Бележки по изданието на новия клиент за синхронизиране на OneDrive

Бележки по изданието на новия клиент за синхронизиране на OneDrive

Последна актуализация: 26 октомври 2018 г.

Проверявайте тук за информация относно последните издания на новия нов клиент за синхронизиране на OneDrive. Бележки по изданието са включени само за компилациите, които достигат до производствен и корпоративен етап; групата на участниците в Insider получава актуализациите бързо с функции, които прииждат през цялото време.

Ето номерата на последните компилации във всеки от етапите на проверка съгласно процеса на актуализиране на клиента за синхронизиране на OneDrive.

Етап за участници в Insider

Производствен етап

Корпоративен етап

Windows

Последно издадена компилация

18.192.0920.0012

18.172.0826.0010

18.111.0603.0006

Пускане

18.192.0920.0012

18.151.0729.0012

(20 ноември 2018 г.)

Mac

Последно издадена компилация

18.192.0920.0012

18.172.0826.0013
(Самостоятелно издание)

18.172.0826.0015
(Mac App Store)

18.111.0603.0007

Пускане

18.151.0729.0014

(20 ноември 2018 г.)

Забележки: 

Изтегляния

Изберете вашата платформа и разгънете номерата на версия, за да видите бележките за актуализация за всяка от тези компилации:

Бележки за актуализирането на Windows

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Актуализирани са негласни групови правила за преместване на известни папки, за да се преместват папки със съществуващо съдържание.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Администраторите сега имат възможността да конфигурират библиотеките с документи в екипния сайт на SharePoint да се синхронизират автоматично на компютър.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Опции за потребителите да изпращат обратна връзка ("Харесвам нещо", "Не ми харесва нещо", "Имам предложение"). "Изпращане на обратна връзка" замества "Съобщаване за проблем."

  • Всеки път, когато устройството мине в икономичен режим на батерията, клиентът за синхронизиране на OneDrive сега автоматично поставя на пауза синхронизирането, но потребителят има възможност да замести това поведение, ако желае.

  • Актуализирани са изгледът и усещането на центъра за дейности.

 • Корекция на грешки, насочена към неуспешни опити за влизане за организации, които са обслужвани от 21Vianet или Microsoft Cloud Germany.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Пуска се известното преместване на папка за OneDrive за бизнеса за отговарящите на условията потребители в настройките на OneDrive, както и съответните групови правила за ИТ администратори.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • OneDrive автоматично ще спре временно, когато компютър с Windows влезе в икономичен режим на батерията.

  • Докато е спрян временно, докосването на банера в центъра за дейности ще възобнови синхронизирането.

 • Това издание включва критична корекция за потенциален проблем при едновременно включване на "Защита на корпоративни данни " и "Файлове при поискване". Иначе е идентично на компилация 18.025.0204.0009, издадена за етап на производство на 2 март 2018 г.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Подобрения в състоянието на синхронизиране "Обработка на промените". Сега показваме броя на промените, които повтаряме.

 • В Windows, вместо да издадем планираната компилация (17.3.7294.0108) на 29 март, ще издадем 17.3.7301.0404.

 • 17.3.7301.0404 съдържа две допълнителни важни корекции, които липсваха в 17.3.7294.0108:

  • Решаване на проблем с влизанията на потребителите, когато една от услугите, от които зависим, не работи.

  • Решаване на проблем, поради който клиентът за синхронизация не се съобразява с настройката на администратора за забраняване на "Съобщаване за проблем".

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

 • Добавени са овърлеи на иконите за указване на споделените папки.

 • Когато устройството се свързва към мрежа с измерено потребление, сега Настолно приложение на OneDrive автоматично поставя на пауза синхронизирането, като дава на потребителя възможността при желание да игнорира това поведение.

 • Подобрения в средата за работа на потребителите на клиента за синхронизиране, когато потребителите се опитват да синхронизират файлове, които са заключени от приложение и не могат да бъдат синхронизирани. Сега това състояние е по-явно и включва ясно действие как да се "разблокира" синхронизирането на тези файлове.

 • Щракването с десния бутон върху иконата на облака на OneDrive в областта за уведомяване сега отваря контекстното меню в центъра за дейности.

 • Корекция на грешка във вътрешното регистриране, необходимо на техническия екип за проучване на проблеми.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите се уведомяват, когато голям брой файлове биват изтрити от техния личен OneDrive.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Актуализиран е форматът на версия на компилациите, за да се отразят промените в нашата техническа система.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите сега могат да синхронизират библиотеки на SharePoint с разрешено управление на правата за достъп до информация (IRM). Научете повече

 • Потребителите получават известия в центъра за дейности, когато не може да завърши изтеглянето на актуализация на файл, докато този файл е заключен от локално приложение.

 • Корекция на грешка, за да се избегне подканата за увеличаване, ако потребителят не е администратор.

 • Корекция на грешка, за да се избегне проблем, който пречи на правилното зареждане на овърлеи в някои случаи.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

Нови функции и актуализации:

 • Корекция на грешка, която ставаше причина временната папка да се напълва с регистрационни файлове.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

Бележки за актуализирането на Mac

 • Корекция на грешка за решаване на проблем при подаване на нова компилация към Mac App Store.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Когато е разрешен тъмен режим на macOS Mojave, OneDrive ще превключи на нова тъмна тема на всички ПИ, за да се осигури съгласувана среда.

  • Потребителите сега могат да синхронизират библиотеки на SharePoint с разрешено управление на правата за достъп до информация (IRM). Научете повече

 • Коригиране на грешка за справяне със срив в клиента на Mac.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността на клиента.

 • Корекция на грешка за повтарящ се срив на Mac OS версия 10.10.

 • Корекция на грешка за повтарящ се срив на Mac OS версия 10.10.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Опции за потребителите да изпращат обратна връзка ("Харесвам нещо", "Не ми харесва нещо", "Имам предложение"). "Изпращане на обратна връзка" замества "Съобщаване за проблем."

  • Актуализирани са изгледът и усещането на центъра за дейности.

 • Корекция на грешки, насочена към неуспешни опити за влизане за организации, които са обслужвани от 21Vianet или Microsoft Cloud Germany.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Потребителите сега могат да синхронизират библиотеки на SharePoint с разрешено управление на правата за достъп до информация (IRM). Научете повече

 • Актуализация на номера на версията на компилацията, подадена в Mac App Store, на 18.065.0506.0007, за да бъде предотвратен проблем, който води до неуспешна миграция между Mac App Store и самостоятелната версия. Иначе тази компилация е идентична с тази, издадена за самостоятелния клиент. Това ще бъде последното издание, където ще трябва да направим това, тъй като грешката е коригирана в Office.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Коригиран е проблем, при който настройката за отваряне при влизане се губи в случаи на повторно удостоверяване и премахване на връзката на акаунта.

 • Нова функция, пускана поетапно за потребителите:

  • Докато е спрян временно, докосването на банера в центъра за дейности ще възобнови синхронизирането.

 • Актуализация на номера на версията на компилацията, подадена в Mac App Store, на 18.065.0329.0008, за да бъде предотвратен проблем, който води до неуспешна миграция между Mac App Store и самостоятелната версия. Иначе тази компилация е идентична с тази, издадена за самостоятелния клиент.

 • Актуализация на номера на версията на изданието от 18.065.0329.0004 на 18.065.9329.0007, за да бъде предотвратен проблем, който води до неуспешна миграция между Mac App Store и самостоятелната версия.

 • Коригиран е проблем, предизвикващ някои нови документи на Office да не се записват при използване на новите функционални възможности за сътрудничество в реално време.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

  • Номерът на версията е преместен в раздела "За програмата" в прозореца "Предпочитания", а не е в отделен прозорец.

  • Когато отворите документ на Office, който е синхронизиран с вашия компютър, той се отваря с готовност за сътрудничество в реално време.

  • Документи на Office, които се синхронизират с компютър, могат да бъдат споделяни от в приложенията на Office.

  • Подобрения в състоянието на синхронизиране "Обработка на промените". Сега показваме броя на промените, които повтаряме.

 • Актуализиран е номерът на версията на това издание от 18.044.0301.0005 на 18.044.9301.0007, за да бъде предотвратен проблем, който води до неуспешна миграция между Mac App Store и самостоятелната версия.

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Самостоятелният клиент за синхронизиране на Mac сега мигрира потребителските настройки, когато бъде инсталиран за потребители с конфигуриран клиент за синхронизиране от Mac App Store.

 • За потребителите, които са се включили в етапа за участници в Insider в Office for Mac, настройката също ще бъде приложена към самостоятелния клиент за синхронизиране на Mac.

Нови функции, пускани поетапно за потребителите:

 • Припокривания на иконите за указване на папки, които са споделени.

 • Възможност за пренасочване на екранни снимки в OneDrive.

 • Щракването върху облака на OneDrive сега отваря контекстното меню в центъра за дейности.

 • Локално синхронизираните файлове в OneDrive от Finder се отварят директно в облака с Office, което позволява на потребителите лесно автоматично записване, споделяне и сътрудничество – като същевременно се подържа по-голяма производителност отколкото преди.

 • Корекция на проблем при номерирането на версии, когато се публикува изданието в Mac App Store.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите се уведомяват, когато голям брой файлове бъдат изтрити от техния личен OneDrive.

 • Корекция на проблем при номерирането на версии, когато се публикува изданието в Mac App Store.

 • Корекция на грешка, за да се реши проблем с езиците "от дясно наляво", в които се показват незавършени съобщения в приложението вместо готовите съобщения на английски.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Потребителите могат да спрат временно синхронизирането в клиента за Mac.

 • Актуализиран е форматът на версия на компилациите, за да се отразят промените в нашата техническа система.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Допълнителни подобрения в надеждността на настройката "Отваряне при влизане" за самостоятелния клиент за Mac.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността и производителността на клиента.

 • Подобрения в надеждността на настройката "Отваряне при влизане" за самостоятелния клиент за Mac.

Нови функции и актуализации:

 • Корекции на грешки за подобряване на надеждността.

Как да проверите версията, която използвате

 1. Щракнете върху синята икона с облак OneDrive в областта за уведомяване.

  Екранна снимка, показваща курсора, задържан над синята икона на OneDrive в лентата на задачите, с текст, който гласи "OneDrive – Contoso".

  (Може да се наложи да щракнете върху стрелката Покажи скритите икони Бутонът "Покажи скритите икони". до областта за уведомяване, за да видите иконата на OneDrive. Ако иконата не се показва в областта за уведомяване, OneDrive може да не работи. Щракнете върху Старт, въведете OneDrive в полето за търсене и след това щракнете върху OneDrive в резултатите от търсенето.)

 2. В центъра за дейности изберете Още > Настройки.

 3. Изберете раздела За програмата и вижте номера на версията под За Microsoft OneDrive.

Имате нужда от още помощ?

Можете да получите помощ, като изпратите имейл на екипа за поддръжка на OneDrive.

За повече информация относно Настолно приложение на OneDrive вижте таблицата по-долу или Помощен център за OneDrive:

Заглавие

Описание

Синхронизиране на файлове с клиента за синхронизиране на OneDrive в Windows

Научете как потребителите на Windows могат да настроят клиента за синхронизиране на OneDrive.

Коя версия на OneDrive използвам?

Научете как да разберете кой OneDrive използвате.

Разполагане на новия клиент за синхронизиране на OneDrive в корпоративна среда

Научете как администраторите могат да разположат клиента за синхронизиране на OneDrive за Windows в корпоративната среда на потребителите.

Използване на групови правила за управление на настройките на клиента за синхронизиране на OneDrive

Научете как администраторите могат да управляват клиента за синхронизиране на OneDrive за потребители чрез групови правила.

Синхронизиране на файлове с клиента за синхронизиране на OneDrive в Mac OS X

Научете как потребителите на Mac могат да настроят клиента за синхронизиране на OneDrive.

Конфигуриране на новия клиент за синхронизиране на OneDrive на macOS

Научете как администраторите могат да използват опциите за конфигуриране на клиента за синхронизиране на OneDrive на компютри с Mac OS X.

Рестрикции и ограничения при синхронизирането на файлове и папки

Статия от Базата знания с бележки по изданието, ограничения и рестрикции (като например невалидни знаци във файловите имена).

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×