Визуализация на формати, шрифтове и стилове преди прилагането им

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да видите как опции като например шрифтове или бързи стилове за форматиране ще изглежда, преди да можете да ги запишете, като използвате функцията "Визуализация на живо", включена в няколко програми в 2007 Microsoft Office system.

Какво искате да направите?

Визуализация на форматиране на шрифта в Word, Excel, Outlook и PowerPoint

Визуализация на абзац форматиране в Word, Outlook и PowerPoint

Визуализация на бързи стилове в Word, Outlook, Excel и PowerPoint

Визуализация на картината форматиране в Word, Outlook, Excel и PowerPoint

Включване или изключване на визуализация на живо

Визуализация на форматиране на шрифта в Word, Excel, Outlook и PowerPoint

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата шрифт :

  • Щракнете върху шрифт поле стрелката надолу, след което преместете показалеца на мишката над шрифтовете.

  • Щракнете върху полето Размер на шрифта стрелка надолу, след което преместете показалеца на мишката над размери на шрифта.

  • Щракнете върху Цвят на осветяване на текста бутон стрелка надолу, след което преместете показалеца на мишката над осветяване или запълване цветове.

  • Щракнете върху Цвят на шрифта бутона стрелка надолу, след което преместете показалеца на мишката над цветове на шрифта.

 3. За да приложите шаблон за визитки на форматирането, щракнете върху име на избрания шрифт, размер на шрифта или цвета.

 4. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата шрифт :

  • Щракнете върхушрифт поле стрелката надолу, след което преместете показалеца на мишката над шрифтовете.

  • Щракнете върху Размера на шрифта в квадратчето стрелката надолу, след което преместете показалеца на мишката над размери на шрифта.

  • Щракнете върху Цвят на запълване на бутона стрелка надолу, след което преместете показалеца на мишката над осветяване или запълване цветове.

  • Щракнете върху Цвят на шрифта бутона стрелка надолу, след което преместете показалеца на мишката над цветове на шрифта.

 3. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избраното име на шрифт, размер на шрифт или цвят от списъка.

 4. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Създаване на нов елемент на Outlook, например ново имейл съобщение.

 2. От основния текст на съобщението изберете текста, който искате да форматирате.

 3. В раздела съобщение , в групата Основен текст :

  • Щракнете върху шрифт поле стрелката надолу и преместете показалеца на мишката над шрифтовете.

  • Щракнете върху Размера на шрифта в квадратчето стрелката надолу и преместете показалеца на мишката над размери на шрифта.

  • Щракнете върху Цвят на осветяване на текста бутон стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над цветовете за осветяване.

  • Щракнете върху Цвят на шрифта бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над цветове на шрифта.

 4. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избраното име на шрифт, размер на шрифт или цвят от списъка.

 5. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата шрифт :

  • Щракнете върху шрифт поле стрелката надолу и преместете показалеца на мишката над шрифтовете.

  • Щракнете върху Размера на шрифта в квадратчето стрелката надолу и преместете показалеца на мишката над размери на шрифта.

  • Щракнете върху Цвят на шрифта бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над цветове на шрифта.

 3. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избраното име на шрифт, размер на шрифт или цвят от списъка.

 4. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Визуализация на абзац форматиране в Word, Outlook и PowerPoint

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата абзац :

  • Щракнете върху водещи символи бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над стилове за списък с водещи символи.

  • Щракнете върху номериране бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над номериран списък стилове.

  • Щракнете върху оцветяване бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над оцветяване цветове.

 3. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил за абзац или цвят от списъка.

 4. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Функцията "оцветяване" е в Word, само.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Създайте нов елемент на Outlook (например ново имейл съобщение).

 2. От основния текст на съобщението изберете текста, който искате да форматирате.

 3. В раздела Форматиране на текст , в групата абзац направете някое от следните неща:

  • Щракнете върху водещи символи бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над стилове за списък с водещи символи.

  • Щракнете върху номериране бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над номериран списък стилове.

  • Щракнете върху оцветяване бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над оцветяване цветове.

 4. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил за абзац или цвят от списъка.

 5. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата абзац :

  • Щракнете върху водещи символи бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над стилове за списък с водещи символи.

  • Щракнете върху номериране бутона стрелка надолу и преместете показалеца на мишката над номериран списък стилове.

 3. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил за абзац или цвят от списъка.

 4. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Визуализация на бързи стилове в Word, Outlook, Excel и PowerPoint

Бързи стилове са предварително дефинирани комбинации за форматиране от шрифтове, цветове и форматиране на абзац, които могат да ви помогне да спестите време. Можете да приложите бърз стил от галерията, персонализиране на стиловете или създадете своя собствена.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Изберете текста или абзаца, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата стилове :

  • В галерията с бързи стилове преместете показалеца на мишката над стиловете.

   Щракнете върху още стрелка Изображение на бутон за допълнителни възможности за избор.

  • Щракнете върху Промяна на стилове, посочете Набор от стиловеи преместете показалеца на мишката над възможностите за избор.

  • За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

  • За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Създаване на нов елемент на Outlook, например ново имейл съобщение.

 2. От основния текст на съобщението изберете текста, който искате да форматирате.

 3. В раздела Форматиране на текст , в групата стилове направете някое от следните неща:

  • Преместете показалеца на мишката над стилове в галерията.

  • Щракнете върху Промяна на стилове, посочете Набор от стиловеи преместете показалеца на мишката над възможностите за избор в списъка.

 4. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

 5. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Изберете клетките, които искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата стилове :

  • Щракнете върху форматиране като таблицаи задръжте показалеца над различните стилове.

   Забележка: За да видите различни стилове, приложени на вашата таблица, трябва предварително да сте приложили стил на таблица.

  • Щракнете върху Стилове на клеткии задръжте показалеца над различните стилове.

  • За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

  • За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Създайте или отворете презентация

 2. В раздела проектиране , в групата теми направете някое от следните неща:

  • В галерията с бързи стилове преместете показалеца на мишката над теми.

   За да прегледате и визуализирате допълнителни възможности за избор, щракнете върху още стрелка Изображение на бутон .

  • Щракнете върху цветовеи преместете показалеца на възможностите за цвят на стил в списъка.

  • Щракнете върху шрифтовеи преместете показалеца на мишката над избори за стил на шрифта в списъка.

 3. В раздела анимации , в групата преход към този слайд :

  • В галерията преместете показалеца над стиловете на анимация.

   За да прегледате и визуализирате допълнителни възможности за избор, щракнете върху още стрелка Изображение на бутон .

  • За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

  • За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Визуализация на картината форматиране в Word, Outlook, Excel и PowerPoint

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Изберете картината или графиката, която искате да форматирате.

 2. В раздела формат , под Инструменти за картини, в Стилове на картини Група:

  опции за форматиране на ''инструменти за картини''

  • В галерията преместете показалеца на мишката над стилове на картини.

   За да прегледате и визуализирате допълнителни възможности за избор, щракнете върху още стрелка Изображение на бутон .

  • Щракнете върху Граница на картинаи преместете показалеца на мишката над граници на картина в списъка.

  • Щракнете върху Ефекти на картина, посочете дадена категория ефекти и след това преместете показалеца на мишката над ефектите в списъка.

  • За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

  • За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

   Визуализиране и прилагане на стилове към картини не променяйте първоначалното си файлове с изображения. Можете да визуализирате, прилагате, промяна и премахване на стилове на картини толкова често, колкото искате.

Функцията "Визуализация на живо" служи и за преглеждане на много други варианти за форматиране в Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 и Office Word 2007, включително за таблици, диаграми, фигури и графики SmartArt. За повече информация вижте:

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Създаване на нов елемент на Outlook, например ново имейл съобщение.

 2. В основния текст на съобщението да вмъкнете картината, която искате да форматирате. Selelct картината.

 3. В раздела формат , под Инструменти за картини, в групата Стилове на картини :

  • В галерията преместете показалеца на мишката над стилове на картини.

   За да прегледате и визуализирате допълнителни възможности за избор, щракнете върху още стрелка Изображение на бутон .

  • Щракнете върху Граница на картинаи преместете показалеца на мишката над граници на картина в списъка.

  • Щракнете върху Ефекти на картина, посочете дадена категория ефекти и преместете показалеца на мишката над ефектите в списъка.

 4. За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

 5. За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Изберете картината или графиката, която искате да форматирате.

 2. В раздела формат , под Инструменти за картини, в Стилове на картини Група:

  опции за форматиране на ''инструменти за картини''

  • В галерията преместете показалеца на мишката над стилове на картини.

   За да прегледате и визуализирате допълнителни възможности за избор, щракнете върху още стрелка Изображение на бутон .

  • Щракнете върху Граница на картинаи преместете показалеца на мишката над граници на картина в списъка.

  • Щракнете върху Ефекти на картина, посочете дадена категория ефекти и преместете показалеца на мишката над ефектите в списъка.

  • За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

  • За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

   Визуализиране и прилагане на стилове към картини не променя вашите оригинални файлове с изображения. Можете да визуализирате, прилагате, промяна и премахване на стилове на картини толкова често, колкото искате.

За повече информация за форматирането в Excel, вижте демонстрация: на висока скорост с Excel 2007.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Изберете картината или графиката, която искате да форматирате.

 2. В раздела формат , под Инструменти за картини, в Стилове на картини Група:

  опции за форматиране на ''инструменти за картини''

  • В галерията преместете показалеца на мишката над стилове на картини.

   За да прегледате и визуализирате допълнителни възможности за избор, щракнете върху още стрелка Изображение на бутон .

  • Щракнете върху Граница на картинаи преместете показалеца на мишката над граници на картина в списъка.

  • Щракнете върху Ефекти на картина, посочете дадена категория ефекти и преместете показалеца на мишката над ефектите в списъка.

  • За да приложите визуализираното форматиране, щракнете върху избрания стил от списъка.

  • За да отмените визуализацията на живо, без да прилагате никакви промени, натиснете ESC.

   Визуализиране и прилагане на стилове към картини не променя вашите оригинални файлове с изображения. Можете да визуализирате, прилагате, промяна и премахване на стилове на картини толкова често, колкото искате.

Най-горе на страницата

Включване или изключване на визуализацията на живо

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Word

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и в долната част на диалоговия прозорец щракнете върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Популярни и след това отметнете или изчистете квадратчето Разреши визуализация на живо.

Забележка: По подразбиране функцията "Визуализация на живо" е включена във всички 2007 Microsoft Office system програми, които го поддържат. Всяка програма запомня вашите предпочитания за визуализация на живо независимо от други програми.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и в долната част на диалоговия прозорец щракнете върху Опции за Outlook.

 2. Щракнете върху Популярни и след това отметнете или изчистете квадратчето Разреши визуализация на живо.

  Забележка: По подразбиране функцията "Визуализация на живо" е включена във всички 2007 Microsoft Office system програми, които го поддържат. Всяка програма запомня вашите предпочитания за визуализация на живо независимо от други програми.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и в долната част на диалоговия прозорец щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Популярни и след това отметнете или изчистете квадратчето Разреши визуализация на живо.

  Забележка: По подразбиране функцията "Визуализация на живо" е включена във всички 2007 Microsoft Office system програми, които го поддържат. Всяка програма запомня вашите предпочитания за визуализация на живо независимо от други програми.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и в долната част на диалоговия прозорец щракнете върху Опции на PowerPoint.

 2. Щракнете върху Популярни и след това отметнете или изчистете квадратчето Разреши визуализация на живо.

  Забележка: По подразбиране функцията "Визуализация на живо" е включена във всички 2007 Microsoft Office system програми, които го поддържат. Всяка програма запомня вашите предпочитания за визуализация на живо независимо от други програми.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×