Шрифт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да укажете как искате да се появява даден текст, като изберете опции в диалоговия прозорец Шрифт. Достъпността на някои опции зависи от езиците, инсталирани и разрешени за редактиране.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

PowerPoint

Publisher

Word

PowerPoint

Раздел "Шрифт"

Шрифт за текст на латиница     Задава шрифт за текст на латиница. В полето изберете име на шрифт.

Азиатски текстов шрифт     Задава шрифт за азиатски текст. В полето изберете име на шрифт.

Стил на шрифт     Задава стил на шрифт, например получер или курсив. В полето изберете име на шрифт.

Размер     Задава размер на шрифт в пунктове. В списъка изберете размер на шрифт.

Целия текст

Цвят на шрифт     Задава цвета на избрания текст. В полето изберете цвят.

Стил за подчертаване     Указва дали избраният текст е подчертан и стила на подчертаване. Щракнете върху няма, за да махнете подчертаването.

Цвят на подчертаване     Указва цвета на подчертаването. Тази опция остава недостъпна, докато не приложите стил на подчертаване.

Ефекти

Зачеркнато     Начертава линия през избрания текст.

Двойно зачеркнато     Начертава двойна линия през избрания текст.

Горен индекс     Повдига избрания текст над основния ред и променя избрания текст в по-малък размер на шрифта, ако има по-малък размер. Ако искате да повдигнете избрания текст, без да променяте размера на шрифта, въведете по-голям процент в полето Изместване.

Долен индекс     Снижава избрания текст под основния ред и променя избрания текст в по-малък размер на шрифта, ако има по-малък размер. Ако искате да снижите избрания текст, без да променяте размера на шрифта, въведете по-голям процент в полето Изместване.

Умалени главни     Форматира избран текст с малки букви като главни букви и намалява размера им. Форматирането на умалени главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Само главни     Форматира малките букви като главни. Форматирането само на главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Изравни височината на знаците     Преформатира текстовите ефекти, колкото е необходимо, за да приложи равномерна височина на знаците в текста.

Раздел "Буквена разредка"

Разредка    Увеличава или намалява отстоянието между знаците. Въведете или изберете стойност в полето С.

Кърнинг за шрифтове    Автоматично регулира разстоянието между различни комбинации от знаци, така че цялата дума да изглежда с по-равномерна разредка. Тази команда работи само при шрифтове TrueType и Adobe PostScript. За да използвате функцията, въведете или изберете най-малкия размер на шрифта, за който искате да приложите кърнинг, в полето пункта и повече. Microsoft Office PowerPoint автоматично прави кърнинг на всички шрифтове с този размер и по-големи.

Най-горе на страницата

Publisher

Общо

Шрифт за текст на латиница     Задава шрифт за текст на латиница. В полето изберете име на шрифт. Изборът ви се появява в полето Образец.

Азиатски текстов шрифт     Задава шрифт за азиатски текст. В полето изберете име на шрифт. Изборът ви се появява в полето Образец.

Стил на шрифт     Задава стил на шрифт, например получер или курсив. В полето изберете име на шрифт. Изборът ви се появява в полето Образец.

Размер     Задава размер на шрифт. В списъка изберете размер на шрифт. За да гарантирате четливост за повечето документи и потребители, използвайте шрифт с размер осем пункта и нагоре. Изборът ви се появява в полето Образец.

Стил за подчертаване     Указва дали избраният текст е подчертан и стила на подчертаване. Щракнете върху няма, за да махнете подчертаването.

Цвят на шрифт и подчертаване     Указва цвета на шрифта и подчертаването.

Знак за ударение:     Щракнете тук, за да настроите опции за типа на знака за ударение, който искате да добавите към избран низ от знаци.

Ефекти

Горен индекс     Повдига избрания текст над основния ред и променя размера на шрифта на избрания текст в по-малък, ако има по-малък размер.

Долен индекс     Снижава избрания текст под основния ред и променя размера на шрифта на избрания текст в по-малък, ако има по-малък размер.

Контур     Показва вътрешните и външни очертания на всеки знак.

Повдигнат     Прави текста да изглежда релефно изпъкнал на страницата.

Умалени главни     Форматира избран текст с малки букви като главни букви и намалява размера им. Форматирането на умалени главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Само главни     Форматира малките букви като главни. Форматирането само на главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Сянка     Добавя сянка под и вдясно на избрания текст.

Вдълбан     Прави текста да изглежда вдълбан или щампован върху страницата.

Пример

Полето Образец показва визуализация на указания шрифт и текстовите ефекти.

Най-горе на страницата

Word

Раздел "Шрифт"

Текст на латиница

Азиатски текстов шрифт     Задава шрифт за азиатски текст. В полето изберете име на шрифт. Изборът ви се появява в полето Визуализация.

Шрифт     Задава шрифт за текст на латиница. В полето изберете име на шрифт. Изборът ви се появява в полето Визуализация.

Стил на шрифт     Задава стил на шрифт, например получер или курсив. В полето изберете име на шрифт. Изборът ви се появява в полето Визуализация.

Размер     Задава размер на шрифт. В списъка изберете размер на шрифт. За да гарантирате четливост за повечето документи и потребители, използвайте шрифт с размер осем пункта и нагоре. Изборът ви се появява в полето Визуализация.

Целия текст

Цвят на шрифт     Задава цвета на избрания текст. В полето изберете цвят. Щракването върху Автоматично прилага цвета, определен в контролния панел на Microsoft Windows. По подразбиране този цвят е черен, ако не сте го променили. В абзаци със фоново оцветяване от 80 процента и повече, щракването върху Автоматично прави текста бял. Изборът ви се появява в полето Визуализация.

Стил за подчертаване     Указва дали избраният текст е подчертан и стила на подчертаване. Щракнете върху няма, за да махнете подчертаването.

Цвят на подчертаване     Указва цвета на подчертаването. Тази опция остава недостъпна, докато не приложите стил на подчертаване.

Знак за ударение:     Щракнете тук, за да настроите опции за типа на знака за ударение, който искате да добавите към избран низ от знаци.

Ефекти

Зачеркнато     Начертава линия през избрания текст.

Двойно зачеркнато     Начертава двойна линия през избрания текст.

Горен индекс     Повдига избрания текст над основния ред и променя размера на шрифта на избрания текст в по-малък, ако има по-малък размер. Ако искате да повдигнете избрания текст, без да променяте размера на шрифта, щракнете върху раздела Буквена разредка, след което изберете Повдигнат в полето Позиция.

Долен индекс     Снижава избрания текст под основния ред и променя размера на шрифта на избрания текст в по-малък, ако има по-малък размер. Ако искате да снижите избрания текст, без да променяте размера на шрифта, щракнете върху раздела Буквена разредка, след което изберете Снижен в полето Позиция.

Сянка     Добавя сянка под и вдясно на избрания текст.

Контур     Показва вътрешните и външни очертания на всеки знак.

Повдигнат     Прави текста да изглежда релефно изпъкнал на страницата.

Вдълбан     Прави текста да изглежда вдълбан или щампован върху страницата.

Умалени главни     Форматира избран текст с малки букви като главни букви и намалява размера им. Форматирането на умалени главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Само главни     Форматира малките букви като главни. Форматирането само на главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Скрити     Предотвратява показването на избрания текст. За да видите скрит текст, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Word. Щракнете върху Показванеи след това под Показване винаги на тези форматиращи маркери на екрана, поставете отметка в квадратчето скрит текст .

Визуализация

Полето Визуализация показва указания шрифт и текстовите ефекти.

По подразбиране     Щракнете върху него, за да запазите текущите стойности на разделите Шрифт, Буквена разредка и Текстови ефекти като настройки по подразбиране за текущия документ и всички нови документи, базирани на текущия шаблон.

Раздел "Буквена разредка"

Мащаб     Разтегля или компресира текст вертикално и хоризонтално като процентно изражение от текущия размер. Въведете или изберете процент между 1 и 600.

Разредка     Увеличава или намалява отстоянието между знаци. Въведете или изберете стойност в полето От.

Позиция     Повдига или снижава избрания текст спрямо основния ред. въведете или изберете стойност в полето С.

Кърнинг за шрифтове     Автоматично регулира разстоянието между различни комбинации от знаци, така че цялата дума да изглежда с по-равномерна разредка. Тази команда работи само при шрифтове TrueType и Adobe PostScript. За да използвате функцията, въведете или изберете най-малкия размер на шрифта, за който искате да приложите кърнинг, в полето пункта и повече. Microsoft Office Word автоматично прави кърнинг на всички шрифтове с този размер и по-големи.

Долепване към мрежата, когато е дефинирана мрежа на документа     Задава броят на знаците на ред да съответства на броя на знаци, зададен в диалоговия прозорец Настройка на страниците (раздел Оформление на страниците).

Визуализация

Полето Визуализация показва указания шрифт и текстовите ефекти.

По подразбиране     Щракнете върху него, за да запазите текущите стойности на разделите Шрифт, Буквена разредка и Текстови ефекти като настройки по подразбиране за текущия документ и всички нови документи, базирани на текущия шаблон.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×