Агрегирания в Power Pivot

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Агрегирания са начин на свиване, обобщаване или групиране на данни. Когато започнете с необработени данни от таблици или други източници на данни, данните са често плоски, което означава има много подробно, но той е не организирани или групирани по никакъв начин. Тази липса на резюмета или структура могат да затруднят за откриване на структурата на данните. Важна част от моделиране на данни е да дефинирате обединения, които можете да опростите, анотация или обобщават модели в отговор на определени бизнес въпрос.

Най-често срещаните обединения, като например тези, които използват средно, брой, DISTINCTCOUNT, MAX, MINили сума може да бъде създаден в мярка автоматично с помощта на Автосумиране. Други типове на обединения, например AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSили SUMXвръщат таблица и изискват формула, създадени с помощта на Изрази за анализ на данни (DAX).

Подробна информация за агрегиранията в Power Pivot

Избиране на групи за агрегиране

Когато агрегирате данни, вие ги групирате по атрибути като продукт, цена, регион или дата, а после задавате формула, която се прилага към всички данни в групата. Например когато създавате общ сбор за годината, вие създавате агрегиране. Ако след това създадете съотношение на тази година спрямо предишната година и го представите като процентно съотношение, това вече е друг тип агрегиране.

Решението как да групирате данните зависи от бизнес въпроса. Например агрегиранията може да отговарят на следните въпроси:

Преброява   Колко транзакции имало в даден месец?

Средни стойности    Какви са продажби средно в този месец, като продавач?

Минимална и максимална стойности    Кои области на продажби са петте най-важни от гледна точка на продадени бройки?

За да създадете изчисление, което отговаря на тези въпроси, трябва да разполагате с подробни данни, които съдържат числата за преброяване или сумиране, а тези цифрови данни трябва по някакъв начин да бъдат свързани в групи, които ще използвате, за да организирате резултатите.

Ако данните не съдържа стойности, които можете да използвате за групиране, например продуктова категория или името на географски регион, където се намира магазина, може да искате да се въведе групи на вашите данни чрез добавяне на категории. Когато съставяте групи в Excel, трябва ръчно да въведете или изберете групи, които искате да използвате измежду колоните в работния лист. Въпреки това в релационна система, йерархии например категории за продуктите често се съхраняват в различна таблица от факта или стойност таблица. Обикновено таблицата с категория е свързана с факти данни от някакъв вид на ключ. Например установите, че данните ви съдържат ИД на продукт, но не имената на продукти или техните категории. За да добавите категорията на плосък работен лист на Excel, ще трябва да копирате в колоната, която съдържа имената на категориите. С Power Pivotможе да импортирате таблицата с категория продукти към модел на данни, създаване на релация между таблици с числови данни и списъка с категория продукти и след това използвайте категории, за да групирате данни. За повече информация вижте Създаване на релация между таблици.

Избор на агрегатна функция

След като сте идентифицирали и добавили групиранията, които ще използвате, трябва да решите кои математически функции да използвате за агрегиране. Често думата "агрегиране" се използва като синоним на математически или статистически операции, използвани за агрегирания например суми, средни стойности, минимални стойности или общ брой. Power Pivot обаче ви позволява да създавате персонализирани формули за агрегиране, освен стандартните агрегирания в Power Pivot и Excel.

Например като вземете същия набор от стойности и групирания, които използвахме в предишните примери, може да създадете персонализирани агрегирания, които отговарят на следните въпроси:

Филтрирана брои   Колко транзакции имало в даден месец, с изключение на прозореца за поддръжка в края на месеца?

Коефициенти на използване на средни стойности във времето    Какъв е процентният ръст или спад в продажбите в сравнение със същия период на миналата година?

Групирани минимални и максимални стойности    Кои области на продажби са водещи за всяка продуктова категория или търговска промоция?

Добавяне на агрегирания към формули и обобщени таблици

Когато добиете обща представа за това, как да групирате данните си, така че да придобият смисъл, а също и за стойностите, с които искате да работите, ще можете да решите дали да създадете обобщена таблица или изчисления вътре в таблицата. Power Pivot разширява и подобрява вградената способност на Excel да създава агрегирания например суми, общ брой или средни стойности. Можете да създавате персонализирани агрегирания в Power Pivot – в прозореца на Power Pivot или в областта за обобщени таблици на Excel.

  • В изчисляема колонаможете да създадете обединения, които вземат под внимание текущия контекст на реда да извлечете свързани редове от друга таблица и след това да сумира, преброяване или средна тези стойности в свързани редове.

  • В мяркаможете да създавате динамични обединения, които използват филтри, дефинирани във формулата и филтри, наложено от проектирането на обобщената таблица и на избора на сегментатори, заглавията на колоните и заглавия на редове. Мерки, като използвате стандартни обединения могат да бъдат създадени в Power Pivot , като използвате Автосумиране или чрез създаване на формула. Можете също да създадете неявни мерки, като използвате стандартни обединения в обобщена таблица в Excel.

Добавяне на групирания към обобщена таблица

Когато проектирате обобщена таблица, плъзгате полета, които представляват групирания, категории или йерархии, към раздела за колони и редове на обобщената таблица, за да групирате данните. След това плъзгате полетата, които съдържат цифрови стойности в областта за стойности, така че те да бъдат преброени, усреднени или сумирани.

Ако добавите категории към обобщена таблица, но категория данни не е свързан с факти данните, може да получите съобщение за грешка или специфични резултати. Обикновено Power Pivot ще опита да коригирате този проблем, като автоматично откриване и предполага релации. За повече информация вижте работа с релации в обобщени таблици.

Може също да плъзнете полета в сегментатори, за да изберете определена група от данни за разглеждане. Сегментаторите ви позволяват интерактивно да групирате, сортирате и филтрирате резултатите в дадена обобщена таблица.

Работа с групирания във формула

Може също да използвате групирания и категории, за да агрегирате данните, съхранявани в таблици, като създадете релации между таблиците и след това създадете формули, които използват тези релации, за да търсят свързани стойности.

С други думи, ако искате да създадете формула, която групира стойности по категории, трябва първо да използвате релации, за да свържете таблицата, съдържаща подробните данни, с таблиците, съдържащи категориите, а след това да създадете формулата.

За повече информация как да създадете формули, които използват справките вижте справки във формули на Power Pivot.

Използване на филтри в агрегирания

Нова функция в Power Pivot е възможността да приложите филтри за колони и таблици с данни, не само в потребителския интерфейс и в рамките на обобщена таблица или диаграма, но също и в много формули, които използвате за изчисляване на агрегирания. Филтри могат да се използват във формули в изчисляеми колони и в s.

Например в новите агрегатни функции на DAX, вместо да указвате стойности, които ще се сумират или броят, можете да посочите цялата таблица като аргумент. Ако не сте приложили никакви филтри към тази таблица, агрегатната функция няма да работи върху всички стойности в посочената колона на таблицата. В DAX обаче може да създадете динамичен или статичен филтър за таблицата, така че агрегирането да се прилага спрямо различно подмножество от данни, в зависимост от условието на филтъра и текущия контекст.

Като комбинирате условията и филтрите във формулите, можете да създавате динамични агрегирания, които се променят в зависимост от стойностите, въведени във формулите, или в зависимост от избора на заглавия на редовете и колоните в обобщената таблица.

За повече информация вижте Филтриране на данни във формули.

Сравнение на агрегатните функции на Excel и на DAX

Следващата таблица показва някои от стандартните агрегатни функции, налични в Excel, заедно с връзки към изпълнението на тези функции в Power Pivot. Версиите на тези функции в DAX са много подобни на версиите им в Excel, с някои малки разлики в синтаксиса и обработването на определени типове данни.

Стандартни агрегатни функции

Функция

Използване

СРЕДНА СТОЙНОСТ

Връща средната (средно-аритметична) стойност на всички цифри в дадена колона.

AVERAGEA

Връща средната (средно-аритметичната) стойност на всички стойности в дадена колона. Борави с текст и нецифрови стойности.

COUNT

Преброява броя на цифровите стойности в дадена колона.

COUNTA

Преброява броя на стойностите в дадена колона, които на се празни.

MAX

Връща най-голямата цифрова стойност в дадена колона.

MAXX

Връща най-голямата стойност от набор от изрази, оценени спрямо таблица.

MIN

Връща най-малката цифрова стойност в дадена колона.

MINX

Връща най-малката стойност от набор от изрази, оценени спрямо таблица.

СУМА

Събира всички числа в дадена колона.

Агрегатни функции на DAX

DAX включва агрегатни функции, които ви позволяват да посочите таблицата, в която да бъде извършено агрегирането. Така вместо просто да прибавяте или усреднявате стойности в колона, тези функции ви позволяват да създадете израз, който определя по динамичен начин данните за агрегиране.

Следващата таблица показва агрегатните функции, налични в DAX.

Функция

Използване

AVERAGEX

Усреднява набор от изрази, оценени спрямо таблица.

COUNTAX

Преброява набор от изрази, оценени спрямо таблица.

COUNTBLANK

Преброява празните стойности в дадена колона.

COUNTX

Преброява общия брой редове в дадена таблица.

COUNTROWS

Преброява редовете, върнати от вложена таблична функция, напр. функцията на филтър.

SUMX

Връща сумата на набор от изрази, оценени спрямо таблица.

Разлики между агрегатните функции на Excel и на DAX

Въпреки че тези функции са едни и същи имена като отсрещната Excel, те използват Power Pivotвъв вътрешната памет аналитичното ядро и са били напишат отново за работа с таблици и колони. Не можете да използвате формула DAX в работна книга на Excel и обратно. Те могат да се използва само в прозореца на Power Pivot и в обобщени таблици, които се базират на Power Pivot данни. Въпреки че функциите, които имат еднакви имена, поведението може да е малко по-различно. За повече информация вижте темите за препратка към конкретна функция.

Начинът, по който се оценяват колоните при агрегирането, също се различава от начина, по който Excel борави с агрегиранията. Ето един пример за илюстрация.

Представете си, че искате да получите сума на стойностите в колона "Суми" на таблица "Продажби", така че да създадете следната формула:

=SUM('Sales'[Amount])

В най-простият случай функцията получава стойностите от една колона нефилтрирани и резултатът е същият като в Excel, която винаги просто сумира стойностите в колоната сума. Въпреки това в Power Pivot, формулата се разглежда като "Вземи стойността в размер за всеки ред от таблицата за продажби и след това добавете на тези отделни стойности. Power Pivot оценява всеки ред, над които сумирането се извършва и изчислява една скаларна стойност за всеки ред и след това изпълнява агрегиране на тези стойности. Следователно резултатът от формула може да бъде различен, ако са били приложени филтри в таблица или ако стойностите се изчисляват въз основа на други обединения, които може да бъдат филтрирани. За повече информация вижте контекст във формули на DAX.

Функции на DAX за интелигентно време

В допълнение към таблица агрегатни функции, описани в предишния раздел DAX има агрегатни функции, които работят с дати и часове зададете, да предоставите интелигентно вградени време. Тези функции Използвайте диапазони от дати, за да получите свързани стойности и агрегиране на стойностите. Можете също така да сравнявате стойностите в целия диапазон на дати.

Следващата таблица показва функциите за интелигентно време, които могат се използват за агрегиране.

Функция

Използване

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Изчислява стойност в календарния край на даден период.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Изчислява стойност в календарния край на период, предхождащ даден период.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Изчислява стойност за интервал, който започва на първия ден от периода и завършва на последната дата в указаната колона с дати.

Други функции в секцията интелигентно време функция (Функции за интелигентно време) са функции, които може да се използва за извличане на дати или по избор диапазони от дати, за да използвате в обединение. Например можете да използвате функцията DATESINPERIOD да върне диапазон от дати и да използвате този набор от дати като аргумент към друга функция за изчисляване на потребителски обединение за само тези дати.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×