Борсови котировки и географски данни

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В Excel можете да имате данни за акции и от географско естество. Всичко необходимо е да въведете текст в клетка и да я преобразувате в данни от тип Акции или География. Тези два типа данни са нови и се считат за свързани типове данни, тъй като имат връзка към онлайн източник на данни. Тази връзка ви позволява да изтеглите богата, интересна информация, с която можете да работите и да обновявате.

Забележка: 12 юни 2018: Тази функция е предоставена на клиентите постепенно продължение на няколко дни или седмици. Той първо ще бъде достъпна за Office вътрешна участници и по-нова версия на Office 365 абонати. Ако сте абонирани за Office 365, Уверете се, че имате най-новата версия на Office.

Акции

Колона A съдържа имена на страни и икони, колона B съдържа стойности за цена, а колона C съдържа стойности за промяна

В горната картина клетките с имена на фирми в колона A съдържа данни от тип "Акции". Това ви е известно, тъй като те имат тази икона: Икона на свързан запис за акция . Типът данни "Акции" е свързан към онлайн източник, който съдържа повече информация. Колони B и C извличат тази информация. По-конкретно, стойностите за цена и промяна в цената се извличат от типа данни "Акции" в колона A.

География

Колона A съдържа икони и имена на страни, колона B съдържа стойности за населението, а колона C съдържа цени на бензина.

В този пример колоната A съдържа клетки, които са от тип данни "География". Иконата Икона на свързан запис за география показва това. Този тип данни е свързан към онлайн източник, който съдържа повече информация. Колони B и C извличат тази информация. По-конкретно, стойностите за население и цена на горивото се извличат от типа данни "География" в колона A.

1. Въведете някакъв текст

Клетка A1 съдържа "Страна", а клетките от A2 до A4 съдържат имената на страните: Франция, Испания, Швеция

Въведете в клетките някакъв текст. В този пример искахме данни от географски тип, затова въведохме имена на страни. Но можете също да въведете имена на области, територии, щати, градове и др. Ако искате борсова информация, въведете имена на фирми, инвестиционни фондове, борсови символи и т.н.

2. Създайте таблица

Раздел "Вмъкване", бутон "Таблица",

Въпреки че това не е задължително, препоръчваме ви да създадете таблица на Excel. Изберете произволна клетка в данните си и отидете на Вмъкване > Таблица. По-късно това ще облекчи изтеглянето на онлайн информацията.

3. Изберете няколко клетки

Избрани четири клетки, всяка е с име на страна

Изберете клетките, които искате да превърнете в тип данни.

4. Изберете тип данни

Раздел "Данни:, Бутони "Акции" и "География"

В Данни щракнете върху Акции или върху География.

5. Показват се икони

Четири клетки, всяка е с икона на карта и име на страна

Ако Excel намери съвпадение между текста в клетките и онлайн източниците, той ще преобразува вашия текст в свързани данни от тип "Акции" или "География". Ще разберете, че са преобразувани, ако са маркирани с тази икона за акции: Икона на свързан запис за акция и тази икона за география: Икона на свързан запис за география .

6. Добавете колона

Полето "Население" е избрано в менюто

Щракнете върху Добавяне на колона бутон Бутон "Добавяне на колона" и след това щракнете върху име на поле за извличане на повече информация, например съвкупност. Ако не виждате този бутон, уверете се, за да следвате стъпка 1 и създаване на таблица на Excel първо.

Забележка: Ако виждате Икона на въпросителен знак вместо икона, значи Excel е бил затруднен при съпоставяне на вашия текст с данните в нашите онлайн източници. Коригирайте евентуалните правописни грешки и когато натиснете Enter, Excel ще се постарае максимално да намери съответстваща информация. Или щракнете върху Икона на въпросителен знак и ще се появи екранът за селектор. Потърсете данните, като използвате една-две ключови думи, изберете желаните данни и след това щракнете върху Избери.

Какво още можете да направите

Клетка със свързания запис за Франция; Курсор, щракващ върху икона; отворена карта

След като конвертирате текста в свързан тип "Акции" или "География", в клетката ще се появи икона. Щракнете върху иконата, за да видите картата. Картата показва списък с полета и съответните стойности. В зависимост от данните, може да има множество двойки поле/стойност, които можете да видите и с които да работите.

Например в тази картина е показана картата за Франция. Capital е едно от наличните полета за Франция. А Париж е стойността на това поле. Leader(s) е друго поле, а имената на лидери са стойностите му.

Ако искате да видите още двойки поле/стойност, превъртете картата надолу. Ако се чудите откъде идват полетата и стойностите, превъртете до дъното на картата и щракнете върху връзките към източниците.

Ако данните ви са в таблица на Excel, можете да извлечете повече информация, като добавите колони, които извличат информация от типове данни "Акции" или "География".

1. Изберете клетка в таблица.

Клетка със свързан запис, избрана в таблица

Най-напред се уверете, че записите са в таблица на Excel, а след това изберете клетка от тази таблица.

2. Добавете колона

Курсор, щракващ върху "Добавяне на колона"

Щракнете върху бутона Добавяне на колона, който се вижда в горния десен ъгъл на таблицата.

3. Изберете поле

Полето "Население" е избрано в менюто

Ще се покаже меню със списък с наличните полета. Изберете това, което ви интересува.

4. Създава се нова колона

Добавена е нова колона, стойностите идват от свързания запис

Създава се нова колона на таблицата, показваща стойностите на това поле.

5. Направете го отново

Добавена е втора колона с данни

Повторете този процес, за да получите още повече данни.

6. Друга нова колона

Добавена е друга нова колона към таблицата

Добавя се друга нова колона, която показва стойностите на полето, което сте избрали.

Съвет: Когато вашите данни са в таблица на Excel, не е необходимо да използвате бутона Добавяне на колона. Вместо това просто започнете да въвеждате име на новата колона. Ако например сте въвели в таблицата Population за заглавие на колона, Excel автоматично ще извлече полето Population за най-близките типове данни вляво. Същото важи за редове: въведете нов ред и – ако има съответстваща информация, намерена онлайн – Excel ще се свърже с нея и ще върне наличните полета.

Клетката A2 съдържа "Франция"; Клетка B2 съдържа =A2 и менюто "Автодовършване на формули" се появява с полета от свързания запис

Възможно е и да пишете формули, които използват стойностите за типовете данни "Акции" и "География". Това може да е полезно, ако вашите данни не са в таблица.

Просто използвайте оператора точка (.), който указва на Excel да използва полето на типа данни като параметър. В този пример въведохме = A2., а след това се появи менюто "Автодовършване" на Excel, което ни показа наличните полета за "Франция". За повече информация вж. Как да пишем формули, препращащи към типове данни.

Съвети и трикове

Натиснете Ctrl+Shift+F2

Натиснете Alt + Shift + F10, за да отворите менюто за добавяне на колона. След това използвайте клавишите със стрелки, за да преместите поле и натиснете Enter, за да изберете поле.

Типовете данни "Акции" и "География" се считат за свързани типове данни. Това е така, защото се обръщат към онлайн източник на данни. Щом конвертирате текст в свързан тип данни, в работната книга се установява връзка с външни данни. По този начин, ако данните се променят онлайн, можете да ги актуализирате, като ги обновите в Excel. За да обновите данните, щракнете върху клетката със свързания тип данни и щракнете върху Тип данни > Обновяване. Това ще обнови избраната клетка, както и всички съседни клетки, които имат свързан тип данни.

Ако искате да обновите всички свързани типове данни и всички връзки с външни данни, които може да са в работната книга (включително заявки, други връзки с данни и обобщени таблици), щракнете върху Данни > Обнови всички или натиснете Ctrl+Alt+F5.

Може да изключите информацията за тип данни "Акции" или "География". Просто щракнете с десния бутон върху клетката и щракнете върху Тип данни > Промяна.... От дясната страна ще се покаже екран. Потърсете желаните данни и след това щракнете върху Избери, за да поставите този информация на мястото на първоначалната.

Ако не искате повече свързан тип данни "Акции" или "География", просто щракнете върху клетката и щракнете върху Тип данни > Конвертиране в текст. Типът данни се премахва, онлайн връзката се прекъсва, а стойността в клетката се преобразува в текст. Имайте предвид, че ако преобразувате типа данни в текст, всяка колона или формули, които дотогава са извличали стойности от този тип данни, ще покажат грешка #FIELD!.

Меню "Филтър", меню "Показвана стойност", изредени са полета от свързан тип данни

Винаги можете да сортирате и филтрирате данни в Excel с помощта на бутоните за филтриране в заглавията на колоните. (Включете бутоните за филтриране, като щракнете върху Данни > Филтриране.)

Но ето един съвет за клетки с типове данни: Щракнете върху бутона за филтриране над клетките с иконите. След това решете как искате да сортирате или филтрирате. Ако искате да направите това с помощта на показваното име, запазете избрано Показвана стойност под Избор на поле. Ако искате да сортирате или филтрирате по друго поле на свързания тип данни, изберете това поле под Избор на поле.

В този пример сме избрали полето Area. След това Excel използва това като основа за квадратчетата за отметка за филтриране по-долу и показва площите за страните в таблицата. Добре е да знаете още: Excel ще промени менютата за Числов филтър в зависимост от полето, което изберете под Избор на поле.

Често задавани въпроси

В Excel винаги е имало типове данни. Но те са били традиционни, като текст, число и т.н. Типовете данни "Акции" и "География" са уникални, защото се считат за свързани типове данни. Свързаните типове данни съдържат връзка към онлайн източник на данни. В момента "Акции" и "География" са единствените свързани типове данни. Ние планираме да поддържаме повече такива в бъдеще въз основа на обратната връзка от клиентите.

Да, но те трябва да използват Excel 2016 за абонати на Office 365.

Забележка: Тази функция се предоставя на клиентите постепенно, в продължение на няколко дни или седмици. Първо ще се предлага за участници в Office Insider, а по-късно – за абонати на Office 365. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

В момента само Excel 2016 за Office 365 поддържа свързаните типове данни "Акции" и "География". Възможно е някога и другите версии на Excel да започнат да поддържат тези типове данни, тъй като ние постоянно подобряваме Excel. Ако отворите тези нови типове данни във версия на Excel, не ги поддържа, за тези клетки ще се покаже #VALUE!. А #NAME? ще се покаже вместо формули, които се обръщат към тези типове данни.

Ако използвате типовете данни "Акции" или "География" в таблица, можете да въвеждате под последния ред на таблицата. Когато натиснете Enter, Excel автоматично ще се опита да съпостави вашия текст с онлайн данните и ще го конвертира в тип данни. Обаче не можете да изберете клетка с тип данни и да плъзнете манипулатора за попълване надолу, за да свързвате текст, който още не е тип данни. Същото се отнася и за копирането на формати.

Свързаните записи са съвсем нови и има някои традиционни функции на Excel, които не работят добре с тях. Ако например се опитате да създадете обобщена таблица, базирана на информация от тези типове данни, ще получите грешка #VALUE!. А използването на свързани записи с Power Pivot, Power Query или дори някои диаграми може да не работи според очакванията. 

За момента тези типове данни са налични само ако сте добавили английски език за редактиране към вашите предпочитания за езика на Office. Надяваме се да добавим допълнителни езици за в бъдеще.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×