Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

След като създадете диаграма, трябва да промените неговия източник на данни в работен лист. За да включите тези промени в диаграмата, Microsoft Office Excel предоставя различни начини за актуализиране на диаграма. Можете веднага да актуализирате диаграмата с променени стойности, или можете да се променя динамично, основните източник на данни. Можете също да актуализирате диаграма чрез добавяне, промяна или премахване на данни.

Промяна на основните данни, който се базира диаграма

Когато актуализирате основните данни от диаграма, данни и облик на диаграмата също се променя. Обхватът на тези промени зависи от това как определяте източника на данни на диаграмата. Можете автоматично да актуализирате променени лист стойностите в диаграма, или можете да използвате начини да се променя динамично диаграма базовия източник на данни.

Автоматично актуализиране променени стойности в работния лист в съществуваща диаграма

Стойностите в диаграма са свързани с данните в работния лист, от който е създадена диаграмата. С опции за изчисленията, зададен като автоматично (разделаформули , изчисляване на бутона " Опции за изчисленията ") промени, които правите в данните в работния лист, автоматично се показват в диаграмата.

Забележка : В Excel 2007, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel> формули > изчисления > Опции за изчисленията.

 1. Отворете работния лист, съдържащ данните, които се изчертават в диаграмата.

 2. В клетката, съдържаща стойността, която искате да промените, въведете новата стойност.

 3. Натиснете клавиша ENTER.

Променя динамично базовия източник на данни на съществуваща диаграма

Ако искате диаграмата източник на данни за динамично расте, има два подхода, които можете да предприемете. Можете да базирате диаграма на данни в таблица на Excel, или можете да го базирате на дефинирано име.

Базирате диаграмата на таблица на Excel

Ако създавате диаграма, базирана на диапазон от клетки, актуализации на данни в рамките на първоначалния диапазон се отразяват в диаграмата. Но и да разшири размера на диапазона, като добавите редове и колони и променете данните и облик на диаграмата, трябва да ръчно първоначалния източник на данни в диаграмата, като промените диапазона от клетки, който се базира диаграма.

Ако искате да промените данни и облик на диаграмата, когато разширява на източника на данни, можете да използвате таблица на Excel като източник на базовите данни.

 1. Щракнете върху диаграмата, за която искате да промените диапазона от клетки на източник на данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни обърнете внимание на местоположението на диапазона от данни и след това щракнете върху OK.

 4. Отидете на местоположението на диапазона от данни и щракнете върху произволна клетка в диапазона от данни.

 5. В раздел Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Таблица.

  Изображение на лентата на Excel

  Клавишна комбинация: натиснете CTRL + L или CTRL + T.

Базирате диаграмата на дефинирано име

Друг подход за динамично промяна данни и облик на диаграмата, когато разширява на източника на данни е да използвате дефинирано име с функцията OFFSET. Този подход е полезен, когато имате нужда от решение, което работи с предишни версии на Excel.

За повече информация вижте как да използвате дефинирани имена за автоматично обновяване на диапазон на диаграма в Excel.

Добавяне на данни към съществуваща диаграма

Можете да използвате един от няколко начина да включите допълнителни източник на данни в съществуваща диаграма. Можете бързо да добавите друга серия от данни, плъзнете манипулаторите за оразмеряване на обхвати, които да включват данни в диаграма, която е вградена в същия работен лист или копиране допълнителни лист данни вградена диаграма или в отделен лист с диаграма.

Добавяне на серия от данни към диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата, към която искате да добавите още една серия от данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии), щракнете върху Добавяне.

 4. В диалоговия прозорец Редактиране на серия направете следното:

  • В полето име на серията въведете името, което искате да използвате за серията, или изберете името на работния лист.

  • В полето серии от стойности въведете препратката към диапазона от данни на серията от данни, който искате да добавите или изберете диапазона в работния лист.

   Можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Приложение за пощенска кутия на сайта , в десния край на полето име на серията или серии от стойности и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

   Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Плъзнете манипулаторите за оразмеряване на диапазони, за да добавите данни към вградена диаграма

Ако сте създали вградена диаграма от съседни клетки, можете да добавите данни, като плъзнете манипулаторите за оразмеряване на диапазони от източник на данни. Диаграмата трябва да бъде в същия работен лист като данните, които сте използвали за създаване на диаграма.

 1. В работния лист въведете данните и етикетите, които искате да добавите към диаграмата в клетките, които са съседни на съществуващи данни в работен лист.

 2. Щракнете върху диаграмата, за да покажете манипулаторите за оразмеряване около данните източник в работния лист.

 3. Направете едно от следните неща в работния лист:

  • За да добавите нови категории и серии от данни в диаграмата, плъзнете манипулатора за оразмеряване на синя да включите новите данни и етикети в правоъгълника.

  • За да добавите нови данни серия само, плъзнете зеления манипулатор за оразмеряване да включите новите данни и етикети в правоъгълника.

  • За да добавите нови категории и точки от данни, плъзнете манипулатора за оразмеряване на лилаво да включите новите данни и категории в правоъгълника.

Копиране на данни в работен лист в диаграма

Ако сте създали вградена диаграма от несъседни или ако диаграмата е на отделен лист с диаграма, можете да копирате данни от допълнителен работен лист в диаграмата.

 1. В работния лист изберете клетките, съдържащи данните, които искате да добавите към диаграмата.

  Ако искате етикета на колоната или реда на новите данни да се показват в диаграмата, включете клетката, съдържаща етикета в селекцията.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай Изображение на бутон .

  изображение на лентата в excel

  Клавишна комбинация: натиснете CTRL + C.

 3. Щракнете върху листа с диаграма или вградена диаграма, в която искате да поставите копираните данни.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да поставите данните в диаграмата, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху поставяне Изображение на бутон .

   Клавишна комбинация: натиснете CTRL + V.

  • За да укажете как копираните данни трябва да се начертаят в диаграмата, в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху стрелката до бутона постави , щракнете върху Специално поставянеи след това изберете желаните опции.

Смяна на данните в съществуваща диаграма

Можете да промените съществуваща диаграма, като промените диапазона от клетки, който се базира диаграмата или чрез редактиране на отделна серия от данни, които се показват в диаграмата. Можете също да промените етикетите на оста на хоризонталната ос (на категориите).

Промяна на диапазона от клетки, който се базира диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата, за която искате да промените диапазона от клетки на източник на данни.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни се уверете, че цялата препратката в полето диапазон на данните на диаграмата .

  Можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Приложение за пощенска кутия на сайта , в десния край на полето диапазон на данни на диаграмата и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

 4. В работния лист изберете клетките, съдържащи данните, които искате да се показват в диаграмата.

  Ако искате етикетите на колоните и редовете да се показват в диаграмата, Включете клетките, които ги съдържат в селекцията.

  Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Преименуване или редактиране на серия от данни, която се показва в диаграма

Можете да променяте името и стойностите на съществуващите серии от данни, без да засягате данните в работния лист.

 1. Щракнете върху диаграмата, която съдържа серията от данни, който искате да промените.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да промените и след това щракнете върху Редактиране.

 4. За да преименувате серията от данни, в полето име на серията, въведете името, което искате да използвате за серията, или изберете името на работния лист. Името, което въвеждате в легендата на диаграмата се показва, но не се добавя към работния лист.

 5. За да промените диапазона от данни за серията от данни, в полето серии от стойности въведете препратката към диапазона от данни на серия от данни, която искате да добавите, изберете диапазона в работния лист или въведете стойности в полетата. Стойностите, които въвеждате не се добавят в работния лист.

  Ако диаграмата е xy (точкова), полетата серия X-стойностите и серия Y-стойностите се показват, така че да можете да промените диапазона от данни за тези стойности. Ако диаграмата е мехурчеста диаграма, се появяват серия X-стойноститесерия Y-стойностии серия балон размери на полетата, така че да можете да промените диапазона от данни за тези стойности.

За всяко от полетата за серия можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Приложение за пощенска кутия на сайта , в десния край на полето име на серията или серии от стойности и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Промяна на реда на серията от данни

 1. Щракнете върху диаграмата, която съдържа серията от данни, който искате да промените.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, която искате да преместите на друго място в последователност.

 4. Щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу стрелка за преместване на серията от данни.

 5. Повторете стъпка 3 и 4 за всички серии от данни, която искате да преместите.

Промяна на хоризонталната ос (на категориите) етикетите на оста

Когато промените по хоризонталната ос (на категориите) етикетите на оста, всички етикети за хоризонталната ос ще бъде променен. Не можете да променяте етикети на отделни, хоризонтална ос.

 1. Щракнете върху диаграмата, която съдържа етикетите на хоризонталната ос, които искате да промените.

  Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Данни, щракнете върху Избор на данни.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Етикети за хоризонталната ос (на категориите)щракнете върху Редактиране.

 4. В полето диапазон на етикетите на оста въведете препратката към диапазона от данни на серия от данни, която искате да използвате за етикетите на хоризонталната ос, или изберете диапазона в работния лист.

  Можете да щракнете върху Свий диалоговия прозорец бутон Приложение за пощенска кутия на сайта , в десния край на полето име на серията или серии от стойности и след това изберете диапазона, който искате да използвате за таблицата в работния лист. Когато сте готови, щракнете върху бутона Свий диалоговия прозорец отново, за да се покаже диалоговият прозорец целия.

  Ако използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате показалеца, за да въведете препратката, можете да натиснете F2, за да се уверите, че сте в режим на редактиране. Натиснете F2 отново превключва обратно в режим на точка. Можете да проверите текущия режим в лентата на състоянието.

Премахване на данни от диаграма

С опции за изчисленията, зададен като автоматично данните, които се изтрива от работния лист, автоматично ще бъдат премахнати от диаграмата. Можете също да премахнете данните от диаграмата, без да засягате данните източник в работния лист.

Изтриване на данните източник в работния лист

 • В работния лист изберете клетката или диапазона от клетки, съдържащ данните, които искате да премахнете от диаграмата, и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Ако премахнете данни от избраните клетки, се изобразяват празните клетки в диаграмата. Можете да промените начина, по който се изобразяват празните клетки с десния бутон върху диаграмата и след това изберете за скрити или празни клетки.

  • Ако изтриете колона, цялата серия данни се премахва от диаграмата. Ако изтриете ред, може да получите съобщение за грешка. Когато щракнете върху OK, диаграмата може да показва един или повече точки от данни на серия от данни, които сте изтрили. Можете да щракнете върху тези точки от данни и след това натиснете клавиша DELETE.

Премахване на серия от данни от диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата или серията от данни, който искате да премахнете, или направете следното, за да изберете диаграмата или серия от данни от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето На област за диаграма и след това щракнете върху елемента на диаграмата, която искате да използвате.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. Направете едно от следните неща:

  1. Ако сте избрали диаграмата, направете следното:

   1. В раздела Проектиране, в групата Данни щракнете върху Избор на данни.

    Изображение на лентата на Excel

   2. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни в Елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  2. Ако сте избрали на серия от данни в диаграмата, натиснете клавиша DELETE.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да помолите експерт в Excel технологии общност, получаване на поддръжка в общност за отговори отили Предложете нова функция или подобрение на Excel потребител глас.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×