Диаграми

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако имате нужда да промените данни в диаграма, можете да го направите от източника.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Създаване на диаграма от таблица

 1. Избирате клетките, които искате да използвате.

 2. Изберете Вмъкване > Препоръчвани диаграми.

 3. Изберете типа на диаграмата, който искате и изберете OK.

Актуализиране на източник на диаграма

 • С вашата таблица, свързана с диаграма Направете актуализации във вашата таблица и ще видите промените, които отразяват в диаграмата.

Word

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата в Word.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 5. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 6. За да видите резултатите от промените, превключете към Word.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Превключване ред/колона.

  Превключване ред/колона е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми. Ако липсва Превключване ред/колона :

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни до елементи на легендата (серии), използвайте нагоре и надолу, за да преместите серията нагоре или надолу в списъка.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 3. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахване на (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 5. Щракнете върху OK.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Щракнете върху раздела Формат.

 4. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Етикети на данни.

 4. Изберете местоположението, в която искате етикета на данни, за да се появи (например, изберете Извън края).

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Таблица с данни.

 4. Изберете желаните опции:

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху осии след това щракнете върху Още опции за осите. Показва се екранът на Форматиране на ос .

 4. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 5. Под Тип осщракнете върху ос на данните.

 6. Под единицив полето база на падащия списък изберете дни, месециили години.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

PowerPoint

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграма в PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 4. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 5. За да видите промените, превключете към PowerPoint.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Проектиране на диаграма изберете Превключване ред/колона.

  Превключване ред/колона е налична само когато таблица с данни на диаграмата Excel е отворен и само за определени типове диаграми. Ако липсва Превключване ред/колона :

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Редактиране на данни в Excel.

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни до елементи на легендата (серии), използвайте нагоре и надолу, за да преместите серията нагоре или надолу в списъка.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахване на (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Щракнете върху раздела Формат.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Етикети на данни.

 3. Изберете местоположението, в която искате етикета на данни, за да се появи (например, изберете Извън края).

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Таблица с данни.

 3. Изберете желаните опции:

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху осии след това щракнете върху Още опции за осите. Показва се екранът на Форматиране на ос .

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под Тип осизберете ос на данните.

 5. Под единицив полето база на падащия списък изберете дни, месециили години.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Excel

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, който се използва за диаграмата. Сиво попълни показва ред или колона, използвана за оста на категориите. Светлочервено запълване показва ред или колона, която съдържа етикети на серия от данни. Синьо запълване означава точки от данни в диаграмата.

  Полета за данни в Excel

  Изнесено означение 1 Серия от етикети на данни

  Изнесено означение 2 Стойностите по оста на категориите

  Изнесено означение 3 Точки от данни в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Selecting more data for an Excel chart

  Съвет: За да предотвратите тези данни да се показват в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Превключване ред/колона.

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни до елементи на легендата (серии), използвайте нагоре и надолу, за да преместите серията нагоре или надолу в списъка.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Щракнете върху раздела Проектиране на диаграма и след това щракнете върху Избор на данни.

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под елементи на легендата (серии)изберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахване на (-).

  Добавяне на серия

  Под елементи на легендата (серии)щракнете върху Добави (+) и след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 4. Щракнете върху OK.

 1. В диаграмата изберете серия от данни. Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия данни...

 2. Щракнете върху раздела Формат.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху желания формат раздела щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка цвят с пункт се различават или цвят се различават по сектор квадратчето за отметка. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Етикети на данни.

 3. Изберете местоположението, в която искате етикета на данни, за да се появи (например, изберете Извън края).

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Таблица с данни.

 3. Изберете желаните опции:

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмата, щракнете върху осии след това щракнете върху Още опции за осите. Показва се екранът на Форматиране на ос .

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под Тип осизберете ос на данните.

 5. Под единицив полето база на падащия списък изберете дни, месециили години.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Word

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата в Word.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel.

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 4. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 5. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 6. За да видите резултатите от промените, превключете към Word.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

  Ако опцията "Превключване на начертаното" не е налична

  Опцията "Превключване на начертаното" е налична само когато таблицата с данни за диаграмата в Excel е отворена и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel. Раздел "Диаграми", група "Данни"

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 4. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 3. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Избор на данни в Excel.

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

 4. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 3. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 4. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 4. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Chart Layout tab, Axes group

 5. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

PowerPoint

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграма в PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel.

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

  Excel отваря и показва таблицата с данни за диаграмата.

  Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

 3. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Избиране на повече данни за диаграма на Office

 4. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

 5. За да видите промените, превключете към PowerPoint.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

  Ако опцията "Превключване на начертаното" не е налична

  Опцията "Превключване на начертаното" е налична само когато таблицата с данни за диаграмата в Excel е отворена и само за определени типове диаграми.

  1. Щракнете върху диаграмата.

  2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху стрелката до Редактиране, след което щракнете върху Редактиране на данните в Excel. Раздел "Диаграми", група "Данни"

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Под даннищракнете върху стрелката до Редактиранеи след това щракнете върху Избор на данни в Excel.

  Раздел "Диаграми", група "Данни"

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

  Chart Layout tab, Axes group

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Excel

След като създадете диаграма, можете да редактирате данните в листа на Excel. Промените, които ще бъдат отразени в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата.

  Excel осветява таблицата с данни, който се използва за диаграмата. Лилави структура означава ред или колона, използвана за оста на категориите. Зелен контур показва ред или колона, която съдържа етикети на серия от данни. Синя структура означава точки от данни в диаграмата.

  Инсталиране на Project Pro за Office 365

  Изнесено означение 1 Серия от етикети на данни

  Изнесено означение 2 Стойностите по оста на категориите

  Изнесено означение 3 Точки от данни в диаграмата

 2. За да промените броя на редовете и колоните, които са включени в диаграмата, поставете показалеца в долния десен ъгъл на избраните данни и след това плъзнете, за да изберете допълнителни данни. В следващия пример таблицата е разширена, за да включва допълнителни категории и серии от данни.

  Selecting more data for an Excel chart

  Съвет: За да предотвратите тези данни да се показват в диаграмата, можете да скриете редове и колони в таблицата.

 3. За да добавите данни към или редактиране на данни в клетка, щракнете върху клетката и след това направете промените.

След като създадете диаграма, може да искате да промените начина, по който се изчертават редовете и колоните на таблицата в диаграмата.  Например първата версия на диаграмата ви може да изчертава редовете с данни от таблицата по вертикалната ос на диаграмата (ос на стойностите), а колоните с данни по хоризонталната ос (ос на категориите). В следващия пример диаграмата акцентира върху продажбите по инструмент.

Диаграма, показваща продажбите по категория

Ако обаче искате диаграмата да акцентира върху продажбите по месец, можете да обърнете начина, по който се изчертава диаграмата.

Диаграма, показваща продажбите по месец

 1. Щракнете върху диаграмата.

 2. В раздела Диаграми, под Данни щракнете върху Начертаване на серии по ред Начертаване на серии по ред или Начертаване на серии по колона Начертаване на серии по колона .

  Excel Charts tab, Data group

За да промените реда на серия от данни, трябва да работите с диаграма, която има повече от една серия от данни.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Списък със страниците образци на SharePoint 2010.

 3. В навигационния екран щракнете върху ред, щракнете върху името на серията и след това щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

  Забележка: За повечето типове диаграми промяна на реда на серията от данни засяга легендата и самата диаграма.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела диаграми .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони от тази серия от данни.

 2. Под даннищракнете върху избор.

  Excel Charts tab, Data group

 3. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни направете едно от следните неща.

  За

  Направете следното

  Премахване на серия

  Под серияизберете серията от данни, който искате да премахнете и след това щракнете върху Премахни.

  Добавяне на серия

  Под сериящракнете върху Добавии след това в листа на Excel, изберете всички данни, които искате да включите в диаграмата.

 1. В диаграмата изберете серия от даннии след това щракнете върху раздела формат .

  Например в колонна диаграма, щракнете върху колона, и избрани всички колони на тази серия от данни.

 2. Под Елемент стилове на диаграмищракнете върху стрелката до запълване на  Филтриране на данните, показани в контрола и след това щракнете върху желания цвят.

  Съвет: Да променя цвета чрез точка от данни в диаграма, която има само една серия данни, щракнете върху серията и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма . Под Текуща селекциящракнете върху Избор на формат. В навигационния екран щракнете върху запълванеи в зависимост от диаграмата, изберете квадратчето за отметка се различават цвят с пункт или цвят се различават по сектор отметка в квадратчето. Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Можете да добавите етикети, за да покажете данните сочат стойности от листа на Excel в диаграмата.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в горната част на списъка, щракнете върху желания тип на етикет на данни.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 3. Под етикетитещракнете върху Етикети на даннии след това в долната част на списъка, щракнете върху мястото, където искате етикета на данни, за да се появи.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под етикетитещракнете върху Таблица с даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Когато създавате диаграма от данни, която използва дати, и датите са отбелязани по хоризонталната ос в диаграмата, Office автоматично променя хоризонталната ос ос на датите (мащаб на времето). Можете също ръчно да промените хоризонтална ос ос на датите. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на характерни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако датите в листа на Excel не са в последователен ред или в същите основни единици.

По подразбиране Office използва най-малката разлика между две дати в данните за определяне на тези единици за оста на дата. Например ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Office задава основната единица дни. Въпреки това можете да промените основната единица в месеци или години, ако искате да видите изпълнението на склад над по-дълго време.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. За оста, която искате да промените се уверете, че етикети на осите показват.

 3. Под осищракнете върху оси, посочете Хоризонтална оси след това щракнете върху Опции за осите.

 4. В навигационния екран щракнете върху мащаби след това под тип на хоризонталната ос, щракнете върху Дата.

  Някои опции може да не е налична, в зависимост от типа диаграма.

Забележка: Ако следвате тази процедура и вашата диаграма не показва датите като оста времето, уверете се, че етикетите на оста са написани във формат на датата в таблицата на Excel, като например 05/01/08 или май-08. За да научите как да форматирате клетките като дати, вижте Показване на дати, часове, валута, дроби или проценти.

Вж. също

Създаване на диаграма от началото до края

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×