Диаграми

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като създадете диаграма, трябва да промените неговия източник на данни в работен лист. За да включите тези промени в диаграмата, Microsoft Excel предоставя различни начини за актуализиране на диаграма. Можете веднага да актуализирате диаграмата с променени стойности, или можете да се променя динамично, основните източник на данни. Можете също да актуализирате диаграма чрез добавяне, промяна или премахване на данни.

Промяна на основните данни, който се базира диаграма

Когато актуализирате основните данни от диаграма, данни и облик на диаграмата също се променя. Обхватът на тези промени зависи от това как определяте източника на данни на диаграмата. В Excel можете автоматично да актуализация променени стойности в работния лист в диаграма или можете да използвате начини да се променя динамично диаграма базовия източник на данни.

Автоматично актуализиране променени стойности в работния лист в съществуваща диаграма

Стойностите в диаграма са свързани с данните в работния лист, от който е създадена диаграмата. Изчисление, зададен автоматичен опции (в Excel, щракнете върху раздела " файл " > Опции > раздела формули , бутон за Опции за изчисленията ), промените, които правите в данните в работния лист, автоматично се показват в диаграмата.

Забележка: В Excel 2007, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel> формули > изчисления > Опции за изчисленията.

 1. Отворете работния лист, съдържащ данните, които се изчертават в диаграмата.

 2. В клетката, съдържаща стойността, която искате да промените, въведете новата стойност.

 3. Натиснете клавиша ENTER.

Променя динамично базовия източник на данни на съществуваща диаграма

Ако искате диаграмата източник на данни за динамично расте, има два подхода, които можете да предприемете. Можете да базирате диаграма на данни в таблица на Excel, или можете да го базирате на дефинирано име.

Базирате диаграмата на таблица на Excel

Ако създавате диаграма, базирана на диапазон от клетки, актуализации на данни в рамките на първоначалния диапазон се отразяват в диаграмата. Но и да разшири размера на диапазона, като добавите редове и колони и променете данните и облик на диаграмата, трябва да ръчно първоначалния източник на данни в диаграмата, като промените диапазона от клетки, който се базира диаграма.

Ако искате да промените данни и облик на диаграмата, когато разширява на източника на данни, можете да използвате таблица на Excel като източник на базовите данни.

 1. Щракнете върху диаграмата, за която искате да промените диапазона от клетки на източник на данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни обърнете внимание на местоположението на диапазона от данни и след това щракнете върху OK.

 4. Отидете на местоположението на диапазона от данни и щракнете върху произволна клетка в диапазона от данни.

 5. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Excel

  Клавишна комбинация: натиснете CTRL + L или CTRL + T.

Базирате диаграмата на дефинирано име

Друг подход за динамично промяна данни и облик на диаграмата, когато разширява на източника на данни е да използвате дефинирано име с функцията OFFSET. Този подход е полезен, когато имате нужда от решение, което работи с предишни версии на Excel.

За повече информация вижте как да използвате дефинирани имена за автоматично обновяване на диапазон на диаграма в Excel.

Добавяне на данни към съществуваща диаграма

Можете да използвате един от няколко начина да включите допълнителни източник на данни в съществуваща диаграма. Можете бързо да добавите друга серия от данни, плъзнете манипулаторите за оразмеряване на обхвати, които да включват данни в диаграма, която е вградена в същия работен лист или копиране допълнителни лист данни вградена диаграма или в отделен лист с диаграма.

Добавяне на серия от данни към диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата, към която искате да добавите още една серия от данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии), щракнете върху Добавяне.

 4. В диалоговия прозорец Редактиране на серия направете следното:

  • В полето име на серията въведете името, което искате да използвате за серията, или изберете името на работния лист.

  • В полето серии от стойности въведете препратката към диапазона от данни на серията от данни, който искате да добавите или изберете диапазона в работния лист.

   Можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Изображение на бутон , в десния край на полето име на серията или серии от стойности и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

   Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Плъзнете манипулаторите за оразмеряване на диапазони, за да добавите данни към вградена диаграма

Ако сте създали вградена диаграма от съседни клетки, можете да добавите данни, като плъзнете манипулаторите за оразмеряване на диапазони от източник на данни. Диаграмата трябва да бъде в същия работен лист като данните, които сте използвали за създаване на диаграма.

 1. В работния лист въведете данните и етикетите, които искате да добавите към диаграмата в клетките, които са съседни на съществуващи данни в работен лист.

 2. Щракнете върху диаграмата, за да покажете манипулаторите за оразмеряване около данните източник в работния лист.

 3. Направете едно от следните неща в работния лист:

  • За да добавите нови категории и серии от данни в диаграмата, плъзнете манипулатора за оразмеряване на синя да включите новите данни и етикети в правоъгълника.

  • За да добавите нови данни серия само, плъзнете зеления манипулатор за оразмеряване да включите новите данни и етикети в правоъгълника.

  • За да добавите нови категории и точки от данни, плъзнете манипулатора за оразмеряване на лилаво да включите новите данни и категории в правоъгълника.

Копиране на данни в работен лист в диаграма

Ако сте създали вградена диаграма от несъседни или ако диаграмата е на отделен лист с диаграма, можете да копирате данни от допълнителен работен лист в диаграмата.

 1. В работния лист изберете клетките, съдържащи данните, които искате да добавите към диаграмата.

  Ако искате етикета на колоната или реда на новите данни да се показват в диаграмата, включете клетката, съдържаща етикета в селекцията.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай Изображение на бутон .

  изображение на лентата в excel

  Клавишна комбинация: натиснете CTRL + C.

 3. Щракнете върху листа с диаграма или вградена диаграма, в която искате да поставите копираните данни.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да поставите данните в диаграмата, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху поставяне Изображение на бутон .

   Клавишна комбинация: натиснете CTRL + V.

  • За да укажете как копираните данни трябва да се начертаят в диаграмата, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху стрелката до бутона постави , щракнете върху Специално поставянеи след това изберете желаните опции.

Смяна на данните в съществуваща диаграма

Можете да промените съществуваща диаграма, като промените диапазона от клетки, който се базира диаграмата или чрез редактиране на отделна серия от данни, които се показват в диаграмата. Можете също да промените етикетите на оста на хоризонталната ос (на категориите).

Промяна на диапазона от клетки, който се базира диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата, за която искате да промените диапазона от клетки на източник на данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни се уверете, че цялата препратката в полето диапазон на данните на диаграмата .

  Можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Изображение на бутон , в десния край на полето диапазон на данни на диаграмата и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

 4. В работния лист изберете клетките, съдържащи данните, които искате да се показват в диаграмата.

  Ако искате етикетите на колоните и редовете да се показват в диаграмата, Включете клетките, които ги съдържат в селекцията.

  Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Преименуване или редактиране на серия от данни, която се показва в диаграма

Можете да променяте името и стойностите на съществуващите серии от данни, без да засягате данните в работния лист.

 1. Щракнете върху диаграмата, която съдържа серията от данни, който искате да промените.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да промените и след това щракнете върху Редактиране.

 4. За да преименувате серията от данни, в полето име на серията, въведете името, което искате да използвате за серията, или изберете името на работния лист. Името, което въвеждате в легендата на диаграмата се показва, но не се добавя към работния лист.

 5. За да промените диапазона от данни за серията от данни, в полето серии от стойности въведете препратката към диапазона от данни на серия от данни, която искате да добавите, изберете диапазона в работния лист или въведете стойности в полетата. Стойностите, които въвеждате не се добавят в работния лист.

  Ако диаграмата е xy (точкова), полетата серия X-стойностите и серия Y-стойностите се показват, така че да можете да промените диапазона от данни за тези стойности. Ако диаграмата е мехурчеста диаграма, се появяват серия X-стойноститесерия Y-стойностии серия балон размери на полетата, така че да можете да промените диапазона от данни за тези стойности.

За всяко от полетата за серия можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Изображение на бутон , в десния край на полето име на серията или серии от стойности и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Промяна на реда на серията от данни

 1. Щракнете върху диаграмата, която съдържа серията от данни, който искате да промените.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, която искате да преместите на друго място в последователност.

 4. Щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу стрелка за преместване на серията от данни.

 5. Повторете стъпка 3 и 4 за всички серии от данни, която искате да преместите.

Промяна на хоризонталната ос (на категориите) етикетите на оста

Когато промените по хоризонталната ос (на категориите) етикетите на оста, всички етикети за хоризонталната ос ще бъде променен. Не можете да променяте етикети на отделни, хоризонтална ос.

 1. Щракнете върху диаграмата, която съдържа етикетите на хоризонталната ос, които искате да промените.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Етикети за хоризонталната ос (на категориите)щракнете върху Редактиране.

 4. В полето диапазон на етикетите на оста въведете препратката към диапазона от данни на серия от данни, която искате да използвате за етикетите на хоризонталната ос, или изберете диапазона в работния лист.

  Можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Изображение на бутон , в десния край на полето име на серията или серии от стойности и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

  Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Премахване на данни от диаграма

С опции за изчисленията, зададен като автоматично данните, които се изтрива от работния лист, автоматично ще бъдат премахнати от диаграмата. Можете също да премахнете данните от диаграмата, без да засягате данните източник в работния лист.

Изтриване на данните източник в работния лист

 • В работния лист изберете клетката или диапазона от клетки, съдържащ данните, които искате да премахнете от диаграмата, и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Ако премахнете данни от избраните клетки, се изобразяват празните клетки в диаграмата. Можете да промените начина, по който се изобразяват празните клетки с десния бутон върху диаграмата и след това изберете за скрити или празни клетки.

  • Ако изтриете колона, цялата серия данни се премахва от диаграмата. Ако изтриете ред, може да получите съобщение за грешка. Когато щракнете върху OK, диаграмата може да показва един или повече точки от данни на серия от данни, които сте изтрили. Можете да щракнете върху тези точки от данни и след това натиснете клавиша DELETE.

Премахване на серия от данни от диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата или серията от данни, който искате да премахнете, или направете следното, за да изберете диаграмата или серия от данни от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето На област за диаграма и след това щракнете върху елемента на диаграмата, която искате да използвате.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Направете едно от следните неща:

  1. Ако сте избрали диаграмата, направете следното:

   1. В раздела Проектиране, в групата Данни щракнете върху Избор на данни.

    Изображение на лентата на Excel

   2. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  2. Ако сте избрали на серия от данни в диаграмата, натиснете клавиша DELETE.

Word

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата в Word.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Selecting more data for an Office chart

 5. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 6. За да видите резултатите от промените, превключете към Word.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Превключване ред/колона.

  Превключване ред/колона е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми. Ако липсва Превключване ред/колона :

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни до елементи на легендата (серии), използвайте нагоре и надолу, за да преместите серията нагоре или надолу в списъка.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахване на (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Щракнете върху раздела Формат.

 4. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Етикети на данни.

 4. Изберете местоположението, в която искате етикета на данни, за да се появи (например, изберете Извън края).

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Таблица с данни.

 4. Изберете желаните опции.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху осии след това щракнете върху Още опции за осите. Показва се екранът на Форматиране на ос .

 4. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 5. Под Тип осщракнете върху ос на данните.

 6. Под единицив полето база на падащия списък изберете дни, месециили години.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

PowerPoint

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграма в PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Selecting more data for an Office chart

 4. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 5. За да видите промените, превключете към PowerPoint.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Проектиране на диаграма изберете Превключване ред/колона.

  Превключване ред/колона е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми. Ако липсва Превключване ред/колона :

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни до елементи на легендата (серии), използвайте нагоре и надолу, за да преместите серията нагоре или надолу в списъка.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахване на (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Етикети на данни.

 3. Изберете местоположението, в която искате етикета на данни, за да се появи (например, изберете Извън края).

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Таблица с данни.

 3. Изберете желаните опции.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху осии след това щракнете върху Още опции за осите. Показва се екранът на Форматиране на ос .

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под Тип осизберете ос на данните.

 5. Под единицив полето база на падащия списък изберете дни, месециили години.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Excel

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, който се използва за диаграмата. Сиво попълни показва ред или колона, използвана за оста на категориите. Светлочервено запълване показва ред или колона, която съдържа етикети на серия от данни. Синьо запълване означава точки от данни в диаграмата.

  Полета за данни в Excel

  Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. Серия от етикети на данни

  Споделяне на работна книга Стойностите по оста на категориите

  Callout 3 Точки от данни в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Selecting more data for an Excel chart

  Съвет: За да предотвратите тези данни да се показват в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Превключване ред/колона.

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни до елементи на легендата (серии), използвайте нагоре и надолу, за да преместите серията нагоре или надолу в списъка.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахване на (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия данни...

 2. Щракнете върху раздела Формат.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху желания формат раздела щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка цвят с пункт се различават или цвят се различават по сектор квадратчето за отметка. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Етикети на данни.

 3. Изберете местоположението, в която искате етикета на данни, за да се появи (например, изберете Извън края).

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Таблица с данни.

 3. Изберете желаните опции.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху осии след това щракнете върху Още опции за осите. Показва се екранът на Форматиране на ос .

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под Тип осизберете ос на данните.

 5. Под единицив полето база на падащия списък изберете дни, месециили години.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Word

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата в Word.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Charts tab, Data group

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Selecting more data for an Office chart

 5. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 6. За да видите резултатите от промените, превключете към Word.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Plot series by row или Начертай серията по колона   Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Ако смяна начертайте не е налична

  Превключване Чертожна е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel. Charts tab, Data group

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 4. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 3. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Избор на данни в Excel.

  Charts tab, Data group

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Chart Layout tab, Labels group

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Chart Layout tab, Axes group

 5. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

PowerPoint

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграма в PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Charts tab, Data group

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Selecting more data for an Office chart

 4. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 5. За да видите промените, превключете към PowerPoint.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Plot series by row или Начертай серията по колона   Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Ако смяна начертайте не е налична

  Превключване Чертожна е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела диаграми , под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Редактиране на данни в Excel. Charts tab, Data group

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Избор на данни в Excel.

  Charts tab, Data group

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Chart Layout tab, Labels group

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Chart Layout tab, Axes group

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Excel

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, който се използва за диаграмата. Лилави структура означава ред или колона, използвана за оста на категориите. Зелен контур показва ред или колона, която съдържа етикети на серия от данни. Синя структура означава точки от данни в диаграмата.

  Инсталиране на Project Pro за Office 365

  Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. Серия от етикети на данни

  Споделяне на работна книга Стойностите по оста на категориите

  Callout 3 Точки от данни в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, задръжте показалеца върху долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширен, за да включите допълнителни категории и данни серия.

  Selecting more data for an Excel chart

  Съвет: За да предотвратите тези данни да се показват в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който таблица редове и колони се нанасят в диаграмата.  Например вашата първата версия на диаграма може да изчертаете редовете на данни от таблица на вертикалната ос (на стойностите) ос на диаграмата и колоните с данни по хоризонталната ос (на категориите). В следващия пример диаграмата подчертава продажби от инструмент.

Щракване върху ''Редактиране''

Въпреки това ако искате да акцентирате върху продажбите по месец диаграмата, можете да върнете начина, по който се чертае диаграмата.

Chart showing sales by month

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела диаграми под данни, щракнете върху Начертай серията от ред   Plot series by row или Начертай серията по колона   Plot series by column .

  Excel Charts tab, Data group

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Под даннищракнете върху избор.

  Excel Charts tab, Data group

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За да

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Chart Layout tab, Labels group

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Вж. също

Създаване на диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×