Функция Environ

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Функция, метод, обект или свойство, описани в тази тема е забранено, ако Microsoft Jet Expression Service се изпълнява в ограничителен режим, който не позволява на оценката на потенциално опасни изрази. За повече информация за ограничителен режим потърсете "ограничителен режим" в "Помощ".

Връща низ, асоцииран с променлива за среда на операционна система. Липсва в Macintosh

Синтаксис

Environ( { низ_среда | число } )

Синтаксисът на функцията Environ използва следните аргументи:

Аргумент

Описание

низ_среда

Незадължителен. Израз за низ, съдържащ името на променлива за среда.

число

Незадължителен. Числов израз, съответстващ на мястото на низа за средата в таблицата с низове за средата. Аргументът число може да бъде произволен числов израз, но се закръглява до цяло число, преди да бъде оценен.


Забележки

Ако низ_среда не може да бъде намерен в таблицата с низове за средата, връща се низ с нулева дължина (""). В противен случай Environ връща текста, присвоен на зададения низ_среда; т. е. текста след знака за равенство (=) в таблицата с низове за средата за тази променлива.

Ако укажете число, връща се низ, че числова позиция в таблицата по средата на низ. В този случай Environ връща целия текст, включително envstring. Ако няма среда низ в указаната позиция, околната Връща низ с нулева дължина.

Пример

Забележка : Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко термина в полето за търсене.

Този пример използва функцията Environ, за да върне номера и дължината на записа на командата PATH от таблицата с низове за средата. Липсва в Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×