Бележки по изданието за настолната версия на PowerPoint 2016 за Windows за участници в Insider

Тази статия съдържа компилация от най-важните промени в най-новата компилация за участници в Insider за настолната версия на PowerPoint за Windows. За да уточним очакванията – това не е изчерпателен списък на всяка последна малка корекция в компилацията. Вместо това я възприемайте като преглед на основните неща – интересни нови функции, важни корекции и значителни проблеми, за които искаме да знаете.

За да видите бележки по изданието за други настолни приложения, вижте Бележки по изданието за компилациите за участници в Insider на настолната версия на Office 2016 за Windows

Най-нова актуализация

Версия 1803 (компилация 9213.2031)

На 28 март 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9213.2031) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Тази седмица няма поправки.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

Предишни актуализации

За да видите бележките по изданието за по-стари компилации за участници в Insider, щракнете в списъка по-долу. За да видите хронологията на актуализациите за нивата Insider и месечен канал (целеви), вижте Хронология на актуализациите за Office Insider за настолен компютър с Windows.

На 21 март 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9213.2031) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Отстранява проблем, при който изтриването на последния слайд в презентацията води до поставянето на неправилен фокус в екрана с миниатюри на слайдове.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 13 март 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9208.2010) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 9 март 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9201.2008) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Отстранява регресия, при която избиране на индивидуален обект/таблица и след това извикване на Shift+стрелка наляво ще свие обекта, но когато са избрани множество обекти, обектите/таблиците се преместват, вместо да се свият.

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 2 март 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9127.2004) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 26 февруари 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9120.2015) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 22 февруари 2018 г. издадохме версия 1803 (компилация 9115.2007) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 13 февруари 2018 г. издадохме версия 1802 (компилация 9110.2002) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

 • Отстранява проблем, при който някои файлове, отворени в уеб приложението PowerPoint и след това отворени и в клиента, ще доведат до неправилна грешка, че файлът е заключен и не може да се редактира.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 2 февруари 2018 г. издадохме версия 1802 (компилация 9026.2006) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 27 януари 2018 г. издадохме версия 1802 (компилация 9020.2003) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.

Най-важни корекции

 • Различни корекции на производителността и стабилността.

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 16 януари 2018 г. издадохме версия 1801 (компилация 9001.2068) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

 • Няма нови функции, на които да наблегнем тази седмица.


Най-важни корекции

 • Компилация 16.0.8922.1000 и тези след нея разрешават проблем с производителността на визуализацията на живо на тема в Windows RS3.


Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 20декември 2017 г. издадохме версия 1801 (компилация 8911.2016) за нашата участниците в Insider. 

Нови функции

 • В екрана Файл > Акаунт номерът на версия и компилация е преместен. Потърсете го до бутона За <приложение>.

  Екранна снимка, показваща номера на версията и компилацията до бутона "За PowerPoint"

Най-важни корекции

 • Няма нови корекции

Известни проблеми

 • Няма известни проблеми в тази компилация. Ако срещнете проблем, щракнете върху Файл > Обратна връзка и ни уведомете. Когато съобщавате за проблем, бъдете възможно най-конкретни и включете екранни снимки и диагностични данни, ако сте наясно как да ги съберете. Ако оставите своя имейл адрес, екипът на PowerPoint може да се свърже с вас, ако има последващи въпроси.

На 9 декември 2017 г. издадохме версия 1801 (компилация 8828.2010) за нашата аудитория от участници в Insider.

Нови функции

3D анимации: Вдъхнете живот на своите 3D модели с анимации като леко люлеене или отскок и завъртане.

Екранна снимка, показваща раздела "Анимации" с 3D анимация "Люлеене", избрана в PowerPoint.

На 4 декември 2017 г. издадохме версия 1711 (компилация 8730.2122) за нашата аудитория от участници в Insider.

На 4 декември 2017 г. издадохме версия 1711 (компилация 8730.2117) за нашата аудитория от участници в Insider.

На 30 ноември 2017 г. издадохме версия 1711 (компилация 8730.2102) за нашата аудитория от участници в Insider.

На 20 ноември 2017 г. издадохме версия 1712 (компилация 8813.1000) за нашата аудитория от участници в Insider. Открихме обаче значителен проблем в 8813.1000, така че решихме да пуснем по-стара, по-стабилна компилация.

На 31 октомври 2017 г. издадохме версия 1711 (компилация 8711.2037) за нашата аудитория от участници в Insider.

На 20 октомври 2017 г. издадохме версия 1710 (компилация 8625.2055) за нашата аудитория от участници в Insider.

На 19 септември 2017 г. издадохме версия 1710 (компилация 8613.1000) за нашата аудитория от участници в Insider.

На 11 септември 2017 г. издадохме версия 1710 (компилация 8530.1000) за нашата аудитория от участници в Insider.

Допълнителна информация

 • За да съобщите за проблеми или да изпратите обратна връзка направо до нашия екип, използвайте усмихнатото лице в горния десен ъгъл на приложението и след това щракнете върху Харесва ми нещо или Не ми харесва нещо.

 • Ако трябва да се върнете към предишна работеща версия, можете да отидете в "Контролен панел\Програми\Програми и компоненти" и да деинсталирате Office 365, а след това да отидете на страницата на акаунта си в Office.com, за да преинсталирате текущата версия, която не е за участници в Insider.  Трябва да деинсталирате Office, преди да инсталирате по-старата версия.

 • Свържете се с нас и други участници в Office Insider чрез Общността на Office Insider или като ги достигнете чрез Twitter.

 • За да се присъедините към Office Insider, вижте Какво представлява Office Insider?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×