Преминаване към основното съдържание
Управление на данни със заявки

Първи стъпки в заявките

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Използване на заявки за отговори на бизнес или други въпроси, въз основа на данни и за бързо и лесно да групово актуализации или да изтриете информация от базата данни.

Какво представляват заявки?

В Access заявки са като въпроси, които желаете да намерите информация за свързаните с тях, дори много специфични, във вашата база данни.

В заявки които понякога използвате данни от само една таблица и други часове от повече от един. Например може да искате просто да се намерят телефонния номер на контакта, който изисква проста заявка на телефон числово поле за даден човек в таблица с контакти. Или може да комбинирате данни от повече от една таблица, като например информация за клиента и информация за поръчката, за да видите това, което има подредени клиент.

В Access заявката е обект на база данни. Той не се съхранява данни. Вместо това той показва данните, които се съхраняват в таблици и го прави достъпен за можете да работите с тези данни. Заявка може да показва данни от една или повече таблици, от други заявки или от комбинация от двете. Например:

 • Преглед на данни със заявка за избиране. Намиране и преглед на информация от една или повече таблици чрез задаване на критерии, които трябва да отговарят на данните и отразени кои стойности за показване. Например може да поиска да видите всички продукти, създадени от Tailspin играчка.

 • Въведете критериите и търсене в движение. Създаване на повторно използваемо заявки, които винаги поиска от вас за критерии за търсене. Например можете да създадете заявка, която изисква от потребителя за името на доставчика, за да търсите и след това показва всички продукти, получени от този доставчик.

 • Актуализация или добавяне на данни въз основа на заявка за. Заявка за данни и след това използвайте резултатите автоматично да въведете или актуализирайте информацията. Например, ако Tailspin играчка е добавила "TT" в началото на имената на всички свои продукти, търсене на всички продукти на фирмата и след това актуализирайте имената на продукти, така че всеки запис започва с "TT" – чрез заявка за актуализиране.

 • Изтриване на данни въз основа на заявка. Намиране на информация или записи и след това да ги изтриете. Например ако Tailspin играчка излиза от бизнеса и продуктите на фирмата вече не са налични за продажба, намерете всичките си продукти и автоматично да ги изтриете от съответните таблици.

Използвайте съветника за заявки, за да създадете заявка за избиране, която показва информация в табличен изглед.

Забележка: Някои елементи на проектиране не са налични, когато използвате съветника. Ако е необходимо, модифицирайте заявката в изглед за проектиране, след като я създадете.

Забележка: Преди да създадете заявка, уверете се, които сте установили релации между таблици във вашата база данни, защото те се използват при заявяване на вашите данни. За да научите повече, вижте Първи стъпки с релации между таблици и свързаните модули в това обучение.

Създаване на заявка

 1. Изберете Създаване > Съветник за заявки.

 2. Изберете Съветник за прости заявкии след това изберете OK.

 3. Изберете таблицата или заявката, съдържаща полето, и след това добавете поле към списъка с Избрани полета . Когато сте готови, щракнете върху напред.

  Добавете толкова полета, колкото искате от най-много таблици, както искате.

  Ако сте добавили числово поле

  Ако сте добавили всички числови полета, Съветникът ви пита дали искате заявка, за да върне подробни данни или обобщени данни. Направете едно от следните неща:

  • Ако искате да видите отделните записи, изберете подробни даннии след това напред. Преминете към стъпка 4.

  • Ако искате да видите обобщени числови данни, като например средни стойности, изберете Резюме и след това изберете Опции за Резюме. Задайте кои полета, които искате да обобщите и как искате да обобщите данните. Само са изброени числови полета. За всяко поле за номер изберете функция:

   • Сума заявката връща сумата на стойностите на полето.

   • AVG заявката Връща средната стойност на стойностите на полето.

   • Min заявката Връща най-малката стойност на полето.

   • Max заявката Връща най-голямата стойност на полето.

  • Ако искате резултатите от заявката на включването на броя на записите в източник на данни, изберете брой записи в име на таблица за тази таблица.

   Ако сте добавили поле за дата/час

   Съветник за заявки ви пита как искате да групирате стойности за дати. Да предположим, че добавили числово поле, като например цена и поле за дата/час, като например транзакция време, заявката а след това, зададена в диалоговия прозорец Опции за Резюме , че искате да видите средната стойност на полето "цена". Тъй като сте включили поле за дата/час, можете да изчислите обобщени стойности за всеки уникален дата и час стойност, за всеки ден, месец, тримесечие или година.

   Изберете период от време, който искате да използвате, за да групирате стойностите за дата и час и след това изберете напред.

   Забележка: В Изглед за проектиранеимате повече опции за групиране на стойности на дата и час.

 4. Дайте на заявката заглавие.

 5. Задайте дали искате да отворите заявката (в Изглед на лист с данни) или модифицирате заявката (в Изглед за проектиране). След това изберете Готово.

Искате още информация?

Създаване и изпълняване на заявка за актуализиране

Обучение за Excel

Обучение за Outlook

След като вашата база данни на Access има таблици и зависимости, е време да проектирате и изграждате някои заявки, които са основни елементи от всяка база данни.

В това видео ще научите базов процес за създаване и изпълнение на заявка, получите Въведение в няколко типа заявки, създаване на заявка в съветника за заявки и модифициране на заявка в конструктора на заявки.

Заявки са буквално задавате въпроси на вашите данни. В действителност Задаване на въпрос, който искате да бъде отговорено може да е добро място да започнете.

Например "колко поръчки е TailSpin играчка място миналия месец?"

Езикът в този въпрос ви насочва към таблица "поръчки", и оттам изберете полетата, които искате да видите, съставите заявката и след това го стартирайте.

Това е основен поток за повечето заявки. Задаване на въпрос и след това можете да изберете източник на данни – таблици или дори други резултати от заявка, които съдържат данните –, която ще отговори на този въпрос.

Изберете полетата, които искате да видите в резултата, който се нарича "набора от данни" между другото, и добавете всички критерии.

В този пример критериите филтрирате резултатите, за да TailSpin играчка за месец май.

Можете да използвате заявки за повече от просто отговор на въпросите. Заявки са като много инструмент или комбинация клещи – те могат да бъдат един от handiest инструменти във всяка база данни, защото те толкова много.

Например заявки могат да предоставят данни за формуляри и отчети, и те също могат да ви помогнат да направят групови промени в данните.

Сега можете да създавате няколко типа заявки във всяка база данни. Нека да разгледаме като изберете Създай, след което Проектиране на заявки.

Ние ще Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица за сега.

Това са типовете заявки, можете да създадете.

Избор на заявка е най-често. Това е тип, който ви помага да получавате отговори от вашите данни.

Използвайте заявка за Създаване на таблица , за да изберете записи от съществуваща таблица и да ги запишете като нова таблица. Това може да са удобни, например, ако импортирате голям файл на Excel и искате да вмъкнете нов някои от тези данни на Excel.

Изпълнение на тези следващите три заявки срещу съществуващите данни.

Заявки за Добавяне добавите данни към съществуващи таблици...

Заявки за актуализиране промяна на съществуващи данни...

и премахване на заявки за Изтриване на данни.

Можете да използвате кръстосана заявка, когато трябва да покажете обобщени данни като средни стойности или суми.

Например ако имате нужда от продажбите по регион, използвайте кръстосана заявка.

Ето какво кръстосана заявка изглежда в конструктора на заявки.

И резултатите ще изглеждат по следния начин. Можете да видите това връща данни за продажби на тримесечие.

Използвайте заявка за обединение , за да комбинирате множество заявки за избиране в един резултат. Направете това, когато трябва да видите данни от несвързани източници.

Използвайте транзитна заявка, за да се свържете с голяма база данни като например Microsoft SQL server и обработване на заявки в тази база данни.

Когато направите това, Access става клиентската – общо взето набор от инструменти, които ви помагат да работят с по-големи базата данни.

И накрая Използвайте заявка за Дефиниране на данни за създаване или модифициране на таблици и индекси. Нещо е, Access предоставя толкова много други начини за създаване на таблици и промяна на индекси, че всъщност вероятно никога не ще използвате този тип заявка.

Сега нека да създадете заявка за избиране, типа на заявката ще използвате най-много.

За да съставите го, нека изберете Създай раздела и след това изберете Съветник за заявки.

Ако сте нови в заявките, това е чудесно място да започнете.

Изберете Съветник за прости заявкии изберете OK.

Изберете таблицата, Телефонни номера и след това изберете полетата клиент и Телефонен номер .

Изберете Напред.

Променете заглавието на заявката, ако искате нещо повече описателен.

Изберете дали искате да покажете резултатите...

… и след това изберете Готово.

Ето резултата.

Може да имате няколко въпроса в този момент харесва "какъв вид заявка току-що създадохме?"...

И "Как знаем дали ние се обаждате на някого служебен телефон или факс машина?"

Можете да отговорите на тези въпроси чрез добавяне на някои данни към заявката.

За да промените вашата заявка, да отворим конструктора на заявки. Изберете Начало, след което изглед, след това изглед за проектиране.

Конструкторът на заявки ви показва източника на данни – в този случай е таблица, но тя също може да бъде заявка. Можете също да видите поле, включени в заявката.

Лентата показва типа на заявката и в този случай можете да видите, че той е заявка за избиране.

За да добавите полето тип на и телефон списъка по-лесен за използване, можете просто я плъзнете.

За да видите резултатите, в раздела проектиране , изберете изпълнение.

Сега въпреки че с помощта на съветника за заявки не е бърз и лесен, не може да прави всичко с него. Например можете да добавите формули с помощта на съветника за заявки.

Така че за повишена гъвкавост и да Направете желаните промени в може да се наложи, използвайте конструктора на заявки.

Така че сега сте научили основите за създаване и изпълнение на заявка с помощта на съветника за заявки и конструктора на заявки. Използването на заявки ви помага да анализирате данните си и да получите нужните ви.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×