Функции на Access (по категории)

Тази статия съдържа връзки към статии, съдържащи подробни данни за общите функции, които се използват в изрази в Microsoft Access. Те са подредени първо по групи, а след това по азбучен ред в края на тази статия.

Съвет: От Access 2010 нататък конструкторът на изрази разполага с IntelliSense, така че можете да видите какви аргументи изисква вашият израз.

ActiveX

CreateObject функция
GetObject функция

Най-горе на страницата

Приложение

Command функция
Shell функция

Най-горе на страницата

Масиви

Array функция
Filter функция
Join функция
LBound функция
Split функция
UBound функция

Най-горе на страницата

Конвертиране

Asc функция
Chr функция
Day функция
EuroConvert функция
FormatCurrency функция
FormatDateTime функция
FormatNumber функция
FormatPercent функция
GUIDFromString функция
Hex функция
Nz функция
Oct функция
Str функция
StringFromGUID функция
Type Conversion функции
Val функция

Най-горе на страницата

База данни

DDE функция
DDEInitiate функция
DDERequest функция
DDESend функция
Eval функция
Partition функция

Най-горе на страницата

Дата/час

Date функция
DateAdd функция
DateDiff функция
DatePart функция
DateSerial функция
DateValue функция
Hour функция
Minute функция
Month функция
MonthName функция
Now функция
Second функция
Time функция
Timer функция
TimeSerial функция
TimeValue функция
Weekday функция
WeekdayName функция
Year функция

Най-горе на страницата

Агрегатна функция на домейн

DAvg функция
DCount функция
DFirst, DLast функции
DLookup функция
DMin, DMax функции
DStDev, DStDevP функции
DSum функция
DVar, DVarP функции

Най-горе на страницата

Коригиране на грешки

CVErr функция
Error функция

Най-горе на страницата

Вход/изход на файл

EOF функция
FreeFile функция
Input функция
Loc функция
LOF функция
Seek функция

Най-горе на страницата

Управление на файлове

CurDir функция
Dir функция
FileAttr функция
FileDateTime функция
FileLen функция
GetAttr функция

Най-горе на страницата

Финанси

DDB функция
FV функция
IPmt функция
IRR функция
MIRR функция
NPer функция
NPV функция
Pmt функция
PPmt функция
PV функция
Rate функция
SLN функция
SYD функция

Най-горе на страницата

Проверка

Environ функция
GetAllSettings функция
GetSetting функция
IsArray функция
IsDate функция
IsEmpty функция
IsError функция
IsMissing функция
IsNull функция
IsNumeric функция
IsObject функция
TypeName функция
VarType функция

Най-горе на страницата

Математически

Abs функция
Atn функция
Cos функция
Exp функция
Int, Fix функции
Log функция
Rnd функция
Round функция
Sgn функция
Sin функция
Sqr функция
Tan функция

Най-горе на страницата

Съобщения

InputBox функция
MsgBox функция

Най-горе на страницата

Разни

CallByName функция
IMEStatus функция
MacID функция
MacScript функция
QBColor функция
RGB функция
Spc функция
Tab функция

Най-горе на страницата

Поток на програмата

Choose функция
DoEvents функция
IIf функция
Switch функция

Най-горе на страницата

Текстови

Format функция
InStr функция
InStrRev функция
LCase функция
Left функция
Len функция
LTrim, RTrim, Trim функции
Mid функция
Replace функция
Right функция
Space функция
StrComp функция
StrConv функция
String функция
StrReverse функция
UCase функция

Най-горе на страницата

Функции (по азбучен ред)

Abs функция
Array функция
Asc функция
Atn функция
CallByName функция
Choose функция
Chr функция
Command функция
Cos функция
CreateObject функция
CurDir функция
CVErr функция
Date функция
DateAdd функция
DateDiff функция
DatePart функция
DateSerial функция
DateValue функция
DAvg функция
Day функция
DCount функция
DDB функция
DDE функция
DDEInitiate функция
DDERequest функция
DDESend функция
DFirst, DLast функции
Dir функция
DLookup функция
DMin, DMax функции
DoEvents функция
DStDev, DStDevP функции
DSum функция
DVar, DVarP функции
Environ функция
EOF функция
Error функция
EuroConvert функция
Eval функция
Exp функция
FileAttr функция
FileDateTime функция
FileLen функция
Filter функция
Format функция
FormatCurrency функция
FormatDateTime функция
FormatNumber функция
FormatPercent функция
FreeFile функция
FV функция
GetAllSettings функция
GetAttr функция
GetObject функция
GetSetting функция
GUIDFromString функция
Hex функция
Hour функция
IIf функция
IMEStatus функция
Input функция
InputBox функция
InStr функция
InStrRev функция
Int, Fix функции
IPmt функция
IRR функция
IsArray функция
IsDate функция
IsEmpty функция
IsError функция
IsMissing функция
IsNull функция
IsNumeric функция
IsObject функция
Join функция
LBound функция
LCase функция
Left функция
Len функция
Loc функция
LOF функция
Log функция
LTrim, RTrim, Trim функции
MacID функция
MacScript функция
Mid функция
Minute функция
MIRR функция
Month функция
MonthName функция
MsgBox функция
Now функция
NPer функция
NPV функция
Nz функция
Oct функция
Partition функция
Pmt функция
PPmt функция
PV функция
QBColor функция
Rate функция
Replace функция
RGB функция
Right функция
Rnd функция
Round функция
Second функция
Seek функция
Sgn функция
Shell функция
Sin функция
SLN функция
Space функция
Spc функция
Split функция
Sqr функция
Str функция
StrComp функция
StrConv функция
String функция
StringFromGUID функция
StrReverse функция
Switch функция
SYD функция
Tab функция
Tan функция
Time функция
Timer функция
TimeSerial функция
TimeValue функция
Type Conversion функции
TypeName функция
UBound функция
UCase функция
Val функция
VarType функция
Weekday функция
WeekdayName функция
Year функция

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×