Блокиране или разблокиране на външно съдържание в документи на Office

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да защитите вашата защита и поверителност, Microsoft Office е конфигуриран по подразбиране да блокира външно съдържание – например изображения, свързани мултимедия, хипервръзки и връзки към данни – в работни книги и презентации. Блокирането на външно съдържание помага за предотвратяване на уеб маяци и други принудителни методи, която хакери да нападне личните ви данни и да ви подмамят да задействате злонамерен код без ваше знания или съгласие.

В тази статия

Какво е външно съдържание и защо уеб маяците потенциални заплахата?

Как центърът за сигурност помага за защитата ме от външно съдържание?

Какво трябва да направя, когато предупреждение относно защитата ви пита, ако искам да разрешите или забраните външно съдържание?

Промяна на настройките за външно съдържание за Excel в центъра за сигурност

Какво е външно съдържание и защо уеб маяците потенциални заплахата?

Външно съдържание е всяко съдържание, което е свързано от интернет или интранет към работна книга или презентация. Някои примери за външно съдържание са изображения, свързани носители, връзки с данни и шаблони.

Хакери могат да използват външно съдържание като уеб маяци. Уеб маяците изпращат обратно или предават информация от вашия компютър към сървъра, който хоства външно съдържание. Типовете маяци включват следното:

 • Изображения     Хакер изпраща работна книга или презентация, за да прегледате, която съдържа изображения. Когато отваряте файла, изображението се изтегля и информацията за файла се подава обратно външен сървър.

 • Изображения в имейл съобщения в Outlook     Microsoft Office е отделен механизъм за блокиране на външно съдържание в съобщенията. Това помага за предпазване от уеб маяци, които иначе биха могли да заснемете своя имейл адрес. За повече информация вижте Блокиране или разблокиране на автоматичното изтегляне на картини в имейл съобщения,.

 • Свързан мултимедия     Хакер ви изпраща презентация като прикачен файл в имейл съобщение. Презентацията съдържа обект на носител, например звук, който е свързан към външен сървър. Когато отворите презентацията в Microsoft PowerPoint, мултимедиен обект се играе и в резултат изпълнява код, който се изпълнява злонамерен скрипт, който засяга вашия компютър.

 • Връзки с данни     Хакер създава работна книга и я изпраща до вас като прикачен файл в имейл съобщение. Работната книга съдържа код, който извлича данни от или вкарва данни в база данни. Хакер няма разрешения за базата данни, но можете да правите. Като резултат когато отворите работната книга в Microsoft Excel, кодът се изпълнява и има достъп до базата данни с помощта на вашите идентификационни данни. Данни след това могат да бъдат достъпни или променени без ваше знания или съгласие.

Най-горе на страницата

Как центърът за сигурност помага за защитата ме от външно съдържание?

Ако има външно съдържание във вашата работна книга или презентация, когато отворите файл на лентата за съобщения ви уведомява, че е блокирано външно съдържание.

Лента за съобщения

Ако щракнете върху Опции в лентата за съобщения, се отваря диалоговия прозорец за защита, което ви дава възможност да разблокиране на външно съдържание. За да научите как да вземете надеждно решение, преди да щракнете върху опция, вижте следващия раздел.

Най-горе на страницата

Какво трябва да направя, когато предупреждение относно защитата ви пита, ако искам да разрешите или забраните външно съдържание?

Когато се появи диалоговия прозорец за защита, имате опцията да разрешите външно съдържание или да го оставите блокирано. Трябва да разрешите външно съдържание само ако сте сигурни, че е от надежден източник.

Опции за защита на Microsoft Office

Важно: Ако сте сигурни, че външно съдържание в работна книга или презентация е надежден, и ако не искате да бъдете уведомявани за това конкретно външно съдържание отново, вместо да променяте настройките на центъра за сигурност по подразбиране на по-малко безопасно ниво на защита, е по-добре да Преместете файла в надеждно местоположение. Файловете в надеждни местоположения могат да изпълняват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките за външно съдържание за Excel в центъра за сигурност

Настройки за защита за външно съдържание се намират в центъра за сигурност за Microsoft Excel само. Не можете да променяте настройките за външно съдържание глобално за Microsoft PowerPoint в центъра за сигурност.

Ако работите в организация, вашият системен администратор може да вече са се променили настройките по подразбиране и това може да не ви настройките сами.

Промяна на настройките за връзки с данни

 1. В Excel щракнете върху раздела " файл ".

 2. Щракнете върху Опции > Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Външно съдържание.

 3. Щракнете върху желаната опция под Настройки за защита за връзки с данни:

  • Разрешаване на всички връзки с данни (не се препоръчва)      Щракнете върху тази опция, ако искате да отваряте работни книги, които съдържат връзки с външни данни и създаване на връзки към външни данни в текущата работна книга, без да получавате предупреждения за защита. Ние не препоръчваме тази опция, тъй като връзки към външен източник на данни, които не сте запознати с могат да бъдат опасни и тъй като не получавате никакви предупреждения за защитата, когато отворите работна книга от всяко място. Използвайте тази опция, само когато имате доверие източници на данни на връзки с външни данни. Можете да изберете тази опция временно и след това се върнете към настройката по подразбиране, когато вече не ви потрябва.

  • Питай потребителя за връзки с данни      Това е опцията по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да получавате предупреждение относно защитата, когато се отваря работна книга, която съдържа връзки с външни данни, когато се създава връзка с външни данни в текущата работна книга. Предупрежденията за защита ви дават възможност за разрешаване или забраняване на връзки с данни за всяка работна книга, която отваряте за всеки случай.

  • Забрани всички връзки за данни      Щракнете върху тази опция, ако не искате всички връзки към външни данни да бъдат разрешени в текущата работна книга. Когато изберете тази опция, няма връзка с данни в работна книга, която отваряте някога е свързан. Ако създавате нови връзки с външни данни след отварянето на работна книга, тези връзки с данни не са разрешени, когато отново отворите работната книга. Това е настройка на много големи ограничения и може да доведе до някои функции да не работят по очаквания начин.

Промяна на настройките за връзките на работната книга

 1. В Excel щракнете върху раздела " файл ".

 2. Щракнете върху Опции > Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Външно съдържание.

 3. Щракнете върху желаната опция под Настройки за защита за връзки на работна книга:

  • Разреши автоматична актуализация за всички връзки към работни книги (не се препоръчва)      Щракнете върху тази опция, ако искате връзки към данни в друга работна книга да се актуализират автоматично в текущата работна книга, без да получавате предупреждение за защита. Ние не препоръчваме тази опция, тъй като автоматично актуализиране на връзки към данни в работни книги, които не сте запознати с може да бъде вредно. Използвайте тази опция, само когато имате доверие работните книги, които са свързани данните. Можете да изберете тази опция временно и след това се върнете към настройката по подразбиране, когато вече не ви потрябва.

  • Питай потребителя при автоматична актуализация на връзките към работна книга      Това е опцията по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да получавате предупреждение относно защитата, когато стартирате автоматични актуализации в текущата работна книга за връзки към данни в друга работна книга.

  • Забраняване на автоматичното актуализиране на връзки на работна книга      Щракнете върху тази опция, ако не искате връзки в текущата работна книга към данни в друга работна книга да се актуализират автоматично.

Промяна на настройките за динамичен обмен на данни

Динамичен обмен на данни (DDE) е по-стара технология на Microsoft, че прехвърлянето на данни между приложения.

 1. В Excel щракнете върху раздела " файл ".

 2. Щракнете върху Опции > Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Външно съдържание.

 3. Щракнете върху желаната опция под настройки за защита за Динамичен обмен на данни:

 • Разрешаване на динамични данни Exchange Server справки Отметнете тази опция, ако искате да разрешите server lookup динамичен обмен на данни. Ако тази опция е отметната, DDE сървъри, които вече се изпълняват ще бъдат видими и използваеми. По подразбиране тази опция е отметнато.

 • Разрешаване на динамични данни на Exchange Server "стартиране" (не се препоръчва) Отметнете тази опция, ако искате да разрешите динамичен обмен на данни server "стартиране". Ако тази опция е отметнато, Excel ще се отвори DDE сървъри, които не са вече се изпълнява и разрешаване на данни да се изпращат извън Excel. Съображения за сигурност се препоръчва да оставите това квадратче отметнато. По подразбиране тази опция не е отметнато.

Настройките за външно съдържание в центъра за сигурност на Excel

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×