Функция Format

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Връща Variant (низ) съдържащ израз форматирани според инструкциите, съдържащи се в израз за формат.

Вижте някои примери

Синтаксис

Формат ( израз [формат ] [, firstdayofweek ] [, firstweekofyear ] )

Синтаксисът на функцията формат има следните аргументи:

Аргумент

Описание

expression

Изисква се. Всеки валиден израз.

формат

По желание. Израз на валидно име или дефинирани от потребителя формат.

firstdayofweek

По желание. константа , която указва на първия ден от седмицата.

firstweekofyear

По желание. Константен, който указва първата седмица на годината.


Настройки

Формат нааргумент да използвате различни настройки, в зависимост от типа на данните на аргумента израз . Консултирайте се с членовете, изброени в таблицата по-долу за повече информация за валиден формат изрази.

За изрази, които използват този тип данни...

Вижте статия

Всякакъв тип

Свойство Format

Дата/час

Свойство Format – дата/час типа на данните

Числов

Свойство Property – числов и валутен тип данни

Text и memo

Формат на свойство - текстов тип данни

Да/Не

Свойство Format – да/не тип данни


Аргументът firstdayofweek има следните настройки:

Константа

Value

Описание

vbUseSystem

0

Използвайте NLS API настройка.

VbSunday

1

Неделя (по подразбиране)

vbMonday

2

Понеделник

vbTuesday

3

Вторник

vbWednesday

4

Сряда

vbThursday

5

Четвъртък

vbFriday

6

Петък

vbSaturday

7

Събота


Аргументът firstweekofyear има следните настройки:

Константа

Value

Описание

vbUseSystem

0

Използвайте NLS API настройка.

vbFirstJan1

1

Започнете със седмица, която 1 януари събитието (по подразбиране).

vbFirstFourDays

2

Започнете с първата седмица, което има поне четири дни в годината.

vbFirstFullWeek

3

Започнете с първата пълна седмица от годината.


Забележки

Форматиране

Направете това

цифри

Използвайте предварително зададени наименувани цифрови формати или създайте цифрови формати, дефинирани от потребителя.

Дати и часове

Използвайте предварително зададени формати за дата/час с име или създайте дефинирани от потребителя дата/час.

Датата и серийните номера

Използвайте формати за дата и час или цифрови формати.

Низове

Създаване на ваш собствен потребителски низ формати.


Ако се опитате да форматирате числата без Задаване на формат, формат предоставя функционалност, подобна на Str функция, въпреки че е международно наясно. Обаче положителни числа, форматирани като низове, като формат за невключване на водещите място, запазено за влизане на стойността; тези, които преобразуват, използващи запази водещи пространство.

Ако форматирате-локализирани числов низ, трябва да използвате потребителски числов формат, за да се уверите, че можете да получите желания облик.

Забележка: Ако настройката на свойството Календар е григориански и формат задава форматиране на дати, предоставения израз трябва да бъде григориански. Ако настройката на свойството Visual Basic Календар е хиджри, предоставения израз трябва да бъде хиджри.

Ако Календарът е григориански, смисъла на формат израз символи е непроменена. Ако календар е хиджри, всички дата символите за форматиране (например дддд, Мммм, гггг) имат същото значение, но се прилага за хиджри календар. Формат на символи остават на английски; символи, които водят до показвания текст (например AM и PM) показване на низ (английски или арабски), свързани с този символ. Диапазон на някои символи промени, когато календар е хиджри.

Символ

Диапазон

д

1-30

дд

1-30

Втората

1-51

ммм

Показва пълното му имена (хиджри имена на месеците са няма съкращенията).

Yammer вече поддържа чат с външен участник

1-355

гггг

100-9666

Примери

Използвайте функцията за форматиране в израз    Можете да използвате формат , където можете да използвате изрази. Например можете да го използвате в заявка като част от псевдоним на поле или в свойството Източник за контролата на текстово поле във формуляр или отчет. Примерите по-долу показва израз можете да използвате филтриране от свойството отчет за ограничаване на изхода към записи от предишната седмица.

Формат ([дата], "втората") = Format (сега (), "втората") -1

В този пример източник на записи на отчета има поле с име на дата, която съдържа датата, на която всеки конкретен запис е бил променен и която се използва в отчета. Когато изпълните отчета, резултатите от нея са филтрирани да покажете само тези записи, където седмица за стойността в полето "дата" (Format([Date],"ww")) е равно на предишната седмица (Format(Now(),"ww")-1).

Използвайте функцията формат във VBA код   

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример показва как се използват функцията формат за форматиране на стойности с помощта на наименувани формати и формати на дефинирани от потребителя. За разделителя на датата (/), време разделител (:) и AM / PM литерал, действителната форматирани изходните данни, показани от вашата система зависи от локалните настройки на компютъра, на който се изпълнява кода. Когато часове и датите се показват в развойна среда, се използват кратко време формат и формат на кратка Дата на езиковата променлива на код. Когато се показват като изпълните код, се използват кратко време и формата кратка Дата на езиковата променлива на системата, който може да се различават от езиковата променлива на код. За този пример се приема САЩ английски езикова променлива.

MyTime и MyDate се показват в средата за разработване на използване на текущата система кратко време настройка и настройка на кратка дата.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Използване на формат с низове с нулева дължина

В Microsoft Access версия 2.0 и по-рано можете да използвате функцията Format да върне една стойност за низ с нулева дължина и друг за стойност. Например можете да използвате израз на форматиране като по-долу с функцията Format да върне стойност подходящия низ от код:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

В версии на Microsoft Access 97 и по-късно трябва да тествате отделно за Null случай, после връща съответната стойност въз основа на резултата. Например можете да използвате функцията IIf в израз с функцията формат следните:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Тази промяна се прилага само когато използвате функцията Format да форматирате низ зависи от това дали е низ с нулева дължина или празна стойност. Други формат израз, използван с функцията Format продължават да работят както в предишни версии.

Ако конвертирате база данни от Microsoft Access версия 2.0 и по-стара версия на Microsoft Access 2002 или по-късно, трябва да промените кода, за да тествате отделно за случая, Null.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×