Функция Format

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Връща Variant (низ) съдържащ израз форматирани според инструкциите, съдържащи се в израз за формат.

Ето някои примери

Синтаксис

Формат ( израз [формат ] [, firstdayofweek ] [, firstweekofyear ] )

Синтаксисът на функцията формат има следните аргументи:

Аргумент

Описание

expression

Изисква се. Всеки валиден израз.

формат

По желание. Израз на валидно име или дефинирани от потребителя формат.

firstdayofweek

По желание. константа , която указва на първия ден от седмицата.

firstweekofyear

По желание. Константен, който указва първата седмица на годината.


Настройки

Формат нааргумент да използвате различни настройки, в зависимост от типа на данните на аргумента израз . Консултирайте се с членовете, изброени в таблицата по-долу за повече информация за валиден формат изрази.

За изрази, които използват този тип данни...

Вижте статия

Всякакъв тип

Свойство Format

Дата/час

Свойство Format – тип данни за дата и час

Число

Свойство Property – данни от числов и валутен тип

Text и memo

Свойство Format – тип данни "текст" и Memo

Yes/No

Свойство Format – тип данни "Да/не"


Аргументът firstdayofweek има следните настройки:

Константа

Стойност

Описание

vbUseSystem

0

Използвайте NLS API настройка.

VbSunday

1

Неделя (по подразбиране)

vbMonday

2

Понеделник

vbTuesday

3

Вторник

vbWednesday

4

Сряда

vbThursday

5

Четвъртък

vbFriday

6

Петък

vbSaturday

7

Събота


Аргументът firstweekofyear има следните настройки:

Константа

Стойност

Описание

vbUseSystem

0

Използвайте NLS API настройка.

vbFirstJan1

1

Започнете със седмица, която 1 януари събитието (по подразбиране).

vbFirstFourDays

2

Започнете с първата седмица, което има поне четири дни в годината.

vbFirstFullWeek

3

Започнете с първата пълна седмица от годината.


Забележки

Форматиране

Направете това

цифри

Използвайте предварително зададени наименувани цифрови формати или създайте цифрови формати, дефинирани от потребителя.

Дати и часове

Използвайте предварително зададени формати за дата/час с име или създайте дефинирани от потребителя дата/час.

Датата и серийните номера

Използвайте формати за дата и час или цифрови формати.

Низове

Създаване на ваш собствен потребителски низ формати.


Ако се опитате да форматирате числата без Задаване на формат, формат предоставя функционалност, подобно на функцията Str , въпреки че е международно наясно. Обаче положителни числа, форматирани като низове, като формат за невключване на водещите място, запазено за влизане на стойността; тези, които преобразуват, използващи запази водещи пространство.

Ако форматирате-локализирани числов низ, трябва да използвате потребителски числов формат, за да се уверите, че можете да получите желания облик.

Забележка: Ако настройката на свойството Календар е григориански и формат задава форматиране на дати, предоставения израз трябва да бъде григориански. Ако настройката на свойството Visual Basic Календар е хиджри, предоставения израз трябва да бъде хиджри.

Ако Календарът е григориански, смисъла на формат израз символи е непроменена. Ако календар е хиджри, всички дата символите за форматиране (например дддд, Мммм, гггг) имат същото значение, но се прилага за хиджри календар. Формат на символи остават на английски; символи, които водят до показвания текст (например AM и PM) показване на низ (английски или арабски), свързани с този символ. Диапазон на някои символи промени, когато календар е хиджри.

Символ

Диапазон

д

1-30

дд

1-30

ww

1-51

ммм

Показва пълното му имена (хиджри имена на месеците са няма съкращенията).

y

1-355

гггг

100-9666

Примери

Използвайте функцията за форматиране в израз    Можете да използвате формат , където можете да използвате изрази. Например можете да го използвате в заявка като част от псевдоним на поле или в свойството Източник за контролата на текстово поле във формуляр или отчет. Примерите по-долу показва израз, можете да използвате филтриране от свойството отчет за ограничаване на изхода към записи от предишната седмица.

Формат ([дата], "втората") = Format (сега (), "втората") -1

В този пример източник на записи на отчета има поле с име на дата, която съдържа датата, на която всеки конкретен запис е бил променен и която се използва в отчета. Когато изпълните отчета, резултатите от нея са филтрирани да покажете само тези записи, където седмица за стойността в полето "дата" (Format([Date],"ww")) е равно на предишната седмица (Format(Now(),"ww")-1).

Използвайте функцията формат във VBA код   

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Този пример показва как се използват функцията формат за форматиране на стойности с помощта на наименувани формати и формати на дефинирани от потребителя. За разделителя на датата (/), време разделител (:) и AM / PM литерал, действителната форматирани изходните данни, показани от вашата система зависи от локалните настройки на компютъра, на който се изпълнява кода. Когато часове и датите се показват в развойна среда, се използват кратко време формат и формат на кратка Дата на езиковата променлива на код. Когато се показват като изпълните код, се използват кратко време и формата кратка Дата на езиковата променлива на системата, който може да се различават от езиковата променлива на код. За този пример се приема САЩ английски езикова променлива.

MyTime и MyDate се показват в средата за разработване на използване на текущата система кратко време настройка и настройка на кратка дата.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Използване на формат с низове с нулева дължина

В Microsoft Access версия 2.0 и по-рано можете да използвате функцията Format , за да върне една стойност за низ с нулева дължина и друг за стойност. Например можете да използвате израз на форматиране като по-долу с функцията Format да върне стойност подходящия низ от код:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

В версии на Microsoft Access 97 и по-късно трябва да тествате отделно за нула случай, после връща съответната стойност въз основа на резултата. Например можете да използвате функцията IIf в израз с функцията формат следните:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Тази промяна се прилага само когато използвате функцията Format да форматирате низ зависи от това дали е низ с нулева дължина или празна стойност. Други формат изрази, използвани с функцията Format продължават да работят както в предишни версии.

Ако конвертирате база данни от Microsoft Access версия 2.0 и по-стара версия на Microsoft Access 2002 или по-късно, трябва да промените кода, за да тествате отделно за Null случая.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×