Бележки по изданието на Microsoft Office Communicator 2007

Последна актуализация: 10 юли 2007 г.

Добре дошли в бележките по изданието на Microsoft® Office Communicator 2007. Прегледайте този файл за информация относно известни проблеми за изданието Office Communicator 2007.

В тази статия

Статии за известни проблеми от база знания

Бележки по изданието

Най-горе на страницата

Статии за известни проблеми от база знания

Най-горе на страницата

Бележки по изданието

Настоящият документ съдържа важна информация, с която трябва да се запознаете, преди разполагане и използване на клиента на Office Communicator 2007.

За този документ

Аудиоповиквания

Видео конферентни разговори

Настройка на аудио и видео

Хронология на разговорите

ACE (Access Control Entry; Запис за контрол на достъпа) за публична интернет връзка

Интегриране в Office

Интегриране на приложен

Инсталиране

Пакет за многоезичен потребителски интерфейс (MUI)

Езикова поддръжка

Съвместимост с Communicator 2005

Съвместимост с Windows Messenger 5.1

Съвместимост с Windows Live Messenger

Аудиоповиквания

Office Communicator не може да провежда VoIP повиквания до външни потребители след свързване с виртуална частна мрежа (VPN)

ПРОБЛЕМ:     Ако даден потребител разполага с конфигурирани вътрешен и външен SIP сървъри и влезе в Office Communicator от вкъщи, без да използва виртуална частна мрежа (VPN), след което се свърже с VPN, Office Communicator автоматично излиза и влиза обратно. При това положение, потребителят не може да осъществява VoIP повиквания, тъй като FQDN (fully qualified domain name; потребителски домейн в пълен вид) за предаване на мултимедия не може да се определи.
РЕШЕНИЕ:     Единственото известно решение е ръчно излизане и повторно влизане чрез въвеждане отново на идентификационните данни.

Възможно е Office Communicator да не може да отговаря на определени типове IVR (Interactive Voice Response; Интерактивно гласово отговаряне) системи чрез натискане на клавиши с DTMF тонове, ако получателят на обаждането е задал настройки за пренасочване на повиквания

ПРОБЛЕМ:     Ако даден потребител се обади на друг потребител, който е задал настройките за пренасочване на повикванията в Communicator, така че веднага да се пренасочват повикванията или да се прехвърлят неотговорените обаждания към IVR система, която очаква натискане на клавиши с тонове (т.е. DTMF (dual-tone multi-frequency; режим на цифрово двутоново многочестотно набиране), Communicator не може да отговори, тъй като към входящия канал има по-ранна медия (т.е. няма изходяща медия за DTMF). Обаждащият се може да чуе подканата от страна на IVR системата за въвеждане на избор, но натискането на клавиша 1 или 2 за избор на опция всъщност няма да изпрати никаква команда. При това положение, прозорецът за разговор на Communicator ще продължава да показва "Обаждане на <потребителско име>..."
РЕШЕНИЕ:     Този проблем се появява само на някои IVR системи. В някои случаи, за разрешаване на проблема трябва да се изчака пълното свързване на обаждането (т.е. състоянието в прозореца за разговор да се промени от "Обаждане на <потребителско име>...," на "Свързване към <потребителско име>...," и показване на контролите за повикването), преди натискане на DTMF бутони. В други случай обаче, няма решение на този проблем. Обаждането може никога да не стигне до състояние на свързаност.

Блокираните контакти могат да се свързват с вас, ако бъдат прехвърлени от друг контакт

ПРОБЛЕМ:     Ако Andrew зададе нивото на достъп на Fred на "Блокиран", Fred няма да може да се свързва директно с Andrew. Ако обаче, Fred се свърже със Sarah, и Sarah прехвърли Fred към Andrew, Communicator няма да блокира прехвърлянето, дори въпреки че Andrew е блокирал Fred.
РЕШЕНИЕ:     В момента няма решение на този проблем.

Обратно горе

Видео конферентни разговори

Видео конферентните разговори стартират видеото автоматично след присъединяване към конференция

ПРОБЛЕМ:     Уведомлението за покана за видео конферентен разговор указва, че даден контакт кани друг потребител да се присъедини към конферентно обаждане, но не различава дали конференцията е само с аудио или и с видео комуникация. Даден потребител може да се присъедини към конферентен разговор, без да знае, че това е видео конференция и че неговата/нейната уеб камера ще излъчва видео след присъединяването.
РЕШЕНИЕ:     Потребителят може да закрие камерата си или да я насочи настрани от себе си, когато тя не се използва. Или, когато прозорецът за видео се отвори за излъчване на видеосигнал, потребителят може да натисне бутона за пауза за временно спиране на изходящия видеопоток.

Обратно горе

Настройка на аудио и видео

В Communicator не могат да се възпроизвеждат звукови файлове по избор

ПРОБЛЕМ:     Уведомлението за покана за видео конферентен разговор указва, че даден контакт кани друг потребител да се присъедини към конферентно обаждане, но не различава дали конференцията е само с аудио или и с видео комуникация. Даден потребител може да се присъедини към конферентен разговор, без да знае, че това е видео конференция и че неговата/нейната уеб камера ще излъчва видео след присъединяването.
РЕШЕНИЕ:     Потребителят може да закрие камерата си или да я насочи настрани от себе си, когато тя не се използва. Или, когато прозорецът за видео се отвори за излъчване на видеосигнал, потребителят може да натисне бутона за пауза за временно спиране на изходящия видеопоток.

HID (Human Interface Device; Устройство за интерфейс на потребителя) данните не се актуализират след откачане и свързване отново на устройство от страна на потребителите, в рамките на кратък интервал от време

ПРОБЛЕМ:     Ако даден потребител откачи и свърже отново в рамките на кратък интервал от време (от една до три секунди) HID устройство, в устройството не се чува сигнал "свободно" и LED индикаторите не функционират.
РЕШЕНИЕ:     Изчакайте 10 секунди между откачането на устройството и повторното му свързване.

След промени по звуковото устройство по подразбиране в системата, докато Communicator се изпълнява, се изисква рестартиране на програмата Communicator

ПРОБЛЕМ:    Ако даден потребител промени звуковото устройство по подразбиране в системата от контролния панел на Windows, докато Communicator се изпълнява, промените няма да влязат в сила, преди потребителят да излезе от Communicator, а след това да го стартира отново.
РЕШЕНИЕ:     Излезте от Communicator, а след това го стартирайте отново.

Откриването на аудио или видео устройство в Windows Vista е неуспешно, ако потребителят включи устройството в различен USB порт

ПРОБЛЕМ:    Ако даден потребител изберете устройство като предпочитаното аудио или видео устройство за разговорите от Communicator, а след това откачи устройството и го включи в различен USB порт, Communicator може да не го разпознае, тъй като Windows назначава друго име на устройството. Този проблем се отнася само за Windows Vista®.
РЕШЕНИЕ:     Потребителят може да свърже обратно устройството към порта, към който то е било свързано първоначално.

Известни проблеми с мултимедията при конкретни устройства

ПРОБЛЕМ:    Качеството на мултимедията може да намалее поради известни проблеми с някои хардуерни устройства.
РЕШЕНИЕ:     Прегледайте следните статии от базата знания за списък с известни проблеми при конкретни устройства.

Уеб камерата не се стартира при започване на видеоразговор на компютър с Windows Vista

ПРОБЛЕМ:    При някои преносими компютри и монитори, където уеб камерата е вградена в панела на дисплея, с компютър с Windows Vista, уеб камерата може да не показва видеокартина в началото на обаждането. Причина за това е грешка в USB драйвера за видеоклас на Windows Vista.
РЕШЕНИЕ:     Потребителите могат да изтеглят спешна корекция за разрешаване на този проблем. За информация за спешната корекция вж. статията 931812 от базата знания за Office Communicator 2007. След прилагане на спешната корекция, уеб камерата ще се стартира нормално. В някои случаи, потребителят може да усети забавяне до пет секунди и замразяване на потребителския интерфейс, но уеб камерата трябва да работи нормално след това забавяне

Трябва да се зададат стойности на ключове от системния регистър за провеждане на видеоразговори "от точка до точка" с VGA уеб камера

ПРОБЛЕМ:    За провеждане на видеоразговори "от точка до точка" с VGA уеб камера, подателят и получателят трябва да зададат необходимите стойности на ключове от системния регистър на компютрите си.
РЕШЕНИЕ:     За разрешаване на VGA видео във видеоразговори "от точка до точка", потребителите трябва да направят следното:

 1. Потребителите трябва да с компютър с двойно ядро или по-мощен. На по-нисък клас компютри може да има проблеми с производителността (като лош аудиосигнал например).

 2. Прикачете VGA камера (като Microsoft LifeCam NX6000) към компютъра.

 3. Задайте следните ключове с системния регистър както при подателя, така и при получателя на видеоразговора.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. След като подателят и получателят зададат ключовете от системния регистър, те трябва да рестартират Communicator.

Забележка: Режимът VGA e разрешен при видеоразговорите "от точка до точка", а не при видео конферентните разговори с няколко участника. Когато видеорежимът VGA е разрешен, няма да има повече съвместимост с който и да е клиент на Live Communications Server 2005.

Обратно горе

Хронология на разговорите

Емотиконите не се записват при архивиране от страна на Communicator на сесия на хронология на даден разговор в съобщение на Outlook

ПРОБЛЕМ:    Използваните в дадена сесия с незабавни съобщения емотикони не се показват в съответното архивирано съобщение на хронологията на разговора в папката с хронология на разговорите на Outlook.
РЕШЕНИЕ:     В момента няма решение на този проблем.

Даден елемент в хронологията на разговорите за насрочена от Outlook конференция показва подателя и получателите като неизвестни потребители

ПРОБЛЕМ:    При присъединяване към конферентен разговор от Outlook, имената на участниците не се записват при приключване на разговора и записването му в Outlook.
РЕШЕНИЕ:     В момента няма решение на този проблем.

Обратно горе

ACE (Access Control Entry; Запис за контрол на достъпа) за публична интернет връзка

Потребителите, които надстройват от Office Communicator Public Beta и не са преместили ACE за публична интернет връзка от блокирания контейнер, трябва да премахнат ACE за публична интернет връзка

ПРОБЛЕМ:    Office Communicator 2007 Public Beta разполагаше по подразбиране с публичния ACE в блокирания контейнер. Ако той не е премахнат ръчно след това, той ще остане и в Office Communicator 2007 RTM.
РЕШЕНИЕ:    Ако получателите искат да получават уведомления от публични контакти за незабавни съобщения, когато тези контакти ги добавят към техния списък с контакти, трябва да премахнат ACE от блокирания контейнер. Това ще позволи получаването на уведомления от публични контакти за незабавни съобщения.

Обратно горе

Интегриране в Office

Елементите от гласовата поща и пропуснатите разговори не се показват, а индикаторът за чакащи съобщение не се актуализира, когато Outlook 2007 се изпълнява в кеширан режим

ПРОБЛЕМ:    Индикаторът за чакащи съобщения в прозореца на Office Communicator не се актуализира в някои случаи, когато потребител, изпълняващ Outlook 2007 в кеширан режим, получи нова гласова поща или пропуснато повикване. Освен това, има случай при потребители с Outlook 2007 в кеширан режим, където гласовата поща и пропуснатите разговори не се показват в папката за гласова поща или пропуснати разговори в Outlook. РЕШЕНИЕ:    Ако има елемент в папката за гласова поща или пропуснати разговори в Office Outlook 2007, можете да разрешите индикаторът за чакащи съобщения чрез разгъване на нишката на "Папка за търсене" в Outlook 2007, щракване върху съответната папка за търсене (или тази за пропуснати разговори, или тази за гласова поща), а след това избиране на елемент от една от папките и отбелязването му като прочетен или непрочетен. Ако в папката за гласова поща или пропуснати разговори няма елементи, този проблем няма решение за момента. Екипът на Office Communicator работи заедно с екипа на Office Outlook по създаването на корекция.

Office Communicator не може да отвори бележка от OneNote за даден разговор след добавяне на графика към бележката

ПРОБЛЕМ:    Office Communicator не може да отвори бележка, създадена с Microsoft® Office OneNote™, ако към нея е добавена графика.
РЕШЕНИЕ:    Не добавяйте графики във файлове на OneNote, които са свързани с разговори на Office Communicator.

Присъствието на Office Communicator не се показва в Office Outlook или SharePoint

ПРОБЛЕМ:    Присъствието на Office Communicator не се показва в Office Outlook или Office SharePoint.
РЕШЕНИЕ:    Задайте следните ключове от системния регистър, така че Communicator да бъде програмата по подразбиране за състояние при приложенията на Office.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Неактуално състояние в Office Outlook

ПРОБЛЕМ:    Когато даден потребител излезе от Office Communicator, контактите в списъка с контакти на Communicator може да показват неактуална информация за присъствието.
РЕШЕНИЕ:    Рестартирайте Office Communicator или Office Outlook.

Няма информация за състоянието в Office Outlook

ПРОБЛЕМ:    Когато даден потребител излезе от Office Communicator, контактите в списъка с контакти на Communicator може да показват неактуална информация за присъствието.
РЕШЕНИЕ:    Ако даден потребител изключи Office Communicator и навигира в имейл съобщенията в Outlook, докато Communicator още се изключва, връзката между Outlook и Communicator може да прекъсне и да не се показва информация за състоянието дори след рестартиране на Communicator.

Състоянието е неизвестно за някои контакти в Office Outlook

ПРОБЛЕМ:    Ако даден имейл адрес на потребител, както е въведен в имейл съобщение на Outlook, не може да се определи към SIP адрес в адресната книга на Outlook или чрез Office Communicator, няма да може да се извлече информация за присъствието за този потребител.
РЕШЕНИЕ:    Задайте ключа SetOnlineStatusLevel в системния регистър, така че Outlook да може да изпраща заявка до Microsoft Exchange за определяне на SIP адреса за потребители. Задаването на този ключ може да бъде от ползва най-вече, когато Exchange адресът на потребителя (x400/X500) е в имейла.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Обратно горе

Интегриране на приложен

Входните точки на Live Meeting не се показват в потребителския интерфейс на Office Communicator след инсталиране на конзолата на Live Meeting

ПРОБЛЕМ:    След инсталиране на конзолата на Live Meeting, менютата Споделяне на информация с Live Meeting и Започване на събрание чрез услугата Live Meeting не се показват в потребителския интерфейс на Office Communicator. Елементите на менюто трябва да се показват в контекстното меню на Communicator при щракване с десния бутон върху даден контакт в списъка с контакти. Менютата на Live Meeting трябва също да са достъпни от бутона "Опции" в прозореца за разговор на Communicator. При инсталиране на конзолата на Live Meeting ключовете от системния регистър на Office Communicator се записват в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Когато конзолата на Live Meeting се инсталира с потребителски привилегии, ключовете на Office Communicator не се записват в системния регистър. Потребителят няма да може да премине към сървър на Live Meeting или събрания на услугата Live Meeting, нито да получава покани чрез услугата Live Meeting, изпратени от Communicator. Освен това, ако потребителят или администраторът не конфигурира сървъра или акаунтите на Live Meeting, менютата на Live Meeting няма да се показват в потребителския интерфейс на Communicator. За повече информация относно споделяните между Office Communicator и Office Live Meeting ключове от системния регистър вж. Приложение C на ръководството за разполагане на клиента на Microsoft Office Live Meeting 2007 с Office Communications Server 2007.
РЕШЕНИЕ:    Потребителят или администраторът трябва да инсталира конзолата на Live Meeting с администраторски привилегии. За Windows Vista потребителят или администраторът трябва да инсталира Live Meeting като администратор в режима за одобряване от администратор. След инсталиране на конзолата на Live Meeting потребителят или администраторът трябва да конфигурира потребителските акаунти на Live Meeting. За конфигуриране на Live Meeting от клиента на Live Meeting стартирайте Live Meeting, щракнете върху стрелката надолу в лентата Заглавие на Live Meeting, изберете Отваряне на потребителски акаунти, в диалоговия прозорец Потребителски акаунти укажете необходимата информация, след което щракнете върху Тестване на връзката. Другият вариант е администраторът да зададе ключовете от системния регистър. Преди входните точки на Live Meeting да се покажат в потребителския интерфейс на Office Communicator, потребителят трябва да излезе от Communicator, а след това да влезе отново. За тази цел потребителят може да щракне с десния бутон върху иконата на Communicator в системната област, а след това да изберете Изход, да рестартира Communicator и да влезе отново. За тестване дали менютата на Live Meeting са достъпни потребителят може да щракне с десния бутон върху даден контакт в списъка с контакти на Communicator. В зависимост от това какво е указано в ключовете от системния регистър или от това какво е конфигурирано в диалоговия прозорец за потребителски акаунти на Live Meeting, трябва да се показват менютата Споделяне на информация с Live Meeting и Започване на събрание чрез услугата Live Meeting.

Изпратените от Communicator 2005 покани на Live Meeting се игнорират от Communicator 2007

ПРОБЛЕМ:    Ако даден потребител на Communicator 2005 изпрати покана за споделяне на приложение за услугата или сървъра на Live Meeting 2005, съответният потребител на Communicator 2007 ще види покана, наподобяваща покана за разговор с незабавни съобщения. Потребителят на Communicator 2005 няма да получи грешка за това, че потребителят на Communicator 2007 не може да се присъедини към конферентния разговор, а времето на изчакване на поканата ще изтече. Потребителят на Communicator 2007 никога няма да види изпратената му покана за конферентен разговор.
РЕШЕНИЕ:    Communicator 2007 не поддържа съдържанието на поканата на Communicator 2005 за споделяне на приложение. В момента няма решение на този проблем.

В сайта на SharePoint не се показва индикатор за присъствие до имената на потребителите

ПРОБЛЕМ:    Даден потребител на Office Communicator, чието име се показва в сайта на Windows SharePoint Server 3.0 (например, притежателя на даден документ), може да не разполага с индикатор за присъствие до името си в сайта на SharePoint. Причината за това обикновено е неправилен или липсващ SIP адрес, зададен за съответния потребител в SharePoint.
РЕШЕНИЕ:    Потребителят или администраторът на сайта на SharePoint може да поправи неправилния или липсващ SIP адрес в SharePoint, като щракне върху потребителското име, за да се отвори съответният профил, върху Редактиране на елемента, да въведе правилния SIP адрес, след което да щракне върху бутона OK.

Обратно горе

Инсталиране

Отказването на инсталирането на Communicator е неуспешно

ПРОБЛЕМ:    При инсталиране на Office Communicator, ако даден потребител се опита да откаже инсталирането след показване на съобщението за записване на стойности в системния регистър, Communicator привидно отказва процеса на инсталиране и показва съобщение, че инсталирането на Microsoft Office Communicator не е завършило успешно. Въпреки че Communicator привидно отказва инсталирането, то не се отказва.
РЕШЕНИЕ:    В момента няма решение на този проблем.

Обратно горе

Пакет за многоезичен потребителски интерфейс (MUI)

MUI пакетът не функционира, ако бъде инсталиран в различна папка от тази на Communicator

ПРОБЛЕМ:    Ако MUI пакетът и Communicator не са инсталирани в една и съща папка, MUI пакетът няма да функционира.
РЕШЕНИЕ:    Винаги инсталирайте MUI пакета и Communicator в една и съща папка.

Обратно горе

Езикова поддръжка

Изисква се допълнителна езикова поддръжка за сложни писмени знаци или езици с изписване отдясно наляво

ПРОБЛЕМ:    Могат да възникнат проблеми, ако потребителите инсталират версия на Communicator, локализирана на езици като арабски, иврит, хинди, тайландски, или ако MUI пакетът и операционната система не поддържат сложни писмени знаци или езици с изписване отдясно наляво.
РЕШЕНИЕ:    Потребителите могат да инсталират файлове за допълнителна езикова поддръжка, като отворят контролния панел, щракнат върху Регионални и езикови опции, изберат раздела Език, а след това изберат Инсталиране на файлове за сложни писмени знаци или езици с изписване отдясно наляво.

Обратно горе

Съвместимост с Communicator 2005

ПРОБЛЕМ:    Съществуват следните проблеми със съвместимостта между клиентите на Office Communicator 2005 и Office Communicator 2007.

 • Функцията за споделяне на приложение с NetMeeting вече не е достъпна в Office Communicator 2007. Ако даден потребител на Communicator 2005 изпрати покана за споделяне на приложение до друг потребител на Communicator 2007, тя няма да стигне до него.

 • Функцията за споделяне на приложение с NetMeeting вече не е достъпна в Office Communicator 2007. Ако даден потребител на Communicator 2005 изпрати покана за споделяне на приложение до друг потребител на Communicator 2007, тя няма да стигне до него.

 • Предаването на контакти в страница с раздели с помощта на HTTP GET/POST вече не се поддържа. С Office Communicator 2007 разработчиците могат да предават контекста информация към страница с раздели чрез извикване на скрипт в съответната страница. За повече информация относно разделите по избор вж. ръководството за разполагане на Microsoft Office Communicator 2007 Public Beta.

 • Разширените състояния за присъствие в Microsoft Office Communicator 2007 не се показват в клиенти на Office Communicator 2005.

 • Функцията за пренасочване според местоположението вече не е достъпна в Office Communicator 2007.

 • Видеопотокът се замразява периодично по време на аудио- и видеоразговори между Office 2005 и Office Communicator 2007.

 • Когато даден потребител на Office Communicator 2005 се обади на номер на Office Communicator 2007 с корпоративни гласови възможности, потребителят на Office Communicator 2007 не може да добавя видео към обаждането.

 • Добавянето или премахването на аудио/видео режими не се поддържа за обаждане от клиент на Communicator 2007 към клиент на Communicator 2005, ако нивото на шифроване на клиента на Communicator 2005 е зададено на “задължително” или “отхвърляне” от правило на домейн.

 • Когато даден потребител на Communicator 2007 води разговор с незабавни съобщения с потребител на Communicator 2005, клиентът на Communicator 2007 добавя този потребител към списъка със скорошни контакти. В резултат на което, потребителят на клиента на Communicator 2005 вижда уведомление за това, че е добавен към списъка с контакти на клиента на Communicator 2007. А в действителност потребителят е добавен само в списъка със скорошни контакти, а не в самия списък с контакти. За момента не е възможно потребителите на клиента на Communicator 2005 да различават уведомленията при добавянето им в списък със скорошни контакти и уведомленията при добавянето им в списък с контакти.


РЕШЕНИЕ:    В момента няма решение на този проблем.

Обратно горе

Съвместимост с Windows Messenger 5.1

Ограничения

ПРОБЛЕМ:    Разширените състояния за присъствие в Office Communicator 2007 не се поддържат в Windows Messenger 5.1
РЕШЕНИЕ:    В момента няма решение на този проблем.

Обратно горе

Съвместимост с Windows Live Messenger

Ограничения

ПРОБЛЕМ:     Услугата Windows Live не поддържа участието на потребител на Windows Live Messenger в конферентен разговор на Office Communicator 2007.
РЕШЕНИЕ:    Услугата Windows Live планира поддържането на тази функция в бъдеще.

Обратно горе

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×