Форматиране на текст в прозореца за бележки

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Прозорец за бележки е къде поставяте допълнителна информация, която не се вижда в слайда по време на презентация. Може да искате да направите ключови думи в бележките получер така че да можете да ги виждате по-добре или да използвате по-малък размер на шрифта, ако имате много бележки.

Прозорец за бележки да покажете получер, курсив, подчертаване и горни/долни индекси. Можете да използвате номерирани или списъци с водещи символи.

Можете също да настроите подравняване (ляво, центрирано или дясно) и отстъпи от границата.

За печатна версия на бележки, можете да персонализирате шрифта и размера на шрифта. Тези персонализации на шрифта се появяват в бележки на отпечатаните страници, но те няма да се показват в екрана "бележки" или в изглед на представящия.

Включване на форматиране за екрана "бележки"

За да можете да видите форматирането на текст в прозореца за бележки, първо трябва да включите форматиране:

 1. В раздела изглед изберете Изглед "структура".

 2. Щракнете с десния бутон в прозореца на структура от лявата страна и изберете Показване на форматиране на текст в изскачащото меню.

 3. В раздела Изглед превключете обратно към нормален изглед.

Добавяне на форматиране към текста в прозореца за бележки

След като сте направили горната процедура, можете да добавите знак или форматиране на абзац, както бихте очаквали: първо изберете текста, който искате да приложите форматиране към и след това да го приложите.

Промяна на размера на шрифта в изглед на представящия за екранната презентация

Изглед на представящия показва вашите бележки от дясната страна на екрана, който представяне. Виждате бележките, но само, което вижда аудиторията вашите слайдове. В изглед на представящия може да увеличите или намалите размера на текста в полето за бележки.

 1. В раздела слайдшоу Уверете се, че е избрано Използване на изгледа на представящия .

 2. В раздела слайдшоу в групата стартиране на слайдшоу от лявата страна, изберете От началото.

  Бележките се показват в прозореца отдясно. Текстът автоматично и вертикалния плъзгач се появи, ако е необходимо.

 3. За да увеличите или намалите размера на текста в прозореца за бележки, използвайте бутоните в долния ляв ъгъл на прозореца за бележки:

  Промяна на размера на текста в екрана "Бележки" в изглед на представящия

Научете повече подробности за изглед на представящия в статията, започнете презентацията и да видите бележките си в изглед на представящия.

Промяна на шрифта или размера на шрифта на отпечатаните бележки

Можете да промените шрифта или размера на шрифта, който се използва в отпечатаните бележки. Промените, които правите няма да се показват в прозореца за бележки в нормален изглед, но ще можете да ги видите във визуализация на печата и когато отпечатвате вашите страници с бележки.

Изберете шрифт за отпечатаните бележки

 1. В раздела изглед изберете Образец за бележки.

 2. В групата фон изберете шрифтовеи след това в долната част на менюто, изберете Персонализиране на шрифтове.

  Отваря се диалоговият прозорец Създаване на нови шрифтове за тема .

 3. Отворете списъка с опции в основния текст шрифт (латиница)и изберете шрифта, който искате да използвате за отпечатаните бележки.

 4. Щракнете върху Запиши.

 5. В лентата с инструменти изберете Затвори изгледа на образец.

Промяна на размера на шрифта на отпечатаните бележки

 1. В раздела изглед изберете Образец за бележки.

  Появява се "Шаблон" за оформлението на отпечатаните бележки. Две първичен полета се показват в оформлението: показва изображение на миниатюра на слайд и други показва къде ще се покаже бележки. По подразбиране в този изглед на образци текстът казва Редактиране на образец текстови стилове и показва няколко нива на текста в случай че използвате йерархична структура на вашите бележки.

 2. Изберете целия текст в това поле.

 3. В раздела Начало в групата шрифт изберете желания размер на шрифта. По подразбиране размера на шрифта е 12 пункта. Променете 12 на по-голям размер, ако искате по-голям текст в отпечатаните бележки.

 4. Превключете обратно към раздела Образец за бележки и след това щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 5. За да видите визуализация на вашите печатни бележки с шрифта и размера, които сте избрали, изберете файл > печат. Под Настройкиизберете стрелката надолу на второ падащо поле и Страници с бележки.

  Екранът за визуализация показва страница с бележки с изображение на миниатюра на слайд и бележките, свързани с този слайд.

Включване на форматиране за екрана "бележки"

 1. В раздела Изглед, в групата Изгледи на презентация щракнете върху Нормален.

 2. В прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела структура .
  Екранът, който съдържа разделите "Структура" и "Слайдове"

 3. Щракнете с десния бутон в прозореца за структурата и след това щракнете върху Показване на форматирането на текстаконтекстно меню. След това ще можете да видите промените, които сте направили в прозореца за бележки в даден слайд. Можете също да направите допълнителни промени и да видите тези промени в прозореца за бележки веднага.

Добавяне на форматиране към текста в прозореца за бележки

След като сте направили горната процедура, можете да добавите знак или форматиране на абзац, както бихте очаквали: първо изберете текста, който искате да приложите форматиране към и след това да го приложите.

Промяна на размера на шрифта в изглед на представящия за екранната презентация

Изглед на представящия показва вашите бележки от дясната страна на екрана, който представяне. Виждате бележките, но само, което вижда аудиторията вашите слайдове. В изглед на представящия може да увеличите или намалите размера на текста в полето за бележки.

 1. В раздела слайдшоу Уверете се, че е избрано Използване на изгледа на представящия .

 2. В раздела слайдшоу в групата стартиране на слайдшоу от лявата страна, изберете От началото.

  Бележките се показват в прозореца отдясно. Текстът автоматично и вертикалния плъзгач се появи, ако е необходимо.

 3. За да увеличите или намалите размера на текста в прозореца за бележки, използвайте бутоните за мащабиране в долния ляв ъгъл на екрана "бележки".

Научете повече подробности за изглед на представящия в статията, започнете презентацията и да видите бележките си в изглед на представящия.

Промяна на шрифта или размера на шрифта на отпечатаните бележки

Можете да промените шрифта или размера на шрифта, който се използва в отпечатаните бележки. Промените, които правите няма да се показват в прозореца за бележки в нормален изглед, но ще можете да ги видите във визуализация на печата и когато отпечатвате вашите страници с бележки.

Изберете шрифт за отпечатаните бележки

 1. В раздела изглед изберете Образец за бележки.

 2. В групата фон изберете шрифтовеи след това в долната част на менюто, изберете Създаване на нови шрифтове за тема.

  Отваря се диалоговият прозорец Създаване на нови шрифтове за тема .

 3. Отворете списъка с опции в основния текст шрифти изберете шрифта, който искате да използвате за отпечатаните бележки.

 4. Щракнете върху Запиши.

 5. В лентата с инструменти изберете Затвори изгледа на образец.

Промяна на размера на шрифта на отпечатаните бележки

 1. В раздела изглед изберете Образец за бележки.

  Появява се "Шаблон" за оформлението на отпечатаните бележки. Две първичен полета се показват в оформлението: показва изображение на миниатюра на слайд и други показва къде ще се покаже бележки. По подразбиране в този изглед на образци, текстът казва щракнете, за да редактирате образец текстови стилове и показва няколко нива на текста, в случай че използвате йерархична структура на вашите бележки.

 2. Изберете целия текст в това поле.

 3. В раздела Начало в групата шрифт изберете желания размер на шрифта. По подразбиране размера на шрифта е 12 пункта. Променете 12 на по-голям размер, ако искате по-голям текст в отпечатаните бележки.

 4. Превключете обратно към раздела Образец за бележки и след това щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 5. За да видите визуализация на вашите печатни бележки с шрифта и размера, които сте избрали, изберете файл > печат. Под Настройкиизберете стрелката надолу на второ падащо поле и Страници с бележки.

  Екранът за визуализация показва страница с бележки с изображение на миниатюра на слайд и бележките, свързани с този слайд.

Включване на форматиране за екрана "бележки"

 1. В прозореца, който съдържа разделите структура и слайдове, щракнете върху раздела структура .

 2. Щракнете с десния бутон в прозореца за структурата и след това щракнете върху Показване на форматирането на текстаконтекстно меню.

  Контекстен списък

Добавяне на форматиране към текста в прозореца за бележки

След като сте направили горната процедура, можете да добавите знак или форматиране на абзац, както бихте очаквали: първо изберете текста, който искате да приложите форматиране към и след това да го приложите.

Промяна на размера на шрифта в изглед на представящия за екранната презентация

Изглед на представящия показва вашите бележки от дясната страна на екрана, който представяне. Виждате бележките, но само, което вижда аудиторията вашите слайдове. В изглед на представящия може да увеличите или намалите размера на текста в полето за бележки.

 1. В раздела слайдшоу Уверете се, че е избрано Използване на изгледа на представящия .

 2. В раздела слайдшоу в групата стартиране на слайдшоу от лявата страна, изберете От началото.

  Бележките се показват в прозореца отдясно. Текстът автоматично и вертикалния плъзгач се появи, ако е необходимо.

 3. За да увеличите или намалите размера на текста в прозореца за бележки, използвайте бутоните за мащабиране в долния ляв ъгъл на екрана "бележки".

Научете повече подробности за изглед на представящия в статията, започнете презентацията и да видите бележките си в изглед на представящия.

Промяна на шрифта или размера на шрифта на отпечатаните бележки

Можете да промените шрифта или размера на шрифта, който се използва в отпечатаните бележки. Промените, които правите няма да се показват в прозореца за бележки в нормален изглед, но ще можете да ги видите във визуализация на печата и когато отпечатвате вашите страници с бележки.

Изберете шрифт за отпечатаните бележки

 1. В раздела изглед изберете Образец за бележки.

 2. В групата фон изберете шрифтовеи след това в долната част на менюто, изберете Създаване на нови шрифтове за тема.

  Отваря се диалоговият прозорец Създаване на нови шрифтове за тема .

 3. Отворете списъка с опции в основния текст шрифти изберете шрифта, който искате да използвате за отпечатаните бележки.

 4. Щракнете върху Запиши.

 5. В лентата с инструменти изберете Затвори изгледа на образец.

Промяна на размера на шрифта на отпечатаните бележки

 1. В раздела изглед изберете Образец за бележки.

  Появява се "Шаблон" за оформлението на отпечатаните бележки. Две първичен полета се показват в оформлението: показва изображение на миниатюра на слайд и други показва къде ще се покаже бележки. По подразбиране в този изглед на образци, текстът казва щракнете, за да редактирате образец текстови стилове и показва няколко нива на текста, в случай че използвате йерархична структура на вашите бележки.

 2. Изберете целия текст в това поле.

 3. В раздела Начало в групата шрифт изберете желания размер на шрифта. По подразбиране размера на шрифта е 12 пункта. Променете 12 на по-голям размер, ако искате по-голям текст в отпечатаните бележки.

 4. Превключете обратно към раздела Образец за бележки и след това щракнете върху Затвори изгледа на образец.

 5. За да видите визуализация на вашите печатни бележки с шрифта и размера, които сте избрали, изберете Бутона Office > печат. Под ПечатайСтраници с бележки и щракнете върху OK. След това изберете Бутона Office > Визуализация на печата.

  Екранът за визуализация показва страница с бележки с изображение на миниатюра на слайд и бележките, свързани с този слайд.

Вж. също

Създаване и печат на страници с бележки

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×