Форматиране на поле за дата и час

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Дата/час типа на данните има голямо разнообразие от формати, за да ви помогне да отговарят на вашите уникални обстоятелства. С форматиране на дата/час имате три възможности за избор: запазване на форматите по подразбиране, прилагане на предварително зададен формат или създаване на потребителски формат.  Когато прилагате формат към поле от таблица, че същия формат автоматично се прилага към всяка формуляр или отчет контрола, която впоследствие обвържете този поле от таблица.  Форматиране само на промените как данните се показва и не засяга начина, по който данните се съхраняват или как потребителите могат да въвеждат данни.

В тази статия

Общ преглед на формати за дата и час

Прилагане на предварително зададен формат

Примери на предварително дефинирани формати

Прилагане на формат по избор

Примери за формати по избор

Потребителски формат на знаци

Задаване на формат за дата/час в уеб приложение на Access

Общ преглед на формати за дата и час

Access автоматично показва датата и часа в обща дата и формати, много време. Датите се показват като дд.мм.гггг/в САЩ и като дд/мм/гггг извън САЩ, където е мм е месеца ДД е денят и гггг е годината. Времето се показва като чч: мм: СС AM/PM, където чч е часът, мм е минути, а СС е секунди.

Тези автоматични формати за дати и часове се различават в зависимост от географското местоположение, зададени в Microsoft Windows регионални и езикови опции за настройка на вашия компютър. Например в Европа и много части на Азия, в зависимост от вашето местоположение, може да видите датата и часа като 28.11.2018 12:07:12 PM или 28/11/2018 12:07:12 ч. В Съединените щати, ще видите 11/28/2018 12:07:12 ч.

Е възможно да промените тези предварително дефинирани формати с помощта на формати за показване по избор. Например можете да въведете дата в европейски формат, като например 28.11.2018 и имате таблица, формуляр или отчет показва стойността като 11/28/2018. Потребителски формат, който сте избрали няма да повлияе на начина на въвеждане на данни или как тези данни се съхранява от Access.

Access автоматично предоставя определено ниво на проверка на данни, свързани с дата и час за форматиране. Например, ако въведете невалидна дата, например 32.11.2018, се появява съобщение, и ще имате възможност да въведете нова стойност или преобразуването на полето на данни за дата/час типа текстов тип данни. Валидна дата, стойностите на диапазона от-657 434 (1 януари 100 г.) до 2,958,465 (31 декември 9999 г.). Валиден час стойности диапазон от.0 до.9999, или 23:59:59.

Когато искате да ограничите въвеждането на дата и час в конкретен формат, използвайте маска за въвеждане. Например ако сте приложили маска за въвеждане да въведете дати в европейски формат, някой въвеждане на данни във вашата база данни няма да можете да въведете дати в други формати. Маски за въвеждане могат да бъдат приложени за полета в таблици, заявки набори и за контроли във формуляри и отчети. За повече информация вижте управление на формати за въвеждане на данни с маски за въвеждане.

Най-горе на страницата

Прилагане на предварително зададен формат

Access предоставя няколко предварително дефинирани формати за дата и час.

В таблица

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата/час, които искате да форматирате.

 3. В секцията Свойства на полето щракнете върху стрелката в полето на свойството формат и изберете формат от падащия списък.

  Изображение на списъка със свойства с показан падащ списък формат.

 4. След като изберете формат, бутонът " Опции за актуализиране на свойството " се появява и ви позволява да приложите новия си формат към други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче и след това щракнете върху Актуализирай форматирате навсякъде <Field Name> се използва. В този случай име на поле е името на вашето поле за дата/час.

 5. За да приложите промените цялата база данни, когато диалоговият прозорец Свойства на актуализацията се показва и показва формулярите и други обекти, които ще наследи новия формат. Щракнете върху Да.

  За повече информация вижте Propagate свойство на поле.

 6. Запишете промените си и превключете на изглед на лист с данни, за да видите дали форматът отговаря на нуждите ви.

Забележка    Нови формуляри, отчети или изгледи, които създавате въз основа на тази таблица се форматирането на таблицата, но можете да игнорирате това на формуляр, отчет или Изглед без да променяте форматирането на таблицата.

Във формуляр или отчет

 1. Отворете формуляр или отчет Изглед на оформление или Режим на проектиране.

 2. Позиционирайте показалеца на мишката в текстовото поле с дата и час.

 3. Натиснете F4, за да покажете списъка със свойства.

 4. Задайте свойството формат в един от датата на предварително дефинирани формати.

В заявка

 1. Отворете заявката в Изглед за проектиране.

 2. Щракнете с десния бутон полето "дата" и след това щракнете върху свойства.

 3. В списъка със свойства изберете формата, който искате от списъка на свойството формат .

В израз

 • Използвайте функция FormatDateTime , за да форматирате стойност на дата в един от няколко предварително дефинирани формати.

  Можете да намерите това полезни ако работите в една област, която изисква израз, например макрос или заявка.

Най-горе на страницата

Примери на предварително дефинирани формати

Формат

Описание

Пример

Общ формат за дата

(По подразбиране) Показва дата стойности като числа и време стойности като часове, минути и секунди, последвани от AM или PM. За двата вида стойности Access използва разделители за дата и час, зададен във вашите регионални настройки на Windows. Ако стойността не е компонент за време, Access показва само датата. Ако стойността е компонент няма дата, Access показва само часа.

06/30/2018 10:10:42 Ч.

Дълга дата

Показва само стойности на дати, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

Понеделник, 27 август 2018.

Междинна дата

Показва датата във вида дд/Ммм/гг, но използва разделителя на дати, зададен във вашите регионални настройки на Windows.

27/август/18
27-август-18

Кратка дата

Показва стойностите на датите, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Дълъг час

Показва часове, минути и секунди, последвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададени в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10:42 Ч.

Среден час

Показва часове и минути, последвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададени в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10 Ч.

Кратък час

Показва само часове и минути. Access използва разделителя, зададени в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Най-горе на страницата

Прилагане на формат по избор

Понякога формат свойството Падащ списък в списъка със свойства не съдържа желания формат на точната дата. Можете да създадете ваш собствен потребителски формат с помощта на тип на код, който Access разпознава за дата за форматиране.

Когато прилагате формат по избор в поле за дата/час, можете да комбинирате различни формати има две секции, един за датата и друг за час. В този пример ще се разделят секциите с интервал. Например, можете да комбинирате обща дата и дълго време формати по следния начин: m/dd/yyyy h:mm:ss.

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата/час, който искате да форматирате.

 3. В секцията Свойства на поле изберете раздела Общи , щракнете върху клетката до полето формат и въведе конкретните знаци на базата на вашите нужди за форматиране.

 4. След като въведете формат, бутонът " Опции за актуализиране на свойството " се показва и ви позволява да приложите формата към други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче и след това щракнете върху Актуализирай формат, навсякъде се използва името на полето. В този случай име на поле е името на вашето поле за дата/час.

 5. Ако решите да приложите промените цялата база данни, диалоговият прозорец Свойства на актуализацията се показва и показва формулярите и други обекти, които ще наследяват новия формат. Щракнете върху да, за да приложите формата.

  За повече информация вижте Propagate свойство на поле.

 6. Запишете промените си и след това Превключете към изглед на лист с данни, за да видите дали форматът отговаря на нуждите ви.

Най-горе на страницата

Примери за формати по избор

Ето някои примери за различни начини за форматиране на 13 януари 2012 г.:

За да форматирате датата като …

Въведете в полето на свойството формат този код:

2012-01-13

YYYY-mm-dd

2012 г.

yyyy

13 януари 2012

дд Ммм гггг

13.01.2012

dd\.mm\.YYYY (Access добавя обратно наклонените черти автоматично)

Пт 1/13

ДДД м/д

2/6

Втората/w

13 януари 2012 г.

ммм д","гггг

Най-горе на страницата

Потребителски формат на знаци

За да създадете потребителски формат, използвайте следните знаци като контейнери и разделители.  Форматите по избор, които са несъвместими с настройките за дата и час, зададени в регионалните настройки на Windows, се игнорират. За повече информация вижте Промяна на регионални настройки за промяна на облика на някои типове данни на Windows.

Символ

Описание

Разделител за дата

Контроли, които Access поставя разделител за дни, месеци и години. Използвайте разделителя, дефинирани в регионални настройки на Windows. Например в английски (САЩ), използвайте наклонена черта (/).

Разделител за час

Контроли, които Access поставя разделители за часове, минути и секунди. Използвайте разделителя, дефинирани в регионални настройки на Windows. Например в английски (САЩ), използвайте двоеточие (:).

c

Показва общия формат за дата.

d или dd

Показва деня от месеца с една или две цифри. За една цифра използвайте един контейнер; за две цифри използвайте два контейнера.

ddd

Abbreviates ден от седмицата до три букви.

dddd

Обяснява всички дни от седмицата.

ddddd

Показва минилентата с инструменти.

dddddd

Показва формат на дълга дата.

w

Показва число, което отговаря на ден от седмицата. (от 1 до 7)

ww

Показва число, което отговаря на седмица на годината (от 1 до 53).

m или mm

Показва месеца или като едноцифрено или двуцифрено число.

mmm

Abbreviates името на месеца до три букви. Например януари се показва като янр.

mmmm

Обяснява всички имена на месеците.

q

Показва броя на текущото календарно тримесечие (1-4). Например ако наемете работещ през май, Access ще показва 2 като стойност на тримесечие.

y

Показва деня от годината, 1-366.

yy

Показва последните две цифри на годината.

Забележка: Препоръчваме въвеждане и показване на всичките четири цифри на годината.

yyyy

Показва всички цифри в една година в диапазона 0100 9999.

h или hh

Показва часа като една или две цифри.

n или nn

Показва минутите като една или две цифри.

s или ss

Показва секундите като една или две цифри.

TTTT

Показва дългия формат за час.

AM/PM

12-часов часовник с главните букви "AM" или "PM" според часа.

am/pm

12-часов часовник с малки букви "am" или "pm" според часа.

A/P

12-часов часовник с главна буква "A" или "P" според часа.

a/p

12-часов часовник с малка буква "" или "p" според часа.

AMPM

12-часов часовник с подходящия индикатор за сутрин или следобед, както е дефинирано в регионалните настройки на Windows.

Най-горе на страницата

Задаване на формат за дата/час в уеб приложение на Access

Уеб приложения на Access показват данните в "Изгледи", които имат текстови полета подобно формуляри в настолни бази данни. Въпреки това вместо на списъка със свойства, задавате опции за форматиране като изберете текстовото поле и след това щракнете върху бутона формат , който се появява. След това изберете формата, който искате от списъка формат .

Приложения на Access няма формати за дата по избор. Можете да създавате заявки в приложения на Access, но не са опции за форматиране на колони с дати в рамките на заявката. Цялото форматиране на дата се контролира на ниво изглед. И накрая функцията FormatDateTime не е налична в приложения на Access.

Изображение на менюто "Форматиране" в приложение на Access.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×