Преминаване към основното съдържание
Използване на релации

Първи стъпки в релациите между таблици

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Силата на релационна база данни се намира в комбинирането на данни в таблици. За да направите това, трябва първо да установявате релации между таблиците. След това поставете достъп за работа за комбиниране на данни в заявки, формуляри и отчети.

За да видите всички съществуващи релации, дефинирани за база данни, отворете шаблон на Access, отидете на раздела Инструменти за бази данни и изберете релации.

Забележка: Ако отворите празна база данни или не са дефинирани всички релации между таблици, Access ви подканва да добавите таблица или заявка. Преди да можете да добавите връзка, трябва поне две таблици. В идеалния случай който се основава на всички на таблиците първо. За да научите повече, вижте Създаване на релации със съветника за справки и Създаване на връзки с екрана релации.

Разбиране на изгледа на релации

Редовете в изглед "Релации" посочват връзки между таблиците. В изображението по-долу таблица от лявата страна е родителската таблица. Таблицата вдясно е дъщерната таблица. Линия между тях свързва полета (в този случай ИД на поръчка и ИД на продукт), използвани да съответства на данни.

Релациите са показани по линии, прекарана между родител и наследник полета.

Линии и символи ви покаже как са свързани вашите таблици:

 • Дебелина свързваща линия означава, че сте прилагането на целостта на връзките данните. Това е добре. Тя продължава да синхронизират данните.

 • В нашия пример номер 1 показва, че може да има само един съвпадащ запис в тази таблица. В таблица "поръчки" е показано тук само един запис отговаря всяка поръчка.

 • ∞ символ показва, че много записи може да включва същия ИД. В таблицата подробна информация за поръчката, показан тук, поредност (като му ИД на поръчка) може да се появи повече от веднъж, тъй като същия ред могат да включват няколко продукта.

Типове релации между таблици

Има три типа релации между таблици:

 • Едно към едно. Когато всеки елемент във всяка таблица се появява само веднъж. Например всеки служител може да има само една фирма кола да се използва. За повече информация вижте Създаване на персонален зависимости.

 • Един към много. Когато един елемент в една таблица може да има връзка с множество елементи в друга таблица. Например всяка поръчка за покупка може да включва няколко продукта.

 • Много към много. Когато един или повече елементи в една таблица може да има връзка с един или повече елементи в друга таблица. Например всяка поръчка може да има няколко продукта, и всеки продукт може да се показват в много поръчки. За да научите повече, вижте Създаване на много зависимости.

Един към много зависимости

Един от най-често срещаните релации между таблици в бази данни на добре проектирана е релация "един към много".

Релации между таблици обикновено разчитат на първичен ключ в една от таблиците. Оттегляне, първичният ключ е уникален идентификатор (често числови) за всеки запис. За да покажете, че информацията в две различни таблици е свързана, създавате обикновено на релация чрез използване на първичния ключ от една от таблиците.

В релацията, показан тук например всеки човек в таблицата "Контакти" има ИД, който е първичен ключ (показано с водещи символи до него). Този ИД се появява в полето собственик в активи на таблицата. Да се свържете с лицето, свързани с актив, Вземи стойността от полето имейл адрес. За да направите това, потърсете стойността в полето собственик на актив в таблицата, след което потърсете този ИД в таблицата "Контакти". Номер 1 в единия край на линията, свързваща и ∞ символ на другия край показват, че това е релация "един към много", така че един контакт може да бъдат свързани с много активи.

Релация "един към много"

Редактиране на релация

Ако модифицирате съществуваща база данни или ако сте създали вашата база данни от шаблон, можете да редактирате съществуващи връзки, за да отговаря на нуждите ви.

Забележка: Ако таблиците, които искате да работите със се използват, трябва първо да затворите ги, заедно с отворените обекти, които ги използват.

 1. Изберете инструменти за бази данни > зависимости.

 2. Изберете линията, свързваща две свързани таблици.

  Съвет: Ако не виждате връзката, която искате, в раздела проектиране , в групата релации , изберете Всички зависимости.

 3. В раздела проектиране изберете Редактиране на релации.

  Редактиране на am съществуваща релация между таблици

  Таблица/заявка е родителската таблица от лявата страна (в този пример потребители).

  Свързана таблица/заявка е дъщерната таблица (в този пример поръчки).

  Дори ако таблиците не се показват в следния ред в изглед "Релации", поставянето им в диалоговия прозорец показва посоката на линията, свързваща ги и зависимост. Това е важно, ако например е релация "един към много", тъй като това показва, че таблицата от лявата страна е един (родителската таблица) и таблицата вдясно е много (дъщерната таблица).

 4. За да промените полетата, които свързват таблиците, изберете друго поле под всяка таблица е показано. В този пример полето "ИД" в таблица "клиенти" се свързва с полето "ИД на клиента" в таблица "поръчки".

 5. Промяна на начина на достъп синхронизира вашите данни между таблиците.

  Поддържане на целостта на връзките

  За да предотвратите невалидни данни и да поддържа препратките синхронизирани през релации между таблици, изберете това.

  Например имате индивидуални релация между таблиците на служители и доходи. Ако служител напусне фирмата и ги премахнете от вашата таблица със служителите, свързани със служителят запис в таблицата по-доходи се премахва, твърде.

  Понякога прилагането на целостта на връзките няма смисъл. Да предположим например, че имате един към много релация между превозвачи и поръчки. Изтриване на изпращача и че изпращача нанася поръчки в таблицата поръчки. Тези поръчки стават висящи редове, което означава, че те все още съдържа ИД на изпращача, но ИД на вече не е валиден, защото записа, който препраща към вече не съществува.

  Актуализирай каскадно свързаните полета

  За да гарантирате, че данните в свързани полета се актуализират във всички свързани таблици, изберете това.

  Да предположим например, просто искате да промените ИД на изпращача. Задаването на тази опция гарантира, че се актуализира ИД на изпращача – не само в таблицата по-изпращача, но също и в други таблици, свързани към него, които включват този ИД на изпращача, като например таблица "поръчки".

  Изтривай каскадно свързаните записи

  Да изберете това, зависи от това дали трябва да запазите записи в някои таблици, въпреки че те може да бъдат изтрити от други таблици.

  Например можете да изтриете изпращача. Ако тази опция е избрана, Access изтрива всички записи във всички таблици, които препращат към този номер на изпращача, включително всички поръчки (в таблицата "поръчки"), изпратени от този изпращача. Само изберете тази опция, ако сте сигурни, че искате поръчката си история изтрити.

 6. За да промените релация между таблици от вътрешно съединение във външно съединение, изберете Типа на съединението . За повече информация вижте Създаване на заявки с външни съединения.

Изтриване на релация между таблици

Забележка: Ако таблиците, които искате да работите със се използват, трябва първо да затворите ги, заедно с отворените обекти, които ги използват.

За да премахнете зависимост на таблица:

 1. Изберете инструменти за бази данни > зависимости.

 2. Изберете линията, свързваща две свързани таблици.

  Съвет: Ако не виждате връзката, която искате, в раздела проектиране , в групата релации , изберете Всички зависимости.

 3. Изберете клавиша Delete. Ако бъдете подканени да потвърдите, че искате да изтриете релация, изберете да.

Забележка: Когато премахнете връзка, можете също да премахнете поддръжка на целостта на връзките за тази връзка, ако има такава. Като резултат Access вече не ще попречи на промени, които водят до лекарства записи от страната "много" на "един към много".

Искате още информация?

Създаване, редактиране или изтриване на релация

След като сте таблици във вашата база данни, можете да създавате релации между тях. Релациите са критични, тъй като те свързват таблиците обратно заедно, след като деление на вашите данни, а също така, защото те имат голямо въздействие върху как можете да проектирате вашите заявки и получаване на отговори от вашите данни.

Всяка релационна база данни използва три типа релации между таблици му. Един към много, много към много"и" един към един.

Можете да използвате връзката зависи от вашите данни. Имате "един към много", когато единичен запис в една таблица е свързана с един или повече записи в друга таблица.

Нашите примерната база данни има този тип отношения. Един клиент може да има един или повече телефонни номера и всеки телефонен номер, е свързана само за един клиент.

Имате много към много връзката, когато единичен запис в таблица A могат да бъдат свързани с един или повече записи в таблица Б и единичен запис в таблица Б също могат да бъдат свързани с един или повече записи в таблица а.

Обикновено виждате много към много зависимости в бази данни, където поръчка може да съдържа много продукти и продукт може да бъде част от няколко поръчки за проследяване на поръчка.

Виждате този тип връзка в ученик бази данни, където много студенти могат да заемат много класни стаи.

Имате релация, когато единичен запис в една таблица е свързана със само единичен запис в друга таблица. Например един служител може да управлява един служебен автомобил. Обаче не я виждате много често, защото индивидуални релации не този общ.

Сега нека изберете Инструменти за бази даннии след това релации. Това отваря прозореца за релации. Ще използвате този инструмент съвсем малко.

Това е мястото, където изграждане и управление на повечето от връзките ви. Тук можете да видите типично релация: две таблици с линия между тях. Редът показва, че са свързани таблици.

Нещо повече това е "един към много". Можете да разберете, защото релационната линия тук има един и символ за БЕЗКРАЙНОСТ. Тези символи, които сочат към няколко важни концепции.

Първо таблицата от ЕДНАТА страна е РОДИТЕЛСКАТА таблица и таблицата в страната много е ДЪЩЕРНА таблица.

Второ може да мислите за повечето от вашите взаимоотношения като притежаващи страни. В този случай имате таблица от ЕДНАТА страна и таблица в страната много.

Страни са важни, защото те засягат как проектирате вашите заявки.

Сега нека изберете релационната линия и след това в лентата, нека Редактиране на релации.

Три връзката настройки влияят върху вашите данни и помощ използвате зависимости правилно: целостта на връзките, каскадни актуализациии каскадно изтриване. Ето какво правят.

Първо целостта на връзките синхронизира записи в двете таблици. Това е важна част от поддържане на вашите данни точни, така че искате почти винаги да сте го.

С поддържането на целостта на връзките можете да добавите телефонния си номер, освен ако нямате име в таблица "клиенти". Това не можете да създавате това, което се нарича висящи редове: данни с родителски записи.

Например само си представете продажби фигура с никакъв ред приложен, и можете да видите защо Задаване на целостта на връзките е толкова важна.

Cascading актуализации настройка позволява всякакви промени в родителската страна да каскадно през всички свързани записи на детето или много страна.

Ако даден клиент сменя името си, например трябва само да въведете тази промяна в таблица "клиенти" и всички свързани записи ще се промени.

Cascading изтрива настройка управлява, независимо дали можете да изтриете данните. Ако не изберете тази опция, не можете да изтриете данните. Ако изберете тази опция, когато изтриете запис, Access изтрива всичко, свързано с този запис.

Например, изтриване на клиент и също се изтриват от клиента телефонни номера.

Това може да бъде нещо добро, защото тя не позволява висящи редове – телефонни номера с никой клиент. От друга страна не забравяйте, че вашите бизнес правила може да не можете да изтривате данни, така че имайте това предвид. Вашите бизнес правила да възпроизвеждате голяма част в проект на база данни.

Така че сега вие знаете за релации на таблици, включително в прозореца за релации на Access и настройките на релации, които ви помагат да работите по-ефективно с вашата база данни на Access.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×