Чатове и групи в организацията в Kaizala

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Свързани: Уведомления по имейл за пропуснати съобщения за чатове и групи в организацията

За организацията и частните чатове и групи

Можете да използвате Microsoft Kaizala за работата си и за своя личен живот. Можете да взаимодействате с приятелите си и да се свързвате с колеги чрез два типа разговори в Kaizala: организация и личен.

Чатове и групи в организация

Можете да взаимодействате с колегите си в сигурни и организационни групи. Чатовете и групите в организацията включват хора във и извън вашата организация. Това позволява на хората от множество организации лесно да си сътрудничат. Всеки във вашата организация, който има валиден служебен акаунт за Office 365, може да участва. Някои функции включват:

 • Собственик на данни    Фирмата ви е собственик на всички данни в организационна група или чат, включително изображения, видеоклипове и аудиофайлове. Само един обект може да притежава данните. Например ако имате група с колеги от партньорски организации, данните на групата принадлежат само на една организация. (За повече информация вижте декларация за поверителност.)

 • Подобрена защита    Kaizala помага за предотвратяването на изтичане на данни и неоторизиран достъп, включително:

  • Данни, принадлежащи на организационни групи и чатове, не могат да бъдат достъпни извън приложението Kaizala. Например не можете да получите достъп до снимките на вашата организация в галерията на телефона си. Хората могат да експортират само собствените си данни.

  • Ако някой напусне вашата организация, организационната група и данните за чат са изчистени от устройството.

  • Администраторите на организацията могат да задават правила за ограничаване на копирането, споделянето и препращането от чатове на организацията. За да задавате правила, отидете в портала за управление на Kaizala > SettingsИзображение на бутона "Настройки" в Kaizala> политика за клиента > изберете политика.

   Раздел "правила за клиент" в портала за управление на Kaizala

   Администраторите на организацията и администраторите на групи могат да задават правила за организационните групи. За да задавате правила на ниво група, отидете на портала за управление на Kaizala > Groups > изберете групата > изберете ощеИзображение на бутона "още" в портала за управление на Kaizala до името на групата > Edit правила > изберете съответните правила, които трябва да бъдат приложени към това. Група.

   Раздел "групови правила" в портала за управление на Kaizala
 • Управление на достъпа    Администраторът на вашата организация или администраторите на групи могат да задават правила за разрешаване само на хора, които са влезли в своите служебни акаунти за Office 365 за достъп до своите организационни групи. Чатовете в организацията изискват хората да бъдат вписани по всяко време. Освен това администраторите на организацията могат да забранят използването на Kaizala в тяхната организация. (За повече информация вижте Разрешаване или забраняване на Kaizala Pro за вашата организация.)

 • Достъп до мощни технологии от екосистемата на Microsoft    Можете да интегрирате Kaizala с други технологии в екосистемата на Microsoft. Работните потоци са популярно средство за увеличаване на вашата сигурност и продуктивност вътре в Kaizala. За повече информация вижте интегриране с Microsoft настройте и интегриране с Microsoft Flow.

Лични чатове и групи

Лични чатове и групи никога не са свързани с организация. Данните принадлежат само на участниците. Администраторите на организацията не могат да контролират лични чатове и групи.

Създаване на чатове и групи в организацията

За да създадете организационни групи и чатове, влезте в своя служебен акаунт за Office 365 в Kaizala.

Създаване на чатове за организацията

Можете да създавате чат за организацията с всеки във вашата организация, който има валиден служебен акаунт за Office 365. Изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в своя служебен акаунт за Office 365 в Kaizala (профилИзображение на раздела "аз" в Kaizala > свързан акаунт > Влезте в своя служебен акаунт.)

 2. Отваряне на раздела " хораИзображение на раздела "хора" в Kaizala " или докосване на нов чат.

 3. Потърсете някого във вашата организация, като използвате неговото име или псевдоним.

 4. Резултатите от търсенето са от вашите лични контакти и директорията на вашата организация. Докоснете резултата от указателя на вашата организация, който винаги има:

  • Икона на Office на аватара.

   Екранна снимка, показваща иконата на Office на аватар
  • Имейл адресът на организацията ще бъде показан под името.

  • Докоснете изображението, за да видите пълния профил на лицето. Ще видите също и допълнителни атрибути на Azure Active Directory (Azure AD), като например показвано име, наименование и имейл адрес на Azure AD.

 5. Ще видите поле, което показва, че създавате чат за организацията, който имате възможност да отмените.

  Екранна снимка, показваща съобщение, че чата е организация за чат
 6. Веднъж създадена, този чат се показва в списъка с чатове с иконата на Office.

 7. Докоснете името на човека в чата, за да покажете атрибута за пад, като например имейл и означение. Името на организацията и пояснението, обясняващи чатовете и групите в организацията, също ще бъдат видими.

 8. За да създадете личен чат с този човек, запишете неговата информация за контакт в списъка ви с контакти, след което докоснете контакта в списъка ви с контакти.

 9. Лични чатове не могат да бъдат конвертирани в чатове на организацията.

Създаване на организационни групи

Можете да създавате организационни групи по два начина:

 • С помощта на портала за управление на Kaizala: всички групи, създадени чрез портала, автоматично се добавят към организацията. За повече информация относно създаването на групи в портала вижте Kaizala groups.

 • С помощта на приложението Kaizala:

  • По подразбиране всяка група, която сте създали в приложението, е поверителна. Като администратор на група, можете да добавите тези групи към вашата организация, ако сте влезли в своя служебен акаунт за Office 365 в приложението Kaizala (профилИзображение на раздела "аз" в Kaizala > свързан акаунт > Влезте в своя служебен акаунт.)

  • За да добавите група към организация, отидете на > на профил в групата докоснете ощеИзображение на иконата "още" в Kaizala в горния десен ъгъл на групата "картина > докоснете Добави към организацията. Това преобразува частната група в организационна група.

  • Съпоставянето на организацията ще бъде приложимо от точката на преобразуване. Изпратените или получените съобщения преди съпоставянето ще продължат да останат поверителни.

Когато човек се присъедини към или бъде добавен към организационна група, той ще види съобщение, че групата е собственост на организацията. Собствеността върху организацията се отразява и в профила на групата чрез пояснение:

Екранна снимка, показваща, че групата е собственост на организацията

Всички организационни групи се показват в портала за управление на Kaizala. За да видите всички ваши организационни групи, отидете на Kaizala Portals за управление на > групи.

Обобщение на лични и организационни чатове и групи

Таблиците по-долу описват разликите между лични и организационни чатове и между лични и организационни групи.

Лични и организационни чатове

Пропорция

Лични чатове

Чатове за организацията

Създаване

Само чрез приложението

Само чрез приложението

Идентификационен

Няма икона на Office 365 в аватара на чата

Иконата за Office 365 винаги е в аватара на чата

Името и атрибутите на организацията, като например имейл адрес и означение, се показват в потребителския профил

Защитата

Шифроване при покой и при прехвърляне

Шифроване при покой и при прехвърляне

Сегрегация на данни в контейнер за приложения

Прилагане на правилата на организацията

Изтриване на данни, когато лицето напуска групата

Собствеността

Отделни

Организацията (само един)

Достъпни усъвършенствани технологии

Не е приложимо

Microsoft Intune

Microsoft Flow

Разширяване на Kaizala

Лични и организационни групи

Пропорция

Лични групи

Организационни групи

Създаване

Само чрез приложението

Създаден чрез портала за администратори или приложението

Частните групи могат да бъдат добавяни към организацията

Идентификационен

Няма икона на Office 365 в аватара на групата или профил на група

Икона на Office 365 в аватара на групата

Икона на Office 365 в аватара на групата

След като лицето се присъедини, ще види пояснение, което показва, че групата е собственост на организацията

Собствеността върху организацията, отразена в профила на групата или потребителя

Групата се показва в раздела Организационна група в портала

Защитата

Шифроване при покой и при прехвърляне

Шифроване при покой и при прехвърляне

Сегрегация на данни в контейнер за приложения

Прилагане на правилата на организацията

Изтриване на данни, когато лицето напуска групата

Собствеността

Отделни

Организацията (само един)

Достъпни усъвършенствани технологии

Не е приложимо

Microsoft Intune

Microsoft Flow

Разширяване на Kaizala

Вж. също

Уведомления по имейл за пропуснати съобщения за чатове и групи в организацията

Научете повече за групите

Помощен център на Kaizala

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×