Форматиране на поле за дата и час в Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато използвате дата/час типа данни в Microsoft Access, имате възможност да запазите във форматите по подразбиране, прилагане на предварително зададен формат или създаване на потребителски формат. Тази статия обяснява накратко данни за дата/час типа, как да добавите поле за дата и час към таблица и как можете да приложите предварително зададен или потребителски формат.

Какво искате да направите?

Общ преглед на формати за дата и час

Добавяне на поле за дата и час в таблица

Форматиране на поле за дата и час

Ограничаване на формата за дата и час запис с помощта на маска за въвеждане

Допълнителна информация

Общ преглед на формати за дата и час

Access автоматично показва датата и часа в обща дата и формати, много време. Датите се показват като, / дд.мм.гггг в САЩ и като "," дд/мм/гггг извън САЩ бяха мм е месеца, ДД е денят и гггг е годината. Времето се показва като чч: мм: СС AM/PM, където чч е часът, мм е минути и СС е секунди, но можете да показвате датата и часа в няколко формата.

Тези автоматични формати за дати и часове се различават в зависимост от географското местоположение, зададени в Microsoft Windows регионални и езикови опции настройката на вашия компютър. Например в Европа и много части на Азия, в зависимост от вашето местоположение, може да видите датата и часа като 28.11.2018 12:07:12 PM или 28/11/2018 12:07:12 ч. В Съединените щати, ще видите 11/28/2018 12:07:12 ч. Е възможно да промените тези автоматични формати с помощта на формати за показване по избор. Формат за показване, който сте избрали няма да повлияе на начина на въвеждане на данни или как тези данни се съхранява от Access. Например можете да въведете дата в европейски формат, като например 28.11.2018 и имате таблица, формуляр или отчет показва стойността като 11/28/2018.

Access автоматично предоставя определено ниво на проверка на данни, свързани с дата и час за форматиране. Например, ако въведете невалидна дата, например 32.11.2018, се появява съобщение, и ще имате възможност да въведете нова стойност или преобразуването на полето на данни за дата/час типа текстов тип данни. Валидна дата, стойностите на диапазона от-657 434 (1 януари 100 г.) до 2,958,465 (31 декември 9999 г.). Валиден час стойности диапазон от.0 до.9999, или 23:59:59.

За повече информация за данните за дата и час вж. статията Въведение в типовете данни и свойствата на полетата.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле за дата и час в таблица

 1. Отворете таблицата, която искате да вмъкнете поле за дата и час в изглед на лист с данни.

 2. Щракнете върху стрелката надолу до щракнете, за да добави колона и изберете Дата и час от падащия списък с полета.

 3. Преименуване на поле и запишете таблицата.

За да добавите дати в полето, просто щракнете върху иконата за избор на дата или календар и направете едно от следните неща:

 • За да въведете текущата дата, щракнете върху днес.

 • За да изберете един ден в текущия месец, щракнете върху датата.

 • За да изберете различен месец и ден, използвайте бутоните напред или назад.

Най-горе на страницата

Форматиране на поле за дата и час

Access предоставя няколко предварително дефинирани формати за данните за дата и час, но ако тези формати не отговарят на вашите нужди, можете да зададете формат по избор. По подразбиране форматът е "Обща дата"  – дд.мм.гггг чч:мм:сс.

Прилагане на предварително зададен формат

 1. Ако все още нямате поле за дата и час, добавете поле. Отворете таблицата в изглед на лист с данни, щракнете върху стрелката надолу до щракнете, за да добави колона и изберете Дата и час от падащия списък с полета.

 2. Десния бутон върху заглавката на таблицата и Превключете към изглед за проектиране.

 3. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата и час, което искате да форматирате.

 4. В секцията Свойства на полето щракнете върху стрелката в полето на свойството Формат и изберете формат от падащия списък.

  date and time properties

 5. След като изберете формат, се показва действие Опции за актуализиране на свойства и ви позволява да приложите вашия нов формат към всяко друго поле на таблица и контроли на формуляр, които логически биха я наследили. За да приложите промените в цялата база данни, щракнете върху действието и след това щракнете върху Актуализиране на формат навсякъде, където се използваИме на поле. В този случай Име на поле е името на вашето поле за дата и час.

 6. За да приложите направените от вас промени върху цялата база данни, когато се появи диалоговият прозорец Актуализиране на свойства и покаже формулярите и другите обекти, които ще наследят новия формат, щракнете върху Да.

 7. Запишете промените и преминете към табличен изглед, за да видите дали форматът отговаря на вашите изисквания.

Прилагане на формат по избор

Когато създавате потребителски формат, можете да въведете различни знаци в свойството формат на поле в таблица. Знаците се състои от контейнерите (например 0 и #), цветове, буквален знаци и разделители (например точки и запетаи). Потребителски формати за дата/час полета може да съдържа две секции – един за датата и друг за път – и отделни секции с интервал.

Когато прилагате формат по избор в поле за дата/час, можете да комбинирате различни формати има две секции, един за датата и друг за час. В този пример ще се разделят секциите с интервал. Например, можете да комбинирате обща дата и дълго време формати по следния начин: m/dd/yyyy h:mm:ss. За да приложите потребителски формат дата или час, изпълнете следните стъпки:

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон на таблицата, която искате да работите и след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата и час, което искате да форматирате.

 3. В долната част щракнете върху полето на свойството формат и след това въведете вашия формат по избор с помощта на знаци от таблицата контейнери и разделители за формат по избор .

 4. След като въведете формат, се показва действие Опции за актуализиране на свойства и ви позволява да приложите формата към всяко друго поле на таблица и контроли на формуляр, които логически биха я наследили. За да приложите промените в цялата база данни, щракнете върху действието и след това щракнете върху Актуализиране на форматнавсякъде, където се използва Име на поле. В този случай Име на поле е името на вашето поле за дата и час.

 5. Ако изберете да приложите промените в цялата база данни, се показва диалоговият прозорец Актуализиране на свойства и показва формулярите и другите обекти, които ще наследят новия формат. Щракнете върху Да, за да приложите формата.

 6. Запишете промените и преминете към табличен изглед, за да видите дали форматът отговаря на вашите изисквания.

Най-горе на страницата

Ограничаване на формата за дата и час запис с помощта на маска за въвеждане

Когато искате да накарате потребителите да въведете дата и час в конкретен формат, използвайте маска за въвеждане. Например ако сте приложили маска за въвеждане да въведете дати в европейски формат, някой въвеждане на данни във вашата база данни няма да можете да въведете дати в други формати. Маски за въвеждане могат да бъдат приложени за полета в таблици, заявки набори и за контроли във формуляри и отчети.

Можете да дефинирате маска за въвеждане в един формат, но Задаване на формат за показване на различни. Например можете да имате маска за въвеждане изискват да бъдат въведени като 2018.04.15, но има дата на показване като 15 април 2018 дата.

Добавяне на маска за въвеждане

 1. Изберете полето за дата и час и в долната секция на мрежата за проектиране, в раздела Общи щракнете върху свойството Маска на въвеждане.

 2. Отваря се съветникът за маски за въвеждане и ви ръководи при избора на формат на маска за въвеждане.

 3. За да приложите формата, щракнете върху Да и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Допълнителна информация

Предварително дефинирани формати и примери

Формат

Описание

Пример

Общ формат за дата

(По подразбиране) Показва стойностите на датите като числа, а стойностите за часа като часове, минути и секунди. За двата типа стойности Access използва разделителите за дата и час, зададени във вашите регионални настройки на Windows. Ако стойността няма компонента за час, Access показва само датата. Ако стойността няма компонента за дата, Access показва само часа.

06/30/2018 10:10:42 Ч.

Дълга дата

Показва само стойности на дати, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

Понеделник, 27 август 2018.

Междинна дата

Показва датата във вида дд/ммм/гг, но използва разделителя на дати, зададен във вашите регионални настройки на Windows.

27/август/18
27-август-18

Кратка дата

Показва стойностите на датите, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Дълъг формат за час

Показва часовете, минутите и секундите, следвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10:42

Среден час

Показва часовете и минутите. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Кратък формат за час

Показва само часовете и минутите. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Най-горе на страницата

Контейнери и разделители за формати по избор

Използвайте произволна комбинация от следните компоненти. Например, за да покажете седмицата от годината и деня от седмицата, въведете сс/с.

Важно: Форматите по избор, които са несъвместими с настройките за дата и час, зададени в регионалните настройки на Windows, се игнорират. За повече информация за регионалните настройки на Windows вж. помощта за Windows..

Компоненти на формати за дата

Формат

Описание

д

Ден от месеца с една или две цифри според нуждите (от 1 до 31).

дд

Ден от месеца с две цифри (от 01 до 31).

ддд

Първите три букви на деня от седмицата (от "пн" до "нд").

дддд

Пълното име на деня от седмицата (от "понеделник" до "неделя").

с

Ден от седмицата (от 1 до 7).

сс

Седмица от годината (от 1 до 53).

м

Месец от годината с една или две цифри според нуждите (от 1 до 12).

мм

Месец от годината с две цифри (от 01 до 12).

ммм

Първите три букви на месеца (от янр до дек).

мммм

Пълното име на месеца (от януари до декември).

т

Тримесечие от годината (от 1 до 4).

г

Номерът на ден от годината (от 1 до 366).

гг

Последните две цифри на годината (от 01 до 99).

гггг

Цяла година (от 0100 до 9999).

Формат за час

Формат

De s cription

H

Час с една или две цифри според нуждите (от 0 до 23).

чч

Час с две цифри (от 00 до 23).

N

Минута с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

мм

Минута с две цифри (от 00 до 59).

с

Секунда с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

сс

Секунда с две цифри (от 00 до 59).

Формат за часовника

Формат

Описание

AM/PM

12-часов часовник с главните букви "AM" или "PM" според часа. Например 9:34PM.

am/pm

12-часов часовник с малките букви "am" или "pm" според часа. Например 9:34pm.

A / P

12-часов часовник с главната буква "A" или "P" според часа. Например 9:34P.

a/p

12-часов часовник с малката буква "a" или "p" според часа. Например 9:34p.

AMPM

12-часов часовник с подходящия индикатор за сутрин или следобед, както е дефинирано в регионалните настройки на Windows.

Разделители

Забележка: Разделителите са зададени в регионалните настройки на Windows.

Ли кратък низ от знаци, ограден в кавички ("") е разделител по избор. Не се показват кавички. Например "," показва запетая.

:   Разделител за час. Например чч:мм

/   Разделител за дата. Например Ммм/гггг

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×