Цена Baseline1-10 полета

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Базови разходи полета (Baseline1 цена през Baseline10 цена) се съхранява общите планирани разходи за задача, ресурс или задача. Полето Baseline1 разходи съхранява планирани разходи за задача, ресурс или присвояване, записани с базовата линия 1. По същия начин Baseline2 разходите през Baseline10 цена полета хранилище планирана задача, ресурс или възлагане разходи за базови стойности 2 до 10. Базова стойност също е посочена като бюджет при завършване (архивиране), получена стойност поле. разделен на периоди версии на тези полета показват стойности разпределя във времето.

Има няколко категории на разходите Baseline1-10 полета.

Тип данни     Валута

Baseline1-10 цена (полета на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление     Базова стойност се изчислява като сумата от планирани разходи на възложените ресурси плюс фиксирани разходи, свързани със задачата. Това е същото като съдържанието на полето "разходи", когато базовата линия се записва.

Базова стойност = (работа * стандартна ставка) + (извънреден труд работа * извънреден труд ставка) + ресурс за използва разходи + фиксирана цена на задачите

Базова стойност поле, което е използвани (Baseline1 цена, Baseline2 цена и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (за пример, базова линия 1, 2 базовата линия и т.н.).

Най-добра употреба    Добавете едно от полетата на задачите Baseline1-10 цена изглед на задача, когато сте записали повече от един базовата линия, и искате да анализирате базови разходи за задачи. Базови разходи стават достъпни, когато зададете информация за разходите за възложената ресурси и задаване на базова линия за задачата. Сравняване на базова стойност спрямо полето разходи, за да определи дали задачите разходи в рамките на бюджета. С няколко базови стойности можете също така да сравнявате базови разходи, записани в различни точки в проекта.

Пример     В началото на вашия проект сте създали задача с продължителност 10-часов и един ресурс присвоени $ 20 за час. Когато сте записали вашия първата базова линия, базова стойност за задачата е $200, като съхранява в полето базова стойност задача. От тогава вие сте Коригирайте проекта, а задачата вече има 20 часа продължителност. Можете да запишете друг базова линия, с помощта на базова линия 1. Сега базова стойност за задачата е $400 и тази стойност се съхранява в полето разходи на Baseline1 задача.

Забележки     Базови разходи полета съдържат 0,00, докато не запишете съответната базова линия, които можете да изпълнявате по всяко време по време на проекта в диалоговия прозорец Задаване на базова линия . Изберете базовата линия искате – базова линия от 1 до 10 базова линия. Това копира текущата общите разходи за задачи в полето за разходи на съответните базовата линия.

Ако редактирате съдържанието на базова линия "разходи", тя не засяга всички базови задача изчисленията или разделен на периоди базови разходи за задачата.

Базови разходи не се променят след записване на базовата линия, дори ако работата стойности на промяна.

Baseline1-10 цена (ресурс полета)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление     Базова стойност се изчислява сумата на планирани разходи на ресурс, включително планираната работа, планирано извън работно време, и използване на разходи за всички работят присвоен на ресурс. Това е същото като съдържанието на полето "разходи", когато базовата линия се записва.

Базова стойност = (работа * стандартна ставка) + (извънреден труд работа * извънреден труд ставка) + на разходите употреба

Базова стойност поле, което е използван (Baseline1 разходите, Baseline2 стойност и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (Baseline1, Baseline2 и т.н.).

Най-добра употреба     Добавете едно от полетата на ресурс Baseline1-10 цена към изглед на ресурс, когато сте записали повече от един базови и искате да анализирате базови разходи за ресурси. Базови разходи за ресурс стават достъпни, когато зададете информация за разходите за ресурса и записване на базова линия за задачите, които ви се назначава ресурс. Сравняване на базова стойност с полето разходи, за да определи дали разходи за ресурси в рамките на бюджета. Можете също да използвате няколко базови стойности, за да сравните базови разходи, записани в различни точки в проекта.

Пример    В началото на вашия проект имахте ресурс $ 20 за час, зададени за 10 различни задачи за общо 100 часа. Следователно когато сте записали вашия първата базова линия, базова стойност за ресурса е $2000. Тъй като сте записали първата базовата линия, сте направили промени в проекта, и на ресурса ставка е била коригирана до $25 за час. Можете да запишете друг базова линия, с помощта на базова линия 1. Сега базова стойност за ресурса е $ 2 500 и това се съхранява в полето разходи на Baseline1 ресурси.

Забележки     Базови разходи полета съдържат 0,00, докато не запишете съответната базова линия, които можете да изпълнявате по всяко време по време на проекта в диалоговия прозорец Задаване на базова линия . Изберете базовата линия искате – базова линия от 1 до 10 базова линия. Това копира текущата общите разходи за ресурси в полето за разходи на съответните базовата линия.

Ако редактирате съдържанието на базова линия "разходи", тя не засяга всички базови ресурс изчисленията или разделен на периоди базови разходи за ресурс.

Базови разходи не се променят след записване на базовата линия дори ако работата стойности на промяна.

Baseline1-10 цена (полета на задача)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Базова стойност се изчислява като сумата от планирани разходи за разпределение, включително планираната работа, планирано извън работно време и разходи за използване за присвояване на. Това е същото като съдържанието на полето "разходи", когато базовата линия се записва.

Базова стойност = (работа * стандартна ставка) + (извънреден труд работа * извънреден труд ставка) + на разходите употреба

Базова стойност поле, което е използвани (Baseline1 цена, Baseline2 цена и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (базови 1, базова линия 2 и т.н.).

Най-добра употреба     Добавете едно от полетата на възлагане Baseline1-10 цена на листа част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси, когато сте записали повече от един базови и искате да анализирате базови разходи за задачи. Базови разходи за възлагане на задача, стават достъпни, когато задавате информация за разходите за ресурс, присвояване на ресурс към задача и записване на базова линия за проекта. Сравняване на базова стойност спрямо полето разходи, за да определите дали задачата е в рамките на бюджета. С няколко базови линии, които можете да сравните базови разходи, записани в различни точки в проекта.

Пример     В началото на вашия проект сте добавили ресурс $ 20 за час към задача, която е с 10-часов продължителност. Когато сте записали вашия първата базова линия, базова стойност за присвояване е $200, като съхранява в полето за присвояване на базова стойност. Два месеца по-късно, вие сте направили промени във вашия проект. Ресурса сега е $25 за час. Можете да запишете друг базова линия, с помощта на базова линия 1. Сега базова стойност за присвояване е $250 и тази стойност се съхранява в полето разходи на Baseline1 задача.

Забележки     Базови разходи полета съдържат 0,00, докато не запишете съответната базова линия, които можете да изпълнявате по всяко време по време на проекта в диалоговия прозорец Задаване на базова линия . Изберете желаните от вас базовата линия – базови или базова линия от 1 до 10 базова линия. Това копира текущата общите разходи за задачи в полето за разходи на съответните базовата линия.

Ако редактирате съдържанието на базова линия "разходи", тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията или разделен на периоди базови разходи за присвояване.

Базови разходи не се променят след записване на базовата линия, дори ако работата стойности на промяна.

Цена Baseline1-10 (полета на задачите разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага щом запишете базовата стойност, разделен на периоди разходите полета за присвояване са копирани в разделен на периоди базови разходи полета. Това са задачите разходите, които включват планираната работа, планирано извън работно време и разходите за използване за възложените ресурси, заедно с всички фиксирани разходи за изпълнение на задачата, разпределени в продължителността на задачата.

Базова стойност поле, което е използван (Baseline1 разходите, Baseline2 стойност и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (базови 1, базова линия 2 и т.н.).

Най-добра употреба     Добавете едно от полетата на задачите Baseline1-10 цена на разделен на периоди част на изгледа за използване на задача, когато сте записали повече от един базови и искате да анализирате разделен на периоди базови разходи за задачи. Базови разходи за задача стават достъпни, когато Задаване на информация за разходите за възложената ресурси и запишете базовата линия. Сравняване на базова стойност спрямо полето разходи, за да определи дали задачите разходи в рамките на бюджета. С няколко базови стойности можете също така да сравнявате базови разходи, записани в различни точки в проекта.

Пример    В началото на вашия проект Мартин и надежда са били присвоени "Писане предложение" задача, която е предвидена за 16 часа на работа в понеделник до четвъртък. Процент за Мартин и надежда е $20 за час. Работата е планирано като 4 часа на работа за всеки от 4 дни, така че разделен на периоди планирани разходи е $80 за всеки от 4 дни. Когато сте записали вашия първата базова линия, разделен на периоди разходи е съхранява в поле на задача базова стойност. След това сте нагласяват проекта, и двете ресурси ставки са били коригирани до $25 за час. Можете да запишете друг базова линия, с помощта на базова линия 1. Сега планирани разходи за тази задача е $100 за всеки ден, и тази информация се съхранява в полето разходи на Baseline1 задача.

Забележки     Ако редактирате съдържанието на базова линия "разходи", тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията или разделен на периоди базови разходи за задачата.

Baseline1-10 цена (полета на ресурс разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага щом запишете базовата стойност, разделен на периоди разходите полета за ресурса се копират в разделен на периоди базови разходи полета, които могат да бъдат показани в използване на задача или изглед на използването на ресурси. Това са разходи за ресурси, които включват планираната работа, планирано извън работно време и разходите за използване за цялата работа, възложени на ресурс, разпределени в продължителността на задачата.

Базова стойност поле, което е използвани (Baseline1 цена, Baseline2 цена и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (базови 1, базова линия 2 и т.н.).

Най-добра употреба    Добавете едно от полетата на ресурс Baseline1-10 цена на разделен на периоди част на изгледа за използване на ресурси, когато сте записали повече от един базови и искате да анализирате разделен на периоди базови разходи за ресурси. Базови разходи за ресурс стават достъпни, когато зададете информация за разходите за ресурса и записване на базова линия за задачите ресурса е присвоен на. Сравняване на базова стойност с полето разходи, за да определи дали разходи за ресурси в рамките на бюджета. С няколко базови стойности можете също така да сравнявате базови разходи, записани в различни точки в проекта.

Пример     В началото на вашия проект Джейми, до $10 на час и 8 часа на ден, е присвоена 15 различни задачи цялата продължителност на проекта. Планираното разделен на периоди цена стойност е $80 (8 часа на $10 за час) за всеки ден. Когато сте записали вашия първата базова линия, разделен на периоди планирани разходи е съхранява в полето базова стойност ресурс. Тъй като сте записали първата базовата линия, които сте направили промени в проекта и Джейми сега работи 4 часа на ден. Можете да запишете друг базова линия, с помощта на базова линия 1. Сега планирани разходи за Джейми е 40 $ (4 часа на $10 за час) за всеки ден. Тази информация се съхранява в полето Baseline1 разходи разделен на периоди ресурс.

Забележки     Ако редактирате съдържанието на базова линия "разходи", тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията или разделен на периоди базови разходи за ресурс.

Baseline1-10 цена (полета на възлагане разделен на периоди)

Тип на запис    Изчислява или въведени

Начин на изчисление    Веднага щом запишете базовата стойност, разделен на периоди разходите полета за присвояване се копират в съответните разделен на периоди базови разходи полета, които могат да бъдат показани в използване на задача или изглед на използването на ресурси. Това са възлагане на разходите, които включват планираната работа, планирано извън работно време и разходите за използване за присвояване, разпределени в продължителността на задачата.

Базова стойност поле, което е използвани (Baseline1 цена, Baseline2 цена и т.н.) зависи от това коя базова линия е била записана (базови 1, базова линия 2 и т.н.).

Най-добра употреба     Добавете едно от полетата на възлагане Baseline1-10 цена към разделен на периоди част на изгледа за използване на задача или използването на ресурси, когато сте записали повече от един базови и искате да анализирате разделен на периоди базови разходи за задачи. Базова стойност за присвояване става достъпен, когато Задаване на информация за разходите за ресурс, присвояване на ресурс към задача и задаване на базова линия. Сравняване на полето базова стойност с полето разходи, за да определите дали задачата е в рамките на бюджета. С няколко базови стойности можете също така да сравнявате базови разходи, записани в различни точки в проекта.

Пример     В началото на вашия проект Мартин е присвоена "Писане предложение" задача, която е предвидена за 16 часа на работа от понеделник до четвъртък. Мартин на стандартната ставка е $20 за час. Работата по задачата е планирано като 4 часа на работа за всеки от 4 дни, така че разделен на периоди стойността е $80 за всеки ден. Когато сте записали вашия първата базова линия, разделен на периоди планирани разходи е съхранява в полето базова стойност задача. Сте направили промени в проекта, тъй като базовата линия, които сте записали, и на Мартин ставка е била коригирана до $25 за час. Можете да запишете друг базова линия, с помощта на базова линия 1. Сега базова стойност за тази задача е $100 за всеки ден, и тази информация се съхранява в полето разходи на Baseline1 задача.

Забележки    Ако редактирате съдържанието на базова линия "разходи", тя не засяга задача или ресурс базови изчисленията или разделен на периоди базови разходи за присвояване.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×