Функции DMin и DMax

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате функциите DMin и DMax за определяне на минимална и максимална стойност в указан набор от записи ( домейн). Използвайте функциите DMin и DMax във Visual Basic за модул Applications (VBA), макрос, израз на заявка или изчисляема контрола.

Например можете да използвате функциите DMin и DMax в изчисляеми контроли в отчет, за да покажете стойностите на най-малкото и най-голямото поръчките за определен клиент. Или можете да използвате функцията DMin в израз за заявка, за да покажете всички поръчки с по-голямо от минималната възможна отстъпка отстъпка.

Синтаксис

DMin () израз домейн [критерии] )

DMax () израз домейн [критерии] )

Функции DMin и DMax има следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Изисква се. Израз, който идентифицира поле, за която искате да намерите минимална или максимална стойност. Тя може да бъде низов израз идентифициране на поле в таблица или заявка, или може да бъде израз, който се изпълнява изчисление на данните в това поле. В изразможете да включите името на поле в таблица, контрола във формуляр, константа или функция. Ако израз включва функция, тя може да бъде вграден или дефинирани от потребителя, но не друг домейн агрегатни или SQL агрегиране функция.

домейн

Задължителен. Низов израз, идентифициращ набора от записи, който съставлява домейна. Това може да бъде името на таблица или името на заявка за заявка, която не изисква параметър.

критерии

По желание. Низов израз, използван за ограничаване на диапазона от данни, на който се извършва функцията DMin или DMax . Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в израз SQL, без думата къде. Ако критериите е пропуснато, функции DMin и DMax оценява израз спрямо целия домейн. Всяко поле, което е включено в критериите също трябва да бъде поле в домейн, в противен случай функции DMin и DMax връща Null.


Забележки

DMin и DMax функции връщат минимални и максимални стойности, които отговарят на критериите. Ако израз идентифицира числови данни, DMin и DMax функции връщат числови стойности. Ако израз идентифицира данни от тип низ, те се връщат низ, който е първата или Последната по азбучен ред.

Функции DMin и DMax Игнорирай празните стойности в полето препратки от израз. Въпреки това ако запис не отговаря на критериите или ако домейн съдържа записи, DMin и DMax функции връщат със стойност Null.

Независимо дали използвате функцията DMin или DMax в макрос, модул, заявката израз или изчисляема контрола, трябва да съставяте аргумента критерии внимателно, за да се гарантира, че ще се изчислява правилно.

Можете да използвате функцията DMin и DMax , за да зададете критерии в реда критерии на заявка, в израз на изчисляемо поле в заявка, или в реда актуализиране на на заявка за актуализиране.

Забележка: Можете да използвате функциите DMin и DMax или функциите Min и Max в израз за изчисляемо поле на заявка за общи суми. Ако използвате функцията DMin или DMax , стойности преди данните са групирани. Ако използвате функцията минимум или максимум , данните са групирани преди стойности в поле за израза.

Използвайте функцията DMin или DMax в изчисляема контрола, когато трябва да зададете критерии за ограничаване на диапазона от данни, на които тази функция е изпълнена. Например за да покажете максималната навло таксувани за поръчка изпратени до Калифорния, Задайте свойството ControlSource на текстовото поле на следния израз:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ако просто искате да намерите минимална или максимална стойност на всички записи в домейн, използвайте функцията минимум или максимум .

Можете да използвате функцията DMin или DMax в модул или макрос или в изчисляема контрола на формуляр, ако полето, което трябва да се покаже не е в източника на записи, на който се базира вашия формуляр.

съвет

Въпреки че можете да използвате функцията DMin или DMax, за да намерите минимална или максимална стойност от поле в външна таблица, може да бъде по-ефективно да създадете заявка, която съдържа полетата, които имате нужда от таблиците и базирате вашия формуляр или отчет в тази заявка.

Забележка: Незаписани промени в записи в домейна не са включени, когато използвате тези функции. Ако искате функцията DMax или DMin да се основава на променени стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Записване на запис под записи в раздела данни , преместване на фокуса към друг запис, или с помощта на Актуализация метод.

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Следващият пример Връща най-ниските и най-високите стойности от полето "навло" за поръчки, изпратени до Обединеното кралство. Домейнът е таблица за поръчки. Аргументът на критериите ограничава получената набор от записи за тези, за които ShipCountryRegion е равно на Обединеното кралство.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

В следващия пример аргументът на критериите включва текущата стойност на текстово поле, наречен OrderDate. Текстовото поле е обвързана с поле '' дата на поръчка в таблицата "поръчки". Забележете, че препратката към контролата не е включен в двойни кавички (""), които означават низовете. Това гарантира, че всеки път, когато DMax функция се нарича, Microsoft Office Access 2007 получава текущата стойност от контрола.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

В следващия пример израза за критериите включва променливи, dteOrderDate. Обърнете внимание, че числови знаци (#) са включени в низов израз, така че когато низовете са свръхдълги, те ще се приложат датата.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×