Шаблони на сайт по подразбиране

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато създавате нов сайт на Office SharePoint Server 2007 , можете да започнете, като изберете една от няколко различни видове шаблони за сайтове. Шаблони за сайтове, включени в Office SharePoint Server 2007 съдържат страници, списъци, библиотеки и други елементи или функции, че поддръжка публикуване на конкретно съдържание, управление на съдържание, управление на записи и бизнес разузнаване се нуждае вашата организация може да има.

Шаблони за сайтове, налични в Office SharePoint Server 2007 са групирани в следните категории: сътрудничество, събрания, корпоративни и публикуване. За повече информация относно какви функции предоставят шаблоните във всяка от тези категории вижте следващите раздели.

В тази статия

Сътрудничество

Събрания

Enterprise

За публикуване

Съвместна работа

Шаблоните на сайтове в групата "Съвместна работа" са предназначени да помогнат на екипите в организацията да работят върху проекти и документи или да споделят информация.

Сайт на екип

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който екипите могат да използват, за да създават, организират и споделят информация. Шаблонът включва библиотека с документи, списък със съобщения, календар, списък с контакти и списък с връзки.

Пример за използване     Този многоцелеви шаблон може да отговарят на различни нужди. Може да се съхранява дългосрочна рутинна информация за един отдел или краткотраен информация от специален проект, който обхваща няколко отдела. Например маркетингов отдел може да съхранявате и управлявате своите документи за планиране и бюджет, проследяване на проблеми и задачи и споделяте своите връзки и контакти.

Празен сайт

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт с празна начална страница, която планирате да персонализирате. Можете да използвате Microsoft Office SharePoint Designer 2007 , за да добавите списъци или други функции. Този шаблон включва уеб компонент за изображение сайт и инструменти, за да вмъкнете други уеб части.

Пример за използване     Празен сайт може да ви помогне, когато планирате да създадете персонализиран сайт, и не искате да използвате някой от съществуващите шаблони, уеб части, списъци или библиотеки като отправна точка.

Работна област на документи

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който да ви помага да координирате разработването на един или повече свързани документи с други хора. Шаблонът на сайт предоставя инструменти за споделяне и актуализиране на файлове и за информираност относно състоянието на тези файлове. Той включва библиотека с документи, списък със съобщения, списък със задачи, списък с членове и списък с връзки.

Примерна употреба     Работната област на документи може да ви помогне да работите с други хора върху документи или набор от документи. Можете да използвате работната област на документи и за да публикувате съобщения, да възлагате задачи, да споделяте съответни връзки и да получавате предупреждения относно промени в съдържанието на сайта.

Wiki сайт

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, където потребителите да могат бързо и лесно да добавят, редактират и свързват уеб страници. Шаблонът предоставя страници, които потребителите могат бързо да редактират, за да запишат информация и да ги свържат заедно чрез ключови думи. Докато редактирате страниците, се записва история, така че да можете да възстановите съдържанието, ако е необходимо. Wiki сайтът включва Wiki страници, списък с връзки и библиотека с Wiki страници.

Примерна употреба     Един Wiki сайт може да служи като сайт на общност, където вашата организация може да твори и споделя идеи за нов проект. В Wiki сайта е лесно да създавате и форматирате страници, така че хората лесно могат да работят заедно, за да записват информация.

Блог

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, където потребителите могат да публикуват информация бързо и да позволяват на други хора да я коментират. Понякога наричани уеб дневници, блоговете са онлайн дневници, където можете да споделяте вашите идеи бързо в неофициален хронологичен формат. Блогът включва списък с публикации за съхраняване на блог публикации, списък с блогове за връзки към други блогове, списък с категории, списък с коментари, списък с връзки за връзки към свързани ресурси, библиотека със снимки и инструменти, за да управлявате вашите публикации и други ресурси.

Примерна употреба     Блогът може да помогне на изпълнителите да споделят своите идеи и виждане в привлекателен формат на дневник, където техните служители могат да задават въпроси или добавят коментари.

Най-горе на страницата

Събрания

Шаблоните на сайт в групата "Събрания" са предназначени да помогнат на екипите в една организация да управляват различни видове събрания. Шаблоните в тази група поддържат всичко от основни събрания до събрания, фокусирани върху решения или дори обществени прояви.

Основна работна област на събрание

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който ви помага да планирате, организирате и проследявате вашето събрание с останалата част от вашия екип. Шаблонът включва списък с цели, списък с участници, дневен ред и библиотека с документи.

Примерна употреба     Сайтът за основна работна област на събрание е добър избор за повечето обикновени видове събрания като седмично събрание за състоянието.

Празна работна област на събрание

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете празен сайт с работна област на събрание, който да персонализирате въз основа на своите изисквания. Шаблонът включва страница, в която можете да добавите съдържание и да я персонализирате.

Примерна употреба     Сайтът за празна работна област на събрание ви помага да създадете персонализиран сайт с работна област на събрание и вие не искате да използвате никои от съществуващите шаблони, уеб компоненти, списъци или библиотека като начална точка.

Работна област на събрание за вземане на решение

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който е идеален за преглед на документи и запис на решения, взети на събрание. Шаблонът включва списък с цели, списък с участници, дневен ред, библиотека с документи, списък със задачи и списък с решения.

Примерна употреба     Сайтът за работна област на събрание за вземане на решение предоставя инструменти, за да помогне на екипите да вземат и запишат решенията и елементите на действие. Това е добър шаблон за използване, ако искате вашият екип да се фокусира върху изхода от събранието.

Работна област за обществени събрания

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който ви помага да планирате и координирате обществени прояви. Шаблонът включва списък с участници, указания, изображение/емблема, списък с необходими неща и библиотека с картини за снимки.

Примерна употреба     Сайтът за работна област за обществени събрания може да ви помогне да управлявате обществени прояви като благотворителна проява или празненство на екипа.

Работна област на събрания с повече от една страница

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който ви помага да планирате, организирате и извличате резултати от сложно събрание или поредица от събрания. Шаблонът включва списък с цели, списък с участници, дневен ред и две страници, които могат да бъдат персонализирани (можете да добавите най-много 10 страници за едно събрание).

Примерна употреба     Работната област на събрания с повече от една страница може да ви помогне да управлявате включени събрания, които изискват по-задълбочени материали за поддръжка, които искате да съхранявате на отделни страници, като например страници за управление на проекти или проследяване на проблеми.

Най-горе на страницата

Корпоративни

Шаблоните на сайтове в групата "Корпоративни" са предназначени да поддържат нуждите на ниво предприятие на управлението на документи, управлението на записи и управлението на информация.

Център за документи

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете един сайт, от който централно да управлявате всички документи във вашето предприятие. Сайтът за център за документи е оптимизиран за създаване и използване на голям брой документи. Функциите на този шаблон включват:

  • Библиотека с документи.

  • Уеб компонент на свързани документи, която генерира персонализиран изглед на документите, извлечени, създадени или последно модифицирани от текущия потребител. Можете да конфигурирате уеб компонента да използва повече от един критерий.

  • Уеб компонент на предстоящи задачи, която генерира персонализиран изглед на задачи, свързани с документи, възложени на текущия потребител.

  • Навигация с изглед на дърво за улесняване на откриването на съдържанието и навигацията.

  • Препоръчваните функции за управление на документи са разрешени по подразбиране (например поддържане на основни и второстепенни версии, задължително извличане и поддръжка на много типове съдържание).

Примерна употреба     Центърът за документи може да ви помогне да създадете голяма среда за авторство, в която потребителите да редактират активно 50 000 или повече документи в 500 или повече папки. Поддържането на версии е разрешено и обикновено за всеки документ съществуват десет или повече предишни версии. Документите се архивират и извличат често и за контрол на техните жизнени цикли се използват работни потоци. В сайта могат да се използват двайсет или повече типа съдържание.

Център за записи

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, за да приложите управление на записи във вашата организация. Центърът за записи има за цел да служи като централно хранилище, в което организацията може да съхранява и управлява всички свои записи. Той поддържа целия процес на управление на записи, от събирането на записи през управлението на записи до разполагането на записи. Обикновено сайтът за център за записи се проектира и конфигурира от професионалисти в управлението на записи на една организация и персонал от информационните технологии (ИТ), които поддържат планирането на файлове на организацията. Този шаблон включва:

  • Възможности за съхранение, които помагат за осигуряването на целостта на записите, съхранявани в него.

  • Прилагане на правила за управление на информация.

  • Списък за състоянието на задържане, предпазващи записите, обект на съдебни спорове или разследване, от изтичане на техния срок или унищожаване.

  • Списък за маршрутизиране на записи, за да се насочват автоматично записите, изпратени в центъра за записи, към правилното място.

  • Библиотека с некласифицирани записи за съхранение на записи, изпратени в центъра за записи, които не съвпадат с никой друг запис за маршрутизиране.

Примерна употреба     Сайтът за център за записи може да ви помогне да приложите стратегията за управление на записи и планиране на файлове за вашата организация. Този сайт може да помогне за поддържането на спазването на държавни или правни нормативи във вашата организация, задържайки и обработвайки конкретни видове документи. Съдържанието може да бъде изпратено в центъра за записи чрез уеб услуга, използвайки протокола SOAP или чрез имейл, използвайки протокола SMTP.

Сайт за персонализиране

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт за предоставяне на персонализирани изгледи, данни и навигация от тази колекция от сайтове в "Моят сайт". Той включва специално персонализирани уеб компоненти и навигация, оптимизирана за сайтовете "Моят сайт".

Примерна употреба     Сайтът за персонализиране може да ви помогне, когато искате да изложите съдържание, което е персонализирано или насочено към отделни потребители в техните сайтове "Моят сайт".

Указател на сайтове

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който показва списък и категоризира важни сайтове във вашата организация. Той включва различни изгледи за категоризирани сайтове, популярни сайтове и карта на сайт.

Примерна употреба     Указателят на сайтове може да ви помогне, ако искате да предоставите на посетителите на сайта централно място, където да виждат или намират всички сайтове във вашата колекция от сайтове.

Център за отчети

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт за създаване, управление и предоставяне на уеб страници, табла и ключови индикатори на изпълнение (KPI), които предават мерки, цели и информация за бизнес разузнаването. Сайтът за център за отчети предоставя централно място за информация, свързана с бизнес разузнаване. Този шаблон включва специални библиотеки с документи за съхраняване на отчети, списъци и връзки към външни източници на данни. Той предоставя също и достъп до шаблони на страници и уеб компоненти, които да ви помогнат да създавате страници и списъци, съдържащи бизнес информация. В центъра за отчети потребителите могат да търсят елементи, използвайки категории, да разглеждат календар с предстоящи отчети и да се абонират за подходящи отчети.

Примерна употреба     Центърът за отчети може да ви помогне да създадете жив, интерактивен портал за бизнес разузнаване, който събира и показва бизнес информация от различни източници, използвайки интегрирани възможности за бизнес разузнаване като табла, уеб компоненти, KPI и технологии за връзка на бизнес данни. Този сайт предоставя на потребителите едно място, където да намерят най-новите отчети, електронни таблици или KPI.

Център за търсене с раздели

Изберете този шаблон, когато искате да създадете сайт, за да предоставите възможност за търсене. Главната начална страница може да има просто поле за търсене в средата. Сайтът съдържа два раздела: един за общи търсения и друг за търсене на информация за хора. Можете да добавяте и персонализирате раздели, за да се фокусирате върху други сфери на търсене или типове резултати.

Примерна употреба     Центърът за търсене може да помогне за връщане на елементи само във вашия сайт, като отстранява върнатите резултати, които не се отнасят за вашето търсене. Можете също да търсите различни колекции от информация отделно, като използвате раздели.

Център за търсене

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, за да предоставите възможност за търсене. Главната начална страница може да има просто поле за търсене в средата. Сайтът включва страници за резултати от търсенето и разширено търсене.

Примерна употреба     Центърът за търсене може да помогне за връщане на елементи само във вашия сайт, като отстранява върнатите резултати, които не се отнасят за вашето търсене.

Хост на "Моят сайт"

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, който да се използва за подслоняване на сайтове "Моят сайт".

Забележка: Този шаблон на сайт е наличен само ако създавате колекция от сайтове в централна администрация.

Най-горе на страницата

Публикуване

Шаблоните на сайтове в групата "Публикуване" позволяват на организациите да проектират, разполагат и управляват корпоративни портали във вътрешната мрежа, корпоративни уеб сайтове за присъствие в Интернет и отделни портални сайтове. Компонентите на портала също улесняват свързването с хора в организацията, които имат правилните умения, знания и опит в проектите. Всички шаблони на сайтове в групата "Публикуване" имат разрешени функции за публикуване, включващи лента с инструменти за редактиране на страница, редактор на съдържание и извличане.

Сайт за публикуване

Изберете този шаблон на сайт, ако искате да създадете празен уеб сайт и бързо да публикувате уеб страници. Този шаблон включва библиотеки с документи и изображения за съхраняване на неща за публикуване в уеб. Сътрудниците могат да работят върху чернови на страниците и да ги публикуват, за да ги направят видими за читателите. Сайтът включва библиотеки с документи и изображения за съхраняване на неща за публикуване в уеб.

Забележка: Този шаблон за сайт е достъпна само ако са разрешени функциите за публикуване на този сайт (и на родителския сайт).

Примерна употреба     Създайте сайт за публикуване, ако искате да добавите раздел за издания в пресата във вашия уеб сайт, където петте най-нови уеб страници с издания в пресата автоматично се показват в началната страница. Можете да създавате и редактирате уеб страниците с издания в пресата, като използвате браузър. Използвайте редактор на HTML, за да форматирате вашето съдържание и да изберете връзки и изображения за вашите страници от библиотеки. Използвайте уеб компонента на заявка за съдържание, за да представите конкретни уеб страници с издания в пресата в началната страница.

Публикуване на сайт с работен поток

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт за публикуване на уеб страници в план, използвайки работни потоци за одобрение. Той включва библиотеки с документи и изображения за съхраняване на неща за публикуване в уеб. По подразбиране под този сайт могат да бъдат създадени само подсайтове за публикуване.

Забележка: Този шаблон за сайт е достъпна само ако са разрешени функциите за публикуване на този сайт (и на родителския сайт).

Примерна употреба     Сайтът за публикуване може да помогне с работен поток, когато искате да създадете сайт, за да показвате технически статии, които трябва да бъдат прегледани от експерти в областта преди да бъдат публикувани.

Сайт с дискусионни групи

Изберете този шаблон на сайт, когато искате да създадете сайт, за да доставяте бързо и лесно статии с новини и връзки към статии с новини. Този шаблон включва примерни оформления на страници и архив за съхраняване на по-стари елементи. Той представя също и лесно за използване оформление за читателите и доставчиците на новини. Този шаблон на сайт включва също и две уеб части, които позволяват ефикасно доставяне на новини: "RSS визуализатор" и "Тази седмица в картини".

Примерна употреба     Сайтът с дискусионни групи може да ви помогне да създадете едно място, за да улесните доставянето на новини и информация. Сайтът с дискусионни групи показва актуална информация за една цяла организация.

Портал за съвместна работа

Изберете този сайт, ако искате да създадете йерархия на начален сайт за отделен портал в интранет. Той включва начална страница, сайт с дискусионни групи, указател на сайтове и център за търсене с раздели. Обикновено този сайт има почти толкова сътрудници, колкото и читатели и се използва за подслоняване на екипни сайтове.

Забележка: Този шаблон на сайт е наличен само ако създавате колекция от сайтове в централна администрация.

Примерна употреба     Порталът за съвместна работа може да ви помогне, когато искате да създадете портал на отдел, където служителите да могат да работят съвместно и да публикуват документи и уеб страници.

Портал за публикуване

Изберете този шаблон, ако искате да създадете йерархия на начален сайт за Интернет сайт или голям интранет портал. Този сайт може да бъде персонализиран лесно с различна търговска марка. Той включва начална страница, примерен подсайт с издания в пресата, център за търсене и страница за регистриране. Обикновено този сайт има повече читатели отколкото сътрудници и се използва за публикуване на уеб страници с работни потоци за одобрение. По подразбиране можете да създадете подсайтове с работен поток само под сайтове, които сте създали, използвайки този шаблон на сайт.

Забележка: Този шаблон на сайт е наличен само ако създавате колекция от сайтове в централна администрация.

Примерна употреба     Порталът за публикуване може да помогне за създаването на начален сайт, който да предостави на вашата организация публично присъствие в Интернет. По същия начин можете да създадете корпоративен интранет портал, където служителите да могат да четат и откриват информация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×