхронизиране със сървъра, който се изпълнява Exchange възниква. Ако искате да изпратите съобщението веднага, направете следното:

 • В раздела Изпращане/получаване , в групата Изпращане и получаване щракнете върху Изпрати всички.
  Send & Receive group in the ribbon

Най-горе на страницата

Ръчно конфигуриране на предпочитанията за изтегляне на съобщение

Кешираният режим на Exchange автоматично да оптимизирате предаване на данни за скоростта на връзката със сървъра, който се изпълнява на Exchange. Въпреки това можете да промените ръчно изтегляне предпочитания.

 1. В раздела Изпращане/получаване , в групата Настройки щракнете върху Предпочитания за изтегляне.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Щракнете върху една от следните опции:

  • Изтегляй целите елементи      Това е настройката по подразбиране. Всички съобщения и прикачени файлове се изтеглят.

  • Изтегли заглавките а след това пълните елементи      След като се изтеглят заглавките на съобщения, изтегляне на съобщения и прикачени файлове започва. Когато изтегляте голямо количество на елементите, тази настройка е полезна, така че можете бързо да разгледате заглавките на съобщения и след това изберете съобщението, за да отворите без първия изчакване за всички съобщения да се изтеглят в тяхната цялост.

  • Изтегляне на заглавки      Няма съобщения или прикачени файлове се изтеглят. Това намалява данни прехвърляне сума и време на свързване. Когато отворите елемент, целият елемент, след това се изтегля от пощенския сървър.

  • Изтегляй само заглавките при бавна връзка      Когато се открие бавна връзка, не се изтеглят на съобщения и прикачени файлове. Ако тази опция не е избрана, три предишни избор определя какво се изтегля независимо от скоростта на връзката.

В допълнение към Exchange папки кешираният режим на Exchange работи със споделени папки. Примери за споделени папки включват на чужди папки на Exchange, когато използвате делегиран достъп или папки на SharePoint. За да включите или изключите поддръжката на споделените папки, когато използвате кеширан режим на Exchange, направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Настройки на акаунти след това щракнете върху Настройки на акаунт.
  ''Настройки на акаунт'' в изгледа Backstage

 3. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange и след това щракнете върху Промяна.

 4. Щракнете върху Още настройки.

 5. В раздела Разширени , под Настройки за кеширан режим на ExchangeПоставете отметка в квадратчетата за желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Защо опцията кеширан режим на Exchange не е достъпна?

Ако не можете да включите кеширания режим на Exchange, възможно е причината за това да е една една от следните:

 • Във вашия профил на Microsoft Outlook не съществува акаунт за Exchange     Тази функция изисква Вашият профил на Outlook да съдържа акаунт за Exchange.

 • Администраторът на вашия сървър на Exchange е забранил тази функционалност    Администраторите на Exchange могат да забраняват тази функция в Outlook. Обърнете се към вашия администратор на Exchange за повече информация.

 • Инсталирани са терминалните услуги на Microsoft     Кешираният режим на Exchange не е наличен на компютри, изпълняващи Windows Server, когато са инсталирани терминалните услуги на Microsoft.

Най-горе на страницата

Кешираният режим на Exchange предоставя по-добра работа при използване на акаунт за Microsoft Exchange. Копие на вашата пощенска кутия се съхранява на вашия компютър. Това копие ви дава бърз достъп до вашите данни и често се актуализира с пощенския сървър.

Забележка: Тази функция изисква да използвате акаунт за Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007. Повечето домашни и лични акаунти не използвайте Microsoft Exchange.

Ако работите офлайн, независимо дали по избор или поради проблеми с връзката, данните ви са все още са налични за вас незабавно където и да сте. Ако на връзка от вашия компютър към сървъра на Exchange не е наличен, Microsoft Office Outlook 2007 превключва на опит за връзка или прекъсната връзка. Ако връзката се възстанови, Microsoft Office Outlook 2007 автоматично превключва обратно на свързан или свързан (заглавки). Всякакви промени, които правите, докато няма връзка със сървъра се синхронизират автоматично, когато има налична връзка. Можете да продължите да работите, докато промените ще се синхронизират.

Най-горе на страницата

При оптимизирането на данни за тип на връзка с Exchange, типът на елементите, които се синхронизират с вашата пощенска кутия на сървъра са различни. Например когато използвате бърза връзка, Office Outlook 2007 копира заглавката, тялото и прикачените файлове на имейл съобщението от имейл сървъра на вашия компютър. Когато е избрана бавна връзка, само заглавките се изтеглят автоматично. Тялото и евентуално прикачените файлове се изтеглят само ако поискате или колкото е необходимо за синхронизиране с персонални цифрови помощници (PDA), автоархивиране и някои правила от страна на клиента. В бавна връзка офлайн адресната книга също не автоматично се актуализира. Въпреки това имате възможност да ръчно да поискате актуализацията.

Забележка: Само изтегляне заглавките е функция, налична, когато се свързвате към Exchange Server 2003 или Office Outlook 2007.

Най-горе на страницата

Кешираният режим на Exchange се възползва от възможността на Outlook автоматично да определя скоростта на вашата връзка към Exchange, и да оптимизира и предаване на данни за тази скорост. Когато е избрано Изтегляй Само заглавките при бавна връзка , Outlook спира автоматичното изтегляне на целите елементи и оставя прикачените файлове на сървъра.

Например можете да използвате лаптоп в офиса и да се свържете с мрежов кабел към вашата корпоративна локална мрежа (LAN). Имате достъп до заглавките и целите елементи, включително прикачените файлове. Имате бърз достъп до сървъра на Exchange. Ако изключите връзката на лаптопа с локалната мрежа, Outlook превключва на опит за връзка . Можете да продължите да работите с данните си. Ако връзката недостъпни, Outlook превключи на прекъсната връзка, периодично проверява за. Ако имате достъп, Outlook може да възстанови връзката със сървъра и превключете обратно към свързани състояние. Не е задължително да променяте настройки или да рестартирате Outlook.

По-късно този ден, използвате модем за комутируема достъп до вашия акаунт за Exchange. Outlook разпознава връзката ви е бавна и автоматично я оптимизира, като изтегля само заглавки и не актуализира офлайн адресната книга. За да намалите размера на данните, изпратени по връзката се правят и допълнителни оптимизации.

Като предлага различни нива на оптимизиране, Outlook може да се адаптира към смяната на връзките, като прекъсване на връзката с корпоративната мрежа, преминете в офлайн режим и възстановяване на връзката със сървъра с комутируема връзка. Като Exchange връзка тип промените – LAN, безжична, мобилен телефон, общи пакети радио услуга (GPRS) и офлайн – преходите са прозрачни и няма нужда да промените настройките или рестартиране на Outlook.

Забележка: Само изтегляне заглавките е функция, налична, когато се свързвате с Exchange 2003 или по-късно.

Най-горе на страницата

Винаги имате опцията за ръчно да зададете поведението на връзката. В някои случаи може да искате да контролирате връзката си и количеството данни, прехвърлени към и от Exchange. В офиса когато сте свързани към високоскоростна мрежова връзка (LAN), вероятно най-добрата опция е Изтегляй целите елементи . Ако се свържете чрез услуга, която задължения от размера на данните, които изпращате и получавате, което е често с мобилна мрежа и GPRS връзки, изберете Изтегляй заглавките. Стойност на данните, изпратени по връзката се намалява и момента на свързване съкратен. Тогава можете да изтеглите само целите елементи, ви трябва.

Забележка: Само изтегляне заглавките е функция, налична, когато се свързвате към Exchange 2003 или Exchange 2007.

Най-горе на страницата

 1. В менюто инструменти щракнете върхуНастройки на акаунт.

 2. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange Server и след това щракнете върху Промяна.

 3. Под Microsoft Exchange serverПоставете отметка в квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange .

  Ако не можете да включите кеширания режим на Exchange, възможно е причината за това да е една една от следните:

  • Нямате имейл акаунт за Exchange във вашия профил на Microsoft Outlook     Тази функция изисква Вашият профил на Outlook да съдържа акаунт за Exchange.

  • Администраторът на вашия Exchange може да е забранил тази функционалност     Администраторите на Exchange имат възможността да забраняват тази функция в Outlook. За повече информация обърнете се към вашия администратор на Exchange. Допълнителна информация за администратори е налична в Microsoft Office Resource Kit.

  • Имате инсталирани терминалните услуги на Microsoft     Кешираният режим на Exchange използва файл с офлайн папки (.ost). Този файл не може да се използва, ако сте инсталирали терминалните услуги на Microsoft за Microsoft Windows 2000 Server или Windows Server 2003. Обаче инсталирането на клиент за терминални услуги или клиент на отдалечен работен плот не прекъсва достъпа до тази функция.

 4. Излезте и рестартирайте Office Outlook 2007.

Когато използвате кеширан режим на Exchange, съобщение може да остане в "Изходящи" за до минута до следващото синхронизиране със сървъра, изпълняващ Exchange. Ако искате да изпратите съобщението веднага, направете следното:

 • В менюто инструменти посочете Изпращане/получаванеи след това щракнете върху Изпрати всички.

Забележка: В допълнение към вашите Exchange папки кешираният режим на Exchange използва споделени папки. Примери за споделени папки включват на чужди папки на Exchange, когато използвате делегиран достъп или папки на SharePoint. За да включите или изключите поддръжката на споделените папки, когато използвате кеширан режим на Exchange, след стъпка 2 в процедурата по-горе, щракнете върху Още настройки, след което в раздела Разширени изберете или изчистете изтегляне споделените папки (изключва пощенските папки) квадратчето за отметка .

Най-горе на страницата

 1. В менюто инструменти щракнете върхуНастройки на акаунт.

 2. В раздела имейл щракнете върху акаунта за Exchange и след това щракнете върху Промяна.

 3. Под Microsoft Exchange serverизчистете отметката от квадратчето Използвай кеширан режим на Exchange .

 4. Излезте и рестартирайте Office Outlook 2007.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×