Хипервръзки в работни листове

За бърз достъп до свързана информация в друг файл или в уеб страница, можете да вмъкнете хипервръзка в клетка на работен лист на Microsoft Excel. Можете също да вмъкнете хипервръзки в конкретни елементи на диаграма или изображения.

Какво искате да направите?

Създаване на хипервръзка към съществуващ файл или уеб страница

Създаване на хипервръзка към нов файл

Създаване на хипервръзка към конкретно местоположение в работна книга

Създаване или премахване на хипервръзка към имейл адрес

Избиране на хипервръзка без отваряне на връзката

Промяна или форматиране на хипервръзка

Копиране или преместване на хипервръзка

Изтриване на хипервръзка

Изтриване на няколко хипервръзки

Изключване на автоматичното форматиране на хипервръзки

Създаване на персонализирана хипервръзка с помощта на функцията HYPERLINK

Създаване на връзка на външна препратка към данни на работен лист в уеб

Задаване на базовия адрес за хипервръзките в работна книга

Научете повече за хипервръзките

Създаване на хипервръзка към съществуващ файл или уеб страница

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Съвет    Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Хипервръзка или можете да натиснете Ctrl+K.

  • В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

   Хипервръзка

 3. Във Връзка към щракнете върху Съществуващ файл или уеб страница.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да въведете името и местоположението на познат файл или уеб страницата, с които искате да се свържете, въведете тази информация в полето Адрес.

  • За да намерите уеб страница, щракнете върху Прегледай уеб изображение на бутон , отворете уеб страницата, към която искате да се свържете, и след това превключете обратно към Excel, без да затваряте браузъра си. Или пък, за да използвате последно свързвани страници, щракнете върху Прегледани страници и след това щракнете върху уеб страницата.

  • За да изберете файл, щракнете върху Текуща папка и след това щракнете върху файла, към който искате да се свържете, или пък, за да използвате последно използвани файлове, щракнете върху Последни файлове и след това щракнете върху файла.

   Съвет    Можете да промените текущата папка чрез избиране на различна папка в списъка Търси в.

 5. Ако искате да създадете хипервръзка към конкретно местоположение във файла или в уеб страницата, щракнете върху Показалец и след това щракнете с десния бутон върху показалец, който искате да използвате.

  Забележка    Файлът или уеб страницата, с които се свързвате, трябва да имат показалец.

 6. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 7. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на хипервръзка към нов файл

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Съвет    Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Хипервръзка или можете да натиснете Ctrl+K.

  • В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

   Хипервръзка

 3. Във Връзка към, щракнете върху Създаване на нов документ.

 4. Въведете име за новия файл в полето Име на новия документ.

  Съвет   Съвет За да зададете местоположение, различно от показаното под Пълен път, можете да въведете новото местоположение пред името в полето Име на новия документ. Или пък можете да щракнете върху Промяна, за да изберете желаното от вас местоположението, и след това да щракнете върху OK.

 5. Под Кога да се редактира щракнете върху Редактиране на новия документ по-късно или Редактиране на новия документ сега, за да определите кога искате се отваря за редактиране новият файл.

 6. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 7. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създайте хипервръзка към конкретно местоположение в работна книга

За да се свържете към някое местоположение в текущата работна книга или в друга работна книга, можете или да дефинирате име за клетките в местоназначение, или да използвате препратка към клетка.

За да използвате име, трябва да наименувате клетките на местоназначението от работната книга местоназначение.

Как се наименува клетка или диапазон от клетки

 1. Изберете клетката, диапазона от клетки или несъседни клетки, които искате да наименувате.

 2. Щракнете върху полето Име в левия край на лента за формули изображение на бутон .

  Пример за полето "Име"

 3. Въведете името за клетките в полето Име и след това натиснете клавиша ENTER.

  Забележка:  Имената не могат да съдържат интервали и трябва да започват с буква.

 4. В работния лист на работната книга източник, щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка, след което направете едно от следните неща:

  Съвети: 

  • Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  • Щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Хипервръзка. Можете също да натиснете Ctrl+K.

  • В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

   Хипервръзка

 5. Под Връзка към направете едно от следните неща:

  • За да се свържете към местоположение във вашата текуща работна книга, щракнете върху Място в този документ.

  • За да се свържете към местоположение в друга работна книга, щракнете върху Съществуващ файл или уеб страница, намерете и изберете работната книга, към която искате да се свържете, и след това щракнете върху Показалец. Направете едно от следните неща:

   • В полето Или изберете място в този документ под Препратка към клетка щракнете върху работния лист, с който искате да се свържете, въведете препратката към клетка в полето Въведете адреса на клетката, а след това щракнете върху OK.

   • В списъка под Дефинирани имена щракнете върху името, представящо клетките, с които искате да се свържете, и след това щракнете върху OK.

 6. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 7. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване или премахване на хипервръзка към имейл адрес

Когато щракнете върху хипервръзка към имейл адрес, вашата имейл програма стартира автоматично и създава имейл съобщение, което има правилния адрес в полето До, ако имате инсталирана имейл програма.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Съвет    Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Хипервръзка или можете да натиснете Ctrl+K.

  • В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

   Хипервръзка

 3. Във Връзка към, щракнете върху Имейл адрес.

 4. В полето Имейл адрес въведете имейл адрес, който искате да използвате.

 5. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.

  Забележка    Някои уеб браузъри и програми за имейл може да не разпознават реда за тема.

 6. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 7. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на екранното пояснение и след това щракнете върху OK.

  Съвет    Можете също да създадете хипервръзка към имейл адрес в клетка, като въведете адреса направо в клетката. Например хипервръзка се създава автоматично, когато въведете имейл адрес, като например someone@example.com.

Премахване на хипервръзка към имейл адрес

Ако имейл адресите на контактите се превърнат в хипервръзки, върху които може да се щракне, можете да ги дезактивирате, както можете да направите с всяка друга хипервръзка.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, от която искате да премахнете хипервръзката.

  Съвет    Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

 2. Щракнете с десния бутон и после изберете Премахване на хипервръзка.

Най-горе на страницата

Избиране на хипервръзка без отваряне на връзката

За да изберете хипервръзка, без да отваряте връзката до нейното местоназначение, направете едно от следните неща:

 • Щракнете върху клетката, която съдържа хипервръзката, задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , и отпуснете бутона на мишката.

 • Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката, която съдържа хипервръзката.

 • Ако хипервръзката е представена чрез графика, задръжте натиснат клавиша Ctrl и след това щракнете върху графиката.

Най-горе на страницата

Промяна или форматиране на хипервръзка

Можете да промените съществуваща хипервръзка във вашата работна книга чрез променяне на нейното местоназначение, облик, текст или графика.

Промяна на местоназначението на хипервръзка

 1. Изберете клетката или графиката, съдържащи хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете клетка, която съдържа хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , след което отпуснете бутона на мишката. Можете също да използвате клавишите със стрелки, за да изберете клетката. За да изберете графика, задръжте клавиша Ctrl и след това щракнете върху графиката.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Хипервръзка. Можете също да натиснете Ctrl+K.

  • В раздела Вмъкване, в групата Връзки щракнете върху Хипервръзка.

   Хипервръзка

   Забележка:  Ако хипервръзката е създадена с помощта на функцията в работен лист HYPERLINK, трябва да редактирате формулата, за да промените местоназначението. Изберете клетката, която съдържа хипервръзката, и след това щракнете върху лента за формули, за да редактирате формулата.

Промяна на облика на текста на хипервръзка

Можете да редактирате външния вид на всички текстове на хипервръзки в текущата работна книга, променяйки стила на клетките за хипервръзки.

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  Хипервръзка в галерията "Стилове на клетки"

 2. Под Данни и модел направете следното:

  • За да промените облика на хипервръзки, върху които не е щраквано, щракнете с десния бутон върху Хипервръзка, а след това върху Промяна.

  • За да промените облика на хипервръзки, върху които е щраквано, щракнете с десния бутон върху Проследена хипервръзка, а след това върху Промяна.

   Забележка:  Стилът на клетка Хипервръзка е наличен само когато работната книга съдържа поне една хипервръзка. Стилът на клетка Проследена хипервръзка е наличен само когато работната книга съдържа хипервръзки, върху които е щраквано.

 3. В диалоговия прозорец Стил щракнете върху Формат.

 4. Изберете желаните от вас опции за форматиране в разделите Шрифт и Запълване, а след това щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Опциите, които избирате в диалоговия прозорец Форматиране на клетки, се показват като избрани под Стилът съдържа в диалоговия прозорец Стил. Можете да изчистите квадратчетата за отметки за кои да е опции, които не желаете да прилагате.

  • Промените, които правите в стиловете на клетки Хипервръзка и Проследена хипервръзка, се прилагат към всички хипервръзки в текущата работна книга. Не можете да променяте външния вид на отделна хипервръзка.

Промяна на текста или графичния обект на хипервръзка

 1. Изберете клетката или графиката, съдържащи хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете клетка, която съдържа хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , след което отпуснете бутона на мишката. Можете също да използвате клавишите със стрелки, за да изберете клетката. За да изберете графика, задръжте клавиша Ctrl и след това щракнете върху графиката.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените текста на хипервръзката, щракнете върху лента за формули и редактирайте текста.

  • За да промените формата на графика, щракнете върху нея с десния бутон и след това щракнете върху опциите за форматиране, които искате да промените.

  • За да промените текст в графика, щракнете двукратно върху избраната графика и направете желаните промени.

 3. За да промените графиката, която представя хипервръзката, вмъкнете нова графика и я направете хипервръзка със същото местоназначение, а след това изтрийте старата графика и хипервръзка.

Най-горе на страницата

Копиране или преместване на хипервръзка

 1. Щракнете с десния бутон върху хипервръзка, която искате да копирате или преместите, и след това щракнете върху Копирай или Изрежи.

 2. Щракнете с десния бутон върху клетката, в която искате да копирате или преместите хипервръзката, и след това щракнете върху Постави.

Най-горе на страницата

Изтриване на хипервръзка

За да изтриете хипервръзка, направете едно от следните неща:

 • За да деактивирате единична хипервръзка, щракнете с десния бутон, а след това щракнете върху Премахни хипервръзката. Уеб адресът остава в клетката, но нито вече е активен, нито пък е форматиран като хипервръзка.

 • За да изтриете хипервръзка и текста, който я представя, щракнете с десния бутон върху клетката, съдържаща хипервръзката, и след това щракнете върху Изчисти съдържанието.

За да изтриете хипервръзка и графичния обект, който я представя, задръжте натиснат клавиша Ctrl и щракнете върху графичния обект, а след това натиснете клавиша Delete.

Най-горе на страницата

Изтриване на няколко хипервръзки

За да изтриете (деактивирате) няколко хипервръзки едновременно, направете следното:

 1. Изберете диапазон от клетки, в който искате да премахнете хипервръзките. Диапазонът може да се състои от несъседни клетки.

  Съвет    За да изберете клетка, в която има хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , и отпуснете бутона на мишката.

 2. Позиционирайте показалеца над някоя клетка в избрания диапазон, Щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Премахни хипервръзките.

Най-горе на страницата

Изключване на автоматичното форматиране на хипервръзки

Ако не искате Excel автоматично да форматира интернет адреси и мрежови пътища като хипервръзки, когато въвеждате, направете следното:

 1. Изберете раздела Файл и след това изберете Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции на Excel щракнете върху Проверка и после изберете Опции за автокоригиране.

 3. В диалоговия прозорец Автокоригиране изберете раздела Автоформатиране при въвеждане.

 4. Изчистете отметката от квадратчето Интернет адреси и мрежови пътища с хипервръзки.

 5. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец Автокоригиране.

 6. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции на Excel.

Най-горе на страницата

Създаване на персонализирана хипервръзка с помощта на функцията HYPERLINK

Можете да използвате функцията HYPERLINK, за да създадете хипервръзка, която отваря документ, който е съхранен в сървър, интранет или интернет. Когато щракнете върху клетката, която съдържа функцията HYPERLINK, Excel отваря файла, който е съхранен в местоположението на връзката.

Синтаксис

HYPERLINK(местоположение_връзка;истинско_име)

Местоположение_връзка    Пътят и името на файла с документа, който трябва да бъде отворен като текст. "местоположение_връзка" може да препрати към място в документ – например конкретна клетка или наименуван диапазон в работен лист на Excel или работна книга, или към показалец в документ на Microsoft Word. Пътят може да бъде до файл, съхранен на твърд диск, или UNC път в сървър (в Excel или еднозначно местоположение на ресурса (URL адрес) път в интернет или интранет.

 • "местоположение_връзка" може да бъде текстов низ в кавички или клетка, съдържаща връзката като текстов низ.

Ако преходът, зададен във "местоположение_връзка", не съществува или не може да бъде извършен, настъпва грешка, когато щракнете върху клетката.

Истинско_име    Текстът за прехода или числовата стойност, която се показва в клетката. "Истинско_име" се показва в синьо и е подчертано. Ако "истинско_име" е пропуснато, клетката показва "местоположение_връзка" като текст за преход.

 • "истинско_име" може да бъде стойност, текстов низ, име или клетка, съдържаща текста или стойността за преход.

 • Ако "истинско_име" връща стойност за грешка (например #VALUE!), клетката показва грешката вместо текста за преход.

Примери

Следващият пример отваря работен лист с име Budget Report.xlsx, който е записан в интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report и показва текста "Щракнете за отчет":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Щракнете за отчет")

Следващият пример създава хипервръзка към клетка F10 на работния лист с име Annual в работната книга Budget Report.xlsx, който е записан в интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report. Клетката в работния лист, съдържаща хипервръзката, показва съдържанието на клетка D1 като текст за преход:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Следващият пример създава хипервръзка към диапазона с име DeptTotal в работния лист с име First Quarter в работната книга Budget Report.xlsx, която е записана в интернет в местоположението с име example.microsoft.com/report. Клетката в работния лист, съдържаща хипервръзката, показва текста "Щракнете, за да видите общата сума за първото тримесечие":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Щракнете, за да видите общата сума за първото тримесечие")

За да създадете хипервръзка към конкретно местоположение в документ на Word, трябва да използвате показалец, за да определите местоположението, към което искате да направите преход. Следващият пример създава хипервръзка към показалеца с име QrtlyProfits в документа с име Annual Report.docx, разположен в example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Следващият пример показва съдържанието на клетка D5 като текст за преход в клетката и отваря в Excel файла с име 1stqtr.xlsx, който е съхранен в раздела Statements на сървъра с име FINANCE. Този пример използва UNC път:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Следващият пример отваря в Excel файла 1stqtr.xlsx, записан в указател с име Finance на устройство D, и показва числовата стойност, съхранена в клетката H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

В Excel следващият пример създава хипервръзка към областта с име Totals в друга (външна) работна книга, Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

В Microsoft Excel за Macintosh следващият пример показва "Щракнете тук" в клетката и отваря файла с име "Първо тримесечие", записан в папка с име "Бюджетни отчети" на твърдия диск с име Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Бюджетни отчети:Първо тримесечие", "Щракнете тук")

Можете да създадете хипервръзки вътре в работен лист, за да прескочите от една клетка в друга. Ако например активният работен лист е "Юни" в работната книга "Бюджет", следващата формула създава хипервръзка към клетката E56. Текстът за връзка е самата стойност в клетката E56.

=HYPERLINK("[Бюджет]Юни!E56", E56)

За да прескочите в друг лист от същата работна книга, променете името на листа във връзката. За да създадете в предишния пример връзка към клетка E56 от листа "Септември", променете думата "Юни" на "Септември".

Най-горе на страницата

Създаване на връзка на външна препратка към данни на работен лист в уеб

Можете да вмъкнете една или повече външни препратки (наречени още връзки) от една работна книга към друга, която се намира във вашия интранет или в интернет. Работната книга не трябва да е записана като HTML файл.

 1. Отворете работната книга източник и изберете клетката или диапазона от клетки, които искате да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

  Копиране

 3. Преминете в работния лист, в който искате да поставите информацията, и след това щракнете в клетката, където искате да се появи информацията.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Специално поставяне.

 5. Щракнете върху Постави връзка. Excel създава връзка на външна препратка за клетката или за всяка клетка в диапазона.

  Забележка:  Възможно е да решите, че е по-удобно да създадете връзка на външна препратка, без да отваряте работната книга в уеб. За всяка клетка в работната книга местоназначение, където искате да вмъкнете връзката на външна препратка, щракнете върху клетката и след това въведете знак за равенство (=), URL адреса и местоположението в работната книга. Например:

='http://www.someones.homepage/[file.xlsx]Лист1'!A1

='ftp.server.somewhere/ file.xlsx'!Моята_клетка

Най-горе на страницата

Задаване на базовия адрес за хипервръзките в работна книга

По подразбиране неуказаните пътища към файловете местоназначение на една хипервръзка са във връзка с местоположението на активната работна книга. Когато искате да зададете друг път по подразбиране, използвайте следната процедура. Всеки път, когато създавате хипервръзка към файл в това местоположение, ще трябва само да зададете в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка името на файла, а не пътя.

 1. Щракнете върху Файл > Информация.

 2. Щракнете върху стрелката на Свойства и после щракнете върху Разширени свойства.

 3. Щракнете върху раздела Резюме.

 4. В полето База на хипервръзката въведете пътя, който искате да използвате.

  Забележка:  Можете да игнорирате базовия адрес на хипервръзката с помощта на пълния, или абсолютен, адрес за хипервръзката в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

Най-горе на страницата

Научете повече за хипервръзките

Хипервръзката е връзка от документ, която след щракване върху нея отваря друга страница или файл. Често местоназначението е друга уеб страница, но може да бъде и картина, имейл адрес или програма. Самата хипервръзка може да бъде текст или картина.

Когато потребител на сайта щракне върху хипервръзката, тя се показва в уеб браузър, отваря или стартира, в зависимост от типа на местоназначението. Например една хипервръзка към страница показва страницата в браузъра, а хипервръзка към файл на AVI отваря файла в мултимедиен плейър.

Как се използват хипервръзките

Можете да използвате хипервръзките, за да направите следното:

 • Да се придвижите до файл или уеб страница в мрежа, интранет или интернет

 • Да се придвижите до файл или уеб страница, които планирате да създадете в бъдеще

 • Да изпратите имейл съобщение

 • Да стартирате предаване на файлове, като изтегляне или FTP процес

Когато посочите към текст или картина, съдържащи хипервръзка, показалецът се превръща в ръка Показалец във формата на ръка , показвайки, че това е нещо, върху което можете да щракнете.

Какво е URL адрес и как работи той

Когато създадете хипервръзка, местоназначението й се кодира като URL адрес, например така:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://име на компютъра/споделена папка/име_на_файла.htm

URL адресът съдържа протокол, например HTTP, FTP или FILE, местоположение в мрежата или на уеб сървър, път и име на файл. Следващата илюстрация дефинира частите на URL адреса:

Четирите компонента на URL адрес

1. Използван протокол (http, ftp, file)

2. Уеб сървър или местоположение в мрежата

3. Път

4. Име на файл

Абсолютни и относителни хипервръзки

Абсолютният URL адрес съдържа пълния адрес, като например протокол, уеб сървъра и името и пътя на файла.

В относителния URL адрес една или повече от частите липсват. Липсващата информация се взима от страницата, съдържаща URL адреса. Ако например липсва информация за протокола и уеб сървъра, уеб браузърът използва протокола и домейна на текущата страница, например .com, .org, .edu.

Често срещано е уеб страниците да използват относителни URL адреси, които съдържат само част от пътя и името на файла. Ако файловете се преместят на друг сървър, всички хипервръзки ще продължат да работят дотогава, докато относителното позициониране на страниците остане непроменено. Например хипервръзката в уеб страницата Продукти.htm сочи към страница Ябълка.htm в папка "Храна". Ако и двете страници се преместят в папка "Храна" на друг сървър, URL адресът в хипервръзката ще е все още правилен.

По подразбиране неуказаните пътища към файловете местоназначение на една хипервръзка са спрямо местоположението на активната работна книга. По подразбиране можете да зададете различен базов адрес, който да се използва всеки път, когато създавате хипервръзка. В диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка трябва да зададете само името на файла, а не пътя.

Най-горе на страницата

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel.

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използване на проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Функции за търсене и препратка

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×