Функции IS

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Описание

Всяка от тези функции, наричани общо функции IS, проверява зададената стойност и връща TRUE или FALSE в зависимост от изхода от проверката. Например функцията ISBLANK връща логическата стойност TRUE, ако стойността на аргумента е препратка към празна клетка; в противен случай връща FALSE.

Можете да използвате функцията IS, за да получите информация за дадена стойност, преди да извършите изчисление или друго действие с нея. Например можете да използвате функцията ISERROR заедно с функцията IF, за да извършите различно действие, ако възникне грешка:

= IF( ISERROR(A1); "Възникна грешка."; A1 * 2)

Тази формула проверява дали съществува условие за грешка в A1. В такъв случай функцията IF връща съобщението "Възникна грешка." Ако не съществува грешка, функцията IF извършва изчисление A1*2.

Синтаксис

ISBLANK(стойност)

ISERR(стойност)

ISERROR(стойност)

ISLOGICAL(стойност)

ISNA(стойност)

ISNONTEXT(стойност)

ISNUMBER(стойност)

ISREF(стойност)

ISTEXT(стойност)

Синтаксисът на функцията IS има следните аргумент:

  • стойност    Задължително. Стойността, която искате да проверите. Стойността на аргумента може да бъде празна стойност (празна клетка), грешка, логическа стойност, текст, число, препратка или име, препращащо към всяка от горните стойност.

Функция

Връща TRUE, ако

ISBLANK

Стойност препраща към празна клетка.

ISERR

Стойност препраща към всяка стойност за грешка, освен #N/A.

ISERROR

Стойност препраща към всяка стойност за грешка (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? или #NULL!).

ISLOGICAL

Стойност препраща към логическа стойност.

ISNA

Стойност препраща към стойността за грешка #N/A (липсва стойност).

ISNONTEXT

Стойност препраща към всеки елемент, който не е текст. (Забележете, че тази функция връща TRUE и ако стойността препраща към празна клетка.)

ISNUMBER

Стойност препраща към число.

ISREF

Стойност препраща към препратка.

ISTEXT

Стойност препраща към текст.

Забележки

  • Аргументите на функциите IS не се преобразуват. Всички числови стойности, които са заградени в двойни кавички, се третират като текст. Например в повечето други функции, където се изисква число, текстовата стойност "19" се преобразува в числото 19. Във формулата ISNUMBER("19") обаче, "19" не се преобразува в числова стойност и функцията ISNUMBER връща FALSE.

  • Функциите IS са полезни във формули за тестване на изхода от изчисленията. Когато се комбинират с функцията IF, тези функции предоставят метод за откриване на грешки във формули (вж. следващите примери).

Примери

Пример 1

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=ISLOGICAL(TRUE)

Проверява дали TRUE е логическа стойност

TRUE

=ISLOGICAL("TRUE")

Проверява дали "TRUE" е логическа стойност

FALSE

=ISNUMBER(4)

Проверява дали 4 е число

TRUE

=ISREF(G8)

Проверява дали G8 е валидна препратка

TRUE

=ISREF(XYZ1)

Проверява дали XYZ1 е валидна препратка

FALSE

Пример 2

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Злато

Регион1

#REF!

330,92

#N/A

Формула

Описание

Резултат

=ISBLANK(A2)

Проверява дали клетка А2 е празна.

FALSE

=ISERROR(A4)

Проверява дали стойността #REF! в клетка A4 е грешка.

TRUE

=ISNA(A4)

Проверява дали стойността #REF! в клетка A4 е грешка #N/A.

FALSE

=ISNA(A6)

Проверява дали стойността #N/A в клетка А6 е грешката #N/A.

TRUE

=ISERR(A6)

Проверява дали стойността #N/A в клетка A6 е грешка.

FALSE

=ISNUMBER(A5)

Проверява дали стойността 330,92 в клетка А5 е число.

TRUE

=ISTEXT(A3)

Проверява дали стойността Регион1 в клетка A3 е текст.

TRUE

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×