Хронологията на актуализациите за Office 2016 for Mac

Последна актуализация: 11 април 2018 г.

Office 2016 for Mac се актуализира редовно за предоставяне на нови функции, актуализации на защитата и актуализации, които не са свързани със защитата. Информацията по-долу е предназначена предимно за ИТ професионалисти, които разполагат Office 2016 for Mac за потребителите в своите организации.

За информация за функциите, актуализациите на защитата и актуализациите, които не са свързани със защитата, включени в дадено издание на Office 2016 for Mac, вижте Бележки по изданието за Office 2016 for Mac.

Следващата таблица описва най-новата версия за Office 2016 for Mac на базата на метода на закупуване. Датата на компилацията е показана в скоби във формата ГГММДД, след номера на версията.

Метод на закупуване

Версия

Дата на издаване

Връзка за изтегляне

Още информация

Office 365 или продажби на дребно

16.12.0 (18041000)

11 април 2018 г.

Изтегляне

Бележки по изданието за април 2018 г.

Корпоративен лиценз

15.37.0 (17081500)

15 август 2017 г.

Изтегляне

  • Номерът на част е X21-58282.

  • Този пакет за инсталиране е 64-битова версия.

Най-новите пакети за Office 2016 for Mac

Следващата таблица описва най-новите пакети за Office 2016 for Mac и за отделните приложения, като например Word и Excel. Всички пакети са само 64-битова версия. Датата на компилацията е показана в скоби във формата ГГММДД, след номера на версията. Пакетът за инсталиране се използва, ако все още нямате инсталирано приложението, докато пакетът за актуализация се използва за актуализиране на съществуваща инсталация.

Приложение

Версия

Връзки за изтегляне за пакети

SHA1 хеш за пакет за инсталиране

Office 2016 for Mac (всички приложения)

16.12.0 (18041000)

Пакет за инсталиране

7762EB4C721EEA33EBF4B3383514744D158471D2

Word

16.12.0 (18041000)

Пакет за инсталиране

Пакет за актуализация

5B504ABB359625F2DB9C995A96C2FABE99324F97

Excel

16.12.0 (18041000)

Пакет за инсталиране

Пакет за актуализация

C9C21EE9318F91020835F0A4CB09897320F09701

PowerPoint

16.12.0 (18041000)

Пакет за инсталиране

Пакет за актуализация

7FC188BABDB89A8816E5362BECAECCB219204CAB

Outlook

16.12.0 (18041000)

Пакет за инсталиране

Пакет за актуализация

FDBD22717B6DCBC54CD09FF3E1B3F5ABD64D87A3

OneNote

16.12.0 (18041000)

Пакет за актуализация

Не е приложимо

Най-новите пакети за други програми от Microsoft за Mac

Следващата таблица съдържа информация за най-новите пакети за други програми за Mac от Microsoft, които могат да представляват интерес за ИТ специалисти. Датата на компилацията е показана в скоби във формата ГГММДД, след номера на версията.

Програма

Версия

Връзка за изтегляне

SHA1 хеш

Още информация

Microsoft AutoUpdate

3.18.0(18041000)

Изтегляне

9E6F1AFE4B0CE421977C6F6368C059A4439ABCAD

  • Този пакет за актуализация е 64-битова версия.

Skype за бизнеса

16.16.0.102

Изтегляне

20ADB6442A1CF74E269B5946E98FED3E9D5892B7

Добавка за браузър Safari за локален Microsoft SharePoint за Office 2016 for Mac

15.25.0 (160727)

Изтегляне

5e6abcab479c66bf233f0fae518111aaaf33f9b2

  • Този пакет за инсталиране е 64-битова версия.

Office for Mac 2011

14.7.7 (170905)

Изтегляне

04eaca30ca7fbe77405ee7c906a7b359cef2b5ce

Lync for Mac 2011

14.4.3 (170308)

Изтегляне

40543ebc367997777b1e99cb7731b58ca7a4e728

  • KB 4012487

  • Поддръжката за Lync for Mac 2011 приключи на 10 октомври 2017 г.

  • Този пакет за актуализация е 32-битова версия.

Хронология на изданията за Office 2016 for Mac

Следващата таблица съдържа информация за хронологията на изданията и връзки за изтегляне за Office 2016 for Mac. Таблицата е подредена по дата на издаване, като най-новата дата на издаване е първа в списъка. Датата на компилацията е показана в скоби във формата ГГММДД, след номера на версията. Всички издания след 22 август 2016 г. са само за 64-битова версия. Всички издания преди 22 август 2016 г. са само за 32-битова версия.

Дата на издаване

Версия

Още информация

Връзка за изтегляне на пакета за инсталиране за Office 2016 for Mac

Връзки за изтегляне за пакетите за актуализация за отделните приложения

11 април 2018 г.

16.12.0 (18041000)

Бележки по изданието за април 2018 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

19 март 2018 г.

16.11.1 (18031900)

Бележки по изданието за март 2018 г.

Word, Excel, PowerPoint

13 март 2018 г.

16.11.0 (18031100)

Бележки по изданието за март 2018 г.

Изтегляне

Outlook, OneNote

13 февруари 2018 г.

16.10.0 (18021001)

Бележки по изданието за февруари 2018 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26 януари 2018 г.

16.9.1 (18012504)

Бележки по изданието за януари 2018 г.

Word, PowerPoint

18 януари 2018 г.

16.9.0 (18011602)

Бележки по изданието за януари 2018 г.

Изтегляне

Excel, Outlook, OneNote

12 декември 2017 г.

15.41.0 (17120500)

Бележки по изданието за декември 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 ноември 2017 г.

15.40.0 (17110800)

Бележки по изданието за ноември 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 октомври 2017 г.

15.39.0 (17101000)

Бележки по изданието за октомври 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 септември 2017 г.

15.38.0 (17090200)

Бележки по изданието за септември 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 август 2017 г.

15.37.0 (17081500)

Бележки по изданието за август 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

21 юли 2017 г.

15.36.1 (17072101)

Бележки по изданието за юли 2017 г.

Outlook

11 юли 2017 г.

15.36.0 (17070200)

Бележки по изданието за юли 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 юни 2017 г.

15.35.0 (17061600)

Бележки по изданието за юни 2017 г.

OneNote

13 юни 2017 г.

15.35.0 (17061000)

Бележки по изданието за юни 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

16 май 2017 г.

15.34.0 (17051500)

Бележки по изданието за май 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 април 2017 г.

15.33.0 (17040900)

Бележки по изданието за април 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

14 март 2017 г.

15.32.0 (17030901)

Бележки по изданието за март 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 февруари 2017 г.

15.31.0 (17021600)

Бележки по изданието за февруари 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 януари 2017 г.

15.30.0 (17010700)

Бележки по изданието за януари 2017 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 декември 2016 г.

15.29.1 (16121500)

Бележки по изданието за декември 2016 г.

Word, Excel, PowerPoint

13 декември 2016 г.

15.29.0 (16120900)

Бележки по изданието за декември 2016 г.

Изтегляне

Outlook, OneNote

17 ноември 2016 г.

15.28.0 (16111700)

Бележки по изданието за ноември 2016 г.

Outlook

15 ноември 2016 г.

15.28.0 (16111501)

Бележки по изданието за ноември 2016 г.

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

15 ноември 2016 г.

15.28.0 (161113)

Бележки по изданието за ноември 2016 г.

11 октомври 2016 г.

15.27.0 (161010)

KB 3193438

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 септември 2016 г.

15.26.1 (160916)

Корекция за публичните папки за Outlook

Не е приложимо

Outlook

13 септември 2016 г.

15.26.0 (160910)

KB 3186807

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

26 август 2016 г.

15.25.1 (160826)

Корекция за макросите за Excel

Не е приложимо

Excel

22 август 2016 г.

15.25.0 (160817)

KB 3179163

Изтегляне (64-битова версия)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

22 август 2016 г.

15.25.0 (160818)

KB 3179163

Изтегляне (32-битова версия)

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 юли 2016 г.

15.24.0 (160709)

KB 3170460

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

25 юни 2016 г.

15.23.2 (160624)

Гореща поправка на услугата MRU

Не е приложимо

Word, Excel, PowerPoint

18 юни 2016 г.

15.23.1 (160617)

Гореща поправка на макроси на японски

Не е приложимо

Word, Excel

14 юни 2016 г.

15.23.0 (160611)

KB 3165798

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 май 2016 г.

15.22.1 (160512)

Корекция за съвместимост на EndNote

Не е приложимо

Word

10 май 2016 г.

15.22.0 (160506)

KB 3155777

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 Април 2016 г.

15.21.1 (160411)

KB 3142577

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

16 март 2016 г.

15.20.0 (160315)

KB 3138327

Не е приложимо

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

16 февруари 2016 г.

15.19.1 (160212)

KB 3134241

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

12 януари 2016 г.

15.18.0 (160109)

KB 3133711

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

17 декември 2015 г.

15.17.1 (151217)

KB 3127248

Не е приложимо

Word, Outlook

10 декември 2015 г.

15.17.0 (151206)

KB 3119518

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

10 ноември 2015 г.

15.16.0 (151105)

KB 3102925

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

13 октомври 2015 г.

15.15.0 (151008)

KB 3097264

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

15 септември 2015 г.

15.14.0 (150911)

KB 3088502

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

11 август 2015 г.

15.13.1 (150807)

KB 3082420

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

28 юли 2015 г.

15.12.3 (150724)

KB 3074482

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

9 юли 2015 г.

15.11.2 (150701)

KB 3074479

Изтегляне

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

Хронология на версиите за Microsoft AutoUpdate (MAU)

Следващата таблица съдържа информация за хронологията на изданията за Microsoft AutoUpdate (MAU). Таблицата е подредена по дата на издаване, като най-новата дата на издаване е първа в списъка. Всички пакети за актуализация са 64-битова версия.

Дата на издаване

Версия

Още информация

Връзка за изтегляне на пакета за актуализация

10 април 2018 г.

3.18

Бележки по изданието за април 2018 г.

Изтегляне на MAU 3.18.0

13 март 2018 г.

3.17

Изтегляне на MAU 3.17.0

13 февруари 2018 г.

3.16.0

Бележки по изданието за февруари 2018 г.

Изтегляне на MAU 3.16.0

18 януари 2018 г.

3.15.0

Изтегляне на MAU 3.15.0

17 декември 2017 г.

3.14.1

Бележки по изданието за декември 2017 г.

Изтегляне на MAU 3.14.1

12 декември 2017 г.

3.14

MAU 3.14 не е наличен за изтегляне.

10 октомври 2017 г.

3.11

Изтегляне на MAU 3.11

12 септември 2017 г.

3.9.3

Бележки по изданието за септември 2017 г.

Изтегляне на MAU 3.9.2

15 август 2017 г.

3.9.2

Изтегляне на MAU 3.9.2

11 юли 2017 г.

3.9.1

Изтегляне на MAU 3.9.1

13 юни 2017 г.

3.9.1

Изтегляне на MAU 3.9.1

9 май 2017 г.

3.9.1

Бележки по изданието за май 2017 г.

Изтегляне на MAU 3.9.1

11 април 2017 г.

3.9

Бележки по изданието за април 2017 г.

MAU 3.9 не е наличен за изтегляне.

16 февруари 2017 г.

3.8.4

Бележки по изданието за февруари 2017 г.

Изтегляне на MAU 3.8.4

11 януари 2017 г.

3.8.3

Бележки по изданието за януари 2017 г.

Изтегляне на MAU 3.8.3

13 декември 2016 г.

3.8.2

Бележки по изданието за декември 2016 г.

Изтегляне на MAU 3.8.2

15 ноември 2016 г.

3.8.1

Бележки по изданието за ноември 2016 г.

Изтегляне на MAU 3.8.1

11 октомври 2016 г.

3.8.0

KB 3193438

Изтегляне на MAU 3.8.0

22 август 2016 г.

3.6.0

KB 3179163

Изтегляне на MAU 3.6.0

10 май 2016 г.

3.5.0

KB 3155777

Изтегляне на MAU 3.5.0

12 Април 2016 г.

3.4.0

KB 3142577

Изтегляне на MAU 3.4.0

5 януари 2016 г.

3.4.0

KB 3133674

Изтегляне на MAU 3.4.0

10 декември 2015 г.

3.3.0

KB 3119516

Изтегляне на MAU 3.3.0

13 октомври 2015 г.

3.2.0

KB 3097267

Изтегляне на MAU 3.2.0

11 юни 2015 г.

3.1.1

KB 3048690

Изтегляне на MAU 3.1.1

15 май 2015 г.

3.1.0

KB 3048681

Изтегляне на MAU 3.1.0

16 април 2015 г.

3.0.6

KB 3048680

Изтегляне на MAU 3.0.6

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×