Характеристики на Office Excel 2007, които не се поддържат в по-ранни версии на Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Не всички характеристики на Microsoft Office Excel 2007 се поддържат в предишни версии на Excel. Когато работите в режим на съвместимост или искате да запишете работна книга на Excel 2007 във файлов формат на по-ранна версия на Excel, проверката за съвместимост може да ви помогне да идентифицирате проблеми, които може да причинят значителна загуба на функционалност или по-малка загуба на точност в по-ранната версия на Excel. За да избегнете загуба на данни или функционалност в по-ранна версия на Excel, можете да направите необходимите промени във вашата работна книга на Excel 2007.

Проверката за съвместимост регистрира проблемите, които намира, и предоставя бутоните Търсене и Помощ за повечето проблеми, така че да можете да намерите всички появи на този проблем и да получите информация за най-добрите начини за решаване на проблема.

Забележка : Когато щракнете върху Търсене в проверката за съвместимост, Excel обикновено избира само клетки и диапазони, които са засегнати от проблеми за съвместимост, като например несъвместимости при форматиране на клетки, несъвместими стойности в клетки или клетки и диапазони, които съдържат данни извън ограниченията за редове и колони на по-ранни версии на Excel. Обаче когато конкретни функции, като например групиране, се приложат към клетки, които са засегнати от проблеми на съвместимост, Excel избира целия диапазон на работния лист, съдържащ групираните клетки, които са намерени извън границите за редове и колони на по-ранни версии на Excel, вместо да избере само тези групирани клетки.

В тази статия

Проблеми при работни листове

Проблеми с таблица на Excel

Проблеми с обобщена таблица

Сортиране и филтриране на проблеми

Във формули

Проблеми при условно форматиране

Графики, обекти и ActiveX контрола въпроси

Проблеми при персонализиране

Проблеми при съвместна работа

Проблеми при работни листове

Следните проблеми при работни листове причиняват значителна загуба на функционалност:

Проблем

Решение

Тази работна книга съдържа данни в клетки извън границите за колони и редове на избрания файлов формат. Данните отвъд 256 (IV) колони по 65 536 реда няма да се запишат. Препратките на формули към данни в тази област ще връщат грешка #REF!.

В Excel 2007 размерът на работен лист е 16 384 колони по 1 048 576 реда, но размерът на работен лист в по-ранни версии на Excel е само 256 колони по 65 536 реда. Данните в клетки извън тези граници за редове и колони се загубват в по-ранни версии на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките и диапазоните, които попадат извън границите за редове и колони, изберете ги, а след това ги поставете в границите за редовете и колоните или в друг лист, като използвате командите Изрежи и Постави.

За повече информация вижте:

Преместване или копиране на клетки и съдържание на клетка

Преместване или копиране на редове и колони

Тази работна книга съдържа дати в календарен формат, който не се поддържа от избрания файлов формат. Тези дати ще бъдат показани като григориански.

В Excel 2007 можете да създадете потребителски международни календарни формати, като например еврейски лунен, японски лунен, китайски лунен, Сака, зодиакален китайски, зодиакален корейски, Рокую лунен и корейски лунен. Обаче тези календарни формати не се поддържат в по-ранни версии на Excel.

За да избегнете загуба на функционалност, може да поискате да промените календарния формат за език (или място на използване), който се поддържа в по-ранни версии на Excel.

За повече информация вижте:

Показване на числа като дати или часове

Тази работна книга съдържа дати в календарен формат, който не се поддържа от избрания файлов формат. Тези дати трябва да бъдат редактирани с помощта на григориански календар.

В Excel 2007 можете да прилагате незападен тип календар, като например тайландски (будистки) или арабска хиджра. В по-ранни версии на Excel тези типове календари могат да се редактират само в григориански.

За да избегнете загуба на функционалност, може да поискате да промените календарния формат за език (или място на използване), който се поддържа в по-ранни версии на Excel.

За повече информация вижте:

Показване на числа като дати или часове

Тази работна книга съдържа повече клетки с данни, отколкото се поддържат в по-ранни версии на Excel. По-ранните версии на Excel няма да са в състояние да отворят тази работна книга.

В Excel 2007 общият брой на наличните блокове от клетки (CLB) е ограничен от наличната памет. В по-ранните версии на Excel обаче, общият брой на достъпните CLB е ограничен до 64 000 CLB във всеки екземпляр на Excel.

Блокът от клетки (CLB) включва 16 реда на работен лист. Ако всички редове в работния лист съдържат данни, бихте имали 4096 CLB в този работен лист и ще можете да имате само 16 такива работни листа в единичен екземпляр на Excel (независимо колко работни книги сте отворили в Excel).

За да гарантирате, че работната книга не надхвърля границата от 64 000 CLB и може да се отваря в по-ранни версии на Excel, трябва да работите в режим на съвместимост в Excel 2007, след като запишете работната книга във файлов формат на Excel 97-2003. В режим на съвместимост Excel проследява блоковете с клетки в активната работна книга.

За повече информация вижте:

Преместване или копиране на клетки и съдържание на клетка

Преместване или копиране на редове и колони

Използване на Office Excel 2007 с по-стари версии на Excel

Следните проблеми при работни листове причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

По-ранните версии на Excel не поддържат форматиране на цветове в текст на горен или долен колонтитул. Информацията за форматиране на цветове ще се покаже като обикновен текст в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да приложите форматиране на цветове към текст на горен или долен колонтитул. Не можете да използвате форматирането на цветове в горни и долни колонтитули в по-ранни версии на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Поправи, ако искате да премахнете форматирането на цветове.

Тази работна книга съдържа работни листове, които имат горни и долни колонтитули за четни страници или за първа страница. Тези колонтитули за страници не могат да се покажат в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 имате опция за показване на различен текст на горни и долни колонтитули за четни страници и за първата страница. Тази опция не е налична в по-ранни версии на Excel. Горните и долните колонтитули за четни страници и за първа страница не могат да се покажат в по-ранните версии, но те остават налични за показване, когато отваряте работната книга отново в Excel 2007.

Ако ви се налага често да отваряте работна книга в по-ранен файлов формат на Excel, може да поискате да спрете да използвате горни или долни колонтитули за четни страници или първа страница за тази работна книга.

За повече информация вижте:

Добавяне или променяне на горни и долни колонтитули

Някои клетки или стилове в тази работна книга съдържат форматиране, което не се поддържа от избрания файлов формат. Тези формати ще бъдат преобразувани до най-близкия наличен формат.

В Excel 2007 са налични различни форматирания на клетки и опции за стилове на клетки, като например специални ефекти и сенки. Тези опции не са достъпни в по-ранни версии на Excel.

Можете да приемете най-близкия наличен формат, който се прилага, когато продължите със записването на работната книга, или пък можете да промените или премахнете стил на клетка, който не се поддържа, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel.

За повече информация вижте:

Прилагане, създаване или премахване на стил на клетки

Тази работна книга съдържа повече уникални формати на клетки, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Някои формати на клетки няма да бъдат записани.

В Excel 2007 можете да използвате 64 000 уникални формати на клетки, но в по-ранни версии на Excel можете да използвате най-много 4 000 уникални формати на клетки. Уникалните формати на клетки съдържат определени комбинации на форматиране, които се прилагат в работната книга.

За повече информация вижте:

Прилагане, създаване или премахване на стил на клетки

Тази работна книга съдържа повече уникални формати на шрифтове, отколкото се поддържат в избрания файлов формат. Някои формати на шрифтове няма да се запишат.

В Excel 2007 са налични 1024 глобални типове на шрифтове и можете да използвате до 512 от тях за една работна книга.

За повече информация вижте:

Промяна на шрифта или размера на шрифта в Excel

Най-горе на страницата

Проблеми за таблица на Excel

Следните проблеми в таблица на Excel причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

Таблицата съдържа потребителска формула или текст в сумарния ред. В по-ранни версии на Excel данните се показват извън таблицата.

В Excel 2007 можете да използвате потребителски формули и текст в сумарния ред на таблица, но това не се поддържа в по-ранни версии на Excel. Макар че формулите ще останат, диапазонът няма да е вече таблица. Ако искате таблицата да остане в по-ранни версии на Excel, може да поискате да премахнете потребителския текст и да използвате само формулите, които са достъпни в сумарния ред.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите таблицата, която съдържа потребителската формула или текст, и след това премахнете тази формула или текст от сумарния ред.

За повече информация вижте:

Сумиране на данни в таблица на Excel

Някоя таблица в тази работна книга не може да покаже заглавен ред. В по-ранни версии на Excel данните се показват без таблица, освен ако не е отметнато квадратчето "Заглавен ред" (Инструменти за таблици, раздел "Проектиране", група "Опции за стилове на таблица").

В Excel 2007 разполагате с опцията за показване или скриване на заглавния ред на таблица. В по-ранни версии на Excel таблицата винаги има заглавен ред.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите таблицата, която се показва без заглавен ред, и след това покажете заглавния ред.

За повече информация вижте:

Включване или изключване на заглавки на таблица на Excel

В тази работна книга към таблица се прилага стил на таблица. Форматирането със стил на таблица не може да се покаже в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете бързо да форматирате таблица, прилагайки базиран на теми стил на таблица. В по-ранни версии на Excel можете да форматирате таблица само ръчно.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите таблицата, към която е приложен стил на таблица, и след това премахнете този стил на таблица.

За повече информация вижте:

Форматиране на таблица на Excel

Таблица в тази работна книга е свързана към външен източник на данни. Функционалността на таблицата ще бъде загубена, но данните ще останат свързани. Ако има скрити от филтър редове на таблица, те ще останат скрити в по-ранни версии на Excel.

За да избегнете загубването на функционалност на таблица в по-ранни версии на Excel, може да поискате да прекъснете връзката към външния източник на данни, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за намерите таблицата, която е свързана към външен източник на данни, а след това прекъснете връзката между таблицата и външния източник на данни. В по-ранните версии на Excel можете след това да свържете данните към външния източник на данни.

За повече информация вижте:

Използване на Microsoft Query за извличане на външни данни

Създаване, редактиране и управляване на връзки към външни данни

Таблица в тази работна книга има връзка само за четене със списък на Windows SharePoint Services. Функционалността на таблицата ще се загуби, както и способността за обновяване или редактиране на връзката. Ако редове на таблицата са скрити от филтър, те остават скрити в по-ранна версия на Excel.

За да избегнете загубване на функционалност на таблицата в по-ранни версии на Excel, може да поискате да прекъснете връзката на таблицата със списъка на Windows SharePoint Services, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel.

Можете също да решите да създадете списък на SharePoint, който е само за четене/запис в по-ранната версия на Excel, и след това да работите с тази работна книга в режим на съвместимост в Excel 2007, което я запазва във файлов формат на Excel 97-2003.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите таблицата, която има връзка само за четене със списък на Windows SharePoint Services, и след това прекъснете връзката на таблицата със списъка на SharePoint. В Excel 2003 можете след това да импортирате списъка на SharePoint като списък за четене/запис.

За повече информация вижте:

Използване на Office Excel 2007 с по-стари версии на Excel

Най-горе на страницата

Проблеми в обобщена таблица

Следните проблеми с обобщена таблица причиняват значителна загуба на функционалност:

Проблем

Решение

Обобщена таблица в тази работна книга надхвърля предишните граници и ще се загуби, ако се запише в по-ранни файлови формати. Само обобщени таблици, които са създадени в режим на съвместимост, ще работят в предишни версии на Excel.

В Excel 2007 обобщените таблици поддържат 1 048 576 уникални елементи за едно поле, но в по-ранни версии на Excel се поддържат само 32 500 елемента за поле.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите обобщената таблица, която надвишава предишните граници. Когато записвате работната книга във формат на Excel 97-2003, можете след това да пресъздадете тази обобщена таблица в режим на съвместимост.

За повече информация вижте:

Използване на Office Excel 2007 с по-стари версии на Excel

Работа с различни формати на обобщена таблица в Office Excel

Някоя обобщена таблица в тази работна книга съдържа правила за условно форматиране, които са приложени към клетки в свити редове или колони. За да избегнете загубване на тези правила в по-ранни версии на Excel, разгънете тези редове или колони.

За да избегнете загубване на правила за условно форматиране, които са приложени към клетки в свити редове или колони, трябва да разгънете редовете и колоните, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите свитите редове или колони, които съдържат правила за условно форматиране, и след това разгънете тези редове или колони.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Следните проблеми на обобщена таблица причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

В тази работна книга към някаква обобщена таблица таблица е приложен стил на обобщена таблица. Форматирането със стил на обобщена таблица не може да се покаже в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете бързо да форматирате отчет с обобщена таблица, прилагайки базиран на теми стил на обобщена таблица. В по-ранни версии на Excel можете да форматирате обобщена таблица само ръчно.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите обобщената таблица, към която е приложен стил на обобщена таблица, и след това премахнете този стил на обобщена таблица.

За повече информация вижте:

Работа с различни формати на обобщена таблица в Office Excel

Някоя обобщена таблица в тази работна книга е изградена в текущия файлов формат и няма да работи в по-ранни версии на Excel. Само обобщени таблици, създадени в режим на съвместимост, ще работят в предишни версии на Excel.

Обобщена таблица, която е създадена във файловия формат на Excel 2007 не може да се обновява в по-ранни версии на Excel. За да избегнете този проблем, може да поискате да работите в режим на съвместимост. Когато създадете обобщена таблица в режим на съвместимост, можете да я отворите в по-ранни версии на Excel без загуба на функционалност.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите обобщената таблица, която е създадена в текущия файлов формат. Когато записвате работната книга във формат на Excel 97-2003, можете след това да пресъздадете тази обобщена таблица в режим на съвместимост.

За повече информация вижте:

Използване на Office Excel 2007 с по-стари версии на Excel

Работа с различни формати на обобщена таблица в Office Excel

Някоя обобщена таблица в тази работна книга има полета в компактна форма. В по-ранни версии на Excel това оформление ще бъде променено в таблична форма.

В Excel 2007 можете да използвате уплътнена форма (поотделно или в комбинация с таблична или структурна форма), за да запазите свързани данни от разпростиране по екрана и за да помогнете да се намали превъртането – полетата се съдържат в една колона и са с отстъпи, за да показват отношението на вложеност на колоните. В по-ранни версии на Excel се поддържат само структурна и таблична форма.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите обобщената таблица, която има полета в уплътнена форма, и след това променете този формат в таблична форма, ако е нужно.

За повече информация вижте:

Работа с различни формати на обобщена таблица в Office Excel

Проектиране на оформлението и формата на отчет с обобщена таблица

Най-горе на страницата

Проблеми при сортиране и филтриране

Следните проблеми при сортиране причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

Работен лист в тази работна книга съдържа съдържа сортиране по състояние с повече от три сортиращи условия. Тази информация ще бъде загубена в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да приложите сортирания по състояние с до шейсет и четири сортиращи условия, но по-ранните версии на Excel поддържат сортирания по състояние с до три условия. За да избегнете загубване на информация за сортиране по състояние в по-ранни версии на Excel, може да поискате да промените сортирането по състояние в такова, което използва не повече от три условия. В по-ранни версии на Excel потребителите могат също да сортират данните ръчно.

Цялата информация за сортиране по състояние остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за сортиране по състояние е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са сортирани с повече от три условия, и след това променете сортирането по състояние, като използвате само три или по-малко условия.

За повече информация вижте:

Сортиране на данни в диапазон или таблица

Работен лист в тази работна книга съдържа сортиране по състояние, което използва сортиращо условие с потребителски списък. Тази информация ще се загуби в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да сортирате чрез потребителски списък. За да получите сходни резултати от сортиране в по-ранни версии на Excel, можете да групирате данните, които искате да сортирате, и след това да сортирате данните ръчно.

Цялата информация за сортиране по състояние остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за сортиране по състояние е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са сортирани чрез потребителски списък, и след това променете сортирането по състояние, така че повече да не съдържа потребителски списък.

За повече информация вижте:

Сортиране на данни в диапазон или таблица

Работен лист в тази работна книга съдържа състояние на сортиране, което уточнява информация за форматиране. Тази информация ще бъде загубена в по-ранните версии на Excel.

В Excel 2007 можете да сортирате данни по конкретен формат, като например цвят на клетка, цвят на шрифт или набори от икони. В по-ранните версии на Excel можете да сортирате само текст.

Обаче цялата информация за състояние на сортиране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на сортиране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са сортирани по точно определен формат, и след това променете сортирането по състояние без задаване на информация за форматиране.

За повече информация вижте:

Сортиране на данни в диапазон или таблица

Следните проблеми при филтриране причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

Някои данни в тази работна книга са филтрирани по начин, който не се поддържа в по-ранни версии на Excel. Редовете, които са скрити чрез филтъра, ще останат скрити, но самият филтър няма да показва правилно в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да прилагате филтри, които не се поддържат в по-ранни версии на Excel. За да избегнете загуба на функционалност на филтрирането, може да поискате да изчистите филтъра, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel. В по-ранните версии на Excel потребителите могат след това да филтрират данните ръчно.

Обаче цялата информация за състояние на филтриране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на филтриране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са филтрирани, и след това можете да изчистите филтъра, за да покажете скритите редове. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра.

За повече информация вижте:

Филтриране на данни в диапазон или таблица

Някои данни в тази работна книга са филтрирани по цвят на клетка. Редовете, които са скрити от филтъра, ще останат скрити, но самият филтър няма да се показва правилно в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да филтрирате по цвят на клетка, цвят на шрифт или набор от икони, което не се поддържа в по-ранни версии на Excel. За да избегнете загуба на функционалност при филтриране, може да поискате да изчистите филтъра, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel. В по-ранни версии на Excel потребителите могат също така да филтрират данните ръчно.

Обаче цялата информация за състояние на филтриране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на филтриране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са филтрирани, и след това можете да изчистите филтъра, за да покажете скритите редове. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра.

За повече информация вижте:

Филтриране на данни в диапазон или таблица

Някои данни в тази работна книга са филтрирани по цвят на шрифт. Редовете, които са скрити от филтъра, ще останат скрити, но самият филтър няма да се показва правилно в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да филтрирате по цвят на клетка, цвят на шрифт или набор от икони, което не се поддържа в по-ранни версии на Excel. За да избегнете загуба на функционалност при филтриране, може да поискате да изчистите филтъра, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel. В по-ранни версии на Excel потребителите могат също така да филтрират данните ръчно.

Обаче цялата информация за състояние на филтриране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на филтриране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са филтрирани, и след това можете да изчистите филтъра, за да покажете скритите редове. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра.

За повече информация вижте:

Филтриране на данни в диапазон или таблица

Някои данни в тази работна книга са филтрирани по икона на клетка. Редовете, които са скрити от филтъра, ще останат скрити, но самият филтър няма да се показва правилно в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да филтрирате по цвят на клетка, цвят на шрифт или набор от икони, което не се поддържа в по-ранни версии на Excel. За да избегнете загуба на функционалност при филтриране, може да поискате да изчистите филтъра, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel. В по-ранни версии на Excel потребителите могат също така да филтрират данните ръчно.

Обаче цялата информация за състояние на филтриране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на филтриране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са филтрирани, и след това можете да изчистите филтъра, за да покажете скритите редове. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра.

За повече информация вижте:

Филтриране на данни в диапазон или таблица

Някои данни в тази работна книга са филтрирани по повече от два критерия. Редовете, които са скрити от филтъра, ще останат скрити, но самият филтър няма да се показва правилно в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да филтрирате данни по повече от два критерия. За да избегнете загуба на функционалност при филтриране, може да поискате да изчистите филтъра, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel. В по-ранни версии на Excel потребителите могат също така да филтрират данните ръчно.

Обаче цялата информация за състояние на филтриране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на филтриране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са филтрирани, и след това можете да изчистите филтъра, за да покажете скритите редове. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра.

За повече информация вижте:

Филтриране на данни в диапазон или таблица

Филтриране чрез използване на разширени критерии

Някои данни в тази работна книга са филтрирани по групирана йерархия от дати, водеща до повече от два критерия. Редовете, които са скрити от филтъра, ще останат скрити, но самият филтър няма да се показва правилно в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да филтрирате дати по групирана йерархия. Понеже това не се поддържа в по-ранни версии на Excel, може да пожелаете да разгрупирате йерархията от дати. За да избегнете загуба на функционалност при филтриране, може да поискате да изчистите филтъра, преди да запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel.

Обаче цялата информация за състояние на филтриране остава налична в работната книга и се прилага, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако информацията за състояние на филтриране е редактирана в по-ранната версия на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите данните, които са филтрирани, и след това можете да изчистите филтъра, за да покажете скритите редове. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Изчисти, за да изчистите филтъра.

Групирането на дати може да бъде изключено и в раздела " Разширени " в диалоговия прозорец Опции на Excel . (Бутонът office Изображение на бутона Office , Опции на Excel).

За повече информация вижте:

Филтриране на данни в диапазон или таблица

Филтриране чрез използване на разширени критерии

Най-горе на страницата

Проблеми при формула

Следните проблеми при формула причиняват значителна загуба на функционалност:

Проблем

Решение

Някои работни листове съдържат повече формули за масиви, които препращат към други работни листове, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Някои от тези формули за масиви няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

В Excel 2007 масивите на работни книги, които препращат към други работни листове са ограничени от наличната памет, но в по-ранни версии на Excel работните листове могат да съдържат най-много 65 472 масиви на работни книги, които препращат към други работни листове. Масивите на работни книги, надхвърлящи максималната граница, ще бъдат преобразувани да показват грешки #VALUE!.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули за масиви, които препращат към други работни листове, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешките #VALUE!.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Заместване на формула с нейния резултат

Някои формули съдържат повече стойности, препратки и/или имена, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Тези формули няма да се запишат и ще бъдат преобразувани в грешки #VALUE!.

В Excel 2007 максималната дължина на съдържание на формула е 8 192 знака, а максималната вътрешна дължина на формула е 16 384 байта. В по-ранни версии на Excel максималната дължина на съдържание на формула е само 1 024 знака, а максималната вътрешна дължина на формула е само 1 800 байта. Когато комбинацията от аргументи на формула (включително стойности, препратки и/или имена) надвиши максималните граници на по-ранни версии на Excel, формулите ще връщат грешки #VALUE!, когато запишете работната книга в по-ранен файлов формат на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, съдържащи формули, които надхвърлят максималните граници за дължина на формули на по-ранни версии на Excel, а след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Заместване на формула с нейния резултат

Някои формули имат повече нива на влагане, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Формулите с повече от седем нива на влагане няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

В Excel 2007 формулата може да съдържа до 64 нива на влагане, но в по-ранни версии на Excel максималният брой нива на влагане е само 7.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули с повече от 7 нива на влагане, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Влагане на функция във функция

Заместване на формула с нейния резултат

Някои формули съдържат функции, които имат повече аргументи, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Формулите, които имат повече от 30 аргумента на функция, няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

В Excel 2007 формулата може да съдържа до 255 аргумента, но в по-ранни версии на Excel максималната граница за аргументи във формула е само 30.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули с повече от 30 аргумента, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Заместване на формула с нейния резултат

Някои формули използват повече операнди, отколкото са позволени от избрания файлов формат. Тези формули няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

В Excel 2007максималният брой операнди, които могат да се използват във формули, е 1024, но в по-ранни версии на Excel, максималната граница за операнди във формули е само 40.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули с повече от 40 операнди, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #VALUE!.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Заместване на формула с нейния резултат

Някои формули съдържат функции с повече аргументи, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Формулите с повече от 29 аргумента няма да се запишат и ще се преобразуват в грешки #VALUE!.

В Excel 2007 една дефинирана от потребител функция (UDF), която създавате с помощта на Visual Basic for Applications (VBA), може да съдържа до 60 аргумента, но в по-ранни версии на Excel броят на аргументите в такива функции е ограничен от VBA само до 29.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат функции с повече от 29 аргумента, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешките #VALUE!. Може да се наложи да използвате Visual Basic for Applications (VBA), за да промените дефинираните от потребителя функции.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Заместване на формула с нейния резултат

Една или повече функции в тази работна книга не са налични в по-ранни версии на Excel. Когато се преизчисляват в по-ранни версии, тези функции ще връщат грешка #NAME? вместо текущите си резултати.

Excel 2007 предоставя следните функции, които не са налични в по-ранни версии на Excel:

Когато запишете работната книга във файлов формат на Excel 97-2003 и я отворите в по-ранна версия на Excel, всяка от новите функции ще се показва в клетката с _xlfn. Например =_xlfn.IFERROR (1,2).

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, съдържащи функции, които са нови в Excel 2007, и след това направете необходимите промени, за да избегнете грешки #NAME?.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Заместване на формула с нейния резултат

Някои формули съдържат препратки към таблици, които не се поддържат в избрания файлов формат. Тези препратки ще бъдат преобразувани в препратки към клетки.

В Excel 2007 можете да използвате структурирани препратки, за да направите работата с таблици по-лесна и по-интуитивна, когато използвате формули, които препращат към таблица, било то към части от таблица, или към цялата таблица. Тази характеристика не се поддържа в по-ранни версии на Excel и структурираните препратки ще бъдат преобразувани в препратки към клетки.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули със структурирани препратки към таблици, така че да можете да ги промените с препратки към клетки, които да можете да използвате.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Използване на структурирани препратки с таблици

Някои формули съдържат препратки към таблици, които не са отворени понастоящем в този екземпляр на Excel. Тези препратки ще бъдат преобразувани в #REF при записване във формат на Excel 97-2003, понеже те не могат да се преобразуват в препратки към листове.

В Excel 2007 можете да използвате структурирани препратки, за да направите работата с таблици по-лесна и по-интуитивна, когато използвате формули, които препращат към таблица, било то към части от таблица, или към цялата таблица. Тази характеристика не се поддържа в по-ранни версии на Excel и структурираните препратки ще бъдат преобразувани в препратки към клетки. Ако обаче структурираните препратки сочат към таблици в други работни книги, които не са отворени в момента, те ще бъдат преобразувани и показвани като грешки #REF.

В програмата за проверка съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули със структурирани препратки към таблици в други работни книги, така че да можете да ги промените, за да избегнете грешките #REF.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Използване на структурирани препратки с таблици

Следните проблеми при формули причиняват по-незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

Някои формули за масиви в тази работна книга препращат към цяла колона. В по-ранните версии на Excel тези формули може да се преобразуват в грешки #NUM!, когато се преизчисляват.

Формули за масиви, които препращат към цяла колона в Excel 2007, ще се преобразуват и показват като грешки #NUM!, когато се преизчисляват в по-ранни версии на Excel.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите формулите за масиви, които препращат към цяла колона, така че да можете да направите промени, за да избегнете грешки #NUM.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Едно или няколко дефинирани имена в тази работна книга съдържат формули, които използват повече от разрешените 255 знака за избрания файлов формат. Тези формули ще се запишат, но ще бъдат отрязани, когато се редактират в по-стари версии на Excel.

Когато наименувани диапазони във формули надвишават границата от 255 знака, която се поддържа в по-стари версии на Excel, формулата ще работи правилно, но ще бъде отрязана в диалоговия прозорец Име и не може да се редактира.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат наименувани диапазони във формули, и след това направете необходимите промени, така че да можете да редактирате формулите в по-ранни версии на Excel.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Някои формули в тази работна книга са свързани с други работни книги, които са затворени. Когато тези формули се преизчисляват в по-стари версии на Excel без отваряне на свързаните работни книги, знаците над границата от 255 знака не могат да се върнат.

Когато дадени формули в работна книга са свързани с други работни книги, които са затворени, те могат да показват само до 255 знака, когато се преизчисляват в по-ранни версии на Excel. Резултатите от формулата може да бъдат отрязани.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули свързани с други, затворени работни книги, така че да можете да проверите връзките и да направите необходимите промени, за да избегнете отрязването на резултати на формули в по-рани версии на Excel.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Формула за проверка на данни има повече от 255 знака.

Когато формулите за проверка на данни надвишават границата от 255 знака, която се поддържа в по-стари версии на Excel, формулата ще работи правилно, но ще бъде отрязана и няма да може да се редактира.

В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат формули за проверка на данни, и след това използвайте по-малко знаци във формулата, така че потребителите да могат да ги редактират в по-ранни версии на Excel.

За повече информация вижте:

Общ преглед на формулите

Най-горе на страницата

Проблеми при условно форматиране

Следните проблеми при условно форматиране причиняват значителна загуба на функционалност:

Проблем

Решение

Някои клетки имат повече условни формати, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Само първите три условия ще бъдат показани в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 условното форматиране може да съдържа до шейсет и четири условия, но в по-ранни версии на Excel се поддържат само три условия.

В по-ранни версии на Excel потребителите ще виждат само първите три условия. Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако правилата са редактирани в по-ранната версия на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които имат приложено към себе си условно форматиране, използващо повече от три условия, и след това направете необходимите промени.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Някои клетки имат припокриващи се диапазони на условно форматиране. По-ранните версии на Excel няма да оценят всички правила за условно форматиране в припокриващите се клетки. Припокриващите се клетки ще показват различно условно форматиране.

В Excel 2007 диапазоните на условно форматиране в клетка могат да се припокриват, но това не се поддържа в по-ранни версии на Excel и условното форматиране не се показва, както се очаква.

В по-ранни версии на Excel потребителите ще виждат различно от очакваното условно форматиране. Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако правилата са редактирани в по-ранната версия на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които имат припокриващи се диапазони на условно форматиране, и след това направете необходимите промени.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Управление на приоритета на правилата за условно форматиране

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат тип на условно форматиране, който не се поддържа в по-ранни версии на Excel, като например ленти за данни, цветови гами или набори от икони.

Excel 2007 предоставя следните нови типове условно форматиране, които не се поддържат в по-ранни версии на Excel:

  • Цветови гами

  • Ленти за данни

  • Набори от икони

  • Класирани отгоре или отдолу стойности

  • Стойности над и под средното

  • Уникални и дублиращи се стойности

  • Сравняване на колони на таблици за определяне на това кои клетки да се форматират

В по-ранни версии на Excel потребителите няма да виждат условно форматиране, като например ленти за данни, скали с цветове или набори от икони. Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако правилата са редактирани в по-ранната версия на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, имащи типове условно форматиране, които са нови в Excel 2007, и след това направете необходимите промени.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Някои клетки съдържат условно форматиране с изчистена опция "Спри, ако е истина". По-ранните версии на Excel няма да разпознаят тази опция и ще спират след първото удовлетворено условие.

В Excel 2007 можете да прилагате условно форматиране без спиране, когато условието е изпълнено. Това не се поддържа в по-ранни версии на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите тези условни форматирания с изчистена опция "Спри, ако е истина", и след това щракнете върху Поправи, за да разрешите проблема със съвместимостта.

В по-ранните версии на Excel резултатите от условното форматиране няма да са такива като в Excel 2007, понеже в тях не се прилага условно форматиране, след първото изпълнено условие. Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако правилата са редактирани в по-ранната версия на Excel.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат типове условно форматиране върху несъседни диапазони (като например "първите/последните N", "първите/последните N%", "над/под средното" или "над/под стандартно отклонение"). Това не се поддържа в по-ранни версии на Excel.

В Excel 2007 можете да приложите условно форматиране към диапазони, които не са съседни. Това не се поддържа в по-ранни версии на Excel.

В по-ранни версии на Excel потребителите няма да виждат условно форматиране в несъседни клетки. Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако правилата са редактирани в по-ранната версия на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат тип условно форматиране на несъседни диапазони, и след това направете необходимите промени.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Някои обобщени таблици в тази работна книга съдържат условно форматиране, което може да не функционира правилно в по-ранни версии на Excel. Правилата за условно форматиране няма да покажат същите резултати, когато използвате тези обобщени таблици в по-ранни версии на Excel.

Условното форматиране което се прилага към обобщени таблици на Excel 2007 не показва същите резултати в обобщени таблици в по-ранни версии на Excel.

В по-ранните версии на Excel резултатите от условното форматиране в обобщени таблици няма да бъдат същите като в Excel 2007. Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2007, освен ако правилата са редактирани в по-ранната версия на Excel.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите полетата на обобщена таблица, които съдържат правила за условно форматиране, и след това направете необходимите промени.

За повече информация вижте:

Добавяне, промяна или изчистване на условни формати

Най-горе на страницата

Проблеми при графики, обекти и ActiveX контроли

Следните проблеми при графики, обекти и ActiveX контроли водят до значителна загуба на функционалност:

Проблем

Решение

Всички ефекти в този обект ще бъдат премахнати. Всеки текст, който излиза извън границите на тази графика, ще бъде орязан.

В Excel 2007 можете да използвате специални ефекти, като например прозрачни сенки, които не се поддържат в по-ранни версии на Excel. Специалните ефекти ще бъдат премахнати. Също така, в Excel 2007, когато вмъквате във фигура текст, който е по-дълъг от фигурата, текстът се разлива извън границите на фигурата. В по-ранните версии на Excel този текст ще бъде орязан. За да избегнете отрязването на текст, можете да настроите размера на фигурата, така че той да се побере в нея.

В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите обектите, към които има приложени специални ефекти, така че да можете да премахнете специалните ефекти, ако е необходимо.

За повече информация вижте:

Добавяне или изтриване на запълване или ефект във вашата графика SmartArt

Преоразмеряване на фигура или на цялата графика SmartArt

Вграден обект в този работен лист е създаден в по-нова версия на Office. Не можете да го редактирате в по-ранна версия на Excel.

Вградените обекти, които са създадени в Excel 2007, не могат да се редактират в по-ранни версии на Excel.

Неинициализирани ActiveX контроли не могат да се прехвърлят в избрания файлов формат. Ако продължите, контролите ще се загубят.

Ако една работна книга съдържа ActiveX контроли, които са преценени като опасни за инициализация (UFI), те се загубват при записване на работната книга в по-ранен файлов формат на Excel. Може да поискате да маркирате тези контроли като безопасни за инициализация (SFI).

Ако отворите работна книга с неинициализирани ActiveX контроли, които са настроени за висока защита, трябва първо да използвате лентата за съобщения, за да ги разрешите, преди да могат да бъдат инициализирани.

За повече информация вижте:

Разрешаване или забраняване на ActiveX контроли в документи на Office

Разрешаване или забраняване на предупреждения за защита в лентата за съобщения

Най-горе на страницата

Проблеми при персонализация

Следните проблеми при персонализация причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

Тази работна книга съдържа персонализирана лента за инструменти за бърз достъп и/или части от персонализиран потребителски интерфейс, които не се поддържат в по-ранни версии на Excel. Тези персонализирани функции няма да са налични в по-ранни версии на Excel.

Тъй като Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent в Excel 2007 е много различен от менютата и лентите с инструменти на предните версии на Excel, всички персонализации, направени в Excel 2007, не са налични в предишните версии на Excel.

В по-ранните версии на Excel можете да добавяте подобни потребителски команди към ленти с инструменти и менюта.

Най-горе на страницата

Проблеми при съвместна работа

Следните проблеми при съвместна работа причиняват незначителна загуба на точност:

Проблем

Решение

Тази работна книга ще бъде само за четене и споделените функции на работната книга няма да са достъпни, когато някой я отваря в по-ранна версия на Excel с помощта на конвертор. За да позволите на потребителите да продължат да използват работната книга като споделена работна книга в по-ранни версии на Excel, трябва да я запишете във файлов формат на по-ранните версии.

За да запазите споделянето на споделената работна книга с потребители, които използват по-ранни версии на Excel, и за да гарантирате, че всички характеристики на споделената работна книга са достъпни в по-ранните версии, трябва да запишете работната книга във файловия формат на Excel 97-2003.

За повече информация вижте:

Използване на Office Excel 2007 с по-стари версии на Excel

Използване на споделена работна книга за съвместна работа

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×