Анимиране на вашата графика SmartArt

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да предоставите допълнително акцентиране или да покажете вашата информация на фази, можете да добавите анимация към вашата графика SmartArt или към отделна фигура във вашата графика SmartArt. Например можете да направите фигура Влитане бързо от едната страна на екрана или бавно плавно появяване.

Добавяне на анимация

За да анимирате графика SmartArt, отидете на графиката SmartArt, която искате да анимирате, щракнете върху анимациии в групата анимация щракнете върху типа на анимацията, която искате. Щракнете върху още Изображение на бутон да видите повече възможности за избор. (За да премахнете анимация, просто щракнете върху няма.)

бутонът ''още'' в раздела ''анимация''

След като добавите анимацията, можете да анимирате отделни фигури.

 1. В раздела анимации , в групата анимация щракнете върху Опции за ефектии след това щракнете върху Един по един.

  бутон "опции за ефекти" в групата "анимации"

 2. В групата Разширена анимация щракнете върху Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран за анимации щракнете върху Разгъни v-образна стрелка V-образна стрелка за разгъване да бъдат показани всички фигури във вашата графика SmartArt.

 4. Изберете всички фигури, че не искате да анимирате, (задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху всяка фигура от своя страна) и след това щракнете върху няма в групата анимация . (Това премахва анимационен ефект от фигурата. Тя не премахва фигурата от вашата графика SmartArt.)

  Опция за липса на анимация ("Няма") в групата "Анимации"

 5. За всяка от останалите фигури щракнете с десния бутон върху фигурата в Екран за анимации и след това изберете опциите за анимация, които искате.

Съвет: Използвайте Animation Painter (в раздела анимации , в групата Разширена анимация ), за да копирате бързо анимациите от една графика SmartArt в друга.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да обърнете.

 2. В раздела анимации , в групата анимация щракнете върху диалоговия прозорец поле за стартиране на бутон за стартиране на диалоговия прозорец в лентата .

  икона за стартиране на диалогов прозорец в раздела ''анимации''

 3. Щракнете върху раздела SmartArt анимация и след това отметнете квадратчето Обратен ред.

  Част от раздела "SmartArt анимация", показващ квадратчето за отметка "Обратен ред"

Можете да правите фина настройка на анимацията си, като използвате опциите за ефекти.

Важно: Някои ефекти на анимация, които не са налични за графики SmartArt, са достъпни за фигури. За да приложите тези ефекти към SmartArt, щракнете с десния бутон върху нея, след което щракнете върху Конвертиране във фигури.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да промените.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширени анимации изберете Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран за анимации щракнете върху стрелката вдясно от анимацията, която искате да промените, и след това щракнете върху Опции за ефекти.

  падащо меню, показващо "опции за ефекти"

 4. В диалоговия прозорец, в раздела SmartArt анимация, в списъка Групиране на графика изберете една от следните опции:

  Опция

  Описание

  Като един обект

  Анимира цялата графика SmartArt като една голяма картина или обект.

  Всички наведнъж

  Анимира всяка фигура поотделно едновременно. Разликата между тази анимация и анимацията Като един обект е най-забележима в анимации, където фигурите се въртят или нарастват. С Всички наведнъж всяка фигура се завърта или нараства поотделно. С Като един обект цялата графика SmartArt се завърта или нараства.

  Едно по едно

  Анимира всяка фигура поотделно, една след друга.

  По ниво наведнъж

  Анимира всички фигури от едно и също ниво едновременно. Например ако имате три фигури с текст от ниво 1 и три фигури с текст от ниво 2, фигурите с текст от ниво 1 се анимират първи, а след това се анимират заедно фигурите с текст от ниво 2.

  По ниво едно по едно

  Анимира всяка фигура във всяко ниво една след друга, преди да премине към фигурите на следващото ниво. Например ако имате четири фигури с текст от ниво 1 и три фигури с текст от ниво 2, всяка от фигурите с текст от ниво 1 се анимира една след друга, преди всяка от трите фигури от ниво 2 да се анимират една след друга.

Забележки: 

 • Анимацията Всички наведнъж работи различно от анимацията Като един обект. Например ако изберете опцията Всички наведнъж и анимацията Полет навътре, фигурите, които трябва да летят, ще летят по-бързо, така че всички фигури пристигат до местоназначението си едновременно. Ако изберете същата анимация и опцията Като един обект, всички фигури ще летят с една и съща скорост.

 • Ако изберете която и да е анимация, с изключение на Като един обект, фонът на графиката SmartArt ще се показва на слайда ви. Не можете да анимирате фона, така че ако той обърква слайда ви, опитайте да зададете запълването и линиите на вашата графика SmartArt на Няма.

 1. Отидете на графиката SmartArt с анимацията, която искате да премахнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Разширени анимации изберете Екран за анимации.

  Екран за анимации

 3. В списъка Екран за анимации щракнете върху стрелката вдясно от анимацията, която искате да промените и след това щракнете върху Премахни.

За да решите кои анимация работи най-добре, погледнете информацията в текстовия екран SmartArt графика, тъй като повечето анимация започва с горната водещ символ в текстовия екран и премества надолу от там. Като алтернатива можете да възпроизвеждате анимация в обратен ред (вижте раздел "Обръщане на реда на анимацията" по-горе). Ако не можете да видите екрана текст, щракнете върху Текстовия екран , в групата Създаване на графика в раздела Инструменти за SmartArt – проектиране .

Достъпните анимации зависят от оформлението на вашата графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или една по една.

Анимациите, които прилагате към графика SmartArt, са различни от анимациите, които можете да приложите към фигури или към WordArt, в следните отношения:

 • Свързващите линии винаги се свързват с втората фигура и не се анимират поотделно.

 • Ако прилагате анимация към фигури в графика SmartArt, анимациите се изпълняват в реда, в който се показват фигурите. Подреждането може да се обърне само като цяло.

  Пример:     Ако например имате шест фигури и всяка една съдържа единична буква от A до F, може да изпълните анимацията от A до F или от F до A. Не може да изпълните анимацията в различна последователност – например A до C и след това F до D. Може обаче да създадете няколко слайда, за да имитирате такова подреждане. За този пример може да създадете един слайд, който анимира фигурите от A до C, и втори слайд, който анимира фигурите от F до D.

 • Когато превключите в графични оформления за SmartArt, всяка анимация, която сте добавили, се прехвърля в новото оформление.

Добавяне на анимация

Важно: Анимационни ефекти, например Цвят машина въвеждащ ефект или ефект за обръщане на изход са налични само за фигури. Ефекти, които са налични за графики SmartArt, ще се показват като недостъпни. Ако искате да използвате анимационни ефекти, които са недостъпни за SmartArt графики, Конвертиране на вашата графика SmartArt в отделни фигурии след това Добавете анимационен ефект.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации изберете желаната от вас анимация от списъка Анимация.

  изображение на раздела ''анимации''

 1. Щракнете върху графиката SmartArt, която искате да анимирате.

 2. В раздела анимации в групата анимации изберете по разклонение едно по едно или по ниво едно по едно.

  изображение на раздела ''анимации''

 3. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  изображение на групата ''анимации''

 4. В Списък с анимации по изборщракнете върху Разгъни v-образна стрелка V-образна стрелка за разгъване да бъдат показани всички фигури във вашата графика SmartArt.

 5. В списъка анимация по избор изберете всички фигури, които не искате да анимирате, като задържите натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всяка фигура на свой ред.

 6. Щракнете върху Премахни. Това премахва анимационен ефект от фигурата. Тя не премахва фигурата самата от вашата графика SmartArt.

 7. За всяка от останалите фигури изберете точните опции за анимация, които желаете, като изберете тази фигура от списъка ''Анимация по избор'', след което или щракнете с десния бутон върху фигурата, или щракнете върху Промяна.

 8. Когато завършите избирането на опции за анимация, които искате, затворете прозореца анимация по избор.

Забележка: Ефекти, които са налични за графики SmartArt, ще се показват като недостъпни. Ако искате да използвате анимационни ефекти, които са недостъпни за SmartArt графики, Конвертиране на вашата графика SmartArt в отделни фигури и след това Добавете анимационен ефект.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt с анимацията, която искате да обърнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации щракнете върху Анимация по избор.

  изображение на групата ''анимации''

 3. Щракнете с десния бутон анимация по избор в списъка Анимация по избор и след това щракнете върху Опции за ефекти.

 4. Щракнете върху раздела SmartArt анимация и след това отметнете квадратчето Обратен ред.

Когато анимирате вашата графика SmartArt, в зависимост от оформлението, което използвате, можете да настроите вашия анимация, като използвате следните опции.

Анимация

Описание

Като един обект

Анимацията се прилага сякаш цялата графика SmartArt е една голяма картина или обект.

Всички наведнъж

Всички фигури в графиката SmartArt се анимират едновременно. Разликата между тази анимация и анимацията Като един обект е най-забележима в анимации, където фигурите се въртят или нарастват. С Всички наведнъж всяка фигура се завърта или нараства поотделно. С Като един обект цялата графика SmartArt се завърта или нараства.

Едно по едно

Всяка фигура се анимира отделно, една след друга.

По разклонение, едно по едно

Всички фигури в едно и също разклонение се анимират едновременно. Тази анимация работи добре с разклонения на организационна диаграма или на йерархично оформление и е подобна на Едно по едно.

По ниво, наведнъж

Всички фигури от едно и също ниво се анимират едновременно. Например ако имате оформление с три фигури, които съдържат текст от ниво 1 и три фигури, които съдържат текст от ниво 2, първо се анимират заедно трите фигури, които съдържат текста от ниво 1, а след това се анимират заедно трите фигури, които съдържат текст от ниво 2.

изображение на текстовия екран, показващо текст от ниво 1 и ниво 2

По ниво едно по едно

Фигурите в графиката SmartArt се анимират по ниво и след това поотделно в това ниво. Например ако имате оформление с четири фигури, които съдържат текст от ниво 1 и три фигури, които съдържат текст от ниво 2, всяка от фигурите, които съдържат текст от ниво 1 се анимира първо отделно и след това всяка от трите фигури, които съдържат текст от ниво 2 се анимират поотделно.

Забележки: 

 • Когато прилагате Всички наведнъж, някои анимации се държат по-различен начин от този, при който прилагате Като един обект. Например с опцията Всички наведнъж, в анимацията Полет навътре фигурите които трябва да летят по-надалеч, ще летят по-бързо, така че всички фигури пристигат до назначението си едновременно. Ако е приложено Като един обект, всички части на графиката SmartArt се анимират по един и същи начин (в случая на примера с Полет навътре, с една и съща скорост).

 • Ако приложите коя да е анимация към вашата графика SmartArt, различна от Като един обект, тогава всички други анимации, които прилагате към същата графика SmartArt, не могат да са Като един обект. Ако към графиката SmartArt са приложени много анимации, те трябва да са всичките Като един обект или всичките да не са Като един обект.

 • Ако прилагате коя да е анимация (с изключение на Като един обект) към графика SmartArt, фонът за графиката SmartArt винаги се вижда на слайда. Не е възможно да се анимира фонът, макар че фонът може да не е видим за вас, ако няма приложени към него запълване или линии.

 • Ако прилагате анимация, като например Полет навътре, към вашата графика SmartArt и след това изтриете анимацията за отделна фигура, фигурата, от която сте изтрили анимацията, ще стартира невидима на слайда.

 • Ако копирате графика SmartArt, която има приложена към нея анимация на друг слайд, анимацията също се копира.

 1. Щракнете върху графиката SmartArt с анимацията, която искате да премахнете.

 2. В раздела Анимации, в групата Анимации, в списъка Анимация щракнете върху Без анимация.

  изображение на групата ''анимации''

Да решите кои анимация работи най-добре с оформление за вашата графика SmartArt, преглед на вашата информация в текстовия екран, тъй като повечето анимация започва в началото на текстовия екран и премества надолу. Като алтернатива можете да възпроизвеждате анимация в обратен ред (вижте раздел "Обръщане на реда на анимацията" по-горе). Ако текстовият екран не се вижда, можете да го покажете.

Достъпните анимации зависят от оформлението, което сте избрали за вашата графика SmartArt, но вие можете винаги да анимирате всички фигури наведнъж или по една фигура в даден момент.

Най-добрият начин да анимирате вашата графика SmartArt, е да използвате изборите в списъка Анимация. Ако е необходимо, можете да персонализирате анимацията в Анимация по избор , в прозорец на задачите.

Анимиран елементи са отбелязани на слайда с непечатаем номериран етикети. Тези етикети съответстват на анимации в списъка Анимация по избор , се показват отстрани на вашата графика SmartArt и се показват само в нормален изглед с показани прозореца на задачите на Анимация по избор .

Анимациите, които прилагате към графика SmartArt, са различни от анимациите, които можете да приложите към фигури или към WordArt, в следните отношения:

 • Свързващите линии винаги се свързват с втората фигура и не се анимират поотделно.

 • Ако прилагате анимация към фигури в графика SmartArt, анимациите се изпълняват в реда, в който се показват фигурите. Подреждането може да се обърне само като цяло. Например ако имате шест фигури и всяка една съдържа единична буква от A до F, Можете да изпълните анимацията от A до F или от F до A. Не можете да изпълните анимацията в различна последователност, като например A до C и след това F до D. Обаче можете да създадете множество слайдове, за да имитирате това подреждане. В този пример можете да създадете един слайд, който анимира фигурите от A до C, и втори слайд, който анимира фигурите от F до D.

 • Когато превключите към друго оформление, всяка анимация, които сте добавили, се прехвърля в новото оформление.

Забележка: Прилагайте анимация пестеливо, за да предотвратите замъгляването на вашата идея и пресищането на читателите.

Вж. също

Създаване на графика SmartArt

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×