Форматиране на фоновия цвят на слайдовете

Форматиране на фоновия цвят на слайдовете

Можете да форматирате фона на слайд с цвят, шарка за запълване или текстура.

Пример на фон на слайд, който използва преливащ се цвят

Ако искате да има повече контраст между фона и текста на слайдовете, можете да промените цветовете на фона с различен преливащ или плътен цвят. Форматирането на цветовете и фона на слайдовете е добър начин да предизвикате визуален интерес.

Прилагане на плътен цвят на фона към слайд

 1. Щракнете с десния бутон върху слайда, към който искате да добавите фонов цвят, след което щракнете върху Форматиране на фона > Плътно запълване.

  Съвет:   Ако не виждате Форматиране на фона, опитайте да щракнете с десния бутон отново, този път близо до полето на слайда, така че мишката да не посочва текстово поле или друг обект.

 2. Изберете Цвят, след което изберете желания цвят.

  Фон с плътен цвят

  Съвет:    За да използвате фонов цвят, който не е в цветовете на тема, изберете Още цветове и след това или изберете цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Трябва да се има предвид, че цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

 3. За да промените прозрачността на фона, преместете плъзгача за Прозрачност.

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0% (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 4. Направете следното:

  • За да приложите цвета към слайдовете, които сте избрали, изберете Затвори.

  • За да приложите цвета към всички слайдове във вашата презентация, изберете Приложи към всички.

Прилагане на преливащ се цвят на фона към слайд

 1. Щракнете с десния бутон върху слайда, към който искате да добавите фонов цвят с преливане, и след това изберете Форматиране на фона > Градиентно запълване.

 2. За да използвате предварително зададени преливания на PowerPoint, изпълнете стъпка 3, след което продължете със стъпка 5. За да персонализирате сами преливанията на цветовете, изпълнете стъпка 4, след което продължете със стъпка 5.

 3. За да използвате готов цвят, тип и посоки на преливане, щракнете върху Готови преливания и изберете опция.

  Готови преливания
 4. За да персонализирате схемата на преливане на цвят, направете следното:

  • Под Градиентни стопове изберете първия градиентен стоп (обозначен с 1 на диаграмата по-долу).

  • Щракнете върху стрелката надолу до Цвят и изберете Цвят на тема или Стандартен цвят.

   Промяна на цвета на всяко градиентно ограничение

   Съвет:   Изберете Още цветове за още възможности за избор на стандартни цветове или за създаване на цвят по избор.

  • За да коригирате покритието на преливащия се цвят, щракнете и плъзнете стоповете наляво или надясно. Можете също да зададете постъпково изменение в проценти чрез преместване на Позиция нагоре или надолу до достигане на желаната стойност в проценти.

  • За другите градиентни стопове (на примерната диаграма по-горе има 4) направете същото.

 5. Регулирайте Яркост както желаете.

 6. За да промените прозрачността на фона, преместете плъзгача за Прозрачност.

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0% (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 7. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да приложите преливащ цвят само към избраните слайдове, щракнете върху Затвори.

  • За да приложите преливащ цвят към всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху Приложи към всички.

Искате ли по-стилен облик за вашата презентация? Прегледайте галерия с шаблони за PowerPoint за професионални модели, които можете да добавите към вашите презентации. В PowerPoint въведете шаблон в полето Кажете ми какво да направите.

Прилагане на плътен цвят на фона към слайд

 1. Щракнете върху слайда, към който искате да добавите фонов цвят.

  съвет:   За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайд и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху другите слайдове.

 2. Отидете на Проектиране > Стилове на фон > Форматиране на фона.

 3. Изберете Запълване > Плътно запълване.

  Форматиране на фон
 4. Изберете Цвят Избор на цвят , след което изберете желания цвят.

  За да видите още опции за цвят, изберете Още цветове и след това или изберете цвят в раздела Стандартни, или смесете цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

  Съвети:

  • За да промените прозрачността на фона, преместете плъзгача за Прозрачност.

  • Можете да променяте процента на прозрачност от 0% (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите цвета само към слайдовете, които сте избрали, щракнете върху Затвори.

  • За да приложите цвета към всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху Приложи към всички.

Прилагане на преливащ се цвят на фона към слайд

 1. Щракнете с десния бутон върху миниатюрата на слайда, към който искате да добавите фонов цвят с преливане, и след това изберете Форматиране на фона.

  Диалоговият прозорец Форматиране на фона се отваря.

 2. В раздела Запълване изберете Градиентно запълване.

 3. За да използвате предварително зададени преливания на PowerPoint, изпълнете стъпка 4, след което продължете със стъпка 6. За да персонализирате сами преливанията на цветовете, изпълнете стъпка 5, след което продължете със стъпка 6.

 4. За да използвате готов цвят, тип и посоки на преливане, щракнете върху Готови цветове и изберете опция.

  За да използвате предварително зададено преливане, изберете "Готови цветове" и след това изберете опция.
 5. За да персонализирате схемата на преливане на цвят, направете следното:

  • Под Градиентни стопове изберете най-левия градиентен стоп.

  • Щракнете върху стрелката надолу до Цвят и изберете Цвят на тема или Стандартен цвят.

   За персонализирана цветова схема на преливане изберете първия градиентен стоп и след това отворете опциите за цвят.

   Съвет:   Изберете Още цветове за още възможности за избор на стандартни цветове или за създаване на цвят по избор.

  • За да коригирате покритието на преливащия се цвят, щракнете и плъзнете стоповете наляво или надясно. Можете също да зададете постъпково изменение в проценти чрез преместване на Позиция нагоре или надолу до достигане на желаната стойност в проценти.

  • За другите градиентни стопове (на примерната диаграма по-горе има 6) направете същото.

 6. Регулирайте Яркост както желаете.

 7. За да промените прозрачността на фона, преместете плъзгача за Прозрачност.

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0% (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 8. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да приложите преливащ цвят само към избраните слайдове, щракнете върху Затвори.

  • За да приложите преливащ цвят към всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху Приложи към всички.

Прилагане на плътен цвят на фона към слайд

 1. Щракнете върху слайда, към който искате да добавите фонов цвят.

  За да изберете няколко слайда, щракнете върху слайд и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху другите слайдове.

 2. В раздела Проектиране, в групата Фон щракнете върху Стилове на фон и след това върху Форматиране на фона.

  Изображение на раздела "Проектиране"
 3. Щракнете върху Запълване и след това върху Плътно запълване.

  Като алтернатива, ако искате да използвате цветно преливане или запълване с текстура, щракнете върху Градиентно запълване или Запълване с картина или текстура и изберете желаните от вас опции.

 4. Щракнете върху Цвят Избор на цвят , след което щракнете върху желания цвят.

  За да промените цвят, който не е сред цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

 5. За да промените прозрачността на фона, преместете плъзгача за Прозрачност.

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0% (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 6. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да приложите цвета към слайдовете, които сте избрали, щракнете върху Затвори.

  • За да приложите цвета към всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху Приложи към всички.

Прилагане на преливащ се цвят на фона към слайд

 1. Щракнете с десния бутон върху миниатюрата на слайда, към който искате да добавите фонов цвят с преливане, и след това изберете Форматиране на фона.

  Диалоговият прозорец Форматиране на фона се отваря.

 2. В раздела Запълване изберете Градиентно запълване.

 3. За да използвате предварително зададени преливания на PowerPoint, изпълнете стъпка 4, след което продължете със стъпка 6. За да персонализирате сами преливанията на цветовете, изпълнете стъпка 5, след което продължете със стъпка 6.

 4. За да използвате готов цвят, тип и посоки на преливане, щракнете върху Готови цветове и изберете опция.

  За да използвате предварително зададено преливане, изберете "Готови цветове" и след това изберете опция.
 5. За да персонализирате схемата на преливане на цвят, направете следното:

  • Под Градиентни стопове изберете "Стоп 1".

  • Щракнете върху стрелката надолу до Цвят точно под името на стопа и изберете Цвят на тема или Стандартен цвят.

   За цветова схема на преливане по избор изберете градиентен стоп и след това изберете цвят.

   Съвет:   Изберете Още цветове за още възможности за избор на стандартни цветове или за създаване на цвят по избор.

  • За да коригирате покритието на преливащия се цвят, щракнете и плъзнете стоповете наляво или надясно. Можете също да зададете постъпково изменение в проценти чрез преместване на Позиция нагоре или надолу до достигане на желаната стойност в проценти.

  • За другите градиентни стопове направете същото. (Има 3 стопа, показани в примерната диаграма по-горе. Използвайте бутона Добави или Премахни, за да промените броя на градиентните стопове).

 6. За да промените прозрачността на фона, преместете плъзгача за Прозрачност.

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0% (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 7. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да приложите преливащ цвят само към избраните слайдове, щракнете върху Затвори.

  • За да приложите преливащ цвят към всички слайдове във вашата презентация, щракнете върху Приложи към всички.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×