Функция NPV

Връща стойност от тип Double, която задава настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци (плащания и взимания) и дисконтова ставка.

Синтаксис

NPV( rate, values ())

Синтаксисът на функцията NPV използва следните аргументи:

Аргумент

Описание

rate

Задължителен. Стойност от тип Double, задаваща дисконтова ставка за периода, изразен като десетично число.

values ()

Задължителен. Масив от стойности от тип Double, задаващ стойности на паричен поток. Масивът трябва да съдържа поне една отрицателна стойност (плащане) и една положителна стойност (вземане).


Забележки

Нетната настояща стойност на инвестиция е текущата стойност на бъдеща серия от плащания и вземания.

Функцията NPV използва реда на стойностите в масива, за да интерпретира реда на плащанията и вземанията. Трябва да въведете стойностите на плащанията и вземанията в правилната им последователност.

NPV инвестицията започва един период преди стойността на датата на първия паричен поток и завършва със стойността на последния паричен поток от масива.

Изчислението на нетната настояща стойност се базира на бъдещи парични потоци. Ако вашият първи паричен поток е в началото на първия период, първата стойност трябва да се добави към стойността, върната от NPV, и не трябва да се включва в стойностите на паричните потоци на values( ).

Функцията NPV е подобна на функцията PV (настояща стойност) с тази разлика, че функцията PV разрешава паричните потоци да започват или в края, или в началото на периодите. За разлика от променливите стойности на паричните потоци на NPV, паричните потоци на PV трябва да са фиксирани през целия период на инвестицията.

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Този пример използва функцията NPV, за да върне нетната настояща стойност за последователност от парични потоци, съдържащи се в масива Values(). RetRate представлява фиксираната вътрешна норма на печалба.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×