Включване или изключване на опциите за прилепване към мрежата и прилепване към обект

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато чертаете, премествате или променяте размера на фигура или друг обект в Excel, PowerPoint или Word, можете да ги настроите така, че да се подравнят или да "прилепнат" към най-близката пресечна точка в мрежа (дори ако мрежата не е видима) или към други фигури или обекти. Можете обаче да контролирате възможностите за подравняване и прилепване, като ги изключите.

Забележка: В тази статия се отнася за Windows настолните версии на Excel, PowerPoint и Word. Ако търсите информация за Mac, вижте Сродни връзки в долната част на страницата.

Excel  

Включване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или други обекти след това под Инструменти за рисуване, в раздела формат , щракнете върху подравняване.

  Подравняване

 2. Направете едното или и двете от следните неща:

  • За да прилепите фигури или други обекти към най-близката пресечна точка на мрежата, щракнете върху Прилепвай към мрежата.

   Прилепвай към мрежата или фигура

  • За да прилепите фигури или други обекти към линии на мрежата, които преминават през вертикалните и хоризонталните краища на други фигури и обекти, щракнете върху С лепене към фигурата.

   С лепене към фигура

Изключване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или други обекти след това под Инструменти за рисуване , в раздела форматиране щракнете върху подравняване.

  Подравняване

 2. За да изключите тези опции, премахнете отметката от Прилепвай към мрежата или С лепене към фигура.

Най-горе на страницата

PowerPoint

Включване на опциите за прилепване

 1. В раздела изглед , в групата Показване щракнете върху диалоговия прозорец поле за стартиране на Икона за стартиране на диалогов прозорец .

  Местоположение на иконата за стартиране на диалоговия прозорец

 2. За да прилепите фигури или други обекти към най-близката пресечна точка на мрежата, под прилепване към, отметнете Прилепвай обекти към мрежата.

  Мрежа и водачи

Изключване на опциите за прилепване

 1. В раздела изглед , в групата Показване щракнете върху диалоговия прозорец поле за стартиране на Икона за стартиране на диалогов прозорец .

  Местоположение на иконата за стартиране на диалоговия прозорец

 2. Махнете отметката от Прилепвай обектите към мрежата.

Най-горе на страницата

Word

Включване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или други обекти под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране щракнете върху подравняванеи след това щракнете върху Настройки на мрежата.

  Настройки на мрежата

 2. Направете едното или и двете от следните неща:

  • За да прилепите фигури или други обекти към най-близката пресечна точка на мрежата, когато мрежата не се вижда, под Показване на мрежата, отметнете Прилепвай обекти към мрежата, когато линиите на мрежата не са показани.

   Показване на мрежи

  • За да прилепите фигури или други обекти към линиите на мрежата на други фигури или обекти, под Прилепване на обект отметнете Прилепвай обекти към други обекти.

   Прилепване на фигури и обекти към други обекти

Изключване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или други обекти под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране щракнете върху подравняванеи след това щракнете върху Настройки на мрежата.

  Настройки на мрежата

 2. Махнете отметката от Прилепвай обекти към мрежата, когато линиите на мрежата не са показани и от Прилепвай обекти към други обекти.

Махнете отметката от тези опции за прилепване

Най-горе на страницата

Excel  

Включване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или обект в работния лист.

 2. Под Инструменти за рисуване в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху подравняване.

  The Format tab under Drawing Tools

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , проверете дали сте избрали фигура или обект. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата или обекта, за да отворите раздела " формат ".

 3. Направете едното или и двете от следните неща:

  • За да разположите фигури или обекти към най-близката пресечна точка на мрежата, щракнете върху Прилепвай към мрежата.

  • За да разположите фигури или обекти към линиите на мрежата, които преминават през вертикалните и хоризонталните краища на други фигури или обекти, щракнете върху с лепене към фигура.

Забележка: За да игнорирате временно опциите за прилепване, задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате фигура или обект.

Изключване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или обект в работния лист.

 2. Под Инструменти за рисуване в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху подравняване.

  The Format tab under Drawing Tools

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , проверете дали сте избрали фигура или обект. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата или обекта, за да отворите раздела " формат ".

 3. В зависимост от опциите, които са избрани щракнете върху Прилепвай към мрежата или с лепене към фигура да забраните тези опции.

Най-горе на страницата

PowerPoint

Включване на опциите за прилепване

 1. В раздела Начало , в групата Рисуване щракнете върху Подреди, посочете подравняванеи след това щракнете върху Настройки на мрежата.

  Екранна снимка на иконата на Lync

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху празно място на слайда (не контейнер) или печалба около слайда и след това щракнете върху мрежа и водачи.

 2. Направете едното или и двете от следните неща:

  • За да разположите фигури или обекти към най-близката пресечна точка на мрежата, под прилепване към, поставете отметка в квадратчето Прилепвай обекти към мрежата .

  • За да разположите фигури или обекти към линиите на мрежата, които преминават през вертикалните и хоризонталните краища на други фигури или обекти, под прилепване към, поставете отметка в квадратчето Прилепвай обекти към други обекти .

   Забележки: 

   • За да игнорирате временно опциите за прилепване, задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате фигура или обект.

   • Ако искате текущите настройки в диалоговия прозорец мрежа и водачи да са по подразбиране за всички презентации, а не само този един, щракнете върху Задай по подразбиране.

   • Ако е поставена отметка в квадратчето Прилепвай обекти към мрежата , можете да чертаете прави линии, когато чертаете свободна форма Изображение на бутон .

Изключване на опциите за прилепване

 1. В раздела Начало , в групата Рисуване щракнете върху Подреди, посочете подравняванеи след това щракнете върху Настройки на мрежата.

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху празно място на слайда (не контейнер) или печалба около слайда и след това щракнете върху мрежа и водачи.

 2. За да изключите Прилепвай обекти към мрежата или Прилепвай обекти към други обекти, изчистете съответното квадратче за отметка.

  Забележка: Ако искате текущите настройки в диалоговия прозорец мрежа и водачи да са по подразбиране за всички презентации, а не само този един, щракнете върху Задай по подразбиране.

Най-горе на страницата

Word

Включване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или обект в документа.

 2. Под Инструменти за рисуване в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху подравняване The Align button и след това щракнете върху Настройки на мрежата.

  The Format tab under Drawing Tools in Word 2010

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , уверете се, че сте щракнали върху фигура или обект.

 3. Направете едното или и двете от следните неща:

  • За да разположите фигури или обекти към най-близката пресечна точка на мрежата, дори когато мрежата не се вижда, под Показване на мрежата, поставете отметка в квадратчето Прилепвай обекти към мрежата, когато линиите на мрежата не са показани .

  • За да разположите фигури или обекти към линиите на мрежата, които преминават през вертикалните и хоризонталните краища на други фигури или обекти, под Прилепване на обект, поставете отметка в квадратчето Прилепвай обекти към други обекти .

   Забележки: 

   • За да игнорирате временно опциите за прилепване, задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате фигура или обект.

   • Ако искате тези настройки, за да са по подразбиране за всички документи, щракнете върху по подразбиране.

   • По подразбиране фигури и други обекти ще щракне към най-близката пресечна точка на линиите на мрежата само ако мрежата се показва, освен ако не изберете квадратчето Прилепвай обекти към мрежата, когато линиите на мрежата не са показани .

Изключване на опциите за прилепване

 1. Щракнете върху фигурата или обект в документа.

 2. Под Инструменти за рисуване в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху подравняване The Align button и след това щракнете върху Настройки на мрежата.

  The Format tab under Drawing Tools in Word 2010

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , уверете се, че сте щракнали върху фигура или обект. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта. Може да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела.

 3. За да изключите настройките Прилепвай обекти към мрежата, когато линиите на мрежата не са показани или Прилепвай обекти към други обекти , изчистете съответното квадратче за отметка.

  Забележка: Ако искате тези настройки, за да са по подразбиране за всички документи, щракнете върху Задай по подразбиране.

Най-горе на страницата

Вж. също

Включване на Прилепвай към мрежата или изключите в PowerPoint 2016 за Mac

Включване на Прилепвай към мрежата или изключите в Word 2016 за Mac

Показване или скриване на помощната мрежа в Word, PowerPoint или Excel

Начертаване или изтриване на линия, съединител или фигура със свободна форма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×