Функция DAvg

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате функцията DAvg , за да изчислите средната стойност на набор от стойности в указан набор от записи ( домейн). Използвайте функцията DAvg в модул Visual Basic for Applications (VBA), в макрос, в израз за заявка или в изчисляема контрола.

Например можете да използвате функцията DAvg в реда критерии на заявка за избиране на разходите за навло да ограничите резултатите до тези записи, където навло цената надхвърля средната стойност. Или можете да използвате израз, включително функция DAvg в изчисляема контрола и показване на средната стойност на предишни поръчки до стойността на нов ред.

Синтаксис

DAvg () израз домейн [критерии] )

Синтаксисът на функцията DAvg има следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Изисква се. Израз, който идентифицира поле, която съдържа числови данни, които искате да бъде средно. Тя може да бъде низов израз идентифициране на поле в таблица или заявка, или може да бъде израз, който се изпълнява изчисление на данните в това поле. В exprможете да включите името на поле в таблица, контрола във формуляр, константа или функция. Ако израз включва функция, тя може да бъде вграден или дефинирани от потребителя, но не друг домейн агрегатни или SQL агрегиране функция.

домейн

Задължителен. Низов израз, идентифициращ набора от записи, който съставлява домейна. Това може да бъде името на таблица или името на заявка за заявка, която не изисква параметър.

критерии

По желание. Низов израз, използван за ограничаване на диапазона от данни, на който се извършва DAvg функция. Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в израз SQL, без думата къде. Ако критериите е пропуснато, функцията DAvg оценява израз спрямо целия домейн. Всяко поле, което е включено в criteri трябва да бъде поле в домейн; в противен случай връща функция DAvgNull.


Забележки

Записи, съдържащи стойности Null не се включват при изчисляването на средната стойност.

Независимо дали използвате функцията DAvg в макрос или модул, в израз за заявка, или в изчисляема контрола, трябва да съставяте аргумента критерии внимателно, за да се гарантира, че ще се изчислява правилно.

Можете да използвате функцията DAvg , за да зададете критерии в реда критерии на заявка. Например искате да видите списък на всички продукти, подредени в количества над средната поръчка сума. Можете да създадете заявка за поръчки, подробна информация за поръчката и продуктите на таблици и включват поле за име на продукта и полето "количество", със следния израз в реда критерии под полето "количество":

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Можете също да използвате DAvg функция в израз на изчисляемо поле в заявка, или в реда актуализиране на на заявка за актуализиране.

Забележка: Можете да използвате раздела DAvg или Avg функция в израз за изчисляемо поле в заявка за общи суми. Ако използвате функция DAvg , стойностите са средно преди данните са групирани. Ако използвате функцията Avg , данните са групирани преди са усреднени стойности в поле за израза.

Използвайте функцията DAvg в изчисляема контрола, когато трябва да зададете критерии за ограничаване на диапазона от данни, на който се извършва функция DAvg . Например за да покажете на средната стойност на навло за заглавки, изпратени до Калифорния, Задайте свойството ControlSource на текстовото поле на следния израз:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ако искате просто да намерим средната стойност на всички записи в домейн, използвайте функцията Avg .

Можете да използвате функция DAvg в модул или макрос или в изчисляема контрола на формуляр, ако не са поле, което трябва да покажете в източника на записи, на който се базира вашия формуляр. Да предположим, че имате формуляр, базиран на таблица "поръчки", и искате да включите полето количество от таблицата по-подробна информация за поръчката, за да се покаже средният брой елементи, подредени по определен клиент. Можете да използвате функцията DAvg , за да изпълните това изчисление и показват данните във вашия формуляр.

Съвети

  • Ако използвате функция DAvg в изчисляема контрола, може да искате да поставите контрола във формуляр за горен или долен колонтитул, така че стойността за тази контрола не се преизчислява всеки път, когато преместите на нов запис.

  • Ако типа данни на полето, от което се получава израз е число, функцията DAvg връща двоен тип данни. Ако използвате функция DAvg в изчисляема контрола, включват функция за преобразуване на типа данни в израз, за да подобрите производителността.

  • Въпреки че можете да използвате функцията DAvg за определяне на средната стойност на стойностите в поле в външна таблица, може да бъде по-ефективно да създадете заявка, която съдържа всички полета, че трябва и след това базирайте вашия формуляр или отчет в тази заявка.

Забележка: Незаписани промени в записи в домейна не са включени, когато използвате тази функция. Ако искате функция DAvg да се основава на променени стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Записване на запис под записи в раздела данни , преместване на фокуса към друг запис, или с помощта на метода на актуализация .

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Следващата функция връща средната стойност за навло разходите за поръчки, изпратени на или след определена дата. Домейнът е таблица за поръчки. Аргументът на критериите ограничава получената набор от записи на базата на страна/регион "и" експедиране е дата. Обърнете внимание, че ключовата дума и е включена в низа за отделяне на аргумента критерии от няколко полета. Всички записи, включени в изчисляването на DAvg функция ще има повече от тези критерии.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

За да се обадите на функцията, използвайте следния ред на код в прозореца незабавно:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×