Функция Len

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връща Long, съдържаща броя на знаците в низ или броя на байтовете, изисквани за съхраняване на променлива.

Синтаксис

Len ( низ | varName)

Синтаксисът на функцията Len има следните аргументи:

Аргумент

Описание

string

Всяко валидно низов израз. Ако низ съдържа Null, връща се Null.

varName

Кой да е валиден променлива име. Ако varname съдържа Null, връща се Null. Ако varname е вариант, Len я третира същото като низ и винаги връща броя на знаците, които съдържа.


Забележки

Един (и само един) от два възможни аргументи трябва да бъдат задавани. С дефинирани от потребителя типове Len връща размера, както ще бъде записан във файла.

Забележка: Използвайте функцията LenB с байт данните, съдържащи се в низ, като в езици двубайтови знаци (DBCS). Вместо да връща броя на знаците в низ, LenB връща броя байтове, използвани за представяне на този низ. С дефинирани от потребителя типове LenB връща във вътрешната памет размер, включително всички допълването между елементи. За примерен код, който използва LenBвижте вторият пример в темата с пример.

Забележка: LEN може да не успее да определи реалния брой байтове за съхранение, изисква, когато се използва с променлива дължина низове в типове данни, дефинирани от потребителя.

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Първият пример използва Len , за да върне броя на знаците в низ или броя на байтовете, изисквани за съхраняване на променлива. Тип... Тип край блок, дефиниращ CustomerRecord трябва да се предшества от ключовата дума лично , ако се показва в модул на клас. В стандартен модул тип отчет може да бъде публичен.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Вторият пример използва LenB и дефинирани от потребителя функции (LenMbcs), за да върне броя на знаците, байт в низ, ако ANSI се използва за представяне на низ.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×