Ако не сте запознати със защитата на Access 2007, започнете оттук

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Office Access 2007 предоставя голям брой нови възможности, които могат да помогнат да направите данните и компютъра си по-защитени. Освен това тези функции могат да се използват по-лесно от инструментите за защита в предишни версии на Access. Тази статия обяснява как да се използват най-разпространените функции за защита в Office Access 2007. Информацията в тази статия е предназначена за нови потребители, които искат да изпълнят следните задачи:

 • Доверяване (разрешаване) на дезактивирано съдържание в база данни

 • Използване на парола за шифроване или дешифриране на база данни

 • Пакетиране, подписване и разполагане на база данни на Office Access 2007

Тази статия предоставя също така основна информация за новите функции и архитектура на защитата в Access 2007.

В тази статия

Различия в защитата между Access 2007 и по-ранни версии на Access

Използвайте парола на база данни, за да шифровате база данни на Office Access 2007

Пакетиране, подписване и разпространяване на база данни на Access 2007

Използване на други функции за защита

Разбиране на функции за защита на Office Access 2007 и архитектура

Различия в защита между Access 2007 и по-ранни версии на Access

Ако сте използвали функции за защита в предишни версии на Access, трябвало е да направите поредица от избори. Трябвало е например да изберете измежду нива на защита (ниско, средно или високо) и дали желаете или не да се изпълнява потенциално опасен код. Вече не е необходимо да вземате тези видове решения, когато отваряте база данни в Access 2007. По подразбиране Access 2007 забранява всеки потенциално опасен код или други компоненти, независимо от версията на Access, която сте използвали за създаване на базата данни.

Когато забранява част или цялата база данни, Access ви информира за действието, показвайки лентата за съобщения.

Лента за съобщения

Ако виждате лентата за съобщения, можете да изберете да се доверите или не на дезактивирано в базата данни съдържание. Ако изберете да се доверите на дезактивирано съдържание, можете да направите това по два начина:

 • Доверявате се на базата данни само за текущата сесия (докато е отворена базата данни)    Щракнете върху Опции в лентата за съобщения. Показва се диалогов прозорец, в който можете да изберете да се доверите на базата данни. Когато избирате тази опция, трябва да повтаряте процедурата всеки път, когато отваряте базата данни.

 • Доверявате се на базата данни завинаги    Поставете базата данни в надеждно местоположение – папка на устройство или в мрежата, която маркирате като надеждна. Когато изберете тази опция, вече не виждате лентата за съобщения и никога не ви се налага да вземате решения за доверяване, докато базата данни остава в надеждната папка.

Ако не искате да се доверите на базата данни    Игнорирайте лентата за съобщения. Когато пренебрегнете лентата за съобщения, все още можете да разглеждате данните в базата данни и да използвате всички компоненти в базата данни, които Access не е дезактивирал.

Следващите процедури обясняват как да се доверите на база данни за текущата сесия и как да създадете надеждно местоположение.

Доверяване на база данни за текущата сесия

Забележка: Ако базата данни е отворена и виждате лентата за съобщения, можете да преминете направо към стъпка 3.

 1. Стартирайте Office Access 2007 и на страницата Запознаване с Microsoft Office Access под Характерни онлайн шаблони щракнете върху Активи, за да отворите шаблона "Активи".

 2. В полето Име на файла въведете име за новата база данни и след това изберете Изтегли.

  Access изтегля шаблона за база данни и създава нова база данни, след което се появява лентата за съобщения.

 3. Щракнете върху Опции в лентата за съобщения.

  Появява се диалоговият прозорец Опции за защита в Microsoft Office.

 4. Щракнете върху Разреши това съдържание и след това върху OK.

Създаване на надеждно местоположение

 1. Стартирайте Office Access 2007 (не е нужно да отваряте база данни, за да изпълните тези стъпки).

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Access.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 3. В левия екран на диалоговия прозорец щракнете върху Център за сигурност, а след това щракнете върху Настройки на центъра за сигурност в десния екран.

  Показва се диалоговият прозорец Център за сигурност.

 4. Щракнете върху Надеждни местоположения в десния екран.

 5. Щракнете върху Добавяне на ново местоположение.

  Появява се диалоговият прозорец Надеждно местоположение на Microsoft Office.

 6. В полето Път въведете пътя към файла и името на папката, които искате да зададете като надеждно местоположение, или щракнете върху Преглед, за да намерите папка. По подразбиране папката трябва да се намира на локално устройство.

  Ако искате да разрешите надеждни местоположения в мрежата, щракнете върху Позволявай надеждни местоположения в моята мрежа (не се препоръчва) в диалоговия прозорец Център за сигурност.

 7. Щракнете върху OK, за да затворите всички диалогови прозорци.

Забележка: За да завършите процеса и по този начин да се доверите на базата данни завинаги, трябва да преместите тази база данни в надеждното местоположение. Следващите стъпки обясняват някои от най-разпространените начини за преместване на база данни.

Преместване на база данни в надеждно местоположение

 • Ако базата данни е отворена   

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office .

  2. Посочете Запиши като и под Записване на базата данни в друг формат щракнете върху една от наличните опции.

  3. В диалоговия прозорец Запиши като се придвижете до надеждното местоположение и след това щракнете върху Запиши.

 • Ако базата данни не е отворена   

  1. Стартирайте Windows Explorer. За да направите това, в Microsoft Windows, щракнете върху бутона Старт , посочете Всички програми, щракнете върху принадлежностии след това щракнете върху Windows Explorer.

  2. Намерете и копирайте вашата база данни. За да направите това, щракнете с десния бутон върху файла и щракнете върху Копирай в контекстното меню.

   -или-

   Клавишна комбинация изберете (маркирайте) файла и натиснете CTRL + C.

  3. Намерете вашата надеждна папка, отворете я и щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Постави в контекстното меню.

   -или-

   Клавишна комбинация натиснете CTRL + V, за да поставите базата данни в новото местоположение.

Най-горе на страницата

Използване на парола на база данни за шифроване на база данни на Office Access 2007

Инструментът за шифроване в Office Access 2007 обединява и подобрява два по-стари инструмента – пароли за бази данни и кодиране. Когато използвате парола за база данни, за да шифровате база данни, вие правите невъзможни за четене чрез други инструменти всички данни и принуждавате потребителите да въведат парола, за да използват базата данни. Прилаганото в Access 2007 шифроване използва по-силен алгоритъм от този, който се използваше в по-ранни версии на Access.

Шифроване с помощта на парола за база данни

 1. Отворете базата данни (в монополен режим), която искате да шифровате.

  Покажи ми как да отворя базата данни в монополен режим

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  2. Потърсете файла, който искате да отворите, в диалоговия прозорец Отваряне и след това изберете файла.

  3. Щракнете върху стрелката до бутона Отвори, след което щракнете върху Отвори в монополен режим.

   Отваряне на файл в монополен режим

 2. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Инструменти за бази данни щракнете върху шифроване с парола.

  Появява се диалоговият прозорец Задаване на парола за базата данни.

 3. Въведете вашата парола в полето Парола и след това я въведете отново в полето Проверка.

  Забележки: 

  • Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

  • От особена важност е да запомните вашата парола. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече и да ви я предостави. Съхранявайте записаните пароли на сигурно място, далече от информацията, която защитават.

 4. Щракнете върху OK.

Дешифриране и отваряне на база данни

 1. Отворете шифрованата база данни както отваряте всяка друга база данни.

  Появява се диалоговият прозорец Изисква се парола.

 2. Въведете паролата си в полето Въведете парола за базата данни и след това щракнете върху OK.

Премахване на парола

 1. Отворете базата данни в монополен режим.

  Покажи ми как да отворя базата данни в монополен режим

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  2. Потърсете файла, който искате да отворите, в диалоговия прозорец Отваряне и след това изберете файла.

  3. Щракнете върху стрелката до бутона Отвори, след което щракнете върху Отвори в монополен режим.

   Отваряне на файл в монополен режим

 2. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Инструменти за бази данни щракнете върху Дешифриране на база данни.

  Появява се диалоговият прозорец Премахване на парола на база данни.

 3. Въведете паролата си в полето Парола и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Пакетиране, подписване и разпространяване на база данни на Access 2007

Access 2007 улеснява и ускорява подписването и разпространяването на база данни. Когато създавате .accdb файл или .accde файл, вие можете да пакетирате файла, да приложите цифров подпис към пакета и след това да разпространявате подписания пакет за други потребители. Функцията "Пакетиране и прилагане на подпис" поставя базата данни във файл "Разполагане на Access" (.accdc), подписва пакета и след това поставя пакета с подписан код в определено от вас местоположение.

Помнете тези факти, докато работите:

 • Пакетирането на база данни и подписването на пакета са начини за изразяване на доверие. Когато вие или вашите потребители получавате пакета, подписът потвърждава, че базата данни не е подправена. Ако се доверявате на автора, можете да разрешите съдържанието.

 • Новата функция "Пакетиране и прилагане на подпис" се прилага само към бази данни във файловия формат на Office Access 2007. Access 2007 обезпечава по-старите инструменти, които се изискват за подписване и разпространяване на бази данни, които са създадени в по-ранния файлов формат. Освен това вие не можете да използвате по-старите инструменти, за да подпишете и разположите файлове, които са създадени в новия файлов формат. Казано по друг начин, вие не можете да прилагате цифров подпис към .accdb файл, освен ако не пакетирате базата данни.

 • Можете да добавите само една база данни към пакет.

 • Процесът подписва кода за всички обекти във вашата база данни, а не само макроси или програмни модули. Процесът също така компресира файла на пакета, за да спомогне за намаляване на времето за изтегляне.

 • Можете да извлечете бази данни от файлове на пакети, които се намират на Windows SharePoint Services 3.0 сървъри.

Следващите раздели обясняват как се създава и подписан файл на пакет и използването на базата данни в подписан файл на пакет.

За да използвате тази процедура, трябва да разполагате с поне един сертификат за защита. Ако нямате сертификат за защита, можете да създадете такъв, като използвате инструмента SelfCert.

Създаване на самоподписан сертификат

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт, посочете Всички програми, посочете Microsoft Office, след това Инструменти на Microsoft Officе, след което щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

  -или-

  Прегледайте папката, която съдържа вашите програмни файлове на Office Professional 2007. Папката по подразбиране е Устройство:\Program Files\Microsoft Office\Office12. В тази папка намерете и щракнете двукратно върху SelfCert.exe.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на цифров сертификат.

 2. В полето Името на вашия сертификат въведете име за новия сертификат.

 3. Щракнете два пъти върху OK.

Забележка: Ако не виждате командата Цифров сертификат за VBA проекти или не можете да намерите SelfCert.exe, може да се наложи да инсталирате SelfCert.

Инсталиране на SelfCert.exe

 1. Стартирайте вашия компактдиск за инсталиране на Office Professional 2007 или друг инсталационен носител.

 2. В "Инсталиране" щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти, а после върху Продължи.

  Забележка: Ако работите в среда, в която Office Professional 2007 е инсталиран на отделни компютри от ИТ администратори, вместо от компактдиск, следвайте тези стъпки:

  1. Щракнете върху бутона Старт в Microsoft Windows, а след това щракнете върхуКонтролен панел.

  2. Щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.

  3. Изберете 2007 Microsoft Office system и след това щракнете върху Промени.

   Инсталирането започва.

  4. Щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

  5. Продължете със следните стъпки.

 3. Разгънете възлите Microsoft Office и Общи компоненти на Office, като щракнете върху знаците плюс (+) до тях.

 4. Щракнете върху Цифров сертификат за VBA проекти.

 5. Щракнете върху Изпълнение от моя компютър.

 6. Щракнете върху Продължи, за да инсталирате компонента.

 7. След завършване на инсталацията щракнете върху Затвори и след това се върнете към първия набор от стъпки в този раздел.

Създаване на подписан пакет

 1. Отворете базата данни, която искате да пакетирате и подпишете.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Публикуване и след това щракнете върху Пакетиране и прилагане на подпис.

 3. Изберете цифров сертификат и щракнете върху OK.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на подписан пакет на Microsoft Office Access.

 4. Изберете местоположение за вашия подписан пакет на база данни.

 5. Въведете име за подписания пакет в полето Име на файла и след това щракнете върху Създай.

  Access създава .accdc файла и го поставя в избраното от вас местоположение.

Извличане и използване на подписан пакет

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

 2. Изберете за тип на файла Подписани пакети на Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. Намерете папката, която съдържа вашия .accdc файл, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако по-рано сте избрали да се доверите на цифровия сертификат, който е приложен към разполагането на пакета, се показва диалоговият прозорец Извличане на база данни в. Преминете на следващата стъпка.

  • Ако все още не сте избрали да се доверите на цифровия сертификат, се показва консултативно съобщение.

   1. Консултативно съобщение

   2. Ако се доверявате на базата данни, щракнете върху Отвори. Ако се доверявате на всеки сертификат от този доставчик, щракнете върху Доверявай се на всичко от този издател и после върху OK.

 5. По желание изберете местоположение за извлечената база данни и след това въведете различно име за извлечената база данни в полето Име на файла.

Най-горе на страницата

Използване на други функции за защита

Office Access 2007 предоставя няколко други функции за защита от предишни версии, включително защита на ниво потребител и възможността за подписване на код на модули с код на Visual Basic for Applications (VBA). Обикновено тези инструменти се използват от напреднали потребители и разработчици.

Най-горе на страницата

Разбиране на функциите и архитектурата на защита на Office Access 2007

Информацията в следващите раздели описва новите функции за защита в Access 2007 и обяснява архитектурата на която са основани тези функции.

Нови функции за защита на Access 2007

Access 2007 предоставя подобрен модел на защита, който помага за опростяване на процеса на прилагане на защита към база данни и за отваряне на база данни с включена защита.

Забележка: Макар че обсъжданите в тази статия техники и модел увеличават защитата, най-сигурният начин за подпомагане на защитата на вашите данни е да съхранявате таблиците си на сървър, като например компютър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0, и да съхранявате вашите формуляри и отчети на локални компютри или мрежови дялове.

Следва списък на новостите в защитата на Access 2007:

 • Способността за разглеждане на данни, дори когато не искате да разрешите никакъв забранен VBA код или компоненти в база данни. В Office Access 2003, ако зададете вашето ниво на защита като "Високо", трябваше да подписвате кода и да се доверите на база данни, преди да можете да разглеждате данни. В Office Access 2007 можете да отваряте бази данни и да разглеждате данни, без да е необходимо да решавате дали трябва да разрешавате съдържанието на база данни.

 • По-лесно използване. Ако поставите файлове на база данни (както в новия файлов формат на Office Access 2007, така и в по-ранните файлови формати) в надеждно местоположение, като например папка с файлове или мрежов дял, които вие посочвате като сигурни, тези файлове ще се отварят и изпълняват, без да се показват предупредителни съобщения или без да бъдете питани за разрешаване на всяко дезактивирано съдържание. Също така, ако отваряте бази данни от по-ранни версии на Access, като например .mdb или .mde файлове в Access 2007 и тези бази данни са цифрово подписани, а вие изберете да се доверите на издателя, тези файлове ще се изпълняват без да е необходимо да вземате решения за доверяване. Помнете все пак, че VBA кодът в подписана база данни няма да се изпълнява, докато не се доверите на издателя, и няма да се изпълнява, ако цифровият подпис стане невалиден. Подписът става невалиден, когато някой друг, различен от лицето, което е подписало, подправи съдържанието на базата данни.

 • Центърът за сигурност. Центърът за сигурност е диалогов прозорец, който предоставя единствено местоположение за задаване и променяне на настройките за защита за Access. Използвате центъра за сигурност, за да създавате или променяте надеждни местоположения и да задавате опции за защита за Office Access 2007. Тези настройки засягат поведението на нови и съществуващи бази данни, когато те се отварят в този екземпляр на Access. Центърът за сигурност съдържа също логика за оценяване на компонентите в база данни и за да определяне дали базата данни е безопасна за отваряне или дали центърът за сигурност трябва да забрани базата данни и да остави на вас да решите дали да я разрешите. За информация относно използването на центъра са сигурност с Access вижте Създаване на надеждно местоположение по-горе в тази статия.

 • По-малко предупредителни съобщения. По-ранните версии на Access ви принуждаваха да се занимавате с многообразие от предупредителни съобщения – защита от опасни макроси и ограничителен режим, просто за да споменем две. По-подразбиране, ако отворите база данни на Office Access 2007 извън надеждно местоположение, виждате само лентата за съобщения.

  Лента за съобщения

  Ако знаете, че можете да се доверите на съдържанието на базата данни, можете да използвате лентата за съобщения, за да разрешите всички дезактивирани компоненти – заявки за действия (заявки, които добавят, изтриват или променят данни), макроси, ActiveX контроли, изрази и VBA код – когато отваряте база данни, която съдържа един или повече от тези компоненти.

 • Нови начини за подписване и разпространяване на файлове, създадени във файлов формат на Office Access 2007. В по-ранни версии на Access използвахте редактора за Visual Basic, за да прилагате сертификат за защита към отделни компоненти на база данни. В Access 2007 пакетирате базата данни и след това подписвате и разпространявате пакета. Ако извличате база данни от подписан пакет в надеждно местоположение, базата данни се изпълнява без да показва лента за съобщения. Ако извличате база данни от подписан пакет в ненадеждно местоположение, но се доверявате на сертификата на пакета и подписът е валиден, не е нужно да вземате решение дали да се доверите. Когато пакетирате и подписвате база данни, която е ненадеждна или която съдържа невалиден цифров подпис, трябва да използвате лентата за съобщения, за да се доверявате на базата данни всеки път, когато я отваряте, освен ако не я поставите в надеждно местоположение.

 • По-силен алгоритъм за шифроване на бази данни във файловия формат на Office Access 2007, който използва функцията за парола на база данни. Шифроването на база данни разбърква данните във вашите таблици и помага за избягване на четенето на данните ви от нежелани потребители.

 • Нов подклас от макрокоманди, които се изпълняват, когато базата данни е дезактивирана. Тези по-безопасни макроси съдържат също възможности за обработка на грешки. Можете също да вграждате макроси (дори такива, които съдържат действия, които Access забранява) непосредствено в кой да е формуляр, отчет или свойство на контрола, които биха работили логично с модул от VBA код или макрос от по-ранна версия на Access.

В заключение помнете тези правила, докато работите:

 • Ако отваряте базата данни в надеждно местоположение, всички компоненти се изпълняват без необходимост от вземане на решения за доверяване.

 • Ако пакетирате, подпишете и разположите база данни от по-ранна версия на Access (.mdb или .mde файл), всички компоненти се изпълняват, без да е нужно да се вземат решения за доверяване, ако базата данни съдържа валиден цифров подпис от надежден издател и вие се доверите на сертификата.

 • Ако подпишете и разположите ненадеждна база данни в ненадеждно местоположение, центърът за сигурност по подразбиране дезактивира базата данни и трябва да избирате дали да разрешите базата данни всеки път, когато я отваряте. За повече информация вижте раздела Доверяване на база данни за текущата сесия по-преди в тази статия.

Най-горе на страницата

Архитектура на защитата на Office Access 2007

За да разберете архитектурата на защитата на Access 2007, трябва да си припомните, че една база данни на Access не е файл в същия смисъл като работна книга на Microsoft Office Excel 2007 или документ на Microsoft Office Word 2007. Вместо това базата данни на Access е набор от обекти – таблици, формуляри, заявки, макроси, отчети и модули – които често зависят едни от други, за да функционират. Ако например създадете формуляр за въвеждане на данни, не можете да въвеждате или съхранявате данни с този формуляр, освен ако обвържете (свържете) контролите във формуляра с таблица.

Някои от компонентите на Access могат да подложат на опасност защитата, включително заявки за действие (заявки, които вмъкват, изтриват или променят данни), макроси, изрази (функции, които връщат единствена стойност) и VBA код. За да помогне на данните ви да са по-защитени, Office Access 2007 и центърът за сигурност извършват множество проверки за сигурност всеки път, когато отваряте база данни. Процесът работи, както следва:

 • Когато отваряте .accdb или .accde файл в Office Access 2007, Access представя местоположението на базата данни на центъра за сигурност. Ако местоположението е надеждно, базата данни се изпълнява с пълна функционалност. Ако отворите база данни от по-ранна версия на Access в Access 2007, Access представя местоположението и подробни данни за цифровия подпис, приложен към тази база данни, ако има такъв.

  Центърът за сигурност проверява тези данни, за да оцени надеждността на базата данни и след това информира Access как да отвори базата данни. Access или дезактивира базата данни, или я отваря с цялата функционалност. Когато центърът за сигурност прецени базата данни като ненадеждна, Office Access 2007 отваря базата данни в дезактивиран режим – т. е. изключва всяко изпълнимо съдържание. Това е вярно за бази данни, които са създадени в новия файлов формат на Access 2007 и за файлове, създадени в по-ранни версии на Access.

  Access 2007 дезактивира следните компоненти:

  • VBA код и всякакви препратки във VBA кода плюс всякакви опасни изрази.

  • Опасни действия във всички макроси. Опасните действия са всички действия, които биха могли да позволят на потребителя да модифицира базата данни или да получи достъп до ресурси извън базата данни. Все пак действията, които Access забранява, могат понякога да се разглеждат като безопасни. Ако например се доверявате на лицето, което е създало базата данни, можете да се доверите на коя да е опасна макрокоманда в базата данни.

  • Няколко типа заявки:

   • Заявки за действие    Те добавят, актуализират или изтриват данни.

   • DDL (език за дефиниране на данни) заявки    Тези заявки се използват за създаване или променяне на обекти в база данни, като например таблици и процедури.

   • SQL директни заявки    Те изпращат команди направо до сървър за база данни, който поддържа стандарта Open Database Connectivity (ODBC). Директните заявки работят с таблиците в сървъра, без да замесват машината за бази данни на Access.

  • ActiveX контроли

   Забележка: Помнете, че настройките, които вие или вашият системен администратор изберете в центъра за сигурност, управляват решенията за доверяване, които се случват при отварянето на база данни от Access.

 • При отварянето на базата данни, ако центърът за сигурност дезактивира всякакво съдържание, се показва лентата за съобщения.

  Лента за съобщения

  За да разрешите дезактивирано съдържание, щракнете върхуОпции и след това изберете опцията Разреши това съдържание в диалоговия прозорец Опции за защита в Microsoft Office. Access разрешава дезактивираното съдържание и базата данни се отваря отново с пълна функционалност. В противен случай дезактивираните компоненти няма да работят. За повече информация относно избирането на опцията за доверяване вижте раздела Доверяване на база данни за текущата сесия по-горе в тази статия.

Когато се отваря база данни, Access опитва да зареди всички инсталирани добавки – програми, които разширяват функционалността или на Access, или на отворената база данни. Можете също да изпълните съветници, които създават обекти в отворената база данни. Когато една добавка се зареди или се стартира съветник, Access подава данните на центъра за сигурност, който взема допълнителни решения за доверяване и или разрешава, или дезактивира обекта или действието. Всеки път, когато центърът за сигурност дезактивира база данни, а вие не сте съгласни с това решение, можете почти винаги да използвате лентата за съобщения, за да разрешите съдържанието. Добавките са изключението от това правило. Ако в диалоговия прозорец Център за сигурност (в екрана Добавки) отметнете квадратчето Поискай добавките на приложението да се подписват от надежден издател, Access ви подканя да разрешите добавката, но този процес не включва лентата за съобщения.

За информация относно използването на центъра за сигурност вижте Създаване на надеждно местоположение, по-горе в тази статия.

Най-горе на страницата

Как работи защитата с бази данни от по-ранни версии на Access, отворени в Office Access 2007

Когато отваряте база данни, която е създадена в по-ранна версия на Access, всички приложени към тази база данни функции за защита продължават да работят. Ако например сте приложили към базата данни защита на ниво потребител, функцията работи в Access 2007.

По подразбиране Access отваря всички по-стари, ненадеждни бази данни в дезактивиран режим и ги запазва в това състояние. Можете да изберете да разрешите кое да е дезактивирано съдържание всеки път, когато отваряте по-старата база данни, можете да приложите цифров подпис с помощта на сертификат от надежден издател или можете да поставите базата данни в надеждно местоположение.

За бази данни, които са записани във версии на Access по-ранни от Office Access 2007, подписването на код е процесът на прилагане на цифров подпис към компонентите в базата данни. Цифровият подпис е шифрован печат за електронно удостоверяване. Той потвърждава, че макросите, програмните модули и другите изпълними компоненти в базата данни произхождат от подписалия и че никой не ги е променял след подписването на базата данни.

За да приложите подпис към вашата база данни, ви е нужен първо цифров сертификат. Ако създавате бази данни за търговско разпространение, трябва да получите сертификат от търговски сертифициращ орган (CA), като например VeriSign, Inc.или GTE. Сертифициращите органи извършват основни проверки, за да проверят дали хората, които изработват бази данни (познати като издатели) са почтени.

Ако искате да използвате база данни за лични сценарии или такива с ограничена работна група, Microsoft Office Professional 2007 предоставя инструмент за създаване на самоподписан сертификат.

Най-горе на страницата

Office Access 2007 и защита на ниво потребител

Access 2007 не предоставя защита на ниво потребител за бази данни, които са създадени в новия файлов формат (.accdb и .accde файлове). Ако обаче отворите база данни от по-ранна версия на Access в Access 2007 и към тази база данни е приложена защита на ниво потребител, тези настройки все още ще функционират.

Ако конвертирате база данни от по-ранна версия на Access, която има защита на ниво потребител, в новия файлов формат, Access премахва автоматично всички настройки за защита и се прилагат правилата за защита на .accdb или .accde файлове.

И последно, помнете, че всички потребители могат да виждат всички обекти на базата данни, когато отваряте бази данни, които са създадени в Office Access 2007.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×