Функции DStDev и DStDevP

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP за оценка на стандартното отклонение в набор от стойности в указан набор от записи ( домейн). Използвайте функциите DStDev и DStDevP във Visual Basic за модул Applications (VBA), макрос, израз на заявка или изчисляема контрола във формуляр или отчет.

Използвайте функцията DStDevP се оценява генералната съвкупност и функцията DStDev , за да се оцени извадка от генералната съвкупност.

Например можете да използвате функцията DStDev в модул, за да изчислите стандартното отклонение в набор от резултати за тест на учениците.

Синтаксис

DStDev () израз домейн [критерии] )

DStDevP () израз домейн [критерии] )

Функции DStDev и DStDevP има следните аргументи:

Аргумент

Описание

израз

Изисква се. Израз, който идентифицира цифрово поле, на който искате да намерите стандартното отклонение. Тя може да бъде низов израз идентифициране на поле от таблица или заявка, или може да бъде израз, който се изпълнява изчисление на данните в това поле. В изразможете да включите името на поле в таблица, контрола във формуляр, константа или функция. Ако израз включва функция, тя може да бъде вграден или дефинирани от потребителя, но не друг домейн агрегатни или SQL агрегиране функция.

домейн

Задължителен. Низов израз, идентифициращ набора от записи, който съставлява домейна. Това може да бъде името на таблица или името на заявка за заявка, която не изисква параметър.

критерии

По желание. Низов израз, използван за ограничаване на диапазона от данни, на който се извършва функцията DStDev или DStDevP . Например критерии често е еквивалентно на клаузата WHERE в израз SQL, без думата къде. Ако критериите е пропуснато, функции DStDev и DStDevP оценява израз спрямо целия домейн. Всяко поле, което е включено в критерии трябва да бъде поле в домейн; в противен случай ще върне функциите DStDev и DStDevPNull.


Забележки

Ако домейнът препраща към по-малко от два записа или по-малко от два записа отговарят на критериите, DStDev и DStDevP функции връщат Null, което показва, че не може да се изчисли стандартно отклонение.

Независимо дали използвате функцията DStDev или DStDevP в макрос, модул, заявката израз или изчисляема контрола, трябва да съставяте аргумента критерии внимателно, за да се гарантира, че ще се изчислява правилно.

Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP , за да зададете критерии в реда критерии на заявка за избиране. Например можете да създадете заявка на таблица за поръчки и таблица продукти за показване на всички продукти, за които разходите за навло се над средната стойност плюс стандартното отклонение за транспортни разходи. Ред с критерии под полето за навло ще съдържа следния израз:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP в израз на изчисляемо поле на заявка или в реда актуализиране на на заявка за актуализиране.

Забележка: Можете да използвате функциите DStDev и DStDevP или функции StDev и StDevP в израз за изчисляемо поле на заявка за общи суми. Ако използвате функцията DStDev или DStDevP , стойностите са изчислени преди данни да бъдат групирани. Ако използвате функцията StDev и StDevP , данните са групирани преди стойности в поле за израза.

Използвайте функцията DStDev и DStDevP в изчисляема контрола, когато трябва да зададете критерии за ограничаване на диапазона от данни, на които тази функция е изпълнена. Например за да покажете стандартното отклонение за поръчки, за да бъдат изпратени до Калифорния, Задайте свойството ControlSource на текстовото поле на следния израз:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ако просто искате да намерите стандартното отклонение през всички записи в домейн, използвайте функцията StDev и StDevP .

съвет

Ако типът на данните на полето, от което се получава израз е число, DStDev и DStDevP функции връщат тип двойна данни. Ако използвате функцията DStDev или DStDevP в изчисляема контрола, включват функция за преобразуване на типа данни в израз, за да подобрите производителността.

Забележка: Незаписани промени в записи в домейна не са включени, когато използвате тези функции. Ако искате функцията DStDev или DStDevP да се основава на променени стойности, трябва първо да запишете промените, като щракнете върху Записване на запис под записи в раздела данни , преместване на фокуса към друг запис, или с помощта на Актуализация метод.

Пример

Забележка: Примерите по-долу илюстрират използването на тази функция във Visual Basic for Applications (VBA). За повече информация относно работата с VBA изберете Справочни материали за разработчици в падащия списък до Търсене и въведете един или няколко израза в полето за търсене.

Следващият пример връща разчета на standard deviation за съвкупност и извадка от генералната съвкупност за поръчки, изпратени до Обединеното кралство. Домейнът е таблица за поръчки. Аргументът на критериите ограничава получената набор от записи за тези, за които ShipCountryRegion стойността е Обединеното кралство.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Следващият пример изчислява една и съща оценява с помощта на променлива, strCountryRegionв аргумента критерии . Обърнете внимание, че единични кавички (') са включени в низов израз, така че когато низовете са свръхдълги, низ буквален UK ще бъдат оградени в единични кавички.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×